Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Konference 21.2.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Konference 21.2.2013."— Transkript prezentace:

1 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Konference 21.2.2013

2 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Program konference Zahájení konference Schválení programu konference Volba návrhové komise a mandátové komise Zpráva o činnosti Zpráva sekretářky oblasti Zpráva o hospodaření Zpráva z oblasti vzdělávání Zpráva z oblasti sportu Diskuse - rozprava Zpráva mandátové komise Návrh a schválení usnesení Závěr

3 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Zpráva o činnosti Stav k 31.12.2012: – Počet klubů: 182 (pohyb -6, +11) – Počet členů: 2900 (1887 s licencí) – Počet jezdeckých licencí: 948 z toho 220 do 18 let – Počet licentovaných koní 1150 (71 pony) Zahájení práce v březen 2011 (OV ve složení Bauer, Biolková, Hrnčíř, Kincl, Ohnheiser, Šalek, Vachutka ) Sekretář oblasti březen- srpen 2011 Jan Hudeček,na základě kontroly provedené kontrolní komisí, bylo vypsáno výběrové řízení na místo sekretáře/sekretářky oblasti. 13 uchazečů. Ing. Měrková nastoupila v září 2011 Vytvoření pozice „garant disciplíny“ ( reining: K. Šalková, voltiž:A. Videnková, pony: I. Biolková, spřežení: J. Petřek,drezura: K. Kollárová,skoky: L.Vachutka, všestrannost: S.Hedenreichová, endurance: J. Sláma. Schůzka 2011. Příprava STP na OM. Zprávy o činnosti.

4 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Odborné komise ČJF: M. Ohnheiser – disciplinární komise (2011 ukončení z důvodu práce v OV, konflikt zájmů dle nových stanov ČJF), nyní člen skokové komise ČJF V. Holý – člen disciplinární komise ČJF M. Nováková - byla navržena pro kontrolní komisi ČJF. V. Hruška – skoková komise ČJF Z. Goštík – skoková komise ČJF M.Guznar Růžičková – manažer voltižní komise ČJF A. Svobodová – člen voltižní komise ČJF A. Videnková - člen voltižní komise ČJF K. Šalková – člen komise reiningu ČJF

5 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast FEI Offitials: Blažek Dalibor L3 –V Hanáková Miluška S – V Nováková Marta S – E Šalek Radovan S2 + L3 – S Živníček Josef S2 – S FEI Vet: Vojáčková Petra, Šturm Ivo

6 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Komunikace: www.cjf-smorava.info nový vzhled, přehlednější informace, www.cjf-smorava.info Facebook: ČJF oblast SM, rychlá komunikace, 583 členů skupiny Servisní dny 2012 : při přeregistraci členské základny sekretářka poskytla servis v Ostravě Ludgeřovicích, Oticích, Frenštátě, Loučanech a Třeštině Zpravodaj oblasti – email, 2012 Dotazník – jaro 2012, zpětná vazba k práci OV Omezení poštovní komunikace na minimum - úspora

7 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Hobby OV nesouhlasil s organizací hobby závodů odsouhlasených VV v listopadu 2012 (max 80 cm, požadavky na rozhodčí) a podpořil rozhodnutí rady upravit na stávající znění (110 cm) Začlenění hobby do ČJF – kontrola, pověst jezdeckého sportu Podporujeme myšlenku hobby závodů za podmínky dodržení všech pravidel. Sportovních, veterinárních, zdravotních,zacházení s koněm. Jedná se o životy jezdců a koní.

8 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Ocenění úspěšných sportovců oblasti a předání bronzových, stříbrných a zlatých výkonnostních odznaků ČFJ GALAVEČER: 2011 Trojanovice 2012 Chotěbuz Ocenení 100 úspěšných sportovců ze všech disciplin naší oblasti

9

10 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast SEKRETÁŘKA oblasti Od září roku 2011 vešel v platnost Metodický pokyn Vedení účetní evidence dle předepsané formy, která byla schválena VV ČJF dne 06.06.2011, tj. měsíčně zpracovat přehled o příjmech a výdajích oblasti. Zasílat originály dokladů včetně výtisků z evidencí vždy do 10 dne v měsíci za měsíc předchozí. nová metodika pro odvod podílu na sekretariát ČJF Byla schválena nová frekvence vyúčtování podílu. Nově byla stanovena povinnost předkládat vyúčtování čtvrtletně. Účinnost této frekvence nastala od 01.01.2012, s tím, že termín vyúčtování je pevně dán, tedy do 15. dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Nová frekvence vyúčtování odvodu podílů na centrálu ČJF omezila případné nejasnosti a hlavně případné škody, jelikož časový úsek třech měsíců je menší, než časový úsek pololetní, a tak lze rychleji najít případné chyby a případné rozdíly v odvodech na ČJF a to v obou směrech jak ve prospěch, na tak i v neprospěch oblasti. Zákaz prodlužovat licence na rok následující v prosinci roku daného Sestavení oblastního rozpočtu roku následujícího a jeho předání na sekretariát ČJF do 30.09. daného roku Sestavení inventarizací majetků oblasti včetně inventurních protokolů za rok daný do 31.01. roku následujícího Nová licence za koně, která je vystavena na centrále v Praze musí být prodloužena ještě oblastním sekretářem (Praha zadá pouze údaje o koni a číslo licence, nikoliv však prodloužení) Licence lze v centrále prodloužit pouze na základě předložení kopie dokladu o zaplacení, který je povinnou přílohou k seznamu prodlužovaných licencí (nepřiložené kopie dokladu o zaplacení bude automaticky prodloužení registrace odkládat, a to do doby připsání úhrady na účet oblasti a identifikace platby oblastním sekretářem).

