Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F17"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F17
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Sluneční soustava Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F17 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F17
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Milan Hampl Název Sluneční soustava Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Sluneční soustava, planety Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Výklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM červen 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.1 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Merkur – kamenná planeta nejblíže slunci, povrch pokrývá velké množství kráterů. Oběhne Slunce za 88 dní. Teploty na povrchu od -180°C po 430 °C Prakticky nemá atmosféru. Také jedna ze dvou planet, která nemá žádný měsíc. Zkoumaly sondy Mariner10 a Messenger.

6 Venuše – druhá planeta od Slunce má podobnou velikost jako Země
Venuše – druhá planeta od Slunce má podobnou velikost jako Země. Na Venuši je velmi hustá atmosféra, teplota na povrchu dosahuje 480°C. Slunce oběhne za 225 dní. Velký obsah oxidu uhličitého v atmosféře vytváří skleníkový efekt. Atmosférický tlak je přibližně krát větší než na Zemi. Venuše také nemá žádný měsíc. Sonda Magellan

7 Mars – poslední terestrická planeta, ze všech planet nejvíce podobná Zemi a také nelépe prozkoumaná pomocí sond. Velmi tenká atmosféra, teploty na povrchu od +10°C do -90°C, prokázaná přítomnost vody v minulosti, nyní led pod povrchem a v polárních oblastech. Sondy na Marsu

8 Pás planetek mezi Marsem a Jupiterem – pravděpodobně zbytky planety

9 J u p i t e r – největší planeta sluneční soustavy s vlastní soustavou měsíců. Patří do skupiny plynných „obrů“, nemá pravděpodobně pevný povrch. Pozorovány oblaka tvořená plyny různého zbarvení a velká rudá skvrna.

10 S a t u r n – další planeta ze skupiny plynných „obrů“ typický svými dobře viditelnými prstenci. Také tato planeta má vlastní soustavu měsíců. Pro svou vzdálenost patří k méně prozkoumaným planetám.

11 U r a n – jedná z velkých plynných planet (třetí největší) oběhne Slunce přibližně za 84 let. Má početnou soustavu měsíců a také prstence. Rotační osa je výrazně skloněná o 98° (Země jen 23°). Atmosféra tvořena převážně vodíkem a héliem. Podrobnější průzkum provedla sonda Voyager 2 (1986) Měsíce Uranu

12 N e p t u n – další plynný „obr“ stejně velký jako Uran
N e p t u n – další plynný „obr“ stejně velký jako Uran. Má soustavu měsíců a také prstence. Atmosféra je převážně tvořena vodíkem, héliem a metanem. Oběh Neptunu kolem Slunce trvá přibližně 165 roků. Podrobnější průzkum provedla teprve sonda Voyager 2 v roce 1989.

13 P l u t o – „trpasličí planeta“ nejmenší planeta má měsíc Charon, který je skoro stejně velký.Oběhne Slunce za 248 let. Zatím u Pluta nebyla žádná sonda V roce 2015 proletí kolem sonda New Horizons. V roce 2006 bylo Pluto vyřazeno ze skupiny planet. Trpasličí planeta Pluto

14 A co dál? Sluneční soustava zdaleka nekončí oběžnou drahou Pluta

15 Opakování učiva 1) Která planeta obíhá nejblíže Slunci? a) Mars
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Která planeta obíhá nejblíže Slunci? a) Mars b) Venuše c) Merkur 2) Která planeta se svou velikostí nejvíce blíží velikosti Země? a) Venuše b) Mars c) Merkur

16 3) Mají tyto planety atmosféru?
a) Merkur b) Venuše c) Mars 4) Která planeta v naší soustavě obíhá nejdále od Slunce? a) Pluto b) Neptun c) Uran

17 5) Která planeta je ve sluneční soustavě největší?
a) Saturn b) Jupiter c) Uran 6) Vyber planety které nemají měsíce. a) Mars b) Venuše c) Merkur

18 7) Kolik planet má v současnosti naše sluneční soustava?
b) 8 c) 10 8) Výrazná „rudá skvrna“ v atmosféře se nachází na a) Saturnu b) Neptunu c) Jupiteru

19 Použité zdroje: http://vesmir.own.cz/soustava.php

20

21


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F17"

Podobné prezentace


Reklamy Google