Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové metody vzdělávání ve VS Závěrečná obhajoba mé práce Autor: Žaneta Grohmannová VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové metody vzdělávání ve VS Závěrečná obhajoba mé práce Autor: Žaneta Grohmannová VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta."— Transkript prezentace:

1 Nové metody vzdělávání ve VS Závěrečná obhajoba mé práce Autor: Žaneta Grohmannová VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta

2 Obsah prezentace Obsah předmětu (str.3) 1 LMS Moodle jako student  úkol č. 1 (str. 5)  úkol č. 2 (str. 6)  úkol č. 3 (str. 7)  úkol č. 4 (str. 9)  úkol č.5 (str. 11)  úkol č. 6 (str. 12)  úkol č. 7 (str. 13)  úkol č. 8 (str. 15)  úkol č. 9 (str. 17)  úkol č.10 (str. 18) 2. PLE (str. 19) 3 LMS Moodle jako učitel týmu č. 3 (str. 21) 3.1 LMS Moodle jako žák týmu č. 1 (str. 28) 4 Vyhodnocení práce v týmu (str. 29) 5 Shrnutí a zhodnocení (str. 32)

3 Obsah předmětu cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s různými metodami učení a učení se, hlavními nástroji je LMS Moodle a Dig-I-Port, hlavními činnostmi rozumíme plnění úkolů a v učení a učení se pomocí nástrojů, nejrůznějších webů, apod.

4 Úkol č. 1 Mým prvním úkolem bylo seznámit se s důležitými pojmy a zapisovat je na wiki do společného i osobního prostoru. Přiznám se, že s některými pojmy jsem se setkala úplně poprvé. Zpočátku jsem měla trochu problém se založením stránek, ale pomohly mi dodatečné semináře a konzultace s kolegy a tak mi šla práce ihned o poznání lépe. Cílem úkolu bylo zvýšit si vědomosti a to se snad povedlo!

5 Splnění prvního úkolu

6 Úkol č. 2 Mým druhým úkolem bylo vytvoření osobního profilu na wiki, zde najdetezde odkaz. Cílem tohoto úkolu bylo, vytvořit osobní profil, kde bych se představila ostatním.

7 Úkol č. 3 Mým dalším úkolem mělo být vytvoření a postupné zdokonalování mého digitálního portfolia, zejména část PLE, zde najdete odkaz.zde U tohoto úkolu se žádný větší problémem nevyskytl. Cílem bylo vytvořit PLE, kde bych se mohla učit a také si psát různé poznatky, které by mohly sloužit i jiným studentům v jejich učení.

8 Splnění úkolu č. 3

9 Úkol č. 4 Dalším úkolem bylo odevzdat report, jak jsem nastudovala na svém Dig-I-Portu povinné webové nástroje. Cílem úkolu bylo získat informace k různým nástrojům, které by se daly využít i po skončení předmětu. Získala jsem spoustu zkušeností, zejména mě zaujala práce v google, která pro mě byla do té doby cizí. Vytvořila jsem si fotoalbum, více využívám překladač, google You-Tube a také google knihy. Jediný problém, který se zde vyskytl byl ten, že nástrojů bylo příliš mnoho a nestihla jsem je všechny prostudovat důkladně tak, jak by si jistě zasloužily.

10 Splnění úkolu č. 4

11 Úkol č. 5 Pátým úkolem bylo odevzdat report, jak jsem nastudovala povinné webové nástroje, kde jsem přidala podrobný popis konkrétního využití nástroje pro učení se a učení někoho. Zde najdete odkaz.Zde

12 Úkol č. 6 V dalším úkolu jsem se měla seznámit a prostudovat jednotlivé moduly online kurzu EU Women a přispět do fóra. Cílem bylo nastudovat informace ohledně začátku podnikání, projít si jednotlivé moduly a vyjádřit svůj vlastní názor k jeho kvalitě a účinnosti.

