Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Kavková & Marek Malůš

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Kavková & Marek Malůš"— Transkript prezentace:

1 Veronika Kavková & Marek Malůš
Transakční analýza Veronika Kavková & Marek Malůš

2 Vo co de ? poradenský a psychoterapeutický přístup vychází z PA slučuje kognitivní, emocionální, behaviorální a fyzické rozměry myšlenky TA rozpracoval americký psychiatr Eric Berne v pol. 50.let 20.století 2

3 Kdo s kým ? 1.) Paul Federn (psychologie ega) viz. koncept stavů ega
zakladatel Eric Berne (1910 – 1970) byl inspirován: 1.) Paul Federn (psychologie ega) viz. koncept stavů ega 2.) Erik Erikson (důležitost sociálních a vývojových vlivů na formování osobnosti ) viz. koncept životního scénáře 3

4 Eric Berne Paul Federn Erik Erikson 4

5 Pohled na člověka každý člověk může myslet (schopnost učit se i schopnost měnit se) lidé mohou dělat rozhodnutí a utvářet svůj osud každý má odpovědnost sám za sebe autonomie (spontánnost, uvědomování si a prožívání blízkosti) 5

6 Základní koncepty TA analýza osobnosti: model stavů ega
analýza komunikace: transakce analýza komunikativních vzorců: psychologické hry analýza životního plánu: životní scénář 6

7 Stavy ega jedna a tatáž osoba se vnímá různými způsoby prožívání, které ovlivňují myšlení, cítění a k nim se vztahující chování. stavy ega jsou jednotky prožívání, obsahují myšlení, cítění a chování, které dohromady tvoří ucelený tvar existují 3 stavy ega: Rodič, Dítě a Dospělý 7

8 Rodič V Rodiči jsou nahrány všechny domněnky, pravidla a zákony, které dítě slyšelo od rodičů a vidělo v jejich životě. Mnoho rodičovských dat se projevuje v současném životě v kategorii „jak se co dělá“ Berne rozlišuje ve funkčním modelu rodičovský stav ega na Kritického a Pečujícího Rodiče. Pečující Rodič je často chápán čistě pozitivně, ale má i negativní aspekt – např. přehnaně ochraňující postoj vůči dětem (př. moje babička) Kritický Rodič bývá naopak mnohdy chápán negativně, protože kritika má v naší řeči negativní konotaci. Př. pozitivního Kritického Rodiče může být např. otcův výrok k dítěti: „Stůj, jede auto!“ (př. Já)

9 Dítě Dítě je pozůstatkem vnitřních duševních stavů člověka v dětství. V negativním smyslu se jedná o pocity bezmoci a strachu, provinilosti, protestu a snahu překonat pocit méněcennosti. V kladném smyslu má Dítě i pozitivní stránky jako jsou zvědavost, tvořivost, spontánnost, přání vědět, dotýkat se, zkoumat a nezkažená schopnost prožívat. Dětský egostav rozlišujeme na Dítě Svobodné a Reagující a na Dítě Přizpůsobené Pojem Reagující Dítě zahrnuje jak pozitivní tak negativní aspekt (př. poslušnost X rebelie), zatímco Přizpůsobené Dítě je zpravidla chápáno jako něco pozitivního. (př. opět Já)

10 Dospělý Zpracovává a hodnotí informace na základě své vlastní zkušenosti a vlastního rozumu. Liší se od stavu Rodiče, který tvoří soudy na základě nápodoby, ale i od stavu Dítěte, které reaguje na základě citů a nedovede dostatečně diferencovat. Dospělý si dovede uvědomit i jednotlivé stavy Já. (př. Já)

11 Diagnostika stavů ega (slova)
Rodič - dobrý/špatný, má se/nemá se, musíš/nesmíš, vždycky/nikdy, pamatuj si…, opovaž se... Dítě - chci/nechci, citoslovce, nemohu, proč?, věřím,cítím, to je divné, to není možné, bojím se, že... Dospělý - jak, kde, kdy, co, praktický, možný, zajímavý, zjistit, dělat, rozvažovat, rozumný, účelný 11

