Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dálkový průzkum Země Nejdražší způsob, jak vytvořit obrázek Zajímavost na začátek Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dálkový průzkum Země Nejdražší způsob, jak vytvořit obrázek Zajímavost na začátek Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Dálkový průzkum Země Nejdražší způsob, jak vytvořit obrázek Zajímavost na začátek Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

2 strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný potenciál, který vždy přesahuje naše možnosti. (Jon Huntington, CSIRO Exploration, Geoscience, Australia) Dálkový průzkum Země je věda (a do jisté míry i umění) o získávání informací o zemském povrchu bez přímého kontaktu pomocí snímání a zaznamenávání odražené nebo vyzářené energie a zpracování, analýza a využití těchto informací. (RESORS, CCRS) Kapitola 1: Historie a technologie

3 strana 3 DPZ je… A.Zdroj energie a světla B.Záření a atmosféra C.Kontakt s předmětem D.Zaznamenání odražené energie senzorem E.Přenos, přijetí a zpracování dat F.Interpretace a analýza dat G.Využití informací Kapitola 1: Historie a technologie

4 strana 4 Historie Kapitola 1: Historie a technologie

5 strana 5 Elektromagnetické spektrum 1/5 Ultrafialová část –Nejkratší vlnové délky využitelné v DPZ (0,1–0,4 mm) –Výrazně pohlcováno atmosférou –Využívá se především v geologických aplikacích pro detekci složení zemského povrchu, hornin a minerálů Kapitola 1: Historie a technologie

6 strana 6 Elektromagnetické spektrum 2/5 Viditelná část –Od 0,4 do 0,7  m –Lze zaznamenat pouze v denních hodinách, neprochází oblačností a mlhou, značně rozptylováno a pohlcováno –Konvenční metody snímání zemského povrchu –Družicové systémy Kapitola 1: Historie a technologie

7 strana 7 Elektromagnetické spektrum 3/5 Červená: 0,620–0,700  m Oranžová: 0,592–0,620  m Žlutá: 0,578–0,592  m Zelená: 0,500–0,578  m Modrá: 0,446–0,500  m Fialová: 0,400–0,446  m Kapitola 1: Historie a technologie

8 strana 8 Elektromagnetické spektrum 4/5 Infračervená část –0,7–100  m –Blízké IČ: konvenční i elektronické metody – topografie, studium vegetace –Střední IČ: studium vegetace, geologie, sníh a led, oblačnost, zdravotní stav vegetace, identifikace minerálů –Tepelné IČ: povrchová teplota oceánů, znečištění řek a jezer, lesní požáry Kapitola 1: Historie a technologie

9 strana 9 Elektromagnetické spektrum 5/5 Mikrovlnné záření –1  m–1 m –Nejméně závislé na počasí –Aktivní systémy – radar –Meteorologie – srážkové oblasti a intenzita srážek Kapitola 1: Historie a technologie

10 strana 10 Interakce s atmosférou Rozptyl –Rayleighův rozptyl – částice, které mají mnohem menší rozměr než vlnová délka – ovlivňuje především krátkovlnné záření –Aerosolový rozptyl rozptylující částice větší než vlnová délka záření – vodní pára, prach –Neselektivní rozptyl – nezávisí na vlnové délce – velké částice – vodní kapky Pohlcování –Hlavní pohlcující plyny jsou ozón, CO 2, vodní pára Atmosférická okna –Části elektromagnetického spektra, které nejsou ovlivňovány pohlcováním a rozptylem Kapitola 1: Historie a technologie

11 strana 11 Interakce s povrchem V závislosti na chemickém složení a aktuálním fyzikálním stavu bude možno každý typ povrchu charakterizovat podle odraženého záření. –Dva objekty, které v jednom intervalu odrážejí podobné množství záření, mohou v jiném intervalu odrážet rozdílné množství energie. Spektrální odrazivost –podíl záření dopadajícího a odraženého Spektrální chování –Pro určitou třídu objektů (vodní plocha, půda…) nabývá odrazivost v určité části spektra (pro určitou vlnovou délku) typických hodnot. Kapitola 1: Historie a technologie

