Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epilepsie foto: csit.fsu.edu © Martin Šach 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epilepsie foto: csit.fsu.edu © Martin Šach 2006."— Transkript prezentace:

1 Epilepsie foto: csit.fsu.edu © Martin Šach 2006

2 Epilepsie – Obsah prezentace
1) Úvod 2) Příčiny vzniku 3) Druhy záchvatů 4) Projevy záchvatů 5) Reagování na záchvat 6) Léčba 7) Zajímavosti

3 Epilepsie – Co to „vůbec“ je?
Epilepsie je záchvatové onemocnění, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty a jehož příčina je v mozku. V souvislosti s epilepsií se můžete setkat s českým synonymem padoucnice úvod

4 Epileptický záchvat – Nějaká souvislost s epilepsií?
Ano. Epilepsie je záchvatové onemocnění mozku, kde záchvatem se myslí právě epileptický záchvat. Epileptický záchvat - je projev epileptické aktivity neuronů v mozku obvykle spontánně končící Epileptická onemocnění – chronická onemocnění charakterizovaná opakujícími se epileptickými záchvaty Epilepsie (mn. č.) – stavy projevující se opakováním epileptických záchvatů, které je možné považovat za epileptická onemocnění Proděláte-li jeden záchvat, ještě to neznamená, že máte epilepsii. úvod

5 Epilepsie a student technické školy – Je zde souvislost?
Souvislost zde přímá není, ale vzhledem ke skutečnosti, že epilepsií trpí asi 1% světové populace (epilepsií onemocní kolem 3% lidí, řada z nich se ale uzdraví) a že je zde teoretická šance, že se třeba jen jednou za život vyskytne epileptický záchvat i u vás (uváděny údaje 5 či dokonce 9%), je dobré aspoň tušit, o co jde. Stejně tak je dobré umět pomoci člověku, který prochází velkým záchvatem. Pravděpodobnost, že se setkáte s nutností poskytnou první pomoc člověku s epileptickým záchvatem je výrazně vyšší, než že potkáte člověka postiženého akutním srdečním infarktem. úvod

6 Epileptický záchvat – Podstata
Nervové buňky v mozku posílají zprávy jedna druhé prostřednictvím malých elektrických impulsů (přenos vzruchů na úrovni drobných změn elektric. napětí). Za normálních podmínek přenášejí mozkové buňky elektrické vzruchy jedinečně řízeným systémem. V případě epilepsie se velké množství buněk aktivuje najednou, čímž může dojít k epileptickému záchvatu – čili záchvat je vyvolán netlumenými výboji mozkových buněk (neuronů), kdy příčinou je jejich zvýšená dráždivost. V mozku tedy dochází k nadměrně silnému elektrickému výboji. Jedna z teorií: Záchvat vyvolán poškozením tukových membrán nervových buněk.

7 Příčiny vzniku epilepsie 1
Podle základního rozdělení dělíme příčiny na: Primární, idiopatické – Jejich příčina není známá, ale je možná i genetická příčina; jde o více jak ½ případů Sekundární – Poruchy vývoje mozku v těhotenství (např. v důsledku chromozomálních poruch, anomálií, požívání alkoholu, otrav, infekcí,..) Těžký porod Úrazy hlavy (krvácení do mozku, nedostatek kyslíku, …) Zánět mozku nebo mozkových plen

8 Příčiny vzniku epilepsie 2
Mozkové nádory Předčasný rozpad mozkové tkáně Poruchy prokrvení (arterioskleróza, ischémie mozku, …) Pozn.: V poslední době se dostává do popředí i dědičnost a genetický vliv podílející se na vzniku této choroby, ovšem zde stále probíhají mnohé výzkumy a bádání. Dosud není tato problematika natolik vysvětlena, aby bylo možné jednoznačně říci, co může epilepsii vyvolat či jak vzniká. Pro zajímavost: Přibližně 0,5% těhotných má epilepsii.

