Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Československá republika mezi válkami Hospodářství v Československu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Československá republika mezi válkami Hospodářství v Československu."— Transkript prezentace:

1 Československá republika mezi válkami Hospodářství v Československu

2 Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž je zachycena doba po vzniku ČSR, hospodářská situace té doby a zahraniční politika první republiky  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami po roce 1918, situací krátce po vzniku ČSR a prvními lety její existence, hospodářskými poměry a zahraniční politikou  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Hospodářství v Československu  důsledkem právě ukončené války byla neutěšená situace v hospodářství  chyběly potraviny i další potřebné zboží (mýdlo, boty, atd.)  už za války byl zaveden přídělový systém  zboží se však nedalo často sehnat ani na lístky, a proto kvetl černý trh  zboží se prodává bez lístků, ale za velmi vysoké ceny  propukaly hladové a protidrahotní bouře, které si vynutily řadu sociálních reforem

5 Hospodářství v Československu  reformy:  8hodinová pracovní doba  zákon o státní podpoře v nezamněstnanosti  zákon o ochraně nájemníků  zákon o ochraně práce žen a dětí  penzijní, úrazové a nemocenské pojištění  týdenní placená dovolená  čs. sociální systém byl v rámci střední a východní Evropy nejpokročilejší

6 Hospodářství v Československu  Měnová reforma  začátek roku 1919  oddělení čs. měny od rakouské  stejná měna přinášela obrovská rizika – inflace apod.  měnovou jednotkou se stává koruna československá

7 Alois Rašín ministr financí

8 Hospodářství v Československu  ČSR byla i přes zaostalost Slovenska Podkarpatské Rusi nejvyspělejším státem z nástupnických zemí především díky rozvinutému průmyslu a vysoké produktivitě zemědělství v Čechách i na Moravě  hospodářství se brzy vzpamatovává z krize a začíná prosperovat  klesá nezaměstnanost pod 1% na konci 20. let  životní úroveň začíná převyšovat předválečnou  export převažuje nad importem  20. léta bývají nazývána „zlatými léty“  v důsledku výrazně zlepšené hosp. situace i Němci, kteří původně vznik republiky neschvalovali, začali spolupracovat, obzvláště po srovnání se soudobým Německem a jeho problémy

9 Hospodářství v Československu  ČSR byla i přes zaostalost Slovenska Podkarpatské Rusi nejvyspělejším státem z nástupnických zemí především díky rozvinutému průmyslu a vysoké produktivitě zemědělství v Čechách i na Moravě  hospodářství se brzy vzpamatovává z krize a začíná prosperovat  klesá nezaměstnanost pod 1% na konci 20. let  životní úroveň začíná převyšovat předválečnou  export převažuje nad importem  20. léta bývají nazývána „zlatými léty“

10 Hospodářství v Československu  čs. ekonomika nepotřebovala půjčky od zahraničních bank, jako např. Německo  to snižovalo naši závislost na především amerických bankách  hospodářská krize tedy u nás nastoupila později než v Německu, což se později ukázalo jako „problém“  1933 k moci se dostává Hitler a Německo se vymaňuje z krize díky zbrojním zakázkám  nejvíce krizí postižených území je v pohraničí = silná německá menšina, která se začíná radikalizovat, čehož využívají především nacisté  vztahy mezi Čechy a českými=sudetskými Němci se rapidně zhoršují, což vyvrcholilo později zničením Československa

11 Zahraniční politika ČSR  1921 – Malá dohoda  ČSR + Jugoslávie + Rumunsko  snaha o udržení poválečného uspořádání v Evropě, především kvůli Maďarům, kteří se nechtěli smířit s rozpadem Uherského království  všechny členské státy MD měly zároveň spojenecké smlouvy s Francií na obranu proti Německu  Francie se snažila, aby k MD přistoupilo i Polsko, to ale odmítá v důsledku špatných vztahů s ČSR kvůli Těšínsku  MD byla nejen vojenským, ale i obchodním spojenectvím, které pak fungovalo až do 30. let  1935 – spojenecká smlouva se SSSR  SSSR poskytne pomoc pouze tehdy, že tak učiní i Francie  ochrana před případnou expanzí a okupací ČSR ze strany SSSR

12 Zápis: Hospodářství v ČSR  důsledkem právě ukončené války byla neutěšená situace v hospodářství  chyběly potraviny i další potřebné zboží (mýdlo, boty, atd.)  už za války byl zaveden přídělový systém  zboží se však nedalo často sehnat ani na lístky, a proto kvetl černý trh  zboží se prodává bez lístků, ale za velmi vysoké ceny  propukaly hladové a protidrahotní bouře, které si vynutily řadu sociálních reforem  pokročilý sociální systém  měnová odluka od Rakouska  rychlá konjunktura hospodářství=> zvyšování životní úrovně  v důsledku hosp. krize na poč. 30.let dochází k radikalizaci především německého obyvatelstva

13 Zápis: Hospodářství v ČSR  objevuje se „sudetoněmecký problém“ Zahraniční politika  uzavření Malé dohody (ČSR, Jugoslávie, Rumunsko) a Francie proti Německu a Maďarsku, za účelem udržení poválečného uspořádání  dohoda nejen vojenská, ale i obchodní  1935 – spojenecká smlouva se SSSR s výhradou francouzské pomoci

14 Shrnující otázky:  Jak funguje přídělový=lístkový systém? Jaký má smysl?  Jaké sociální reformy a proč vláda uskutečnila?  Proč bylo důležité provést měnovou odluku od Rakouska?  Jak se vyvíjelo hospodářství v ČSR ve 20. letech?  Jaké důsledky měla pro ČSR svět. hosp. krize?  Co byla Malá dohoda?  Proč uzavřelo ČSR dohodu i se SSSR?  Jak vypadala situace ve 30. letech v Německu?  Co je appeasement? Kdo a proč ho zastával?


Stáhnout ppt "Československá republika mezi válkami Hospodářství v Československu."

Podobné prezentace


Reklamy Google