12 Diagnostika stavů ega (hlas)
Rodič - zaujatý, kritický, uklidňující chlácholivý, přesvědčující Dítě - uvolněný, stísněný, výbojný, vzlykavý, žádající, mazlivý, koketní, parodující Dospělý - věcný, klidný 12

13 Diagnostika stavů ega (výraz/gesta)
Rodič - rozevřená náruč, vlídný úsměv, zamračená tvář, zdvižený prst Dítě - nebržděný, naivní, veselý, smutný, ztracený, spontánní, bystrý, dychtivý, překvapený, „aha-moment“, vítězný Dospělý - přemýšlivý, bdělý a činčilý, vstřícný, otevřený; gesta úsporná naznačující „přidržování myšlenek“ 13

14 Diagnostika stavů ega (postoje)
Rodič - pečující, dávající, chápající, kritické, posuzující, autoritářské, moralizující Dítě - udivený, stěžující, obranný, hravý, neukázněný, manipulativní, drzý, tvůrčí, zahanbený, podmiňující Dospělý - přímé, otevřené, racionální, hodnotící fakta (ad rem, ne ad hominem) 14

15 Transakce (teorie komunikace)
nejmenší komunikační jednotka, která sestává ze zprávy vysílajícího (stimulu) a reakce přijímajícího (reakce). stimul a reakce mohou být také neverbální umožňuje pochopit nejen to, jak vnitřní svět ovlivňuje interakce s druhými, ale umožňuje pochopit i samotné interakce. 15

16 Druhy transakcí komplementární (funguje nám to)
zkřížené (trochu zmatek v rolích, v egostavech) latentní nebo skryté (viz. např. dvojná vazba) angulární (s přidruženým významem) 16

17 Komplementární transakce
RO RO DO DO „Rodičovské sdružení“ 17

18 Komplementární transakce
RO RO DO DO „Dospělá dohoda“ 18

19 Komplementární transakce
RO RO DO DO „Pojďte pane, budeme si hrát“ 19

20 Komplementární transakce
RO RO „Bojím se.“ „Pomohu ti.“ DO DO Přirozený paternalismus 20

21 Latentní, dvojsmyslné nebo skryté transakce
RO RO otevřená zpráva DO DO latentní zpráva Skrytá zpráva ke vztahu od Dí k Dí, např. při flirtu. 21

22 Angulární transakce RO RO DO DO DÍ DÍ Terapeut:
„Nebude lehké vám pomoci, ale když se mnou budete dobře spolupracovat, půjde to.“ 22

23 Analýza jednotlivých transakcí
Analýza transakce Analýza jednotlivých transakcí Ze kterého egostavu osoba vysílá? Na jaký egostav přijímajícího se vysílající obrací? Z jakého egostavu reaguje přijímající? Na jaký egostav vysílajícího se obrací přijímající? 23

24 Obsazení energií v DO, DÍ nebo RO
Analýza transakce 2 Obsazení energií v DO, DÍ nebo RO Vztahují se obsahy a výraz k dané situaci a směřují rozhovor k jasnému cíli (aktivity Dospělého)? Působí obsahy a výraz jakoby se přehrával vnitřní magnetofon a jsou trochu mechanické nebo odpovídají vázanosti na roli (obsazení Rodiče)? Máte dojem, že nasloucháte dítěti? Odpovídají obsah a výraz mladšímu věku než náleží osobě, která mluví (obsazení Dítěte)? 24

25 Latentní a skryté transakce
Analýza transakce 3 Latentní a skryté transakce Zapadají do sebe obsah s výrazem? Dá se vnímat „podtón“? A je spíše dětský nebo rodičovský? Co říká Vaše intuice? Cítíte se při poslechu jasně nebo nejistě a zmateně? Máte tendenci reagovat jinak, nežli ten, kdo mluví, zřejmě očekává? Máte dojem, že ten, kdo mluví, chce něco jiného, nežli říká? 25

