Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZTAHY MEZI ORGANISMY 15. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZTAHY MEZI ORGANISMY 15. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 VZTAHY MEZI ORGANISMY 15. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Obecná biologie. Žáci se seznamují se vztahy mezi organismy. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák se orientuje v daném přehledu organismů. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. Prezentace je po úpravě vhodná i pro 1. stupeň ZV. 11‒12 let, 6. třída KLIKNĚTE NA F 5

3 Ú.: Vysvětlete, jak organismy zabezpečují tyto životní projevy.
OPAKOVÁNÍ: ŽIVÝ ORGANISMUS: – Pohyb – Růst a vývin – Dědičnost – Dráždivost – Rozmnožování – Vývoj ENERGIE – Pohyb – Myšlení ENERGIE – Dýchání – Potrava Ú.: Vysvětlete, jak organismy zabezpečují tyto životní projevy. LÁTKY – Potrava – Vdech LÁTKY – Vylučování – Výdech

4 Potravní vztahy Každý organismus je během svého života ovlivňován.
Organismy jsou ovlivňovány vztahem k prostředí, ve kterém žijí. Organismy jsou ale také ovlivňovány mezi sebou navzájem. Budeme se nyní zabývat potravními vztahy. Úkol: Proč klokani žijí volně jen v oblasti kolem Austrálie? Ale bylo to tak vždy? Medvídek koala se živí jen listy eukalyptu. Co by se mohlo stát, kdyby všechny eukalypty vyhynuly? (odpovědi na konci prezentace).

5 Potravní vztahy − producenti
Patří sem zelené rostliny a sinice. Mají schopnost vytvářet fotosyntézu. Jsou schopni se živit sami. Na zelené barvivo (chlorofyl) v rostlině působí sluneční záření, voda a oxid uhličitý a vzniká kyslík a cukr (glukóza). Kyslík je potřeba na dýchání a cukr na výživu. 2. chlorofyl + cukr (glukóza) 1.

6 Potravní vztahy − konzumenti
Patří sem živočichové. Neumějí si vyrábět živiny, přijímají je v potravě. Požírají rostliny (býložravci) nebo jiné živočichy (masožravci) nebo obojí (všežravci). 3. 4.

7 Potravní vztahy − rozkladači
Rozkládají těla uhynulých organismů na jednoduché látky, a tak je vrací zpět do koloběhu látek (producenti je čerpají z půdy). Jsou to hlavně houby a bakterie. 6. 5.

8 Potravní vztahy − Potravní řetězec a pyramida
Jeden organismus je zdrojem energie pro druhého, jsou na sobě závislí. konzumenti třetí třídy, největší predátoři = lovci konzumenti druhé třídy, masožravci konzumenti první třídy, býložravci producenti rozkladači 7.

9 Potravní řetězec a pyramida
Nejvíce je v přírodě producentů, méně býložravců, ještě méně masožravců, nejméně lovců. Závislost proto vyjadřujeme potravní pyramidou. 8.

10 Potravní řetězec a pyramida
Jeden organismus je zdrojem energie pro druhý. Tato závislost se nazývá potravní řetězec. Úkol č. 1: Sestavte potravní řetězec s co největším počtem členů. Úkol č. 2: Co se stane, když vyhyne jeden člen potravního řetězce? Úkol č. 3: Co se stane, když vyhyne celé patro potravní pyramidy? 9.

11 Další Potravní vztahy − symbióza
Symbióza je výhodné soužití dvou různých organismů, které si navzájem prospívají. 10. sasanka a rak poustevníček sasanka a klaun lišejník (sasanky poskytují ochranu žahavými buňkami, rak je poponáší, klaun jim čistí chapadla) (řasa + houba) Odkaz na video: sasanky, klaun je čistí

12 Další Potravní vztahy − predace
Predátor (= lovec) loví a požírá kořist. Tento vztah je prospěšný pouze pro lovce. 13. 15. 14. Odkaz na video: predace pavouka

13 Úkol: Vymyslete vlastní
predace 18. 16. Úkol: Vymyslete vlastní příklad predace. 17.

14 Další Potravní vztahy − parazitismus
Je to nedobrovolné soužití mezi parazitem a hostitelem. Parazit (cizopasník) odebírá hostiteli živiny, a tím ho poškozuje. 19. tasemnice klíště veš Úkol: Jeden parazit je vnitřní, dva jsou vnější – poznáte jací? Vymyslete další příklad parazitů a rozhodněte, zda jsou vnější nebo vnitřní.