11 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast !!! Termín registrace je dán ve Stanovách platných od 01.01.2012, které byl schváleny Usnesením Konference ČJF dne 12.05.2012, v přechodném ustanovení čl. 20.1. a tímto dnem je 28.02., a to v souladu s předpisem schváleným Radou ČJF dne 22.09.2011 (den zaplacení je den připsání na účet ČJF !!!). Od ledna 2013 vešel v platnost nový program EFiPro (evidence finančních prostředků), který je určen k evidování a tvorbě přehledů finančních prostředků jednotlivých oblastí České jezdecké federace (eviduji se hotovostní i bankovní finance).

12 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast SUBJEKT Oblast ČJF Prvotní registrace:3 000,- Kč 3 000,- Kč 0,- Kč Řádná registrace v termínu:1 500,- Kč 1 000,- Kč 500,- Kč Registrace po termínu:3 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč JEZDEC Senior500,- Kč 300,- Kč 200,- Kč Duplikát senior:1 000,- Kč 600,- Kč 400,- Kč Dítě, junior: 300,- Kč 150,- Kč 150,- Kč Duplikát dítě, junior: 600,- Kč 300,- Kč 300,- Kč KONĚ Nová licence nebo prodloužení: 500,- Kč 0,- Kč 500,- Kč Duplikát: 1 000,- Kč 0,- Kč 1 000,- Kč Hostovací licence měsíční 300,- Kč 0,- Kč 300,- Kč Hostovací roční: 1 000,- Kč 0,- Kč1 000,- Kč ČLENSKÉ POPLATKY Členský poplatek nad 18 let 100,- Kč 50,- Kč 50,- Kč Členský poplatek do 18-ti let 100,- Kč 50,- Kč 50,- Kč

13 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Sport

14 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast V oblasti zastoupeny všechny disciplíny: Drezura Endurance Skoky Reining Voltiž Vozatajství Všestrannost

15 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Drezura 2011 – Drezurní pohár Novice cup finále:Lošáková –Conection a Zuvačová-Gaelle – KMK 5-letí finále:Raidová-Ruminka, Ruszová-Víska – FEI World Dressage Chalenge: Kollárová-Weltmeyer son 1.a2.místo – OM J: Kotuličová – Domminik Svržno – OM S: Kollárová – Weltmeyer son 2012 -FEI World Dressage Challenge: Spurná-Wakira a Janská Cargo -OM J: Šimková – Faraon -OM YJ: Spurná – Wakira -OM S: Koutuličová – Dominik Svržno

16 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Skoky 2012 MČR S : Josef Kincl ml.- Cascar 1.místo MČR Ž: Lucie Dzimasová – Conery Účast na všech MČR: pony, děti, junioři, mladí jezdci, ženy, senioři MEJY: Kubrická K., Strnadlová L., Šalková T. MS akademické: Vachutková L. Mezinárodní závody: Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Německo

17 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Reining 2011 ZZVJ, 5x kvalifikační závody, OM a MČR pro mládež a dospělé MČR družstva: 2.,3. a 4.místo MČR kat.Mládež: Veškrnová – Pine Lil Haidas MČR kat. Amatér: 1.Slamják,2.Týralová,3. Večkrnová MČR kat.Junior: 1.Korešová MČR kat. Senior (6letí a starší koně): 1.-7.místo Mistrovství Evropy: Finále Korešová-Peppy Bright Star a Lesniczaková-Smart Chiconita. Slamják- Smart Litte Joker

18 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Reining 2012 1 x ZZVJ, 5 x kvalifikační závody, OM MČR kat. Mládež: 1.Lesniczáková-One Tuff Ruf,2.Korešová-Sayos Shining Hickory, 3.Kleiblová-Vintage Choice. MČR kat. Junior: 1.Solanský-Magarena Surprise a další 3 místa také z oblasti MČR družstva: 1.místo

19 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Spřežení 2011 Mezinárodní závody v ČR, Rakousku, Slovensku a Maďarsku: Zuvač(2), Juráň(2), Minarčík(1) Zlatá podkova (1) 1. místo Petřek Český pohár: 2. místo Zuvač (2)

20 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Spřežení 2012 MS: Petřek (1), Juráň (2) Finále Dunajsko-Alpský pohár: družstvo ČR na 2.místě MČR (1) : Minarčík 3. místo Český pohár: 1.místo Minarčík (1) Mezinárodní závody: Německo, Maďarsko, Slovensko Plán: MS (2) Topolčianky,ME(4) Budapešť

21 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Všestrannost 2011 V oblasti 4 závody MČR Pony – Loštice MČR J – Vrtek-Beauty 1.místo MČR Pony: Theimerová-Tublatanka 1. místo MČR Děti: Kočí-Paris 1.místo Mezinárodní závody: Baďurová-Bounty Amadeus, Rakousko 3.,Polsko 1. a Maďarsko 6. místo

22 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Všestrannost 2012 MČR Y: Konečný-Pančo 2.místo MČR J: Vrtek 1.místo MČR društva: S.Morava 2. Místo (Běhalová, Kratochvílová,Hedenreichová, Konečný) ME J (Pol): Vrtek Antonín Mezinárodní závody: Baďurová

23 Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Voltiž - prezentace Adéla Svobodová


Stáhnout ppt "Česká jezdecká federace Severomoravská oblast Konference 21.2.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google