26 Analýza transakce 4 Komunikativní vzorce
Dlouhodobé paralelní komunikace beze změny egostavu (odkazy na společné vztahové rámce, riziko krácení si dlouhé chvíle, pevné přiřčení rolí). Přerušení rozhovoru vlivem opakovaných zkřížených transakcí. Jsou podpůrné nebo blokující? (Známky toho, že rozhovor je veden rebelujícím postojem, boj o moc.) Používání všech egostavů: jsou některé egostavy příliš časté nebo jsou obcházeny či vůbec nejsou postřehnutelné? (Známka toho, že jde o určitý konstantní egostav nebo o vyloučení egostavu.) Další sekvence skrytých transakcí (známka toho, že jde o psychohry). 26

27 Psychologické hry hry jsou opakující se vzorce chování
řídí se danými pravidly jsou svou podstatou neupřímné a nečestné, vedou ke špatným pocitům X nejednoznačný pojem hra, který je vztahován ke svobodné hře dítěte, která přináší požitek hry v sobě obsahují role pronásledovatele, oběti a zachránce a tyto role se mohou střídat cílem teorie her je předpovědět jaká pravidla hry mají a zjistit pravděpodobnost a pravidla vztahů v průběhu procesu lidského rozhodování viz. Berneho kniha „Jak si lidé hrají“ 27

28 „Hry jsou nedílnou a dynamickou součástí nevědomého životního plánu - scénáře každého jedince - slouží k vyplnění času při čekání na jeho naplnění.“

29 Příklady her KOUT KVŮLI TOBĚ ANO, ALE (asi první hra popsaná v TA)
KOPNĚTE SI DO MĚ UŽ TĚ MÁM TY DAREBÁKU DRAHOUŠEK MŮJ JE LEPŠÍ NEŽ TVŮJ (evolučně první hra podle TA) 29

30 Jak nakládat s hrami? Vyhnout se hře - nespolknout návnadu
Vzít hru jako předmět diskuse Konfrontovat hru - přerušit předvídatelný průběh Zapojit se do hry a analyzovat ji později Nabídnout alternativu 30

31 Životní scénář nevědomý životní plán vytvořený v raném dětství
(5 – 6 letech) posilován rodiči postaven na rozhodnutích, k nimž došlo v reakci na vnější vlivy a vnitřní zranitelnost 31

32 4 základní životní pozice
I´m not OK – you are OK I´m not OK – you are not OK I´m OK – you are not OK I´m OK – you are OK srovnej s Anthony de Mello: Já jsem osel – Ty jsi osel  32

33 Využití TA psychoterapie – „scénářová“ léčba
poradenství – rozvoj vnímavosti, schopnosti volit, osobní rozvoj, posílení autonomie vzdělání – získání emočních a interpersonálních dovedností organizace – výuka efektivní komunikace, řešení systémových problémů 33

34 Terapeutická smlouva v TA (DO- DO)
Jaké změny chce pacient dosáhnout ? Je takový úkol reálný? Je splnitelný? Specifikovat změnu v behaviorální rovině Jak se na změnu dívá pacientův RODIČ ? Jak bezpečně se cítí jeho DÍTĚ? Jakou ochranu mu mohu poskytnout? Pro koho pacient změnu podniká? Co bude stát tato změna; není to mnoho? Kdo mi v tom pomůže? Nejméně 5 aktivit, které je třeba udělat Vybrat první a začít s ní TEĎ Kontrola plnění, event. „rekontrakt“ 34

35 „ Lidé se narodili jako princové a princezny a život z nich udělal žáby. S pomocí terapeutů a skupiny se mohou vrátit a být zase princové a princezny.“ E. Berne 35

36 Použitá literatura Harris,T.A. (1997). Já jsem OK, ty jsi OK. Praha: Pragma Hennig, G.,Pelz, G.(2008). Transakční analýza, terapie a pora-denství. Praha: Grada Honzák, R., Novotná, V. (1987). Jak se dobře cítit mezi lidmi. Praha: SPN Kratochvíl,S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál Lister-Ford,Ch.(2006). Transakční analýza v poradenství a psy-choterapii. Praha: Grada 36


Stáhnout ppt "Veronika Kavková & Marek Malůš"

Podobné prezentace


Reklamy Google