9 Příčiny vzniku ep. záchvatu 1
U epileptiků může vyvolat záchvat: Nízká hladina cukru v krvi Nízká hladina některých výživných látek (např.: B komplex, hořčík) U lidí netrpících epilepsií může záchvat vyvolat: Nedostatek spánku Stres Velké množství alkoholu (nebo jeho náhlé odnětí) Některá nemoc (např. horečka) Vyčerpání Světelné efekty Typický student? ANO

10 Příčiny vzniku ep. záchvatu 2
Obecně se situace má tak, že záchvaty se rozdělují na vyprovokované (příležitostné), které mají bezprostřední a známou příčinu, a na záchvaty spontánně se opakující. Záchvaty spontánně se opakující jsou záchvaty, které se opakují samovolně (bez zřejmého provokačního faktoru) a u kterých mluvíme právě o epilepsii. V zásadě ale i zde mají dříve uvedené příčiny svůj vliv. K epileptickým záchvatům jsou náchylnější mladí lidé – hlavně děti.

11 Jak se projevuje záchvat?
Je mnoho druhů záchvatů, tudíž otázka z nadpisu je nepřesná. Obecně se mluví o záchvatech malých a velkých, ale situace je poněkud složitější. Epileptické záchvaty lze totiž posuzovat z několika různých hledisek a řadit je tak do různých kategorií. To má pak význam v medicíně, protože všechna tato hlediska pomáhají lékařům stanovit správnou diagnózu a zvolit nejvhodnější léčbu pacienta. Každý záchvat má odlišnou příčinu, průběh a prognózu – tudíž i léčbu. Je to zapříčiněno umístěním ložiska záchvatu v různých místech mozku a různým šířením epileptické aktivity.

12 Druhy záchvatů 1 Určení typu záchvatu je důležité právě pro léčbu.
Kromě „pacientského“ dělení na záchvaty malé a velké, existuje ještě několik dělení. Příkladem může být klasická klasifikace záchvatů z počátku minulého století, která rozeznávala tyto záchvaty: grand mal petit mal Jacksonský záchvat psychomotorický záchvat

13 Druhy záchvatů 2 – Klasické rozdělení, význam
grand mal – velký záchvat, ale je relativně výjimečný, postižený při něm zkolabuje petit mal – malý záchvat, častější než grand mal Jacksonský záchvat – postupné šíření záchvatových projevů po těle Psychomotorický záchvat – často vycházející ze spánkového laloku

14 Druhy záchvatů 3 Klasické dělení je hrubé, ale přehledné a někdy se tedy za účelem zjednodušení používá. Dnes je ale nejpoužívanější dělení dle Mezinárodní ligy proti epilepsii, které rozděluje záchvaty do dvou hlavních skupin: Parciální (částečné) Generalizované S konkrétním druhem záchvatu již můžeme hovořit o konkrétních projevech.

15 Částečné záchvaty 1 Tzv. ložiskové, začínají v určité ohraničené oblasti mozku a jejich projevy jsou dány umístěním této oblasti (tzv. epileptogenní zóny). Tento typ záchvatů je v dospělosti nejčastější a nejčastějším místem vzniku jsou spánkové laloky. Část nemocných pociťuje před vlastním záchvatem předzvěst neboli auru. To je již vlastně záchvat omezený na malou část mozku, který se nemusí dále šířit a větší záchvat se pak nerozvine. Aura se často objevuje jako nepříjemný pocit v břiše, nadbřišku, stoupající vzhůru, dále jakoby pocity již prožitého, viděného, pocity odcizení, halucinace čichové atd.

