Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 15.

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Obecná biologie. Žáci se seznamují se vztahy mezi organismy. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák se orientuje v daném přehledu organismů. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání ‒ druhý stupeň. Prezentace je po úpravě vhodná i pro 1. stupeň ZV. 11 ‒ 12 let, 6. třída KLIKNĚTE NA F 5

4 ŽIVÝ ORGANISMUS: – Pohyb – Růst a vývin – Dědičnost – Dráždivost – Rozmnožování – Vývoj OPAKOVÁNÍ: ENERGIE – Dýchání – Potrava ENERGIE – Pohyb – Myšlení LÁTKY – Potrava – Vdech LÁTKY – Vylučování – Výdech Ú.: Vysvětlete, jak organismy zabezpečují tyto životní projevy.

5  Každý organismus je během svého života ovlivňován.  Organismy jsou ovlivňovány vztahem k prostředí, ve kterém žijí.  Organismy jsou ale také ovlivňovány mezi sebou navzájem.  Budeme se nyní zabývat potravními vztahy. Úkol: Proč klokani žijí volně jen v oblasti kolem Austrálie? Ale bylo to tak vždy? Medvídek koala se živí jen listy eukalyptu. Co by se mohlo stát, kdyby všechny eukalypty vyhynuly? (odpovědi na konci prezentace).

6  Patří sem zelené rostliny a sinice.  Mají schopnost vytvářet fotosyntézu.  Jsou schopni se živit sami. + cukr (glukóza) 1. Na zelené barvivo (chlorofyl) v rostlině působí sluneční záření, voda a oxid uhličitý a vzniká kyslík a cukr (glukóza). Kyslík je potřeba na dýchání a cukr na výživu. 2. chlorofyl

7  Patří sem živočichové.  Neumějí si vyrábět živiny, přijímají je v potravě.  Požírají rostliny (býložravci) nebo jiné živočichy (masožravci) nebo obojí (všežravci). 3.4.

8  Rozkládají těla uhynulých organismů na jednoduché látky, a tak je vrací zpět do koloběhu látek (producenti je čerpají z půdy).  Jsou to hlavně houby a bakterie. 5. 6.

9 Jeden organismus je zdrojem energie pro druhého, jsou na sobě závislí. 7. rozkladači producenti konzumenti první třídy, býložravci konzumenti druhé třídy, masožravci konzumenti třetí třídy, největší predátoři = lovci

10 8. Nejvíce je v přírodě producentů, méně býložravců, ještě méně masožravců, nejméně lovců. Závislost proto vyjadřujeme potravní pyramidou.

11 9. Jeden organismus je zdrojem energie pro druhý. Tato závislost se nazývá potravní řetězec. Úkol č. 1: Sestavte potravní řetězec s co největším počtem členů. Úkol č. 2: Co se stane, když vyhyne jeden člen potravního řetězce? Úkol č. 3: Co se stane, když vyhyne celé patro potravní pyramidy?

12 Symbióza je výhodné soužití dvou různých organismů, které si navzájem prospívají. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogg sasanky, klaun je čistí Odkaz na video: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogg sasanky, klaun je čistíhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi- 1158004747.can.ogg 10. sasanka a rak poustevníček 11. sasanka a klaun 12. lišejník (sasanky poskytují ochranu žahavými buňkami, rak je poponáší, klaun jim čistí chapadla) (řasa + houba)

13  Predátor (= lovec) loví a požírá kořist.  Tento vztah je prospěšný pouze pro lovce. Odkaz na video: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avicularia_versicolor_hunting.ogg predace pavouka http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avicularia_versicolor_hunting.ogg 13. 14. 15.

14 16. 17. 18. Úkol: Vymyslete vlastní příklad predace.

15  Je to nedobrovolné soužití mezi parazitem a hostitelem.  Parazit (cizopasník) odebírá hostiteli živiny, a tím ho poškozuje. 19. tasemnice 20. klíště 21. veš Úkol: Jeden parazit je vnitřní, dva jsou vnější – poznáte jací? Vymyslete další příklad parazitů a rozhodněte, zda jsou vnější nebo vnitřní.