13 Úkol č. 7 V dalším úkolu jsem se měla seznámit s online prostředím ITC Bridges a vytvořit si názor na tento způsob učení se. Cílem bylo seznámit se s prostředím ICT Bridges, vžít se do problémů druhých a přidat vychytávku, která by jim mohla pomoci. ICT Bridges obsahuje velice zajímavé příspěvky lidí, kteří mají nějaký handipap. Jediný problém, který jsem s tímto úkolem měla byla jazyková bariéra, protože kurz zpracován v angličtině. Zde jsem využila webový nástroj google překladač, který ne vždy vše přeloží správně.

14 Splnění úkolu č. 7

15 Úkol č. 8 Dalším úkolem bylo odevzdat, jak jsme pracovali v našem kurzu, jako učitelé a studenti. Založily jsme kurz s názvem Pilné včeličky. Zde najdete odkaz na moodleZde učitel, kde jsem se snažila popsat, jaké úkoly jsem pro své studenty vytvořila a jak je studenti zvládli. Cílem bylo si vyzkoušet co obnáší práce učitele. Zjistila jsem, že ne vždy je jednoduché získat studijní materiály a vše ukládat a zpracovávat do přijatelné podoby pro studenty.

16 Splnění úkolu č. 8

17 Úkol č. 9 ZdeZde najdete odkaz na moodle student, kde najdete informace o tom, jak se mi podařilo splnit zadané úkoly. Cílem bylo vyzkoušet si roli žáka a nechat se učit jiným žákem prostřednictvím LMS Moodle.

18 Úkol č. 10 Mým posledním úkolem bylo odevzdání prezentace, jako doklad o tom, jak jsem pracovala během semestru. Zde najdete odkaz na prezentaci na PLE. Prezentaci také můžete najít na moodle v týmu č. 2 Pilné včeličky.

19 2. PLE Své PLE jsem si založila na DIG-I-PORTU a má název GROHMANNOVÁ Žaneta. Na PLE je zaznamenána má práce v rámci předmětu Nové formy vzdělávání ve veřejné správě. V mém PLE jsem vytvořila: - povinné webové nástroje,ovinné webové nástroje - práce na moodle jako student i jako učitel, - užitečné odkazy,užitečné odkazy a mnoho dalších užitečných stránek.

20 PLE Užitečné odkazy na této stránce mám odkazy, které jsou pro mě důležité, a které často používám. Povinné webové nástroje nastudovala jsem 16 webových nástrojů, získala jsem mnohé užitečné informace, jediná nevýhoda je však v tom, že nástrojů bylo příliš mnoho a tak prostudovat do hloubky se mi všechny nepodařily. Práce na LMS Moodle – student a učitel.studentučitel

21 3. LMS Moodle jako učitel Jako učitelka, jsem v našem kurzu s názvem Pilné včeličky, vytvořila 3 témata, která si měla nastudovat děvčata z týmu č. 3. Témata: 1/ Web 2.0 2/ Google weby 3/ Google slovník Odkaz na můj Moodle učitel v Dig-I-Portu.Moodle učitel Odkaz na kurz týmu Pilné včeličky 2 v LMS Moodle.Pilné včeličky

22 3. LMS Moodle jako učitel Cílem bylo vyzkoušet si práci učitele a naučit se pracovat s LMS moodle. Naučila jsem se různé zajímavé věci, např. vkládat materiály ve formě odkazu na webové stránky, vytvořit test a úkol, vkládat materiály… Zjistila jsem, že není tak jednoduché najít, zpracovávat a vkládat materiály potřebné pro studenty. Ve vytvořených úkolech jsem použila různé formy výuky.

23 3. LMS Moodle jako učitel Úkol č. 1 Web 2.0 Název úkolu, který jsem vytvořila pro své žáky: test Popis úkolu: v testu studenti vyjádřili své teoretické znalosti ohledně webu 2.0 Explicitní vyjmenování znalostí a dovedností, které si žáci prací na úkolu osvojili: osvojili si především základní teoretické znalosti Webu 2.0. K zodpovězení otázek bylo nutné prostudovat přiložený materiál. Všechny tyto znalosti jsou pouze teoretické, je jen na přístupu žáka, jestli navíc získá i dovednosti praktické.

