Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie 63.Světový kongres LMHI 2008 20.-24.května, Oostende, Belgie MUDr. Tomáš Janíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie 63.Světový kongres LMHI 2008 20.-24.května, Oostende, Belgie MUDr. Tomáš Janíček."— Transkript prezentace:

1 Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie 63.Světový kongres LMHI 2008 20.-24.května, Oostende, Belgie MUDr. Tomáš Janíček

2 1) Porovnání empirických poznatků z materie mediky a periodické tabulky prvků Vznikne systém klasifikace homeopatických minerálních léků. Vznikne systém klasifikace homeopatických minerálních léků. Podle umístění prvku v tabulce (dle jeho atomového čísla, struktury) lze odvodit, jaké vlastnosti bude mít nejen prvek (nebo jeho sloučeniny), ale i lék z tohoto prvku vyrobený – Podle umístění prvku v tabulce (dle jeho atomového čísla, struktury) lze odvodit, jaké vlastnosti bude mít nejen prvek (nebo jeho sloučeniny), ale i lék z tohoto prvku vyrobený – na tělesné i psychické úrovni osob, testovaných těmito léky se objevují témata vyplývající ze struktury prvku - potřeby vazeb, aktivity, odolnosti, stability apod. Vlastnosti léku jsou přímo závislé na struktuře jeho komponent. Vlastnosti léku jsou přímo závislé na struktuře jeho komponent.

3 Průkopníci této klasifikace (J.Scholten, R.Sankaran a další) ověřili, že lze tzv. skupinovou analýzou podle sousedících známých léků předpovědět, na jaké poruchy budou účinné dosud nepoužívané prvky – léky. To se pak ověřuje klinickými zkouškami. Analogicky k systému periodické tabulky prvků vzniká členění „témat léků“ vodorovně a svisle: 7 period (řad) – 7 základních životních témat 7 period (řad) – 7 základních životních témat 18 skupin (sloupců) – tzv. stádií zvládání uvedených témat v životním cyklu. 18 skupin (sloupců) – tzv. stádií zvládání uvedených témat v životním cyklu.

4 7 period = témat života PeriodaTémaVěkProstorSmyslTkáň HBytíFétusBez vlast. prostoruČich CJáDítěTěloHmatKůže SiOstatníDospívajícíDům Pojivo FePráceDospělýVesnice Sval AgIdejeStřední věkMěstoŘečNervy AuVůdcovstvíZralostZeměVizeKost UMágStáříSvětIntuiceKost.dřeň Léky obsahující nejlehčí prvky ovlivňují problémy bytí a tvorby vztahů k okolí na začátku života, těžší prvky pak ovlivní témata staršího věku, širších spojitostí...

5 18 stádií zvládání životních témat Od 1. stádia jako startu, přes stádium 10 jako vrcholu aktivity po stádium 18 s ukončením úpadku. Stádia vlevo – nejistota a narůstající aktivita. Stádia vpravo – jistota, ale snižující se výkonnost. 1 - 910 11 - 18 startvrcholzánik nejistota aktivita jistota lenost

6 Na principu zevšeobecnění příznaků podle skupinové analýzy vytvořil J.Scholten indikační doporučení mj. i pro skupinu 14 kovů 6.periody, tzv. lanthanoidů – jako perspektivních léků na léčbu nemocí, které klasická homeopatie neznala (éra ATB, cytostatik, radioterapie apod.): Na principu zevšeobecnění příznaků podle skupinové analýzy vytvořil J.Scholten indikační doporučení mj. i pro skupinu 14 kovů 6.periody, tzv. lanthanoidů – jako perspektivních léků na léčbu nemocí, které klasická homeopatie neznala (éra ATB, cytostatik, radioterapie apod.):