16 1. Nevratný projev života, u rostlin neomezený. 2. Proces, kdy vzniká díky Slunci cukr a kyslík. 3. Výměna látek a energie. 4. Nápadný projev života, ke kterému slouží např. bičík. 5. Schopnost předávat vlastnosti svým potomkům. 6. Organismus, který neumí fotosyntézu, a tak se živí jinými. 7. Vztah mezi organismy, kdy má jen jeden užitek a vysává druhého. 8. Vztah mezi organismy, kdy má jen jeden užitek a loví druhého. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

17 1.RŮST 2.FOTOSYNTÉZA 3.METABOLISMUS 4.POHYB 5.DĚDIČNOST 6.KONZUMENT 7.PARAZITISMUS 8.PREDACE Úkol: Vysvětlete tajenku a uveďte příklady.

18 1. ROZKLADAČI ROZKLADAČI 2. PRODUCENTI PRODUCENTI 3. KONZUMENTI KONZUMENTI 1. ROZKLADAČI HŘIB BAKTERIE HOLUBINKA 2. PRODUCENTI FIALKA DUB LÍPA JETEL BUK 3. KONZUMENTI KOČKA MRAVENEC SOKOL VLK ČLOVĚK HOLUB KOČKA, HŘIB, FIALKA, MRAVENEC, DUB, BAKTERIE, LÍPA, SOKOL, MUCHOMŮRKA, JETEL, VLK, HOLUBINKA, ČLOVĚK, BUK, HOLUB ŘEŠENÍ − KLIKNI

19 PREDACESYMBIÓZAPARAZITISMUS PREDACE 1. slunéčko a mšice 3. vlaštovka a moucha 12. kočka a myš 14. orel a zajíc 16. lev a zebra SYMBIÓZA 2. klaun a sasanka 5. slon a ptáčci 7. řasa a houba 8. mravenec a mšice 10. sasanka a ráček 13. hřib a borovice PARAZITISMUS 4. antilopa a komár 6. tasemnice a člověk 9. škrkavka a pes 11. klíště a kočka 15. roup a člověk 1. slunéčko a mšice, 2. klaun a sasanka, 3. vlaštovka a moucha, 4. antilopa a komár, 5. slon a ptáčci, 6. tasemnice a člověk, 7. řasa a houba, 8. mravenec a mšice, 9. škrkavka a pes, 10. sasanka a ráček, 11. klíště a kočka, 12. kočka a myš, 13. hřib a borovice, 14. orel a zajíc, 15. roup a člověk, 16. lev a zebra ŘEŠENÍ − KLIKNI

20 Proč klokani žijí volně jen v oblasti kolem Austrálie? Ale bylo to tak vždy? Klokan i koala patří mezi vačnatce. Dříve byli vačnatci rozšířeni po celém světě, ale predátoři je vyhubili. Zůstali jen v Austrálii (je tam málo predátorů), malí vačnatci i v Jižní Americe. Medvídek koala se živí jen listy eukalyptu. Co by se mohlo stát, kdyby všechny eukalypty vyhynuly? Buď by se musel medvídek přizpůsobit a začít jíst něco jiného, nebo by vyhynul také. 22. 23.

21  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 807238211X.  Stepa. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotosynteza3.png  Aushulz. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clorofilla_animazione.gif  Andrew. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mouse_kill.jpg  Fingalo. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cow_in_Iceland.jpg  Mark. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_Mushrooms_-_Auckland.jpg  LadyofHats. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Average_prokaryote_cell-_es.svg  Thompsma. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trophiclevels.jpg  Danie1996. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema2._Piramide_Alimenticia.jpeg

22  Thompsma. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TrophicWeb.jpg  Nbharakey. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupagurus_prideauxi_and_Adamsia_palli ata.jpg  eric. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphiprion_chrysogaster.JPG  MichaelMaggs. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lichen-covered_tree,_Tresco.jpg  Terri Jenkins. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cropped-gator-with-deer.jpg  GorillazFanAdam. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felis_Chaus.jpg  Veronika Ronkos. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kanadai_r%C3%B3ka.jpg  Andreas Lederer. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ephippiorhynchus_senegalensis_- Tanzania_-fish_in_beak-8.jpg

23  Sarefo. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marpissa.muscosa.with.bug.jpg  L. Shyamal. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MalabarPitViperLotens.jpg  [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandwurm-drawing.jpg  Gery Alpert. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dog_tick_5148.jpg  Gilles San Martin. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_human_head_louse.jpg  Raul654. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kangaroo2.jpg  Quartl. [cit. 2011-10-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friendly_Female_Koala.JPG


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google