Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v IT Jan Smolík. Obecné inovační trendy Řízení podnikové informatiky Trendy ICT -Rozvoj Internetu – web 2.0 -Rozvoj práceš s informacemi – Např.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v IT Jan Smolík. Obecné inovační trendy Řízení podnikové informatiky Trendy ICT -Rozvoj Internetu – web 2.0 -Rozvoj práceš s informacemi – Např."— Transkript prezentace:

1 Trendy v IT Jan Smolík

2 Obecné inovační trendy Řízení podnikové informatiky Trendy ICT -Rozvoj Internetu – web 2.0 -Rozvoj práceš s informacemi – Např. Googla a Competitive intelligence -Nové formy aplikací – SaaS, open source - Integrace ICT do inovací produktů a služeb Trendy v řízení podniku -Prosazování procesních přístupů - Zvýšená orientace na služby -Vyšší potřeba inovací -Důraz na ekonomické přínosy Globální trendy způsobené ICT -Prosíťovaná ekonomika -Větší používání kooperací a sítí -Outsourcing a off-shoring - Rostoucí hodnota znalostí Institucionální trendy -Program informační společnosti v EU – iniciativa i2010 -Rozvoj statistického sledování informační společnosti (OECD, Eurostat)

3 Inovační vlivy ICT v podnicích

4 ICT Podpora zlepšování produktů a služeb Na bázi ICT vznikají nové produkty a služby ◦ Elektronické bankovnictví Staré se aktualizují a zvyšuje se jejich hodnota ◦ GPS navigace, řízení spotřeby paliva ICT výrazně ovlivňuje procesy ve firmách i produkty ◦ Příklad: RFID  Chytré zboží – nové produkty  Efektivnější řízení skladů, účtování zboží – efektivnější procesy

5 Vliv inovací internetu – Web 2.0 a Enterpirse 2.0 Intenet má velký dopad do způsobu chování naší společnosti a tím i na řízení a chování firem Uživatelé internetu již nejsou pouhými pasivními příjemci informací – Web 2.0 Enterprise 2.0 ◦ Zapojení Web 2.0 do podnikové informatiky  Př.: Analýza zkušeností zákazníků z webu, využití UCC pro knowledge management User-Created Content ◦ Zvýšení loajality zákazníků prostřednictvím sociálních sítí ◦ Lepší zacílení on-line reklamy

6 Trendy v užití dat a informací Spolupráce podniků ◦ Sdílení dat v dodavatelských řetězcích  Sofistikované analýzy – podklad pro rozhodování  Objem prodaných výrobků v maloobchodních místech  Historie nákupů zákazníků -> preference  Informace bank o historii příjmů a čerpání z účtů Potřeba vzájemně sdílet citlivé obchodní údaje Roste význam externích inormačních zdrojů ◦ Jak vypadá a se vyvíjí trh ◦ Kam směřuje konkurence ◦ Jak je podnik hodnocen Roste význam vyhledávačů typ Google a Competitive Intelligence Competitive Intelligence je systematický a etický program pro získávání, analyzování a řízení externích informací, které mohou mít vliv na podnikvé plány, rozhodování a jeho činnost

7 Vliv ICT na řízení podniků

8 Změny v chování podniků Dochází k potřebám neustálé adaptace Ekonomika se stále více prosíťovává ◦ Roste potřeba spolupráce mezi firmami ◦ Potřeba  Koordinace celé partnerské sít+  Vlastnictví vztahu k zákazníkovi  Řízení rizika v celé síti

9 Změny v chování podniku Efekty ICT pro fungování ekonomiky ◦ Vnitřní účinnost  Pracovníci zpracují více dat  Redukce režijních náklad ◦ Transakční náklady  Automatizace výměny dokumentů ◦ Restrukturalizace  Díky nižším transakčním nákladům je spolupráce mezi firmami snazší – dochází k prosíťování ◦ Znalostní management  Snazší popis a zlepšování procesů

10 Strategie podniků v informační společnosti Trendy v digitální ekonomice ◦ Kapitalizace znalostí x snižování nákladů Trendy ve strategickém plánování ◦ Dynamické změny Trendy v manažerském rozhodování ◦ Dříve orientace jen na „stakeholders“  Korupční praktiky ◦ Nyní větší komplexita a transparentost  Orientace i na dlouhodobé efekty a přizpůsobivost Trendy v konkurenci ◦ Hyperkonkurence –> nové produkty a procesy ◦ Nové kanály ->