7 Hlavními tématy lanthanoidů jsou: „autonomie“ – averze k pravidlům, hledání vlastních hranic, svoboda, rozlišování, co je moje a co ne „síla a sebekontrola“, silná vůle, kreativita „spiritualita“ – hledání, sklon k alternativním postupům, léčbě „silná senzitivita“ – s hlubokým vnímáním, jakoby elektrifikovaní (obsaženy v el.mag. a světelných přístrojích), cítí se odlišní od ostatních, nepochopení Indikace lanthanoidů: nemoci autoimunitní, oční, mozku, genitálu, onem. 21.století. „temné tendence“ – snaha o převahu nad ostatními, skrývat něco

8 Příklad postupu: Případ revmatoidní arthritidy: Žena středního věku, touha po svobodě, volnosti, strach ze závislosti, bývalá hippie – romantická láska, přecitlivělost, sňatek, pak rozvod, agresivní manžel, proti jejímu dítěti, snaha jít dál, práce za dva. Autoimunitní nemoc u osoby s touhou po svobodě, přecitlivělostí, vnitřní silou (snaha jít dál, výš): Autoimunitní nemoc u osoby s touhou po svobodě, přecitlivělostí, vnitřní silou (snaha jít dál, výš): Lanthanoid ve stádiu těsně před 10 = Samarium (st.8: postrkování věcí, úsilí proti odporu, zápas, tvrdost, budování) Problém partnerských vztahů, romantické naivní lásky, krásy: Sulphur Problém partnerských vztahů, romantické naivní lásky, krásy: Sulphur Ré: Samarium sulphuricum, 1x měs. 1 LM Ré: Samarium sulphuricum, 1x měs. 1 LM P.S. 1.léčba: Staphysagria, Aurum metallicum – jen přechodný nevýrazný efekt. P.S. 1.léčba: Staphysagria, Aurum metallicum – jen přechodný nevýrazný efekt.

9 2) Mikroimonuterapie Terapeutická metoda objevená před 40 lety belgickým homeopatem Dr.M.Jenaerem. Terapeutická metoda objevená před 40 lety belgickým homeopatem Dr.M.Jenaerem. Dává si za cíl obnovit rovnováhu imunitního systému fyziologickou cestou použitím tělu vlastních molekul, které jsou připraveny homeopatickým způsobem a podávány sublinguálně ve formě globulí. Dává si za cíl obnovit rovnováhu imunitního systému fyziologickou cestou použitím tělu vlastních molekul, které jsou připraveny homeopatickým způsobem a podávány sublinguálně ve formě globulí.

10 Mechanismus účinku Homeopatické komplexy MIT obsahují mediátory imunitního systému - cytokiny a série nukleových kyselin, získané procedurami biotechnologie. Homeopatické komplexy MIT obsahují mediátory imunitního systému - cytokiny a série nukleových kyselin, získané procedurami biotechnologie. Vysoké potence těchto mediátorů zpomalují nebo zastavují ty patofyziologické mechanismy, které tyto působky v patofyziologických koncentracích podporují. Vysoké potence těchto mediátorů zpomalují nebo zastavují ty patofyziologické mechanismy, které tyto působky v patofyziologických koncentracích podporují. Naopak, podle Arndt-Schultzova zákona opačné aktivity závisející na dávce, nízké potence stejného léku procesy stimulují. Naopak, podle Arndt-Schultzova zákona opačné aktivity závisející na dávce, nízké potence stejného léku procesy stimulují. Účinnost léčby se monitoruje kontrolou imunologických laboratorních parametrů. Účinnost léčby se monitoruje kontrolou imunologických laboratorních parametrů. Lze tak sledovat také interakci mezi psychikou a molekulární úrovní jedince díky propojení imunitního systému s psychoneurální osou. (Imunitní systém je globálním obrazem osoby na molekulární úrovni). Lze tak sledovat také interakci mezi psychikou a molekulární úrovní jedince díky propojení imunitního systému s psychoneurální osou. (Imunitní systém je globálním obrazem osoby na molekulární úrovni).

