Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Číslo a název priority 7.1 Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Výzva č. 01 pro GP Oblast podpory 1.3 Doba realizace projektu Od 01.01.2012 do 31.12.2013 – 24 měsíců Místo realizace projektu Ústecký kraj, region Most a region Litoměřice Zprostředkující subjekt Ústecký kraj Řídící orgán OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Výše rozpočtu v Kč 5 439 320,00 Projekt KAR-POR TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

3  je podpořit profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou poskytovat služby kariérového poradenství žákům základních škol,  vyučovat základy volby povolání a seznamovat žáky se světem práce již na 1. stupni základních škol s ohledem na aktuální místní podmínky trhu vzdělávání a trhu práce. Projekt KAR-POR TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Vliv sociálního prostředí na kariérové rozhodování žáka TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 Vliv sociálního prostředí na kariérové rozhodování žáka TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Volba další vzdělávací a profesní dráhy není jednorázovým aktem, ale dlouhodobým procesem a již od raného dětství si jedinec na základě různých sociálních podnětů a svých vlastních potřeb ve fantazii představuje, čím bude.  Kariérové rozhodování představuje závažnou životní etapu a řadí se k nejdůležitější etapě lidského života.  Kariérové rozhodování a finální vlastní rozhodnutí výrazně ovlivňuje sociální prostředí žáka.

6 Vliv sociálního prostředí na kariérové rozhodování žáka TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Rodina (rodiče, sourozenci, příbuzní).  Škola – učitelé, třídní učitel, výchovný, kariérový poradce, školní psycholog a speciální pedagog v úzké spolupráci s odborníky z PPP a ÚP.  Spolužáci, kamarádi.  Zapojení do projektových činností kariérového poradenství.  Obec, město, region, celospolečenské klima.

7 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Rodina patří k nevýznamnějším faktorům, rodiče jsou považování za nejefektivnější zdroj rad a informací Každý člen rodiny vykazuje jinou míru aktivity a hraje specifickou roli. V počáteční fázi rozhodování jsou aktivnější spíše matky. Sourozenci jsou zdrojem výzvy a konkurence, prostředkem pro srovnávání schopností, starší sourozenci představují důležitý zdroj informací. Rodina ovlivňuje jedince předávanou genetickou informací, rodinná tradice.

8 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Každý člen rodiny vykazuje jinou míru aktivity a hraje specifickou roli. V počáteční fázi rozhodování jsou aktivnější spíše matky. Sourozenci jsou zdrojem výzvy a konkurence, prostředkem pro srovnávání schopností, starší sourozenci představují důležitý zdroj informací. Rodina ovlivňuje jedince předávanou genetickou informací, rodinná tradice.

9 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Socioekonomický status rodiny >Vyšší – při výběru dalšího vzdělávání bývají rodiče zpravidla aktivnější. >Nižší – rodiče zpravidla nechávají dětem vyšší míru autonomie, nejistota a nerozhodnost v otázkách kariérového rozhodování. >U různých sociálních skupin jsou i rozdíly v ochotě i možnostech poskytnout dítěti nejen finanční, ale zejména psychickou podporu k formování aspirací a životních plánů. >Širší rodina – zajímavá profese někoho z členů je pro některé vzorem a zdrojem inspirace budoucí profese.

10 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Škola – společně s rodiči se podílí na formování vzdělanostních a profesních aspirací, je klíčovým zdrojem informací, rad a pomoci Celkové klima školy (velikost školy, umístění školy, vnímání školy rodiči a širokou veřejností). Vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství, kooperace, schopnost pedagogů diagnostikovat nejen úroveň vědomostí, ale i projevy nadání, zájmů a případných vzdělávacích obtíží žáka.

11 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Poskytování kvalifikovaných informací o oborech vzdělávání, náplni a perspektivách jednotlivých profesí (pro žáky, kteří volbu dalšího vzdělávání zvažují, je pedagogická podpora nezastupitelná). Zapojení do projektových aktivit, které pozitivně ovlivňují kariérové rozhodování. Kooperace rodiny a školy – formální i neformální setkávání s rodiči žáků. Rozšiřování povědomí rodičů a žáků o informačních a poradenských možnostech jednotlivých subjektů kariérového poradenství ve škole a mimo školu – odborníci na ÚP, v PPP.

12 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Spolužáci, kamarádi – v důsledku postupného odpoutávání se od rodičů začínají v životě významnější roli hrát spolužáci, kamarádi Další zdroj sociálního učení, podpora při hledání vlastní identity. Emoční podpora, porozumění. Možný přenos zkreslených a specifických informací (hodnocení pedagogického sboru, klimatu nové školy).

13 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Zapojení do projektových činností kariérového poradenství Podpora samostatného a zodpovědného rozhodování. Rozšíření sociálního vlivu (návštěvy středních škol, ochutnávky, besedy z odborníky z různých oborů…).

14 Významní sociální činitelé TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Obec, město, region, celospolečenské klima Rozšiřování povědomí o perspektivě budoucího uplatnění na trhu práce. Jaké jsou nejžádanější a nejméně požadované profese celospolečenské, regionální, místní. Vzdělanostní struktura a poptávka po pracovní síle podle vzdělanosti. Počet zaměstnavatelů, jejich oblast působnosti. Uplatnitelnost zvoleného oboru na trhu práce.

15 Vliv sociálního prostředí na kariérové rozhodování žáka ZÁVĚR TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Vliv sociálního prostředí je při kariérovém rozhodování žáků nezastupitelný.  Individuální role jednotlivých aktérů jsou při kariérovém rozhodování v průběhu času proměnlivé a specifické.  Rodiče i rodina přímo i nepřímo působí na rozhodovací činnost žáka v nejvyšší míře a po celou dobu.

16 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY  Podpora ze strany pedagogů a poradenských pracovníků je nezastupitelná, jsou zdrojem klíčových informací, rad a pomoci.  Projektové aktivity se řadí k důležitým podpůrným prostředkům v oblasti kariérového rozhodování.  Zvyšování povědomí o celospolečenském klimatu, dění v obci, městě a regionu ovlivňují rozhodování o dalším vzdělávání s cílem uplatnění se na trhu práce. Vliv sociálního prostředí na kariérové rozhodování žáka ZÁVĚR

17 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt KAR-POR


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google