16 Částečné záchvaty 2 Pokud se záchvat šíří dále, rozvíjí se již do obrazu tzv. částečného komplexního (výraz komplexně znamená, že je postiženo také vědomí pacienta). V takovém případě: je již porušeno vědomí (částečně či úplně) postižený vykonává automatické a neúčelné pohyby (olizuje se, polyká, přežvykuje, manipuluje s okolními předměty, upravuje si oděv) postižený může bezcílně přecházet nebo i pokračovat ve složitější činnosti, kterou započal před záchvatem postižený může i mluvit, většinou ale nesrozumitelně či nesmyslně

17 Částečné záchvaty 3 někdy postižený naopak ustrne
zmatenost, neklid a agresivita nejsou po záchvatu výjimkou postižený si na záchvat většinou nepamatuje Postižený navenek vypadá jako opilý Při záchvatech z jiných laloků, než je spánkový, mívají postižení vědomí zachováno a projevují se u nich např. záškuby či křeče na jedné polovině těla, nebo dokonce jen v určité svalové skupině, odkud mohou cestovat dál. Částečný komplexní záchvat může dále přecházet do záchvatu „velkého“ – druhotně generalizovaného.

18 Generalizovaný záchvat 1
Je při něm postižena celá mozková kůra obou polokoulí -> pacient ihned ztrácí vědomí Dá se u něj rozlišovat několik druhů, v dospělosti je nejčastější velký záchvat s křečemi: Na začátku nemocný často vykřikne, pokouše si jazyk a upadne Nedýchá, je ztuhlý a zmodrá Postupně se objevuje chrčivé dýchání, slinění a rytmické symetrické záškuby všemi končetinami Na konci záchvatu se často pomočí a zůstává určitou dobu ochablý a v bezvědomí (resp. hlubokém spánku)

19 Generalizovaný záchvat 2
Při takovémto záchvatu má postižený vždy oči stočeny směrem vzhůru k očním víčkům, a může se u postiženého vyskytnou pěna u úst (někdy i s příměsí krve) Jiným typem záchvatu jsou absence (typické pro dětský věk), které jsou charakteristické třeba jen krátkým zahleděním a „výpadkem“ Dále např. Myoklonické záchvaty – projevují se prudkým záškubem hlavou, končetinami či celého těla

20 Když vidíme někoho s velkým záchvatem 1
Je třeba zajistit, aby si postižený nenatloukl hlavu -> držíme mu ji, respektive se snažíme zmírnit pád postiženého na zem Je nutné z okolí odstranit předměty, o které by se člověk v záchvatu mohl poranit Dobré je pak uvést postiženého do stabilizované polohy na boku Předměty do úst? Zda vkládat postiženému nějaký předmět do úst, na to se názory liší, mluví se o tom, že postiženého nesmíme nijak omezovat a že mu nesmíme do pusy nic dávat, abychom se ve výsledku nezranili oba, jiní zase mluví, že to možné je, ale každopádně s maximální opatrností

21 Když vidíme… 2 Je dobré postiženého obložit materiálem – např. kabátem okolo obvodu těla; postižený v tuto chvíli nevnímá a my chceme zmírnit jeho případná zranění Sledujeme, zda-li během záchvatu nedošlo k zástavě dýchání, tj. zdali se postiženému stále zdvihá hrudník Pokud dojde k zástavě dýchání, je nezbytné zahájit umělé dýchání (nikoli kompletní) Pokud záchvat nedozní a postižený nepřijde k vědomí do 5-10 min., zavoláme 155, a do té doby sledujeme pacienta, monitorujeme dýchání a puls Při nepřítomnosti pulsu na krční tepně zahajujeme KPR resuscitaci (úplnou)

22 Léčba epilepsie 1 Za vyléčeného se považuje člověk, který nedostal ep. záchvat po dobu 2 let Díky moderní terapii se ve vyspělých zemích daří u 70 až 80 procent pacientů dosáhnout dlouhodobého stavu bez záchvatů Léčba je možná a v úvahu připadá více možnosti: Léčba s pomocí léků Chirurgická operace (u určitých typů záchvatů)

