Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk a les Prezentace pro veřejnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk a les Prezentace pro veřejnost."— Transkript prezentace:

1 Člověk a les Prezentace pro veřejnost

2 Les jako přírodní prostředí
Les -> neodmyslitelná součást života a životního prostředí člověka Les -> složitý ekosystém, každým jedincem vnímán z jiného úhlu pohledu Les -> přístupný každému bez ohledu na jeho vlastníka (upravuje zákon)

3 Zákon 289/1995 Sb. o lesích zákon, závazná právní norma, je daná i pro hospodaření v lesích veškeré konání v lese by mělo směřovat v zákonných mezích k trvalé udržitelnosti lesů udržitelnost znamená stálou produkci obnovitelné suroviny dřeva při zachování všech ostatních funkcí lesa

4 Mimoprodukční funkce lesa
vodohospodářská půdoochranná klimatická (léčebná a lázeňská) hygienická rekreační krajinotvorná biologická – životní prostor pro zvěř Jsou nadřazené produkční funkci !

5 Produkce dřeva prioritou všeho lesnického snažení je vypěstovat co nejkvalitnější dřevní hmotu (upotřebitelnost, návratnost…) dřevo stále zatím nenahraditelná surovina

6 Produkce dřeva palivo - nejlevnější sortiment, snaha o jeho nejmenší podíl v dnešní době počínající energetické krize je ale po palivu zvýšená poptávka (alternativa k vytápění plynem či elektřinou, energetické štěpky…) hledání nových zdrojů paliva i mimo les

7 Jak to vidí veřejnost: těžba dřeva = drancování, ubývá lesa
pěstební činnost = sází se vůbec nové stromky? lesník si v lese dělá co chce stromy = palivo, dřevo na otop

8 Jak je to potřeba vidět:
dřevo = obnovitelná surovina, jediná významná komodita z lesa a stále ještě nenahraditelná průmyslová surovina

9 Jak je to potřeba vidět:
lesník dodržuje Lesní hospodářský plán (LHP) desetileté plánování (decenium) taxace a inventarizace lesů lesník je odborný lesní hospodář

10 Jak je to potřeba vidět:
pěstební činnost -> uniká pozornosti veřejnosti, růst lesa není vnímán těžba dřeva -> je vidět, ve své podstatě sklizeň zralé dřevní hmoty

11 Viděno očima statistika:
v ČR je výměra lesa 2651 tis. ha lesnatost 33,7% (12. místo v Evropě) celková zásoba dřeva je 673 mil. m3 ročně se vytěží cca 15 mil. m3 zastoupení dřevin: smrk 53%, borovice 17%, buk 7%, dub 7%...

12 Kategorie lesa Les hospodářský - splňuje všechny růstové a terénní předpoklady pro běžnou produkci dřeva -> ostatní funkce lesa jsou zajištěny -> intenzivně se cíleně hospodaří v převážné většině lesů v ČR

13 Kategorie lesa Lesy zvláštního určení - hospodaření v nich je z nějakého důvodu omezeno -> lesy v prvních zónách CHKO -> lázeňské lesy -> vodárenská pásma

14 Kategorie lesa Lesy ochranné – lesy na nepříznivých stanovištích
-> svahy, vysoká kamenitost, nepřístupná místa, ohrožení erozí -> nehospodaří se intenzivně, ostatní fce lesa mají přednost před produkcí dřeva

15 Komu patří lesy v ČR? státní lesy - přibližně polovinu lesů spravuje stát prostřednictvím státního podniku Lesy České republiky soukromé lesy a družstva obecní a městské lesy

16 Jak si stojí naše lesy? výměra lesa se neustále mírně zvyšuje (rekultivace po důlních činnostech, zalesňování nelesních půd) v lese přirůstá více dřevní hmoty než se vytěží zdravotní stav lesa se po průmyslovém zatížení z konce 20. století zlepšuje

17 Jak si stojí naše lesy? návrat k přírodě blízkému hospodaření
využití přirozené obnovy lesa je brána zřetel na specifičnost lesů

18 Zvláštnosti hospodaření v lesích
jedna generace lesa = 3 generace lesníků velmi dlouhá návratnost hospodaření nutná koncepční práce lesníků nejdůležitější je založení nového lesa, péče o mladý les – pokud se nepodaří, je to téměř nevratný proces chyby v hospodaření lze následně jen stěží napravit

19 Rozmanitost lesa je přímo závislá na přírodních podmínkách
lesy v ČR dobrou ukázkou odlišností hospodaření velké spektrum lesních typů

20 Kdo je lesník a kdo myslivec?
lesník se stará o les je to jeho zaměstnání myslivec pečuje o lesní zvěř je to zájmová činnost

21 Lesník versus myslivec
pro většinu lidí jedno a totéž, ale ve skutečnosti se zájmy obou jen překrývají les i zvěř jsou národní bohatství péči o zvěř také upravuje zákon pokud je soulad mezi lesnickým a mysliveckým konáním v lese – vše funguje

22 Lesník versus myslivec
člověk myslivostí pouze supluje původní přirozené přírodní procesy rovnováha v přírodě je nevratně historicky narušena (např. vyhubení velkých šelem…) člověk neumí dokonale nahradit vrchol potravního řetězce

23 Rozpor mezi lesníkem a myslivcem se vyostřuje hlavně:
při škodách zvěří – okus, ohryz, loupání – není vnímáno veřejností při chovu nepůvodních druhů zvěře (muflon, daněk, jelen sika) a absenci jejich predátorů při zvýšených stavech (přemnožení) zvěře a následně nárustu škod jí způsobených

24 Lesník versus ochrana přírody
hospodaření v lese a ochrana přírody (opět upraveno zákonem) by měly jít ruku v ruce upravený režim hospodaření v chráněných oblastech, plány péče… vybraná bezzásahová území ponechána přirozenému vývoji

25 Novodobá témata v lese původní x nepůvodní – co je a co není přirozené v dnešní přírodě, resp. lese (zvěř, dřeviny apod.) ponechání přirozených procesů v přírodě, zda ano či ne

26 Novodobá témata v lese provádět ochranu lesa nebo nechat profitovat škůdce (kůrovec…) věčná debata o šumavských lesích nelesnické zájmy v lese

27 Les a rekreace renesance turistického ruchu návrat lidí do přírody
houbaření – český fenomén

28 Les a rekreace opravy památek v lese naučné stezky, Program 2020 (LČR)
bohužel i negativní vlivy – motorky, čtyřkolky, černé skládky, krádeže dřeva

29 Lesní pedagogika důležitý článek enviromentální výchovy a osvěty
práce s mládeží i veřejností s dospělými se práce liší v tom, že děti přijímají nové informace, ale dospělí mají už svůj názor, spíše jsou jim vyvraceny fámy a mýty o lesnictví základním kamenem lesní pedagogiky je trpělivý lesník 

30 Lesní pedagogika aktivity v lese zábavnou formou všemi smysly
„S lesníkem o lese v lese“

31 Petr Bláha, Lesní správa Litoměřice
Děkuji za pozornost  Petr Bláha, Lesní správa Litoměřice


Stáhnout ppt "Člověk a les Prezentace pro veřejnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google