Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje dat GIS Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Primární Sekundární Digitální formy tištěných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje dat GIS Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Primární Sekundární Digitální formy tištěných."— Transkript prezentace:

1 Zdroje dat GIS Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Primární Sekundární Digitální formy tištěných map Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném formátu Různé převody, importy apod. Digitalizace (vektorizace) Skenování

2 http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gif/orbits.gif Družicový polohový systém GPS - princip Global Positioning System kosmický segment (24 družic na 6-ti drahách) řídící pozemní segment (4 + 1 stanice) uživatelský segment (GPS přijímače) Využívá jednotný souřadnicový sytém WGS 84

3 GPS - princip Poloha je určována na základě měření vzdálenosti (pseudovzdálenosti) přijímače a několika družic (nejméně 4) Každá družice vysílá radiový signál s vlastním kódováním. Přijímač generuje stejný signál pro každou družici a na základě časového zpoždění přijatého signálu odvozuje vzdálenost (signál se šíří rychlostí světla) Pro synchronizaci signálu jsou nutné velmi přesné hodiny na družici i přijímači. Na družici jsou atomové hodiny, to v přijímači není možné. Chyby ve vzdálenosti zapříčiněné chybným časem přijímače se řeší vyrovnáním s měřeními mezi několika družicemi.

4 Trimble 2001. Mapping System GPS – měření vzdálenosti

5 Trimble 2001. Mapping System GPS - měření pozice

6 Trimble 2001. Mapping System GPS – odstranění chyby hodin v přijímači

7 GPS – chyby měření polohy Vybrané zdroje chyb –družicové hodiny –efemeridy družic (údaje o poloze) –vliv ionosféry (zvýšená sluneční aktivita zhoršuje signál) –konstelace viditelných družic (DOP – Dilution of Precission, PDOP, HDOP) –odražení signálu –do roku 2000 (květen) záměrné snižování přesnosti - Selective Availability (SA) Při měření jedním přijímačem v reálném čase s jakýmkoliv přístrojem bez užití dalších technik je dosažitelná přesnost kolem 15 m (95 % konf. interval)

8 Plánování měření Data o dráhách družic – Almanach http://www.trimble.com/planningsoftware_ts.asp?Nav=Collection-8425

9 Zvýšení přesnosti - diferenční měření Obecně založeno na měření na základně o přesné známé poloze a zavedení zjištěné odchylky do měření v terénu

10 Zvýšení přesnosti - diferenční měření Korekční data jsou ukládána na základně; po měření v terénu je použiju na opravu svých měření specializovaným softwarem Síť stanic poskytujících diferenční data v ČR – CZEPOS http://czepos.cuzk.cz/ Korekce musí být nezávislým způsobem dopraveny do přijímače Korekční družice –veřejné: WAAS, EGNOS –komerční: Landstar, Omnistar GSM (GPRS) Radiový signál (BEACON) PostprocessingV reálném čase

11 Další typ měření zvyšující přesnost Fázová - založena na zpracování dopplerovsky posunutého signálu. Změří se zbytek necelé vlny signálu vysílaného družicí a počet celých vln ke družici (tzv. ambiquity), ale také vyžaduje korekční data, tedy měření dvěma přijímači z nichž jeden je stacionární. Dopplerův efekt – změna frekvence vlnění pokud jsou vysílač a přijímač v relativním pohybu

12 Výhody a nevýhody práce bez přímé viditelnosti mezi body relativně velmi přesný práce v jednotném souřadném systému WGS 84 poskytuje třírozměrné souřadnice pracuje bez ohledu na počasí a „denní dobu“ Vyžaduje dobrou viditelnost oblohy Jednodušší přístroje neinformují o tom s jakou přesností měřím Měření vzdáleností přímo v přijímači je skrz zemské těleso ProProti

13 GPS není jediný navigační systém! GPS (Global Positioning System) = NAVSTAR – vyvíjeno a spravováno ministerstvem obrany USA od roku 1973 GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) –obdobný systém jako GPS budovaný v bývalém Sovětského svazu; do provozu 1982, není plně funkční (16 družic z toho 13 aktivních) –v Evropě použitelný jako doplněk systému GPS GALILEO –projekt EU, prozatím ve fázi vývoje s plánovaným spuštěním v roce 2012; Dne 28. prosince 2005 byla do vesmíru vyslána první technologická navigační družice pro testování komponent tohoto systému (Giove-A). Jednotící označení - GNSS (globální navigační satelitní systémy)