24 3.LMS Moodle jako učitel Uvedení cílů, kterých má být úkolem dosaženo: Cílem bylo, aby si studentky prostudovaly přiložené materiály, aby získaly nové znalosti, poznatky a přehled možností Webu 2.0. Úkol č. 2 Google Weby Název úkolu, který jsem vytvořila pro své žáky: v úkolu měly studentky popsat, zda už někdy využily služeb Google Weby a zda byly s touto službou spokojeny.

25 3. LMS Moodle jako učitel Explicitní vyjmenování znalostí a dovednosti, které si žáci mají v práci na úkolu osvojit: studentky si osvojily především základní teoretické znalosti z oblasti Google Weby. Jejich úkolem bylo napsat, zda samy využívají google weby a jak jsou s těmito službami spokojeny, cílem bylo, aby si studentky prostudovaly přiložené materiály, aby získaly nové znalosti a poznatky. Prostudováním získaly přehled možností vytvoření vlastních google webů.

26 3. LMS Moodle jako učitel Úkol č. 3 Google slovník Název úkolu, který jsem vytvořila pro své žáky: v úkolu měly využít uvedený nástroj a přeložit jakékoliv slovo pomocí funkce ctrl+prtcsr překlad slova vyfotit a po uložení jako.jpg odeslat Explicitní vyjmenování znalostí a dovedností, které si žáci prací na úkolu osvojily: osvojily si především teoretické i praktické znalosti. Neměly by mít problém slovník využívat, cílem bylo, aby si studentky prostudovaly přiložené materiály a naučily se využívat slovník.

27 3. LMS Moodle jako učitel Zde najdete známky týmu č. 3, který plnil zadané úkoly.

28 3.1 LMS Moodle jako student Jako student jsem plnila úkoly týmu č. 1 Hujerovi. Zadané úkoly jsem se snažila vypracovat v řádném termínu. Vypracováním úkolů jsem získala nové poznatky např. ohledně myšlenkových map, google překladače, google mapách. Zde najdete odkaz na Moodle Student, kde jsem popsala některé zadané Moodle Student úkoly.

29 3.1 LMS Moodle jako student Zde najdete důkaz o tom, že jsem se snažila své úkoly plnit svědomitě, což také dokazuje procento mé úspěšnosti 99,79%.

30 4. Vyhodnocení práce v týmu V našem týmu č. 2 Pilné včeličky jsme se snažily vytvářet úkoly pro tým č. 3 a také jsme svědomitě plnily úkoly týmu č. 1. Zde najdete odkaz na naše TLE: Pilné včeličky – Dig-I-Port Pilné včeličky – Dig-I-Port Náš tým tvoří tyto mladé dámy: Bc. Markéta Holásková Bc. Žaneta Grohmannová Bc. Gabriela Laňková Bc. Monika Proroková Bc. Renáta Medvecká Bc. Lenka Křižánková

31 4. Vyhodnocení práce v týmu Mohu říci, že spolupráce v týmu byla trochu složitější, a to z toho důvodu, že jsme nemohly být tak často v kontaktu. Tento problém jsme řešily tím, že jsme často využívaly skype, email. Jinak naše spolupráce v týmu byla bez závažnějších komplikací. Mohu říci, zadané úkoly jsme plnily svědomitě a řádně, dle svých možností a schopností.

32 5. Shrnutí Mohu říci, že díky tomuto předmětu jsem se naučila mnoho zajímavých a užitečných věcí, které nyní používám i ve své práci. Využitím webových nástrojů se má práce stala rychlejší a přehlednější. Naučila jsem se pracovat v LMS Moodle a více využívám google i jiné webové nástroje. Předmět mě zaujal, proto jsem se také účastnila dodatečných seminářů. Na těchto seminářích se probíraly věci, které nám práci v LMS Moodle měly ulehčit.


Stáhnout ppt "Nové metody vzdělávání ve VS Závěrečná obhajoba mé práce Autor: Žaneta Grohmannová VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google