Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLÉMY MENŠINOVÝCH SKUPIN I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLÉMY MENŠINOVÝCH SKUPIN I"— Transkript prezentace:

1 PROBLÉMY MENŠINOVÝCH SKUPIN I
ŽENEVSKÁ KONVENCE, PRÁVNÍ POSTAVENÍ UPRCHLÍKŮ, PSYCHOSOCIÁLNÍ SITUACE UPRCHLÍKŮ, KONKRÉTNÍ POMOC

2 Ženevská konvence = Úmluva o právním postavení uprchlíků
Princip non refoulement („non refúlmn“ – z francouzštiny) = zákaz vyhoštění a navrácení:

3 Ženevská konvence = Úmluva o právním postavení uprchlíků
Uprchlíka nelze vrátit do země, kde by jeho život nebo svoboda byly ohroženy z důvodu rasy, náboženského přesvědčení, národnosti, příslušnosti k určité společenské skupině nebo politickému názoru.

4 Ženevská konvence = Úmluva o právním postavení uprchlíků
Výhody Ženevské konvence nemohou být přiznány teroristům a dalším zločincům X ekonomičtí migranti (emigranti x imigranti).

5 2008: Evropský pakt o migraci a azylu
1. Legální přistěhovalectví řešit v souladu se specifickou situací každé členské země EU. 2. Nelegální přistěhovalce navrátit do domovské země nebo odeslat do země tranzitu. 3. Zvýšit účinnost kontrol na vnějších hranicích EU.

6 2008: Evropský pakt o migraci a azylu
4. Vytvořit společný azylový systém v čele s Evropským azylovým úřadem (podmínky azylu ve všech zemích EU stejné, aby žadatelé nemohli zneužívat „měkčích“ podmínek v některých státech). 5. Vytvořit partnerství se zeměmi původu a tranzitu na podporu oboustranných přínosů přistěhovalectví.

7 Právní postavení uprchlíků v ČR
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu (již novelizován): Bezpečná země původu = stát, který dodržuje lidská práva, cizinec je jeho občanem nebo zde má poslední trvalé bydliště: Není důvod pro azyl.

8 Bezpečná třetí země = stát, který dodržuje lidská práva, cizinec sice není občanem tohoto státu ani tam nemá poslední trvalé bydliště, ale pobýval v něm před vstupem do ČR: Může se do něj vrátit a požádat o azyl.

9 Psychosociální situace uprchlíků
Ztráta rodné země, sociálního postavení, kulturní identity („vykořenění“); na útěku diskriminace, bezpráví, strach z bezprostřední smrti, špatná výživa nebo hlad, žízeň, špatná hygiena …

10 Syndrom přežití: příznaky posttraumatické stresové poruchy,
vědomí malého počtu lidí, kteří přežili – má za následek ztrátu užších citových a sociálních vazeb, pocit viny z přežití, pocit nesmyslnosti světa, pocit osobní bezcennosti a nejistoty.

11 DOPORUČENÍ Tolerance „života v zákonnosti“.
Vzájemné poznávání (např. projekt Rodina od vedle, akce Tak trochu jiný nedělní oběd…).

12 Solidarita, pomoc při uspokojování POTŘEB
Solidarita, pomoc při uspokojování POTŘEB. Maslow – hierarchický systém potřeb: fyziologické potřeby potřeba jistoty a bezpečí potřeba sounáležitosti a lásky potřeba uznání a sebeúcty potřeby kognitivní potřeby estetické potřeba seberealizace

13 realitní terapie Glasser - akcentuje potřebu LÁSKY (Vergilius: OMNIA VINCIT AMOR / NAD VŠÍM VÍTĚZÍ LÁSKA) a potřebu ÚSPĚCHU. Jeho realitní terapie pomáhá klientovi uspokojovat potřeby s ohledem na realitu.

14 Konkrétní pomoc uprchlíkům: Poradny pro uprchlíky a migranty
1) materiální pomoc (věcná a finanční): poskytnutí oblečení a obuvi z charitních skladů, pomoc při vybavení domácnosti, poskytování půjček na překlenutí finanční tísně …,

15 Konkrétní pomoc uprchlíkům: Poradny pro uprchlíky a migranty
2) sociálněprávní poradenství a doprovod: orientace v legislativě, vyplňování formulářů a sepisování žádostí, jednání s ambasádami, cizineckou policií, městskými či obecními úřady, úřady práce …,

16 Konkrétní pomoc uprchlíkům: Poradny pro uprchlíky a migranty
3) pomoc při integraci do společnosti: ve spolupráci s farními charitami …

17 LITERATURA Dymešová, G. (2004): Sociální práce s uprchlíky. Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům. Glasser, W. (2001): Terapie realitou. Praha, Portál. Günterová, T.: Sociální práce s uprchlíky. In: Matoušek, O. et al. (2010): Sociální práce v praxi. Praha, Portál. Koukolík, F., Drtilová, J. (1996): Vzpoura deprivantů. Praha, Markopulos. Příležitost a výzva. Migrace v Evropské unii (2010). Lucemburk, Úřad pro publikace Evropské unie. Publikace EU lze zdarma

18 INTERNET = Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) – zde Ženevská konvence = Úmluva o právním postavení uprchlíků (1951) = Ministerstvo vnitra ČR - zde v rubrice „O nás > Azyl, migrace a integrace“ hledat různé aktuální materiály. = Charita Česká republika


Stáhnout ppt "PROBLÉMY MENŠINOVÝCH SKUPIN I"

Podobné prezentace


Reklamy Google