Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká jezdecká federace Severomoravská oblast

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká jezdecká federace Severomoravská oblast"— Transkript prezentace:

1 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Konference

2 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Česká jezdecká federace Sevoromoravská oblast Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Program konference Zahájení konference Schválení programu konference Volba návrhové komise a mandátové komise Zpráva o činnosti Zpráva sekretářky oblasti Zpráva o hospodaření Zpráva z oblasti vzdělávání Zpráva z oblasti sportu Diskuse - rozprava Zpráva mandátové komise Návrh a schválení usnesení Závěr

3 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Zpráva o činnosti Stav k : Počet klubů: 182 (pohyb -6, +11) Počet členů: 2900 (1887 s licencí) Počet jezdeckých licencí: 948 z toho 220 do 18 let Počet licentovaných koní 1150 (71 pony) Zahájení práce v březen 2011 (OV ve složení Bauer, Biolková, Hrnčíř, Kincl, Ohnheiser, Šalek, Vachutka ) Sekretář oblasti březen- srpen 2011 Jan Hudeček,na základě kontroly provedené kontrolní komisí, bylo vypsáno výběrové řízení na místo sekretáře/sekretářky oblasti. 13 uchazečů. Ing. Měrková nastoupila v září 2011 Vytvoření pozice „garant disciplíny“ ( reining: K. Šalková, voltiž:A. Videnková, pony: I. Biolková, spřežení: J. Petřek,drezura: K. Kollárová,skoky: L.Vachutka, všestrannost: S.Hedenreichová, endurance: J. Sláma. Schůzka Příprava STP na OM. Zprávy o činnosti.

4 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Odborné komise ČJF: M. Ohnheiser – disciplinární komise (2011 ukončení z důvodu práce v OV, konflikt zájmů dle nových stanov ČJF), nyní člen skokové komise ČJF V. Holý – člen disciplinární komise ČJF M. Nováková - byla navržena pro kontrolní komisi ČJF. V. Hruška – skoková komise ČJF Z. Goštík – skoková komise ČJF M.Guznar Růžičková – manažer voltižní komise ČJF A. Svobodová – člen voltižní komise ČJF A. Videnková - člen voltižní komise ČJF K. Šalková – člen komise reiningu ČJF

5 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
FEI Offitials: Blažek Dalibor L3 –V Hanáková Miluška S – V Nováková Marta S – E Šalek Radovan S2 + L3 – S Živníček Josef S2 – S FEI Vet: Vojáčková Petra, Šturm Ivo

6 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Komunikace: nový vzhled, přehlednější informace, Facebook: ČJF oblast SM, rychlá komunikace, 583 členů skupiny Servisní dny 2012 : při přeregistraci členské základny sekretářka poskytla servis v Ostravě Ludgeřovicích , Oticích, Frenštátě, Loučanech a Třeštině Zpravodaj oblasti – , 2012 Dotazník – jaro 2012, zpětná vazba k práci OV Omezení poštovní komunikace na minimum - úspora

7 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Hobby OV nesouhlasil s organizací hobby závodů odsouhlasených VV v listopadu 2012 (max 80 cm, požadavky na rozhodčí) a podpořil rozhodnutí rady upravit na stávající znění (110 cm) Začlenění hobby do ČJF – kontrola, pověst jezdeckého sportu Podporujeme myšlenku hobby závodů za podmínky dodržení všech pravidel. Sportovních, veterinárních, zdravotních,zacházení s koněm. Jedná se o životy jezdců a koní.

8 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Ocenění úspěšných sportovců oblasti a předání bronzových, stříbrných a zlatých výkonnostních odznaků ČFJ GALAVEČER: 2011 Trojanovice 2012 Chotěbuz Ocenení 100 úspěšných sportovců ze všech disciplin naší oblasti

9

10 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
SEKRETÁŘKA oblasti Od září roku 2011 vešel v platnost Metodický pokyn Vedení účetní evidence dle předepsané formy, která byla schválena VV ČJF dne , tj. měsíčně zpracovat přehled o příjmech a výdajích oblasti. Zasílat originály dokladů včetně výtisků z evidencí vždy do 10 dne v měsíci za měsíc předchozí. nová metodika pro odvod podílu na sekretariát ČJF Byla schválena nová frekvence vyúčtování podílu. Nově byla stanovena povinnost předkládat vyúčtování čtvrtletně. Účinnost této frekvence nastala od , s tím, že termín vyúčtování je pevně dán, tedy do 15. dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Nová frekvence vyúčtování odvodu podílů na centrálu ČJF omezila případné nejasnosti a hlavně případné škody, jelikož časový úsek třech měsíců je menší, než časový úsek pololetní, a tak lze rychleji najít případné chyby a případné rozdíly v odvodech na ČJF a to v obou směrech jak ve prospěch, na tak i v neprospěch oblasti. Zákaz prodlužovat licence na rok následující v prosinci roku daného Sestavení oblastního rozpočtu roku následujícího a jeho předání na sekretariát ČJF do daného roku Sestavení inventarizací majetků oblasti včetně inventurních protokolů za rok daný do roku následujícího Nová licence za koně, která je vystavena na centrále v Praze musí být prodloužena ještě oblastním sekretářem (Praha zadá pouze údaje o koni a číslo licence, nikoliv však prodloužení) Licence lze v centrále prodloužit pouze na základě předložení kopie dokladu o zaplacení, který je povinnou přílohou k seznamu prodlužovaných licencí (nepřiložené kopie dokladu o zaplacení bude automaticky prodloužení registrace odkládat, a to do doby připsání úhrady na účet oblasti a identifikace platby oblastním sekretářem).

