Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody zoologické práce 1. Bezobratlí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody zoologické práce 1. Bezobratlí"— Transkript prezentace:

1 Metody zoologické práce 1. Bezobratlí

2 Bezobratlí (~ bezestrunní)
všechny kmeny živočichů kromě Chordata mnoho různých metod průzkumu zahrnují i jednobuněčné – živočišnou část říše Protista

3 Obsah dnešního kurzu teoretická část (dopoledne)
především o hmyzu (Insecta) metody terénního průzkumu a odchytu terestrických a vodních organismů metody zpracování získaného materiálu v laboratorních podmínkách evidence vzorků, zpracovávání získaných dat, tvorba vědecké publikace obsahující zoologická data

4 Obsah dnešního kurzu praktická část (odpoledne)
indentifikace hmyzu dle znaků, vytvoření klíče zkouška preparace brouků a motýlů vytvoření lokalitního a determinačního štítku dle zdrojových dat překreslování morfologických znaků dle vzoru

5 Protista – jednobuněční živočichové
mnoho metod sběru a studia, závislých většinou na ekologii druhů (parazity získáváme z hostitelů, vodní druhy hydrobiologickými, terestrické druhy pedobiologickými metodami metodologie v jednotlivých přednáškách (hydrobiologie, půdní biologie, parazitologie) uchovávání vzorků – většina je možná konzervovaná v lihu, tradiční způsob trvalých preparátů (různé typy, barvení)

6 Mollusca - měkkýši měli jste všichni malakozoologii 

7 Insecta - hmyz stejné metody neplatí jen pro hmyz, ale i pro řadu dalších skupin členovců i jiných (prosev a měkkýši) hodně diverzifikovaná skupina, mnoho různých metod sběru, preparace, uchovávání materiálu

8 Metody odchytu hmyzu entomologická síťka x smýkadlo

9 Metody odchytu hmyzu exhaustor

10 Metody odchytu hmyzu sklepávání sklepávadlo

11 Metody odchytu hmyzu vodní druhy – cedník, planktonní síť

12 Metody odchytu hmyzu prosev a prosívadlo

13 Metody odchytu hmyzu průplach, probírka náplavů

14 Metody odchytu hmyzu eklektory Tullgrenův přístroj

15 Lov na světlo

16 Uchovávání a usmrcení získaných jedinců
smrtička – octan etylnatý dříve používané další látky – dietyléter, aceton, etanol, chloroform (používá se stále na obratlovce) na motýly se používá KCN některé drobné zástupce přímo v terénu preparujeme (např. drobné motýly) hmyz, který není určen k preparaci, je možné přímo v terénu „hodit“ do etanolu

17

18 Metody hromadného odchytu
zemní pasti

19 Metody hromadného odchytu
Moerickeho pasti – barevné misky

20 Metody hromadného odchytu
nárazové a Malaiseho pasti

21 Metody hromadného odchytu
pasti v korunách stromů různé typy: feromonové vnadidlo barevné

22 Metody hromadného odchytu
odchyt pomocí atraktantů

23 Metody hromadného odchytu
feromonové lapáky a jejich využití v integrované ochraně rostlin

24

25 Zpracování získaného materiálu
materiál z hromadných sběrů je nutné nejprve rozdělit a přebrat, což bývá časově nejnáročnější  ostatní skupiny se zpracovávají v zásadě třemi způsoby preparace na sucho uložení v lihu tvorba zalévaných trvalých preparátů

26 Preparace brouci (a ploštice)

27

28

29 Preparace většina ostatních skupin – lze preparovat na trojúhelníkové štítky

30 Preparace motýli – hodně složitý proces

31

32 Preparace rovnokřídlí – něco mezi brouky a motýly
dvoukřídlí a blanokřídlí – stejné metody

33

34 Preparace dříve existovalo mnoho dalších složitých metod, např. preparace housenek

35 Ukládání do lihu epruvety popisky výhody a nevýhody

36 Tvorba preparátů nejprve odstranění živočišných bílkovin pomocí NaOH nebo KOH pak krátké vymacerování v etanolu zalití médiem (Solakryl, Kanadský balzám…) někdy je třeba ještě zalakovat okraje informace na patřičné části sklíčka

37 Informace o jedincích, sběrech
štítky lokalitní determinační kartotéka

38 Lokalitní štítky STÁT: menší územní jednotka: přesná lokalita, zem. šířka a délka; CZECH REP.: Moravia mer. occ.: Podmolí: Šobes (4,2 km NE of vill.), 48°49'9.166"N, 15°58'25.476"E; meridionalis, centralis, occidentalis, orientalis, borealis datum, sběratel; 21.iv.2008, P. Bogusch; sběrací metoda, habitat; sweeping of vegetation in xerothermic oak forest; kód čtvercové sítě 7161

39 CZECH REP.: Moravia mer. occ.:
Podmolí: Šobes (4,2 km NE of vill.), 48°49'9.166"N, 15°58'25.476"E; 21.iv.2008, P. Bogusch; sweeping of veget. in xeroth. oak forest; 7161 Velikost písma 4, Arial Jemnější čtvrtka (160 – 200 g/m2)

40 Determinační štítky Torymus brevicornis Bouček, 1996
det. P. Bogusch 2008 HETEROPTERA Pyrrhocoris apterus Liquid de Faure (Kanadský balsám, Liquid de Swan)

41 Kartotéka Rod Druh Stát Oblast Lokalita Datum M F lgt. det. coll pozn.
Cleptes splendens Czech Rep. Bohemia cen. NPR Žehuňská obora 2 B. Mocek PB Malajse Elampus constrictus Bohemia or. Veská, písečný přesyp 3 Tyrner sanzii Turecko prov. Antalya Karacay env. 1 Hedychridium ardens Slovensko Slovakia mer. Tvrdošovce P. Liška Moravia mer. Pouzdřany CHKO Pálava, NPR Děvičky Hradec Králové, PP Na Plachtě Pardubice, Polabiny Praha Chvalské stráně Bohemia bor. Malnice bytinskii Řecko Peloponessos Kladas env. 4 coriaceum Martovce - Lándor Sekule, písky jucundum Maďarsko Hungaria cen. Örkény env.