12 strana 12 Obrazová data Fotografie –Pouze obrazy zaznamenané na fotografický film –Ve viditelné části spektra a blízkého IČ spektra Digitální data –Pixel – základní jednotka digitálního obrazu, kde jas dané plochy je definován numericky –Informace je zaznamenávána v úzkých spektrálních pásmech – možné kombinovat Kapitola 1: Historie a technologie

13 strana 13 Digitální obrazová data Černobílý snímek –Jas každého pixelu je pro jednotlivé primární barvy shodný, vzniká černobílý snímek –Zobrazení v odstínech šedi od černé po bílou Barevný snímek –Při zobrazení více než jednoho pásma v rozdílných primárních barvách Kapitola 1: Historie a technologie

14 strana 14 Metody pořizování dat 1/2 Pasivní metody –Přímé – zdrojem záření odražené od zemského povrchu – letecká fotografie –Nepřímé – zdrojem je záření vyzařované objekty na zemském povrchu nebo v atmosféře - termovize Aktivní metody –Záření není přirozené, ale je vysíláno ze zdroje na nosiči – radar Kapitola 2: Pořizování dat

15 strana 15 Metody pořizování dat 2/2 Další hlediska: –druh nosiče, –dle zaznamenané části spektra, –dle barevnosti, –dle osy záběru, –dle zorného pole kamery, –dle velikosti snímaného území, –… Kapitola 2: Pořizování dat

16 strana 16 Systém pořizování dat –Pozemní stanice: používají se pro zaznamenání přesných informací o jednotlivých druzích povrchů –Letadla: používají se pro sběr velmi podrobných dat o zemském povrchu –Raketoplány –Družice: používají se pro souvislé a opakované snímkování celého povrchu Země Kapitola 2: Pořizování dat

17 strana 17 Snímací zařízení a letecká fotografie Fotografická komora Digitální kamera Multispektrální snímkování Stereoskopické snímkování Obrazová data: –černobílé snímky, –barevné snímky: reálné (přirozené) barvy, nepravé barvy. Kapitola 2: Pořizování dat

18 strana 18 Charakteristiky digitálního obrazu Nízké prostorové rozlišení –Lze rozlišit pouze velké objekty (uliční síť, vodní tok, mosty …) Vysoké prostorové rozlišení –Můžeme zřetelně rozpoznat i malé objekty (domy, auta, koruny stromů, …) Kapitola 2: Pořizování dat

19 strana 19 Tepelné snímkování Ve vlnových délkách 3-15 mm Rozdíl teplot až 0,1 °C Zaznamenávají energii vyzářenou nebo odraženou – mohou být pořizovány i v noci Teplené záření je málo rozptylované atmosférou Nižší prostorové rozlišení Využití –vojenské účely, monitorování přírodních katastrof (požáry, vulkanická činnost), teplota oceánů Kapitola 2: Pořizování dat

20 strana 20 Družicové systémy 1/2 Rovníková oběžná dráha –Družice obíhá kolem Země v rovině rovníku od západu k východu –Výška 36 000 km (doba oběhu rotace = doba rotace Země kolem vlastní osy) –GEOSTACIONÁRNÍ –Malé prostorové rozlišení, krátké časové intervaly –Meteorologie Kapitola 3: Družicové systémy

21 strana 21 Družicové systémy 2/2 Subpolární oběžná dráha –Na denní straně obíhá od severu k jihu –Globální data (1:10 000 000) –Lokální data (1:25 000) –Pohyb přibližně v poledníkovém směru –S rovinou rovníku úhel 80–100° –Ve výškách 700–1000 km –Doba oběhu – 2 h –Synchronní se Sluncem –Nad daným místem vždy ve stejnou dobu místního času Kapitola 3: Družicové systémy


Stáhnout ppt "Dálkový průzkum Země Nejdražší způsob, jak vytvořit obrázek Zajímavost na začátek Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google