23 Léčba epilepsie 2 Pakliže máte od lékaře předepsané léky na epilepsii (tzv. antieleptika), nesmíte za žádných okolností léčbu přerušit nebo snížit dávky bez doporučení lékaře V lékárnách se můžete setkat i s doplňky pro léčbu epilepsie, které ale nejsou náhradou za předepsané léky a které pouze mají napravit nedostatek některých důležitých látek, který může ke vzniku záchvatu přispívat Z vitamínů je důležité hlavně přiměřené množství vitamínu B – hlavně B6 a kyseliny listové, protože tyto vitamíny se účastní tvorby mozkových chemických látek, které přenášejí mozkové vzruchy

24 Léčba epilepsie 3 - prevence
Ostatní důležité látky chránící zdraví nervů jsou: Vápník Hořčík Mangan Zinek Selen Podle předběžného výzkumu u lidí s epilepsií příznivě účinkoval vitamin E (má antioxidační vlastnosti, může potlačit v těle chemické změny, které vedou k takovému poškození)

25 Léčba epilepsie 4 Vzhledem k tomu, že například vaše dítě nedostane epileptický záchvat zrovna na prohlídce u lékaře, je potřeba jeho záchvaty pozorně sledovat, abyste je pak mohli lékaři detailně popsat. Na základě tohoto popisu pak lékař usuzuje, jakým typem záchvatu by mohlo trpět a stanovuje příslušnou léčbu Čili monitorujeme, co se při záchvatech s postiženou osobou děje, kdy se záchvaty poprvé objevily, co jim předchází Je dobré znát i údaj, jestli se v rodině vyskytuje nějaké nervové onemocnění Pro zpřesnění diagnózy je zapotřebí vyšetření EEG

26 Zajímavosti – Rozdíly mezi „dospěláky“ a „nedospěláky“?
Ano a dost! Děti mají pestřejší paletu záchvatových projevů, která je do určité míry závislá na věku dítěte (mozek vyzrává do zhruba 6-ti let) Rozlišuje se řada tzv. věkově vázaných epileptických syndromů V dětství hrozí daleko vyšší riziko nebezpečí z prodlení (pozdní léčba), protože aktivní epilepsie pozastavuje psychomotorický vývoj a škody způsobené opakováním záchvatů s energetickým vyčerpáním mozkových buněk se později těžko dohánějí a ve vyšším věku se projevují mentálním handicapem.

27 Epilepsie – Zajímavosti 2
Příklad ze života ukazuje, že o epilepsii moc nevíme: V Praze 4 se stavěl stacionář pro pacienty s epilepsií, proti čemuž začali protestovat místní obyvatelé, kteří začali organizovat podpisové akce za to, aby se stavba přesunula jinam, či chtěli postavit dvoumetrovou zeď, aby se nemuseli na nemocné dívat. Slavní epileptici: např.: Julius Caesar, Nicolo Paganini, Napoleon Bonaparte, Vincent van Gogh, Issac Newton, Charles Dickens, „čarodějové“, …

28 Epilepsie – Zajímavosti 3
Mohou dostat epileptický záchvat i zvířata? Ano. Zde je příklad z jedné diskuse z veterinářem: Situace: Fenka se po rozčilení začala motat, najednou padla na bok, pomočila se a zůstala ležet. Po pěti minutách byla zase v pořádku. U psů rozlišujeme 3 druhy epilepsií: Idiopatická – epilepsie v pravém slova smyslu, neznámá příčina vycházející z centrální mozkové soustavy Získaná epilepsii – způsobena konkrétní příčinou (nádor,…) Epileptiformní záchvaty – způsobeny metabolickými či toxickými vlivy – např. při poruše jater či ledvin I zvířata lze léčit

29 Zajímavosti 4 - zvířata První pomoc po epileptickém záchvatu je dát zvířeti nějaké jídlo, případně cukr či dětské piškoty, aby doplnilo energii, kterou při záchvatu spotřebovalo

30 Zdroje informací


Stáhnout ppt "Epilepsie foto: csit.fsu.edu © Martin Šach 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google