Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie"— Transkript prezentace:

1 Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie
63.Světový kongres LMHI 2008 května, Oostende, Belgie MUDr. Tomáš Janíček

2 Vznikne systém klasifikace homeopatických minerálních léků.
1) Porovnání empirických poznatků z materie mediky a periodické tabulky prvků Vznikne systém klasifikace homeopatických minerálních léků. Podle umístění prvku v tabulce (dle jeho atomového čísla, struktury) lze odvodit, jaké vlastnosti bude mít nejen prvek (nebo jeho sloučeniny), ale i lék z tohoto prvku vyrobený – na tělesné i psychické úrovni osob, testovaných těmito léky se objevují témata vyplývající ze struktury prvku - potřeby vazeb, aktivity, odolnosti, stability apod. Vlastnosti léku jsou přímo závislé na struktuře jeho komponent.

3 Průkopníci této klasifikace (J. Scholten, R
Průkopníci této klasifikace (J.Scholten, R.Sankaran a další) ověřili, že lze tzv. skupinovou analýzou podle sousedících známých léků předpovědět, na jaké poruchy budou účinné dosud nepoužívané prvky – léky. To se pak ověřuje klinickými zkouškami. Analogicky k systému periodické tabulky prvků vzniká členění „témat léků“ vodorovně a svisle: 7 period (řad) – 7 základních životních témat 18 skupin (sloupců) – tzv. stádií zvládání uvedených témat v životním cyklu.

4 7 period = témat života Perioda Téma Věk Prostor Smysl Tkáň H Bytí Fétus Bez vlast. prostoru Čich C Dítě Tělo Hmat Kůže Si Ostatní Dospívající Dům Pojivo Fe Práce Dospělý Vesnice Sval Ag Ideje Střední věk Město Řeč Nervy Au Vůdcovství Zralost Země Vize Kost U Mág Stáří Svět Intuice Kost.dřeň Léky obsahující nejlehčí prvky ovlivňují problémy bytí a tvorby vztahů k okolí na začátku života, těžší prvky pak ovlivní témata staršího věku, širších spojitostí...

5 18 stádií zvládání životních témat
1 - 9 10 start vrchol zánik nejistota aktivita jistota lenost Od 1. stádia jako startu, přes stádium 10 jako vrcholu aktivity po stádium 18 s ukončením úpadku. Stádia vlevo – nejistota a narůstající aktivita. Stádia vpravo – jistota, ale snižující se výkonnost.

6 Na principu zevšeobecnění příznaků podle skupinové analýzy vytvořil J
Na principu zevšeobecnění příznaků podle skupinové analýzy vytvořil J.Scholten indikační doporučení mj. i pro skupinu 14 kovů 6.periody, tzv. lanthanoidů – jako perspektivních léků na léčbu nemocí, které klasická homeopatie neznala (éra ATB, cytostatik, radioterapie apod.):

7 Hlavními tématy lanthanoidů jsou:
„autonomie“ – averze k pravidlům, hledání vlastních hranic, svoboda, rozlišování, co je moje a co ne „síla a sebekontrola“, silná vůle, kreativita „spiritualita“ – hledání, sklon k alternativním postupům, léčbě „temné tendence“ – snaha o převahu nad ostatními, skrývat něco „silná senzitivita“ – s hlubokým vnímáním, jakoby elektrifikovaní (obsaženy v el.mag. a světelných přístrojích), cítí se odlišní od ostatních, nepochopení Indikace lanthanoidů: nemoci autoimunitní, oční, mozku, genitálu, onem. 21.století.

8 Příklad postupu: Případ revmatoidní arthritidy: Žena středního věku, touha po svobodě, volnosti, strach ze závislosti, bývalá hippie – romantická láska, přecitlivělost, sňatek, pak rozvod, agresivní manžel, proti jejímu dítěti, snaha jít dál, práce za dva. Autoimunitní nemoc u osoby s touhou po svobodě, přecitlivělostí, vnitřní silou (snaha jít dál, výš): Lanthanoid ve stádiu těsně před 10 = Samarium (st.8: postrkování věcí, úsilí proti odporu, zápas, tvrdost, budování) Problém partnerských vztahů, romantické naivní lásky, krásy: Sulphur Ré: Samarium sulphuricum, 1x měs. 1 LM P.S. 1.léčba: Staphysagria, Aurum metallicum – jen přechodný nevýrazný efekt.

9 2) Mikroimonuterapie Terapeutická metoda objevená před 40 lety belgickým homeopatem Dr.M.Jenaerem. Dává si za cíl obnovit rovnováhu imunitního systému fyziologickou cestou použitím tělu vlastních molekul, které jsou připraveny homeopatickým způsobem a podávány sublinguálně ve formě globulí.

