Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 10 – Historický vývoj Československa z pohledu hospodářství 1918 - 90. léta 20. století AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorbyLeden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Principy a odlišnosti, privatizace, restituce

3 Osnova  Úvod  Hospodářské dějiny Československa 1918 - 1988  Shrnutí a závěr

4  Makroekonomie je důsledkem společenského vývoje.  Společenský vývoj je tedy nadstavbou s nezastupitelnou rolí pro pochopení problematiky.

5 Odrazový můstek pro naši exkurzi: Rakousko-Uhersko http://www.uniformni-knofliky.cz/clanky-rakousko-uhersko-1867-1918.htmlhttp://www.uniformni-knofliky.cz/clanky-rakousko-uhersko-1867-1918.html, 7.1.2014

6 Odrazový můstek pro naši exkurzi do minulosti: Rakousko-Uhersko  Před r. 1918 byly České země součástí habsburské monarchie (po Rusku největším státním celkem v Evropě)  Hospodářství se rozvíjelo paralelně a alternativně k aktuálním koloniálním trendům v Z a J Evropě  Hospodářské zájmy nabývaly spíše charakteru regionálního  Postupné zpomalování až pokles hospodářského významu monarchie během 19. století  Dominuje zemědělství v rámci Rakouska-Uherska  České země mají průmyslově-agrární charakter podpořený obchodem a tedy se silným postavením v monarchii

7  České země v 90. letech 19. století produkují téměř 2/3 průmyslové produkce Rakousko- Uherska  České země mají téměř monopolní postavení v některých odvětvích (výroba porcelánu, textilní výroba…)

8

9 Vznik institucí  1919 – Československá měnová reforma = „Rašínova měnová reforma“  Úkol reformy: Oddělit československý peněžní oběh od ostatních částí bývalé monarchie  Alois Rašín – ministr financí a tvůrce reformy

10 Alois Rašín http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Ra%C5%A1%C3%ADnhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn, 7.1.2014

11 Kroky měnové reformy A. Rašína: Uzavřít státní hranice Okolkovat veškeré oběživo, které se nacházelo na území Československa Část finančních prostředků (neokolkovaná) zadržena ve formě nucené státní půjčky Zavedena koruna československá v poměru 1:1

12 Cíle měnové reformy A. Rašína: Osamostatnit peněžní oběh Zlikvidovat inflační peníze, které vznikly v důsledku 1. světové války Vytvořit novou československou měnu Založit měnovou politiku na zvyšování kupní síly měny Vytvořit „zlatý standard“ = spojit korunu se zlatem = vytvořit potřebné zlaté rezervy (zlatý poklad)

13  Zlatý poklad vznikl dobrovolnými dary a výnosem státní půjčky ve zlatě a stříbře.  Půjčka byla splacena do roku 1926  Provedení a výsledky reformy dodnes chápány jako obdivuhodné  Československá koruna se stala jednou z nejstabilnějších měn v Evropě.

14 První republika  Ve znamení rozvoje  Ekonomika ČSR mezi 10-ti nejvyspělejšími státy světa  Problémem: - výrazné hospodářské a sociální rozdíly mezi historickým územím (Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko)  Na Slovensko odchod české inteligence  Zásah hospodářské krize – v roce 1933 v Československu téměř 1 milion nezaměstnaných

15 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_do_1928.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_do_1928.jpg,, 7.1.2014

16 http://www.csaf.cz/print.php?clanok=857http://www.csaf.cz/print.php?clanok=857, 7.1.2014

17 ČSR po Mnichovské dohodě (září 1938)  Zlikvidována samostatná měnová a fiskální politika  Rozbití hospodářských vztahů  Násilné podřízení ekonomiky německým hospodářským zájmům  Nucená správa fašistickou vládou

18 Hospodářské důsledky německé okupace Českých zemí (Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945) Podniky – nucená správa hospodářských podniků; nacisté plně kontrolují výrobu nejdůležitějších jednotek; určeny normy a objemy produkce; německý kapitál ovládá podniky Zemědělství – německá snaha postupně kolonizovat prostor Obchod a bankovnictví – po okupaci vyhlášen kurs marky a koruny 1:10 Finance – kontrola Německem; Protektorát nucen platit tzv. válečnou daň (1940 3 mld. korun, 1944 12 mld. korun); Český stát připraven o 43 tun ryzího měnového zlata Spotřeba domácností – zavedeny potravinové lístky, šatenky na textil a poukázky na obuv; postupně příděly snižovány a tím posilování černého obchodu – růst cen

19 Protektorát Čechy a Morava  Zajímavost:  Potravinové lístky určeny pro 3 kategorie obyvatel: 1. Obyčejní spotřebitelé – nárok na 2 900g chleba/týden; 500 g masa/ týden; 210 g jedlého tuku; 2 l mléka 2. Těžce pracující 3. Velmi těžce pracující

20 Potravinové lístky – Protektorát Čechy a Morava http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravinov%C3%A9_l%C3%ADstkyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Potravinov%C3%A9_l%C3%ADstky, 7.1.2014

21 Poválečná léta 1945-1948  28.10.1945 - Den znárodnění Zkonfiskován majetek = vyvlastněn bez náhrady ve prospěch státu  1.11.1945 - Nová měnová reforma Úkolem bylo snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu.

