Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DROGY, MÝTY A POLITIKA (O SEXU NEMLUVĚ) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Horizontální pracovní skupina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DROGY, MÝTY A POLITIKA (O SEXU NEMLUVĚ) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Horizontální pracovní skupina."— Transkript prezentace:

1

2

3 DROGY, MÝTY A POLITIKA (O SEXU NEMLUVĚ) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Horizontální pracovní skupina pro drogy Rady EU XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

4 OBSAH PRAVÁ A POKLESLÁ MYTOLOGIE DEKONSTRUKCE POKLESLÉ MYTOLOGIE NEZÁVAZNÁ ROZCVIČKA S MARIHUANOU VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP DROGOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE LEGÁLNÍ/NELEGÁLNÍ DROGY ZÁVISLOST JE NEMOC MOZKU ANEB „JEDNOU ZÁVISLÝ, VŽDYCKY ZÁVISLÝ“ ROZPAKY A NOVÉ MÝTY (POKLESLÉ?) „EVIDENCE-BASED“ PŘÍSTUP NENÍ DROGOVÁ POLITIKA MÝTEM? SNY A MÝTY SVĚT BEZ DROG LEGALIZACE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

5 DRUHY MÝTŮ Mýty kosmogonické (o vzniku/stvoření světa, původu věcí kolem nás) – kde se to všechno vzalo? Mýty antropogenické (o vzniku člověka) – kde jsme se vzali my? Mýty pantheonské a titánské (o bozích, polobozích a démonech, kteří však nejsou lidmi) – co je v pozadí viditelného? Mýty herojské – (příběhy lidských hrdinů částečně božského původu ve světě, v němž se mísí reálný lidský svět se světem bohů) – jaká je v tom cesta člověka? PRAVÁ A POKLESLÁ MYTOLOGIE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

6 MÝTY KOSMOGONICKÉ Kde se to všechno vzalo?

7 MÝTY ANTROPOGONICKÉ Kde jsme se vzali my?

8 MÝTY PANTHEONSKÉ A TITÁNSKÉ Co je v pozadí viditelného světa?

9 MÝTY HERÓJSKÉ …a jaká je v tom cesta člověka?

10 SMYSL MÝTŮ upevňují společenství poskytují společné vědění (výklady, návody, vzory) pomáhají společenství překlenovat obtížné situace (např. nepřízeň přírody nebo lidského okolí, vnitřní konflikty, tragédie členů apod.) dávají společenství sebepřesahující smysl ve vztahu k tradici, přírodě, kosmu a božství umožňují jednotlivci bezpečným způsobem se do společenství začlenit a ztotožnit se s ním PRAVÁ A POKLESLÁ MYTOLOGIE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

11 DROGY JAKO MÝTOTVORNÝ FENOMÉN Drogy dávají božský, titánský či démonický rozměr lidskému příběhu Božský rozměr – drogy jako zdroj poznání, dosažení transcedence, nové lidské kultury Titánský rozměr – drogy jako zlo ve světě („válka proti drogám“) Démonický rozměr – drogy jako temné síly, pokušení a svedení člověka k pádu; člověk však může odolat nebo nakonec zvítězit PRAVÁ A POKLESLÁ MYTOLOGIE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

12 HERÓJSKÉ MÝTY V DROGOVÉM SVĚTĚ Timothy Leary a LSD

13 HERÓJSKÉ MÝTY V DROGOVÉM SVĚTĚ Charles Dederich a Synanon Terapeutická komunita je příběh dramatických osobních triumfů lidí, kteří se z obětních beránků společnosti stali jejími duchovními vůdci. Lewis Yablonski

14 „POKLESLÁ MYTOLOGIE“ upevňuje společenství poskytuje společné vědění (výklady, návody, vzory) pomáhá společenství překlenovat obtížné situace (např. nepřízeň lidského okolí, vnitřní konflikty apod.) umožňuje jednotlivci bezpečným způsobem se do společenství začlenit a ztotožnit se s ním nemá transcendující rozměr může být nebezpečná, ale je zajímavá PRAVÁ A POKLESLÁ MYTOLOGIE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

15 Tzv. „mýty o drogách“ jsou převážně „pokleslou mytologií“: předsudky – „jednou závislý, vždycky závislý“ pověry – „marihuana je předstupní droga“ politická klišé – „vyvážený přístup“ zbožná přání – “svět bez drog“ sociální konstrukty – „drogy legální/nelegální“ obecně sdílené polopravdy – „všechny drogy jsou (stejně) nebezpečné“ PRAVÁ A POKLESLÁ MYTOLOGIE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