11 Prezentované studie: M.Roberfoid,Pharm.D. – MIT a léčba sclerosis multiplex M.Roberfoid,Pharm.D. – MIT a léčba sclerosis multiplex Dlouhodobá otevřená zaslepená klinická studie prováděná homeopat.doktory ve Francii a Belgii Dlouhodobá otevřená zaslepená klinická studie prováděná homeopat.doktory ve Francii a Belgii Cíl: prokázat efektivnost a bezpečnost léčby Cíl: prokázat efektivnost a bezpečnost léčby Léčba: dvě schémata 2L SEP/2LMS (Labo´Life Belgium), subling.podání, délka 1 rok, počet 59 pacientů Léčba: dvě schémata 2L SEP/2LMS (Labo´Life Belgium), subling.podání, délka 1 rok, počet 59 pacientů Kritérium: 1) zlepšení EDSS Kurtzke skóre (Expanded Disability Status Scale), 2) četnost relapsů Kritérium: 1) zlepšení EDSS Kurtzke skóre (Expanded Disability Status Scale), 2) četnost relapsů Ré: statisticky významně zlepšené EDSS po 6 měs.léčby se setrvalým nárůstem zlepšení do 12 měs. v jakékoli formě nemoci. Zjištěn také pokles četnosti relapsů. Ré: statisticky významně zlepšené EDSS po 6 měs.léčby se setrvalým nárůstem zlepšení do 12 měs. v jakékoli formě nemoci. Zjištěn také pokles četnosti relapsů. Publ. Lancet (vol.360, Dec.2002, str.2018-2025). Publ. Lancet (vol.360, Dec.2002, str.2018-2025). Výsledky srovnatelné, ne-li lepší než konvenční terapií. Výsledky srovnatelné, ne-li lepší než konvenční terapií.

12 M.Clerq – MIT při periodontální nemoci M.Clerq – MIT při periodontální nemoci Lék 2LOSTEO-N, 20 pacientů, léčba 3-4 měsíce Lék 2LOSTEO-N, 20 pacientů, léčba 3-4 měsíce Ré: celkové zlepšení po 3,6,9 měsících, kostní konsolidace u 17 z 20 pac. Ré: celkové zlepšení po 3,6,9 měsících, kostní konsolidace u 17 z 20 pac. E.Capieaux – Klinická účinnost u sezonní alergické rhinitidy E.Capieaux – Klinická účinnost u sezonní alergické rhinitidy Randomisovaná dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, Belgie, 41 pac., doba 120 dní Randomisovaná dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, Belgie, 41 pac., doba 120 dní Ré: symptomy menší, ale statisticky nevýznamně, statisticky nižší užívání akutních konvenčních léků Ré: symptomy menší, ale statisticky nevýznamně, statisticky nižší užívání akutních konvenčních léků C.Santi – MIT jako doplněk konvenční protinádorové terapie u metastatických pacientů C.Santi – MIT jako doplněk konvenční protinádorové terapie u metastatických pacientů Itálie, 2001-2007, 18 pacientů, th: 2LC1 – 1x sóloterapie, 2x s radioter., 12x s chemoter., 3x s radio a chemo Itálie, 2001-2007, 18 pacientů, th: 2LC1 – 1x sóloterapie, 2x s radioter., 12x s chemoter., 3x s radio a chemo Slibné výsledky dle Karnofsky indexu výkonnosti a skóre přežití dle Kaplan-Meyer metody (94% pacientů naživu při poslední kontrole) Slibné výsledky dle Karnofsky indexu výkonnosti a skóre přežití dle Kaplan-Meyer metody (94% pacientů naživu při poslední kontrole) Sebekritický komentář – slibné výsledky, ale malé soubory pacientů, krátká doba – doporučeno pokračovat ve studiích (finančně a časově náročné...) Sebekritický komentář – slibné výsledky, ale malé soubory pacientů, krátká doba – doporučeno pokračovat ve studiích (finančně a časově náročné...)

