Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu Nastavení rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd při přechodu na novou školu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu Nastavení rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd při přechodu na novou školu."— Transkript prezentace:

1 Představení projektu Nastavení rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd při přechodu na novou školu.

2 Důvod podání projektu Zrušení ZŠ Rejskova a přechod spec. tříd pro žáky s SPUCH na ZŠ Kollárova ŠVP „S výpočetní technikou, učení je hrou“ Vybavenost tříd I. stupně : interaktivní tabule, PC, dataprojektor, Internet, vizualizér, výukový SW, interaktivní učebnice

3 Jaro 2009 – Olomoucký kraj - výzva č. 2 pro GP Prioritní osa 7. 1. – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 7. 1. 2. - Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji

4 Cíl projektu Nabídnout žákům spec. stejné podmínky, jako jejich spolužákům v ostatních třídách Zajistit stejné materiálové vybavení pro využití ICT ve výuce Proškolit učitele ve využívání této techniky Realizování 2 letních škol v přírodě

5 Zkušenosti žadatele 3 realizované projekty v rámci SIPVZ proškolení cca 2/3 učitelů ZŠ okresu Prostějov v modulu Z, P0 a 5 volit. modulů Informační centrum MŠMT a 15 akreditovaných vzděl. programů partnerství v realizovaném projektu „Projektovým vyučováním k mediální výchově“ (2007-2008) - ESF

6 Doba realizace projektu Od 1. února 2010 do 30. června 2011

7 Rozpočet projektu Původní rozpočet 1 204 083,- Kč Schválený rozpočet 815 844,- Kč

8 Realizační tým projektu Vedoucí a manažer projektu, autor projektu - RNDr. Josef Hrachovec Manažer a technik, tvůrce webových stránek - Mgr. Michal Černý Ekonom projektu – Ing. Ilona Pospíšilová Asis. ved. projektu – Mgr. Jana Bočková Školitelé – Mgr. Zdena Pospíšilová, Mgr. Dana Spisarová

9 Realizační tým projektu Třídní učitelky spec. tříd : Mgr. Dana Žůrková, Mgr. Magda Greplová, Mgr. Kamila Jurečková, Mgr. Petra Mičová, Mgr. Ludmila Teturová Asis. pedagoga pro žáky ze soc. znev. prostředí : Mgr. Lenka Kührová Vychovatelka spec. oddělení ŠD : Dagmar Kindlová

10 Cílová skupina projektu cca 50 žáků spec. tříd, kteří se během realizace projektu naučí s moderní ICT technikou pracovat a využívat ve vyuč. procesu tím budou u těchto žáků prohlubovány a rozšiřovány klíčové kompetence se zaměřením na využití moderní výukové techniky přímý dopad na zkvalitňování vzdělávání s využitím inform. a komunikač. technologií ve výuce

11 Zapojení a motivace cílové skupiny primární cílová skupina žáků I. stupně – naše zkušenosti říkají, že motivace žáků k učení při využití moderní ICT se zvyšuje zvládnutí práce s novou technikou posílí jejich sebevědomí, usnadní adaptaci a umožní efektivn. výuku zároveň spojenou s nápravou SPU sekundární cílová skupina učitelů spec. tříd - se školením učitelů máme zkušenosti a z jejich strany je zájem

12 Udržitelnost projektu po skončení projektu budou žáci spec. tříd i nadále využívat v hodinách novou moderní výukovou techniku a SW jejich učitelky budou nadále zpracovávat svoje přípravy na hodiny v příslušném SW

13 Podporované aktivity uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyuč. metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání za využití ICT zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

14 I. fáze projektu – únor – červen 2010 Výběrové řízení na dodání techniky Pod 200 000,-... oslovení 3 firem v regionu : SharpCentrum Olomouc fi Vahal, s. r. o. Prostějov fi LANIKO, s. r. o.

15 I. fáze projektu – únor – červen 2010 Zajištění a realizace úvodní konference Vytvoření webových stránek projektu Nákup techniky a SW – videokamera, dig. fotoaparát, notebok, dataprojektor, barevná laser. tiskárna, vizualizér, DysEdice pro SPU

16 I. fáze projektu – únor – červen 2010 proškolení realizačního týmu projektu – sekundární cílová skupina : - 5 třídních učitelek - as. pedagoga - vychovatelka ŠD

17 I. fáze projektu – únor – červen 2010 1. akreditované školení „Využití inf. technologií ve výuce na I. stupni vychází z volitel. modulu SIPVZ 4 moduly po 4 výukových hodinách + závěrečná práce : příprava na hodinu Word, Excel, PowerPoint, Internet, výukový SW, DysEdice

18 I. fáze projektu – únor – červen 2010 2. akreditované školení „Využití interaktivní tabule a ActivStudia ve výuce na I. stupni“ 3 moduly po 4 hodinách + závěr. práce : 3 elektronické předváděcí sešity pro svou třídu (Ma, Čj, Prv nebo Vla či Pří) součást závěrečného Sborníku ověření ve výuce

19 I. fáze projektu – únor – červen 2010 1. letní škola v přírodě v červnu 2010 - z projektu vyškrtnuto rovněž také 2. škola v přírodě v červnu 2011 vyškrtnuta

20 II. fáze projektu – duben – červenec 2010 nákup a instalace interaktivních tabulí do spec. tříd I. stupně 3 tabule z projektu 2 tabule z rezervního fondu instalace z projektu PC a dataprojektor dodá škola

21 III. fáze projektu – září 2010 3. akreditované školení – „Vytvoření multimediálního výukového materiálu“ 5 modulů po 4 hodinách PowerPoint, Publisher, ZonerPhotoStudio, MovieMaker, Audacity + závěrečná práce : multimediální prezentace

22 III. fáze projektu – duben 2010 – červen 2011 pravidelná metodická pomoc při tvorbě elektronických předváděcích sešitů Mgr. Spisarová, Mgr. Pospíšilová 2 x týdně 2 hodiny v učebně informatiky se SW nebo přímo u školitele ve třídě na interaktivní tabuli

23 III. fáze projektu – září 2010 – červen 2011 4 metodická setkání všech členů realizační týmu za školní rok zhodnocení dosavadního průběhu projektu případná pomoc při řešení problémů okamžitá technická podpora v případě problémů s HW nebo SW

24 III. fáze projektu – září 2010 – červen 2011 využití nového ICT přímo ve výuce přímá práce s primární cílovou skupinou – žáky spec. tříd ověřování vytvořených elektronických předváděcích sešitů přímo v hodinách okamžitá zpětná vazba, evaluace a případná úprava

25 III. fáze projektu – září 2010 – červen 2011 příprava a vytvoření Sborníku el. předv. sešitů 45 el. předv. sešitů pro každého učitele po 15 do Čj, Mat a Prv nebo Vla či Pří celkem minimálně 240 el. předv. sešitů na CD (DVD) a webových stránkách

26 III. fáze projektu – září 2010 – červen 2011 realizace dvoudenní závěrečné konference seznámení s realizací a průběhem projektu prezentace vybraných el. předv. sešitů prezentace Sborníku el. předv. sešitů prezentace webových stránek

27 Monitorovací indikátory výstupu k 30. 6. 2011 počet podp. osob v poč. vzd. - 50 žáků počet podp. osob v dalš. vzděl. – 18 uč. (celkem 3 akred. školení) počet osob poskyt. vzděl. služby – 10 počet nově vytvoř. produktů – 1 Sborník el. předv. sešitů (cca 240 cvičení)


Stáhnout ppt "Představení projektu Nastavení rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd při přechodu na novou školu."

Podobné prezentace


Reklamy Google