16 Teze: Marihuana je předstupní droga Vzorek: 100 osob léčených pro závislost na heroinu Užívání marihuany v anamnéze: 93 osob (93%) Tak jak to, že marihuana není předstupní droga? DEKONSTRUKCE POKLESLÉ MYTOLOGIE – NEZÁVAZNÁ ROZCVIČKA XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

17 DEKONSTRUKCE POKLESLÉ MYTOLOGIE – VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

18 VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP – VÝDAJE (PAD – Zábranský a spol., 2002) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

19 VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP – POLITICKÁ POZICE K VÝDAJŮM XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 At a time of budgetary difficulties, spending priorities are needed. Public security that only reduce the problem has received much greater investment than drug prevention and treatment that really solve the problem on the long run. V čase rozpočtových obtíží je třeba stanovit výdajové priority. Veřejná bezpečnost, která pouze redukuje problem, získává větší příděl finančních prostředků než drogová prevence a léčba, které skutečně problém řeší v dlouhodobém horizontu. EU UNGASS Position Paper, Sept. 2008

20 VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP – OBSAH POLITICKÝCH DOKUMENTŮ XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Akční plán EU, 2008 Akční plán OSN-CND, 2009

21 VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP – HODNOCENÍ A INDIKÁTORY XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 TYPY INDIKÁTORŮ (Akční plán EU, 2008) Snižování poptávky a poškození drogami účinnost výsledky nákladová efektivita Snižování nabídky a dostupnosti drog množství zabavených drog počet zadržených osob počet policejních/celních operací náklady se obvykle nevykazují

22 DEKONSTRUKCE POKLESLÉ MYTOLOGIE – DROGOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

23 DROGOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE JE JEDNOTNÁ XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

24 CND, Vídeň, březen 2009 XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

25 JEDNOTNÝ POSTUP NA CND, 2009 (Harm Reduction is Harm Production) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

26 Společná pozice EU na jednáních Komise OSN pro narkotika (CND) Prosazování vyváženého a komplexního přístupu v drogové politice Harm Reduction a jeho principy jsou zásadní složkou účinných drogových politik - EU vysvětlovala důležitost „harm reduction“ během vyjednávání o Politické deklaraci - Nakonec však Politická deklarace tento termín neobsahuje a nahrazuje ho novým termínem “podpůrné služby” Opatření drogové politiky založená na nejlepší dosažitelné průkaznosti efektivity a informacích - Bez vysoce kvalitních dat není možné správně porozumět situaci a tudíž ani dělat úspěšná, přiměřená a vědecky podložená rozhodnutí - Nakonec však Politická deklarace je spíše skromná, co se týče sběru dat a hodnocení dat XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

27 XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 I am speaking on behalf of the European Union (CND, Vídeň, 2009)

28 DROGOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE JE LIBERÁLNÍ XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Důvody zadržení pro drogové trestné činy 1. ČR 2. většina EU (s výjimkou Holandska a Portugalska) Podle RAND/Trimbo, 2009

29 DROGOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE JE PRAGMATICKÁ A VĚDECKÁ XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Věty mimo záznam Akční plán EU, 2008 Nelze použít odborný termín „problémové užívání drog“ (EMCDDA) – byl by to signál, že existuje „neproblémové užívání drog“ Podpora rezolucí, CND, 2009 Musíme podpořit rezoluci o nešíření semen konopí – svět by si o nás myslel, že jsme pro užívání marihuany

30 DEKONSTRUKCE POKLESLÉ MYTOLOGIE – LEGÁLNÍ/NELEGÁLNÍ DROGY XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Kam nejlépe investovat své úspory? Do alkoholu – kde jinde byste dostali 40%?

31 LEGÁLNÍ/NELEGÁLNÍ DROGY – FINANČNÍ OBJEM TRHŮ (odhad EU, 2008) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 ProduktMld € Konopné drogy9,6 Alkohol92 Tabák145

32 LEGÁLNÍ/NELEGÁLNÍ DROGY – DOSTUPNOST (ESPAD, 2008) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

33 LEGÁLNÍ/NELEGÁLNÍ DROGY – UŽÍVÁNÍ V POSLEDNÍCH 30 DNECH (ESPAD, 2008) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

34 DEKONSTRUKCE POKLESLÉ MYTOLOGIE – ZÁVISLOST JE NEMOC MOZKU ANEB „JEDNOU ZÁVISLÝ, VŽDYCKY ZÁVISLÝ“ XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

35 ZÁVISLOST JE TAKÉ NEMOC MOZKU (Gera, UNODC, 2009) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

36 MOZEK SE UZDRAVUJE – ZÁVISLOST MŮŽE BÝT LÉČENA (Gera, UNODC, 2009) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