10 Mechanismus účinku Homeopatické komplexy MIT obsahují mediátory imunitního systému - cytokiny a série nukleových kyselin, získané procedurami biotechnologie. Vysoké potence těchto mediátorů zpomalují nebo zastavují ty patofyziologické mechanismy, které tyto působky v patofyziologických koncentracích podporují. Naopak, podle Arndt-Schultzova zákona opačné aktivity závisející na dávce, nízké potence stejného léku procesy stimulují. Účinnost léčby se monitoruje kontrolou imunologických laboratorních parametrů. Lze tak sledovat také interakci mezi psychikou a molekulární úrovní jedince díky propojení imunitního systému s psychoneurální osou. (Imunitní systém je globálním obrazem osoby na molekulární úrovni).

11 M.Roberfoid,Pharm.D. – MIT a léčba sclerosis multiplex
Prezentované studie: M.Roberfoid,Pharm.D. – MIT a léčba sclerosis multiplex Dlouhodobá otevřená zaslepená klinická studie prováděná homeopat.doktory ve Francii a Belgii Cíl: prokázat efektivnost a bezpečnost léčby Léčba: dvě schémata 2L SEP/2LMS (Labo´Life Belgium), subling.podání, délka 1 rok, počet 59 pacientů Kritérium: 1) zlepšení EDSS Kurtzke skóre (Expanded Disability Status Scale), 2) četnost relapsů Ré: statisticky významně zlepšené EDSS po 6 měs.léčby se setrvalým nárůstem zlepšení do 12 měs. v jakékoli formě nemoci. Zjištěn také pokles četnosti relapsů. Publ. Lancet (vol.360, Dec.2002, str ). Výsledky srovnatelné, ne-li lepší než konvenční terapií.

12 M.Clerq – MIT při periodontální nemoci
Lék 2LOSTEO-N, 20 pacientů, léčba 3-4 měsíce Ré: celkové zlepšení po 3,6,9 měsících, kostní konsolidace u 17 z 20 pac. E.Capieaux – Klinická účinnost u sezonní alergické rhinitidy Randomisovaná dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, Belgie, 41 pac., doba 120 dní Ré: symptomy menší, ale statisticky nevýznamně, statisticky nižší užívání akutních konvenčních léků C.Santi – MIT jako doplněk konvenční protinádorové terapie u metastatických pacientů Itálie, , 18 pacientů, th: 2LC1 – 1x sóloterapie, 2x s radioter., 12x s chemoter., 3x s radio a chemo Slibné výsledky dle Karnofsky indexu výkonnosti a skóre přežití dle Kaplan-Meyer metody (94% pacientů naživu při poslední kontrole) Sebekritický komentář – slibné výsledky, ale malé soubory pacientů, krátká doba – doporučeno pokračovat ve studiích (finančně a časově náročné...)

13 Kazuistiky: A.Baroli – MIT u autoimunní thyroitidy
Podáním MIT dosaženo kontroly produkce orgánově specifických protilátek proti thyroidei a zpomalení tkáňové destrukce R.Lopez – Případ generalizované psoriázy s psoriatickou athropatií Žena, 75 let, konvenční léčba přerušena pro závažné vedlejší účinky. Po 6 měs. léčby vymizení kožních lézí, bez recidivy po 1 roce sledování, výrazné zlepšení kloubních bolestí a celk.stavu (lab.testy vykazovaly pomalejší pokles, než odpovídalo klin.stavu) S.Pevenage - MIT ve veterinární praxi – osteosarkom u psa Dg.dle RTG obrazu, 5 měs. Konvenční th. (NSA, kort.,morphin) bez efektu, pak MIT – pes i po 9 měsících naživu, asymptomatický T.Glaizot – MIT u rheumatoidní arthritidy Dg. Sérum positivní r.a. u ženy 34 let + střevní dysfunkce, th: Rhus tox., Cortisone, antiHLA, EBV v homeo ředění+MIT – klinická úprava po 18 měsících léčby (zlepšení po 6 měs.), zůstává zvýš. serologie

14 Proč tyto nové trendy? Klasifikace minerálních léků podle periodické tabulky prvků – podskupina lanthanoidů: Trend k systematizaci, komputerizaci, výzkumu mechanismu účinku (proti přísně individuálnímu empirickému přístupu klasické homeopatie) Mikroimunoterapie Trend přibližování ke konvenční medicíně (orgánově cílený zásah na úrovni specifických mediátorů a receptorů, odklon od holistického přístupu k léčbě určité nemoci)

15 HLA – abstrakta,full text, DVD z kongresu LMHI www.homeopatie2006.cz
Čas ukáže, které trendy rozšíří možnosti medicíny 21.století. Globalizací světa a rozvojem poznání se budou zřejmě stírat hranice mezi konvenční a nekonveční medicínou... J.Scholten – knihy: Homeopatie a minerály Homeopatie a prvky Secret of Lanthanides R.Sankaran – knihy: Duše homeopatických léků (Podstata homeopatie) HLA – abstrakta,full text, DVD z kongresu LMHI Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nové trendy v homeopatii Lanthanoidy a mikroimunoterapie"

Podobné prezentace


Reklamy Google