13 Kazuistiky: A.Baroli – MIT u autoimunní thyroitidy A.Baroli – MIT u autoimunní thyroitidy Podáním MIT dosaženo kontroly produkce orgánově specifických protilátek proti thyroidei a zpomalení tkáňové destrukce Podáním MIT dosaženo kontroly produkce orgánově specifických protilátek proti thyroidei a zpomalení tkáňové destrukce R.Lopez – Případ generalizované psoriázy s psoriatickou athropatií R.Lopez – Případ generalizované psoriázy s psoriatickou athropatií Žena, 75 let, konvenční léčba přerušena pro závažné vedlejší účinky. Po 6 měs. léčby vymizení kožních lézí, bez recidivy po 1 roce sledování, výrazné zlepšení kloubních bolestí a celk.stavu (lab.testy vykazovaly pomalejší pokles, než odpovídalo klin.stavu) Žena, 75 let, konvenční léčba přerušena pro závažné vedlejší účinky. Po 6 měs. léčby vymizení kožních lézí, bez recidivy po 1 roce sledování, výrazné zlepšení kloubních bolestí a celk.stavu (lab.testy vykazovaly pomalejší pokles, než odpovídalo klin.stavu) S.Pevenage - MIT ve veterinární praxi – osteosarkom u psa S.Pevenage - MIT ve veterinární praxi – osteosarkom u psa Dg.dle RTG obrazu, 5 měs. Konvenční th. (NSA, kort.,morphin) bez efektu, pak MIT – pes i po 9 měsících naživu, asymptomatický Dg.dle RTG obrazu, 5 měs. Konvenční th. (NSA, kort.,morphin) bez efektu, pak MIT – pes i po 9 měsících naživu, asymptomatický T.Glaizot – MIT u rheumatoidní arthritidy T.Glaizot – MIT u rheumatoidní arthritidy Dg. Sérum positivní r.a. u ženy 34 let + střevní dysfunkce, th: Rhus tox., Cortisone, antiHLA, EBV v homeo ředění+MIT – klinická úprava po 18 měsících léčby (zlepšení po 6 měs.), zůstává zvýš. serologie Dg. Sérum positivní r.a. u ženy 34 let + střevní dysfunkce, th: Rhus tox., Cortisone, antiHLA, EBV v homeo ředění+MIT – klinická úprava po 18 měsících léčby (zlepšení po 6 měs.), zůstává zvýš. serologie

14 Proč tyto nové trendy? Klasifikace minerálních léků podle periodické tabulky prvků – podskupina lanthanoidů: Klasifikace minerálních léků podle periodické tabulky prvků – podskupina lanthanoidů: Trend k systematizaci, komputerizaci, výzkumu mechanismu účinku (proti přísně individuálnímu empirickému přístupu klasické homeopatie) Mikroimunoterapie Mikroimunoterapie Trend přibližování ke konvenční medicíně (orgánově cílený zásah na úrovni specifických mediátorů a receptorů, odklon od holistického přístupu k léčbě určité nemoci)

15 Čas ukáže, které trendy rozšíří možnosti medicíny 21.století. Globalizací světa a rozvojem poznání se budou zřejmě stírat hranice mezi konvenční a nekonveční medicínou... J.Scholten – knihy: J.Scholten – knihy: Homeopatie a minerály Homeopatie a minerály Homeopatie a prvky Homeopatie a prvky Secret of Lanthanides Secret of Lanthanides R.Sankaran – knihy: R.Sankaran – knihy: Duše homeopatických léků Duše homeopatických léků (Podstata homeopatie) (Podstata homeopatie) HLA – abstrakta,full text, DVD z kongresu LMHI HLA – abstrakta,full text, DVD z kongresu LMHI www.homeopatie2006.cz www.homeopatie2006.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie 63.Světový kongres LMHI 2008 20.-24.května, Oostende, Belgie MUDr. Tomáš Janíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google