37 MOZEK SE UZDRAVUJE VE VZTAZÍCH (Gera, UNODC, 2009) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

38 ROZPAKY A NOVÉ MÝTY (POKLESLÉ?) – VĚDECKÝ PŘÍSTUP V DROGOVÉ POLITICE („EVIDENCE-BASED“) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

39 NENÍ VĚDECKY PROKÁZÁNO, ŽE PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA VĚDECKÉ PRŮKAZNOSTI FUNGUJE Michael S. Levy, 2009 XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Příklady z léčby uživatelů drog Co se obtížně prokazuje: Etika, atmosféra, vztah, naděje, existenciální faktory, různorodost klientů, různorodost a individualizace programů – asi 85% „non evidence-based“ faktorů Jak se získává „vědecká průkaznost“? Meta-analýza publikovaných výsledků … a kdo publikuje výsledky?

40 JE VĚDECKY PROKÁZÁNO, ŽE V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ JSOU NEJVÍCE ÚČINNÉ BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY? XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Psychoterapie u poruch z užívání návykových látek (bibliografická rešerše, 1998-2007; N = 1543 titulů)

41 ROZPAKY A NOVÉ MÝTY (POKLESLÉ?) – NENÍ DROGOVÁ POLITIKA SAMA „POKLESLÝM MÝTEM“? XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

42 V EU SE ZDOKONALUJÍ METODY PROSAZOVÁNÍ ZÁKONA, ALE CENY DROG KLESAJÍ ( RAND/Trimbo, 2009) XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

43 ČÍM VÍCE LIDÍ VE VĚZENÍ PRO DROGY, TÍM NIŽŠÍ CENY DROG NA ULICI (USA) RAND/Trimbo, 2009 XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

44 ÚSILÍ O KONTROLU DROG MÁ MINIMÁLNÍ VLIV NA GLOBÁLNÍ TRH S DROGAMI RAND/Trimbo, 2009 XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Příklady: Velké změny v produkčních cenách koky a opia se na Západě neodráží v cenách kokainu a heroinu Intervence mohou působit tam, kde se objeví produkce a nezákonný obchod/pašování „Míčový efekt“: kontrolní úsilí v Peru a Bolivii přesunulo produkci koky/kokainu do Kolumbie Uzavření kokainové pašerácké trasy přes Holandské Antily do Evropy přesunulo trasu přes Západní Afriku

45 DROGOVÁ POLITIKA MÁ OMEZENÝ ÚČINEK RAND/Trimbo, 2009 XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Užívání drog je řízeno širšími sociálními, ekonomickými a kulturními faktory Opatření drogové politiky nemohou ovlivnit: Zda dojde k epidemii Závažnost epidemie Prevalenci závislosti Drogová politika může pouze snižovat poškození z užívání drog a ovlivnit distribuci Drogové problémy řídí drogovou politiku, nikoliv naopak

46 SNY A MÝTY „SVĚT BEZ DROG“ / LEGALIZACE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

47 SNY A MÝTY „SVĚT BEZ DROG“ XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Pravděpodobný scénář Autoritářský/totalitní řád Vysoký stupeň sociální kontroly Izolace - uzavřený region („pevnost Evropa“) Přesun k jiným formám rizikového chování Válka drogových gangů proti státní moci

48 SNY A MÝTY LEGALIZACE XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Pravděpodobný scénář Přechodné zvýšení spotřeby drog a rizik s nimi spojených Drogy vyjdou z módy; přesun k jiným formám rizikového chování Válka drogových gangů proti státní moci Přesun organizovaného zločinu k jiným komoditám (lidé, orgány na transplantaci …) Přesun výdajů na „drogovou“ represi do prevence a léčby se neuskuteční Asi to bude stát ještě víc …

49 NAKONEC ŽIJEME V NEJLEPŠÍM Z MOŽNÝCH SVĚTŮ… XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Julian Beever, iluzivní malba křídou na ulici

50 … V MÝTU … XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009 Výstupní rituál v terapeutické komunitě Sananim-Němčice

51 DÍKY ZA POZORNOST! XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48. celostátní konference AT Měřín/Slapy, červen 2009

52 Název: DROGY, MÝTY A POLITIKA (O SEXU NEMLUVĚ) …a o sexu se opravdu nemluvilo

53


Stáhnout ppt "DROGY, MÝTY A POLITIKA (O SEXU NEMLUVĚ) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Horizontální pracovní skupina."

Podobné prezentace


Reklamy Google