11 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
!!! Termín registrace je dán ve Stanovách platných od , které byl schváleny Usnesením Konference ČJF dne , v přechodném ustanovení čl a tímto dnem je , a to v souladu s předpisem schváleným Radou ČJF dne (den zaplacení je den připsání na účet ČJF !!!). Od ledna 2013 vešel v platnost nový program EFiPro (evidence finančních prostředků), který je určen k evidování a tvorbě přehledů finančních prostředků jednotlivých oblastí České jezdecké federace (eviduji se hotovostní i bankovní finance).

12 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
SUBJEKT Oblast ČJF Prvotní registrace: 3 000,- Kč ,- Kč ,- Kč Řádná registrace v termínu: 1 500,- Kč 1 000,- Kč ,- Kč Registrace po termínu: 3 000,- Kč 2 000,- Kč  000,- Kč JEZDEC Senior 500,- Kč ,- Kč 200,- Kč Duplikát senior: 1 000,- Kč ,- Kč 400,- Kč Dítě, junior: 300,- Kč ,- Kč 150,- Kč Duplikát dítě, junior: ,- Kč ,- Kč ,- Kč KONĚ Nová licence nebo prodloužení: 500,- Kč ,- Kč 500,- Kč Duplikát: 1 000,- Kč ,- Kč  000,- Kč Hostovací licence měsíční ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hostovací roční: 1 000,- Kč ,- Kč 1 000,- Kč ČLENSKÉ POPLATKY Členský poplatek nad 18 let ,- Kč ,- Kč ,- Kč Členský poplatek do 18-ti let ,- Kč ,- Kč ,- Kč

13 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Sport

14 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
V oblasti zastoupeny všechny disciplíny: Drezura Endurance Skoky Reining Voltiž Vozatajství Všestrannost

15 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Drezura 2011 Drezurní pohár Novice cup finále:Lošáková –Conection a Zuvačová-Gaelle KMK 5-letí finále:Raidová-Ruminka, Ruszová-Víska FEI World Dressage Chalenge: Kollárová-Weltmeyer son 1.a2.místo OM J: Kotuličová – Domminik Svržno OM S: Kollárová – Weltmeyer son 2012 FEI World Dressage Challenge: Spurná-Wakira a Janská Cargo OM J: Šimková – Faraon OM YJ: Spurná – Wakira OM S: Koutuličová – Dominik Svržno

16 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Skoky 2012 MČR S : Josef Kincl ml.- Cascar 1.místo MČR Ž: Lucie Dzimasová – Conery Účast na všech MČR: pony, děti, junioři, mladí jezdci, ženy, senioři MEJY: Kubrická K., Strnadlová L., Šalková T. MS akademické: Vachutková L. Mezinárodní závody: Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Německo

17 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Reining 2011 ZZVJ, 5x kvalifikační závody, OM a MČR pro mládež a dospělé MČR družstva: 2.,3. a 4.místo MČR kat.Mládež: Veškrnová – Pine Lil Haidas MČR kat. Amatér: 1.Slamják,2.Týralová,3. Večkrnová MČR kat.Junior: 1.Korešová MČR kat. Senior (6letí a starší koně): 1.-7.místo Mistrovství Evropy: Finále Korešová-Peppy Bright Star a Lesniczaková-Smart Chiconita. Slamják- Smart Litte Joker

18 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Reining 2012 1 x ZZVJ, 5 x kvalifikační závody, OM MČR kat. Mládež: 1.Lesniczáková-One Tuff Ruf,2.Korešová-Sayos Shining Hickory, 3.Kleiblová-Vintage Choice. MČR kat. Junior: 1.Solanský-Magarena Surprise a další 3 místa také z oblasti MČR družstva: 1.místo

19 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Spřežení 2011 Mezinárodní závody v ČR, Rakousku, Slovensku a Maďarsku: Zuvač(2), Juráň(2), Minarčík(1) Zlatá podkova (1) 1. místo Petřek Český pohár: 2. místo Zuvač (2)

20 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Spřežení 2012 MS: Petřek (1) , Juráň (2) Finále Dunajsko-Alpský pohár: družstvo ČR na 2.místě MČR (1) : Minarčík 3. místo Český pohár: 1.místo Minarčík (1) Mezinárodní závody: Německo, Maďarsko, Slovensko Plán: MS (2) Topolčianky,ME(4) Budapešť

21 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Všestrannost 2011 V oblasti 4 závody MČR Pony – Loštice MČR J – Vrtek-Beauty 1.místo MČR Pony: Theimerová-Tublatanka 1. místo MČR Děti: Kočí-Paris 1.místo Mezinárodní závody: Baďurová-Bounty Amadeus, Rakousko 3.,Polsko 1. a Maďarsko 6. místo

22 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Všestrannost 2012 MČR Y: Konečný-Pančo 2.místo MČR J: Vrtek 1.místo MČR društva: S.Morava 2. Místo (Běhalová, Kratochvílová,Hedenreichová, Konečný) ME J (Pol): Vrtek Antonín Mezinárodní závody: Baďurová

23 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast
Voltiž - prezentace Adéla Svobodová


Stáhnout ppt "Česká jezdecká federace Severomoravská oblast"

Podobné prezentace


Reklamy Google