Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Dálkový průzkum Země 1

2 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Obsah Dálkový průzkum Země Společná charakteristika Současné družicové systémy Navigační systémy GLONNAS GALILEO GPS Využití v praxi 2

3 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dálkový průzkum Země Historie  1858 první fotografie pořízena z balónu  1909 první fotografie pořízena z letadla (W. Wright)  1958 – první družicový snímek Země Oběžné dráhy družic  geostacionární (rovníkové) - ve výšce 36 000 km (METEOSAT)  šikmé - výška 300 km  subpolární - výška 800 – 900 km LANDSAT, SPOT 3

4 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Společná charakteristika Části spektra (dle vlnových délek)  ultrafialové záření  viditelné záření  infračervené záření  tepelné záření  mikrovlnné záření Typy snímků  panchromatický snímek – jeden obrázek  multispektrální snímek – několik obrázků v různé časti spektra  hyperspektrální snímek - několik stovek obrázků v různé části spektra 4

5 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Současné družicové systémy 5 Družice Landsat  provozuje NASA– od roku 1972  sledování změn v globálním měřítku např. v oblastech zemědělství, kartografii, geologii, lesnictví, regionální plánování a národní bezpečnosti  vhodné pro tvorbu map velkých měřítek.

6 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Současné družicové systémy 6 Družice SPOT  provozovatel Francie  systém určený pro studium vegetace  automaticky lze získávat informace o způsobu využití půdy, druhové skladbě lesa, zdravotním stavu vegetace, o rozsahu povrchových dolů či nové zástavby apod.  multispektrální snímky  rozlišení až 2,5 m

7 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Současné družicové systémy 7  TERRA, QUICK BIRD, IKONOS – DPZ komerční význam – snímky se prodávají  ENVISAT – DPZ vědecký význam - sledování životního prostředí a zkoumání zemské atmosféry, měření teploty a zbarvení světových oceánů, zjišťování pohybů ledovců, sesuvů půdy, detekce požárů a mnoha desítek dalších činností  telekomunikační družice - Astra, Intelsat, Eutelsat, Hotbird  Iridium - celosvětová síť 66 družic pro mobilní telefony  vojenské družice, špionážní družice (USA H-12 Improved Crystal, dosahují rozlišovací schopnosti menší než 15 cm, USA - družice řady Misty s rozlišením pouze 4 cm, Rusko, Německo, Francie, Indie, Izrael, Čína, Írán atd.)  navigační družice atd.

8 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Navigační systémy 8  Glonass - Rusko (SSSR)  Galileo - EU  GPS - USA Svoje vlastní navigační systémy mají i jiné státy  Indie - GAGAN a IRNSS  Čína - Beidou  Japonsko - QZSS U těchto států se však jedná pouze o lokální navigační systémy pro oblast jednoho státu.

9 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 GLONASS  rusky: ГЛОНАСС - ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система  česky: GLObální NAvigační Satelitní Systém)  radiový družicový navigační systém provozovaný Ruskem (dříve SSSR). 9

10 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Historie a současnost  schválen v prosinci 1976  první dvě testovací a jedna provozní družice byly umístěny na oběžnou dráhu 12. října 1982  v roce 1991 bylo na oběžné dráze ve dvou rovinách dvanáct družic, což stačilo pro omezený provoz systému  družice budou rozmístěné na oběžných drahách tak, aby minimálně 5 jich bylo kdykoli viditelných z jakéhokoli místa na Zemi 10

11 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 GLONASS - charakteristika  kompletní GLONASS se skládá z 24 družic Uragan, z nichž 21 bude v provozu a 3 budou záložní (každá v jedné ze tří oběžných rovin)  v každé rovině má být osm družic  družice obíhají Zemi ve výšce 19 100 km  každá družice oběhne Zemi za 11 hodin a 15 minut 11

12 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Galileo 12  pojmenován podle vědce Galilea Galileiho astronom, filozof,fyzik (1564 – 1642)  Globální družicový polohový systém (GNSS)  Evropský systém - zajišťují státy EU prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších institucí  předpokládaná cena 4 mld. Euro  roční provoz cca 300 mil Euro  hlavní centrála – ČR Praha

13 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Galileo - parametry 13  30 operačních družic (27+3)  výška přibližně 23 tisíc kilometrů nad povrchem Země  3 dráhy – každá 9 pozic pro družice (+ 1 záložní)  po drahách se sklonem 56° k zemskému rovníku ve třech rovinách, vzájemně vůči sobě posunutých o 120°  každá dráha bude mít 9 pozic pro družice a 1 pozici jako zálohu, aby systém mohl být při selhání družice rychle doplněn na plný počet

14 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Galileo - zajímavosti 14  cena za start 1 rakety Sojuz se 2 družicemi – 80 mil. USD  Thijs a Natalia, jména prvních dvou družic podle belgického chlapce a bulharské dívky, vítězů mezinárodní dětské soutěže o kresbu na téma navigačního systému  družice mají velikost 2,7 × 1,2 × 1,1 metru  hmotnost 650 kilogramů  z toho 80 kilogramů připadá na přístrojové vybavení  provoz družice cca 15 let

15 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Galileo – co dál ? 15  20. října 2011 - start rakety Sojuz s prvními dvěma satelity navigačního systému Galileo  kosmodrom v Kourou, Francouzská Guyana  do roku 2014 by měly být dostupné alespoň omezené služby, tzn. vypuštění minimálně 12 satelitů  rok 2020 – předpoklad zprovoznění celého systému

16 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 GPS 16  Global Positioning Systém  globální družicový polohový systém  ministerstvo obrany USA  plná operační dostupnost od 17.1.1994 kompletní sestava 24 družic  na provoz GPS se ročně vynakládá přibližně 600 až 900 milionů USD systém GPS lze rozdělit do 3 segmentů:  kosmický  řídící  uživatelský

17 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 GPS – kosmický segment 17  projektován na 24 družic, ale nyní je využíván až na mezní počet 32  6 kruhových drah se sklonem 55°  dráhy jsou vzájemně posunuty o 60°  výška 20 200 km nad povrchem Země  hmotnost družice asi 1,8 tuny  rychlost 3,8 km/s  doba oběhu kolem Země 11h 58min  průměrná životnost družice je asi 10 let stavy kosmického segmentu  plná operační schopnost (24 družic – rok 1995)  částečná operační schopnost (18 družic – rok 1993)

18 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 GPS – řídící segment 18 Skládá se:  velitelství Navstar Headquarters na letecké základně Los Angeles v Californii v USA  řídicí středisko MSC, Master Control Station na letecké základně Schriever USAF v Colorado Springs  3 povelové stanice  18 monitorovacích stanic

19 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Uživatelský segment 19  komunikace probíhá pouze od družic k uživateli  GPS přijímač je pouze pasivní  GPS přijímač přijímá signály a data z jednotlivých družic, které jsou v danou chvíli nad obzorem  data podle předem definovaných parametrů přijímač vyhodnotí, vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a čas 2 skupiny uživatelů  autorizovaní uživatelé (vojenský sektor USA a vybrané spojenecké armády)  ostatní uživatelé ( především civilní sektor - pozemní doprava, letectví, námořnictvo, kosmické lety, geologie a geofyzika, geodézie a geografické informační systémy, archeologie, lesnictví a zemědělství, turistika a zábava)

20 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Zdroje 20 Použitá literatura: PACNER, Karel. Kolumbové vesmíru 1. díl. Praha: Paseka, 2006, ISBN 8071856517. PACNER, Karel. Kolumbové vesmíru 2. díl. Praha: Paseka, 2007, ISBN 8071857491


Stáhnout ppt "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google