11 Metody řízení v podmínkách informační společnosti Vyšší výrobaZvyšování kvalityTQM, Six Sigma, TPM Vyšší produkceCIM, NC Nižší náklady Kratší čas Vyšší flexibilita Vyšší přehled o nákladech Manažerské účetnictví BPM Nižší zásobyLean production, JIT, MRP Kratší doby realizaceConcurrent Engineering Flexibilnější procesyBPR, BSC Inovace produktů a procesů Zvyšování výnosu z investice Zvyšování zisku ROI TOC NPV

12 Trendy ICT v kontextu globální ekonomiky

13 ICT a světový obchod WSIS ICT produkty a služby mají významný podíl na celosvětovém obchodu Z OECD nejvíce USA, Japonsko, Německo Přesun do Číny a asijských zemí

14 Klíčové vlivy ICT na fungování ekonomiky Thomas L. Friedman: The World is Flat Zásadní faktory, které zploštily svět ◦ Pád berílské zdí ◦ Internet a první vyhledávače ◦ Workflow software ◦ Uploading ◦ Outsourcin ◦ Offshoring ◦ Supply chaining ◦ Insourcing ◦ The steroids

15 Vybrané trendy podrobněji Diskuse

16 Web 2.0 Posun v tom, jak je WWW chápáno a využíváno Využití a podpora kreativity, sdílení informací a spolupráce na webu ◦ Social networking, sdílení videa, wiki, blogy, … Internet vnímán jako platforma Enterprise 2.0 ◦ Užití přístupů Web 2.0 ve firmě

17 Web 2.0 Myslíte, že web 2.0 je opravdu odlišný od Web 1.0? Jaké aspekty Web 2.0 považujete za užitečné pro firemní spolupráci?

18 Mashups Aplikace agregující informace z více zdrojů Oproti portálům, které je ukazovaly vedle sebe je integrují Podmnožina Web 2.0 Dvě součásti ◦ Poskytující stránka ◦ Poskytovatelé dodatečných integrovaných informací SOBA = Service Oreinted Business Applicationst ◦ Mashups založené na SOA určené pro firmy

19 Mashups Jaké znáte mashups aplikace? Jaké vidíte právní a ekonomické problémy? Co je předpokladem udržitelnosti mashups aplikací (verzování)?

20 Grid computing (síťové zpracování) Více počítačů spojeno pro řešení jednoho problému Komponenty jsou velmi volně svázány (tím se liší od clusterového zpracování) Příklad Seti@Home, Folding at home Využívání volných cyklů CPU Může a nemusí jít přes hranice organizace

21 Grid computing Původně označoval Grid computing představu, že se výpočetní zpracování stane podobnou sítí jako elektřina, voda, nebo plyn Utility computing – de facto alternativní název pro ASP/SaaS – software budeme užívat jako utilitu

22 Grid computing Jaké vidíte příležitosti pro Grid computing? Jaké vidíte etické problémy? Jaký je vztah Grid computing (při využívání volných cyklů CPU) a SaaS?

23 „Místně vědomé“ aplikace Věci jsou dnes schopny určit kde jsou ◦ RFID ◦ GPS Užití při operativním řízení ◦ Chytré police a sklady (ví kolik zboží je na skladě a umějí samy objednat) ◦ Sledování pohybu zboží

24 „Místně vědomé“ aplikace Užití v BI ◦ Časové řady od začátku základem ◦ Rozpad po místech nebýval obvyklý ◦ Nové technologie umožňují i místní rozpad prodejů, zobrazení v mapě atd. ◦ „Location intelliigence“  Business mashup

25 „Místně vědomé“ aplikace Jaké vidíte etické a právní problémy užití RFID?