15 Opakování − vyluštěte:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Nevratný projev života, u rostlin neomezený. 2. Proces, kdy vzniká díky Slunci cukr a kyslík. 3. Výměna látek a energie. 4. Nápadný projev života, ke kterému slouží např. bičík. 5. Schopnost předávat vlastnosti svým potomkům. 6. Organismus, který neumí fotosyntézu, a tak se živí jinými. 7. Vztah mezi organismy, kdy má jen jeden užitek a vysává druhého. 8. Vztah mezi organismy, kdy má jen jeden užitek a loví druhého.

16 Opakování − řešení: 1. R Ů S T 2. F O Y N É Z A 3. M E B L I U 4. P H
5. D Ě Č 6. K 7. 8. C Úkol: Vysvětlete tajenku a uveďte příklady.

17 zařaĎTE DO SPRÁVNÉ SKUPINY:
KOČKA, HŘIB, FIALKA, MRAVENEC, DUB, BAKTERIE, LÍPA, SOKOL, MUCHOMŮRKA, JETEL, VLK, HOLUBINKA, ČLOVĚK, BUK, HOLUB 1. ROZKLADAČI ROZKLADAČI 2. PRODUCENTI PRODUCENTI 3. KONZUMENTI KONZUMENTI 1. ROZKLADAČI HŘIB BAKTERIE HOLUBINKA 2. PRODUCENTI FIALKA DUB LÍPA JETEL BUK 3. KONZUMENTI KOČKA MRAVENEC SOKOL VLK ČLOVĚK HOLUB ŘEŠENÍ − KLIKNI

18 zařaĎTE dvojice DO SPRÁVNÉ SKUPINY:
1. slunéčko a mšice, 2. klaun a sasanka, 3. vlaštovka a moucha, 4. antilopa a komár, 5. slon a ptáčci, 6. tasemnice a člověk, 7. řasa a houba, 8. mravenec a mšice, 9. škrkavka a pes, 10. sasanka a ráček, 11. klíště a kočka, 12. kočka a myš, 13. hřib a borovice, 14. orel a zajíc, 15. roup a člověk, 16. lev a zebra PREDACE SYMBIÓZA PARAZITISMUS PREDACE 1. slunéčko a mšice 3. vlaštovka a moucha 12. kočka a myš 14. orel a zajíc 16. lev a zebra SYMBIÓZA 2. klaun a sasanka 5. slon a ptáčci 7. řasa a houba 8. mravenec a mšice 10. sasanka a ráček 13. hřib a borovice PARAZITISMUS 4. antilopa a komár 6. tasemnice a člověk 9. škrkavka a pes 11. klíště a kočka 15. roup a člověk ŘEŠENÍ − KLIKNI

19 Odpovědi na úkol ze slidu č. 4
Proč klokani žijí volně jen v oblasti kolem Austrálie? Ale bylo to tak vždy? Klokan i koala patří mezi vačnatce. Dříve byli vačnatci rozšířeni po celém světě, ale predátoři je vyhubili. Zůstali jen v Austrálii (je tam málo predátorů), malí vačnatci i v Jižní Americe. Medvídek koala se živí jen listy eukalyptu. Co by se mohlo stát, kdyby všechny eukalypty vyhynuly? Buď by se musel medvídek přizpůsobit a začít jíst něco jiného, nebo by vyhynul také.

20 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 9. 10. 2011 mezi 10. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, ISBN X. Stepa. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 1. Aushulz. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 2. Andrew. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 3. Fingalo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 4. Mark. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 5. LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 6. Thompsma. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 7. Danie1996. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

21 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 9. 10. 2011 mezi 10. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Thompsma. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 9. Nbharakey. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < ata.jpg> 10. eric. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < MichaelMaggs. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Terri Jenkins. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < GorillazFanAdam. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Veronika Ronkos. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Andreas Lederer. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Tanzania_-fish_in_beak-8.jpg> 16.

22 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 9. 10. 2011 mezi 10. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS Sarefo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < L. Shyamal. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Gery Alpert. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Gilles San Martin. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Raul654. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Quartl. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "VZTAHY MEZI ORGANISMY 15. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google