14 Přístroje pro GPS Malé (outdoorové, námořní, letecké,...) –zásadní funkcí je určení polohy, navíc zobrazení v podkladové mapě Střední –větší sběr dat, mapování GIS (podpora GIS formátů) Velké (mapovací a geodetické) –stejné jako střední plus geodetické aplikace (přesnost až v milimetrech)

15 GPS „malá“ nebo „outdoorová“

16 GPS „střední“

17 GPS „velká“

18 Zdroje dat GIS Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Primární Sekundární Digitální formy tištěných map Vstup dat do GISu: Data přímo v potřebném formátu Různé převody, importy apod. Digitalizace (vektorizace) Skenování

19 Základní principy DPZ Elektromagnetické záření (spektrum) Objekt je charakterizován: Spektrometrickou křivkou Interakce s atmosférou – rozptyl, absorpce Interakce s povrchem – odraz, pohlcení, propouštění

20 Žíhlavník & Scheer (1996) Elektromagnetické spektrum

21

22 Tuček (1998) Q=h*c/ Spektrum a propustnost atmosféry

23 Odraz, absorpce, transmise

24 Tuček (1998) Spektrometrická křivka

25 Žíhlavník & Scheer (1996) Záření a povrchy rostlin

26 Žíhlavník & Scheer (1996) Záření a povrchy rostlin

27 Metody získávání dat v DPZ Dle způsobu záznamu –Konvenční (fotografické) –Nekonvenční (radary, skenery, tel. kamery) Dle zdroje záření –Pasivní (přímé, odražené) –Aktivní (radar) Dle druhu nosiče –letecké –družicové

28 Fotografické metody –Gradace –Denzita –Citlivost –Zrnitost –Rozlišovací schopnost –Černobílý Ortochromatický (0 – 600nm) Panchromatický (ultrafialové a viditelné) Infračervený Multispektrální –Barevný –Spektrozonální Fotomateriál CharakteristikaTyp

29 Lillesand and Kiefer (2000) Porovnání infra a panchromatického snímku infra čb

30 Lillesand and Kiefer (2000) Porovnání infra a barevného snímku

31 Lillesand and Kiefer (2000) Fotogrametrie

32 Lillesand and Kiefer (2000) Fotogrametrie

33 Nekonvenční (nefotografické) metody Skenery (P) –multispektrální –hyperspektrální Televizní kamery (P) Radary (A,P) Termometry (P) Lasery (A)

34 Lillesand and Kiefer (2000) Multispektrální skenery Snímání kolmo ke trase – across-track (whiskbroom)

35 Lillesand and Kiefer (2000) Multispektrální skenery Snímání v trase letu – along-track (pushbroom)

36 Lillesand and Kiefer (2000) Hyperspektrální skenery

37 Lillesand and Kiefer (2000) Hyperspektrální skenery

38 Lillesand and Kiefer (2000)

39 Radary SRTM – Shuttle Radar Topography Mission

40 Letecké nosiče

41

42 Družice Charakteristiky snímačů –Spektrální (snímaný rozsah EM spektra) –Radiometrická (bitová hloubka) –Časová (frekvence přeletu) –Geometrické (rozlišení, velikost scény) Poloha družic –Geostacionární (19 – 35 tis. km) –Polární (600 – 1500 km)

43 Žíhlavník & Scheer (1996) Parametry družicových snímačů

44 Landsat

45 Landsat – dráha letu

46 Landsat – dráha letu (2)

47

48 IKONOS

49 IKONOS - Bagdád

50 QuickBird

51

52 Radarsat

53 Enhanced vegetation index – EVI Květen Satelit NASA Terra

54 Enhanced vegetation index – EVI Listopad Satelit NASA Terra


Stáhnout ppt "Zdroje dat GIS Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Primární Sekundární Digitální formy tištěných."

Podobné prezentace


Reklamy Google