22 Dvouletý plán obnovy 1947-1948  Předsedou vlády K. Gottwald – počátek cesty k socialismu  1947 – Vláda ČSR odmítá jednání týkající se Marshallova plánu (příčinou byla výhrůžka vůdce SSSR Stalina, který by vnímal účast na ČSR na jednání jako čin namířený proti SSSR)  Marshallův plán dle doktríny prezidenta USA Trumana dělí státy na 2 skupiny  a/ demokratické – obdrží podporu USA  b/ totalitní – neobdrží podporu USA  Nakonec podepsána dohoda ČSR a SSSR  Od léta 1947 2 ekonomické skupiny států: „Východ“ a „Západ“

23 Období socialistického státu v Československu 1948-1989  Centrální plánování – řízeno z jednoho centra  Směrnice pro hospodářský a sociální rozvoj  Pětiletky = pětiletý plán = základní ekonomický zákon zemí se socialistickým zřízením  Dle pětiletých plánů organizováno celé hospodářství země

24 Centrální plánovací komise určovala: Kde se co bude vyrábět?Za jakou cenu?Jaké budou mzdy? Kolik bude pracovníků v jednotlivých podnicích?

25 Pětiletky 1949-1953 Industrializace, kolektivizace vesnice, zakládání družstev, budování těžkého průmyslu http://www.youtube.com/watch?v=O8IuTZsBFc8 1953 – měnová reforma 1954 – X. sjezd KSČ – konstatuje vysoké tempo růstu ekonomiky a zvýšení průmyslové produkce Schválení plánu na roky 1954-1955 – prioritou zemědělství (zaostávalo) – mechanizace, traktory, družstevní objekty, strojní- traktorové stanice, JZD, vyučení odborníci s kvalifikací http://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg 1. pětiletka 1956-1960 Upevňování základů socialistické ekonomiky 2. pětiletka

26 Pětiletky 1961-1965 3. pětiletka 1966-1970 60. léta – uvolnění centrálního direktivního plánování Ekonomická škola Oty Šika Ota Šik – český ekonom a politik Pražského jara Člen ÚV KSČ Tvůrce hospodářských reforem, které označujeme jako „třetí cesta“ Třetí cesta – liberalizace cen, pomalejší liberalizace zahraničního obchodu 4. pětiletka

27 http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/zemrel-politik-ekonomicky-reformator-a-malir-ota-sikhttp://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/zemrel-politik-ekonomicky-reformator-a-malir-ota-sik, 7.1.2014

28  Číst: KOHOUT. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. ISBN 978-80-87053-65-2., str. 68-75

29 1971-1975 5. pětiletka 1976-1980 6. pětiletka 1981-1985 7. pětiletka 1986-1990 8. Pětiletka

30 Opakování:  Vytvořte projekt – myšlenkovou mapu na přednesené téma. Práce v tříčlenných skupinách. Využijte materiálů z odborného tisku, internetu, dále vlastní kreativitu. Podrobné zadání přednese pedagog.

31 Využité zdroje:  ČECH, Zdeněk a Zdeněk MENDL. Drsný střed Evropy: Rozhovory s Tomášem Ježkem. 1.vyd. Řitka: Daranus, 2006, 260 s. České dějiny (Daranus). ISBN 80-869-8302- 1.  HUSÁK, Petr a Zdeněk MENDL. Budování kapitalismu v Čechách: Rozhovory s Tomášem Ježkem. 1.vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 1997, 293 s. Universum (Knižní klub). ISBN 80-720-7096-7.  KOHOUT, Pavel a Zdeněk MENDL. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. 1. vyd. Příbram: Pistorius, 2011, 179 s., [16] s. obr. příl. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-87053-65-2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk% C3%A9_d%C4%9Bjiny_%C4%8Ceskoslovenska http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk% C3%A9_d%C4%9Bjiny_%C4%8Ceskoslovenska  http://www.youtube.com/?gl=CZ&hl=cs http://www.youtube.com/?gl=CZ&hl=cs


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google