26 Trendy dle Gartner Gartner každoročně vyhlašuje 10 ICT technologií, které podle něj budou hrát roli v nejbližší době Rok 2008:

27 Trendy dle Gartner pro 2010

28 Cloud computing

29 Naše aplikace běží někde v mraku, který reprezentuje Internet Zákazníci nevlastní IT zdoje Spadá sem například SaaS Naše aplikace, jejichž provoz zajišťuje náš poskytovatel aplikací běží na jakýchsi tušených počítačích, neznámo kde Aplikace mohou být provázané pomocí webových služeb

30 Advanced Analytics Nástupce Business Intelligence Optimalizace a simulace využívá analytické nástroje a modely k maximalizaci efektivity byznys procesů a rozhodnutí za pomoci různých scénářů před i v průběhu procesu Historii rozhodování můžeme vidět ve třech krocích 1.Rigidní pravidla 2.Flexibilnější rozhodnutí za pomoci informací z CRM, ERP či BI 3.Predikce za pomoci pokročilejších analytických nástrojů AA neposkytuje jen informace, ale dívá se do budoucnosti, co by mohlo být

31 Client Computing Virtualizace přináší nové možnosti jak řešit klientské výpočty Gartner tvrdí, že firmy by měly vybudovat výhled na 5 – 8 let, ve které bude řešit standardy pro zařízení, vlastnictví a supoort, výber operačních systémů a aplikací

32 IT for Green Ještě nedávno Green IT ◦ Řízení IT tak, aby bylo co nejzelenější ◦ Zvláště se týká data center V současnosti další posun: jak využít IT k ochraně životního prostředí ◦ Elektronické dokumenty ◦ Omezení cestování  Teleworking  Telekonference ◦ Analytické nástroje, které mohou firmám pomoci omezit dopravu zboží a omezit další aktivity, které vytváří emise CO 2 Otázka: dělají to firmy z altruistických důvodů?

33 Reshaping the Data Center Dříve se data centra stavěla s výhledem na dalších 15 – 20 let Stavěly se prázdné haly s klimatizací, rozvodem elektrického proudu, … Gartner očekává změnu tohoto trendu Stavět jen s výhledem na 5 let ve skutečnosti ušetří náklady na provoz prázdné haly, což je levnější než stavět dvakrát

34 Social Computing. Zaměstnanci nechtějí dvě různá prostředí pro práci s interními informacemi na jedné straně a externími informacemi na straně druhé Enterprises must focus both on use of social software and social media in the enterprise and participation and integration with externally facing enterprise-sponsored and public communities. Do not ignore the role of the social profile to bring communities together.

35 Security – Activity Monitoring Bezpečnost se tradičně zaměřovala na vybudování zdi kolem počítačové sítě – perimeter Útoky jsou často spojené s autorizovaným účtem a generované z více síťových zdrojů Nyní se vyvíjí směrem k monitorování aktivit a hledání vzorců možných nebezpčných aktivi Vzniká mnoho nových nástrojů, které umožňují analyzovat tyto hrozby

36 Flash Memory Není to rozhodně žádná novinka, ale její význam roste Je rychlejší než rotující disky, ale výrazně dražší Cena ovšem postupně klesá, takže v dalších letech lze očekávat až 100 % růst trhu s těmito pamětmi Umožňuje vznik nové vrstvy uskladnění dat v hierarchii serverů, protože nabízí mnoho výhod včetně prostoru, tepla a výkonu

37 Virtualization for Avaliability Virtualizace už je na žebříčku několik let Novinkou je živá migrace Aplikace se dokáže překopírovat na jiný stroj a v určitém okamžiku dokončí jednu instrukci na starém a další na novém ◦ Možnost snadného navýšení kapacity ◦ Umožní toleranci vůči chybám  Pokud by původní server měl selhat, vše pokračuje bez zdržení na novém – úspory na drahých zařízeních tolerantních vůči chybám

38 Mobilní aplikace Už dnešní trh je velký (iPhone, Android, Symbian), přestože je omezený a vzájemně nekompatibilní Možná bude potřeba další kolo vývoje, aby se aplikace staly kompatibilní s PC ◦ Moorův zákon Obrovský potenciál

39 Trendy dle Gartner pro 2010


Stáhnout ppt "Trendy v IT Jan Smolík. Obecné inovační trendy Řízení podnikové informatiky Trendy ICT -Rozvoj Internetu – web 2.0 -Rozvoj práceš s informacemi – Např."

Podobné prezentace


Reklamy Google