42 Uchovávání materiálu suchý materiál – entomologické krabice
Unit systém lihový materiál – epruvety různých druhů na preparáty speciální krabičky

43 Zpracování dat faunistické průzkumy – dva typy:
rozšíření druhu nebo skupiny na určitém území (tzv. katalog) přehled druhů dané skupiny vyskytující se na daném území ekologické průzkumy – nutné popisy ekologie etologické průzkumy – dnes nutný záznam (videokamera, foto) experimenty – statistické vyhodnocení

44 Faunistické mapy

45

46

47

48

49

50

51

52 Faunistický průzkum území
nejprve vypíchnutí vzácných druhů – nejlépe podle aktuálního červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005), významné okomentování „naturových“ evropsky chráněných druhů dále pak ekologie – rozdělení druhů do ekologických skupin dle dostupných pramenů (které ale v případě hmyzu většinou neexistují…) návrhy na management lokality zajišťující zachování nebo „vylepšení“ druhového společenstva

53 Ukázky HORSÁK M., NOVÁK J. & NOVÁK M., 2006: Prales NPR Mionší – malakozoologický ráj v Beskydech. Malacologica Bohemoslovaca 5: 18–24. BOGUSCH P. 2008: Výsledky faunistického průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) NPP Kleneč (střední Čechy) a návrh změn managementových aktivit. Pro Krajský úřad Pardubického kraje, nepublikováno. DVOŘÁK L. & BOGUSCH P. 2008: Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Aculeata) bývalé pískovny u Pamferovy Huti (západní Šumava). Silva Gabreta 14(2):

54 Kreslení morfologických znaků
základem k zhotovení popisů druhů a determinačních klíčů perokresby, nejprve tužkou, potom speciálními kreslícími pery různé postupy dle technického vybavení kreslící rameno k binolupě překreslování fotografie

55 Překreslování fotografie
vyfotografujeme znak na průhledný papír překreslíme dle fotografie tužkou (na speciálním prosvětlovacím zařízení nebo na okně) studiem exempláře pod binolupou dokreslíme detaily (jsou nutné alespoň základní výtvarné dovednosti) obtáhneme perem (0,3) obrysy a tenčím perem (0,2) další důležité znaky, šrafováním či tečkováním zdůrazníme tmavší zbarvení části těla jedince

56

57 … a to je všechno z teorie
odpoledne bude praktická část

58 Praktická část 1. úloha –preparace hmyzu
preparace velkého (střevlíka) a malého (rákosníčka) brouka preparace drobného hmyzu na trojúhlý štítek preparace motýla tvorba lokalitního štítku 2. úloha – tvorba klíče a zakreslení znaků nalezení rozlišovacích znaků pro 4 druhy, vytvoření jednoduchého klíče a zakreslení znaků

59 Preparace V této úloze si vyzkoušíte, jak jste zdatní preparátoři. Zkusíte si vlastnoručně některé základní způsoby preparace a vytvoření lokalitního a determinačního štítku. Vaším úkolem bude…

60 Velký brouk – střevlík rodu Carabus

61 Malý brouk – rákosníček rodu Donacia

62 Drobný dvoukřídlý hmyz

63 Motýl

64 Lokalitní štítek na motýla
Česká republika, východní Čechy obec Veská, faunistický čtverec 5961, název lokality Vesecký kopec písečný přesyp (anglicky sanddune) sbíral Jaroslav Zámečník lov na světlo

65 Klíč a znaky 4 druhy blanokřídlého hmyzu, z toho 3 jsou zástupci stejného rodu, poslední zástupce jiného rodu cílem je: nalezení rodových znaků obou rodů a rozlišovacích znaků mezi všemi druhy vytvoření jednoduchého klíče na tyto čtyři druhy zakreslení znaků do klíče přiřazení druhů k jedincům označeným 1, 2, 3, 4

66 clypeus (tvar, zbarvení, ochlupení)
kusadla (tvar, zbarvení, počet zubů) skulptura mesonota skulptura propodea tečkování a zbarvení zadečku žilnatina křídel tvar a vzhled posledního zadečkového článku

67 Vzorek A Pemphredon lugubris Pemphredon lugens Pemphredon morio
Psenulus fuscipennis kutilky

68 Vzorek B Ectemnius cephalotes Ectemnius cavifrons Ectemnius lituratus
Crossocerus quadrimaculatus kutilky

69 Vzorek C Ammophila sabulosa Ammophila heydeni Ammophila campestris
Sceliphron curvatum kutilky

70 Vzorek D Chrysis ignita Chrysis bicolor Chrysis chrysostigma
Chrysura dichroa zlatěnky

71 Vzorek E Andrena nitida Andrena hattorfiana Andrena tibialis
Megachile willughbiella včely


Stáhnout ppt "Metody zoologické práce 1. Bezobratlí"

Podobné prezentace


Reklamy Google