Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana lesů Vypracovaly: Vlasta Doležalová Renata Chmelařová Spolupracovaly: Michaela Cepáková Ivana Klomfarová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana lesů Vypracovaly: Vlasta Doležalová Renata Chmelařová Spolupracovaly: Michaela Cepáková Ivana Klomfarová."— Transkript prezentace:

1 Ochrana lesů Vypracovaly: Vlasta Doležalová Renata Chmelařová Spolupracovaly: Michaela Cepáková Ivana Klomfarová

2 Zdravé lesy Jizerských hor

3 4. Člověk a les Seznámení s obsahem 1. Pojem les a jeho typy 2. Ochrana lesa a její vývoj 3. Základní rozdělení ochrany lesů

4 1. Pojem les a jeho typy Lesy ovlivňují a zlepšují podnebí, vodní a půdní poměry, vytvářejí přirozené prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů i jejich společenstev, uchovávají přírodní krásy. Uvedené funkce však může plnit jen les zdravý, schopný odolávat náporu škůdců i chorob. Co je to les?

5 1. Pojem les a jeho typy Prales - les přírodní (původní) – je přirozeně volně rostoucí les. Není žádným způsobem přímo ani nepřímo ovlivňován člověkem. (Boubínský prales) Les přírodě blízký – les přírodní částečně ovlivněný člověkem Hospodářský les - je založen člověkem hlavně k plnění produkčních funkcí. Bez zásahu člověka by toto společenstvo nemohlo plnit očekávanou funkci nebo by bylo úplně zničeno. Kulturní les – je člověkem obhospodařovaný a zpravidla i uměle vysazený les Typy lesa

6 Kostarický deštný prales

7 Národní park Šumava

8 2. Ochrana lesa a její vývoj Ochrana lesů je jednou z nejstarších lesnických vědeckých disciplín a zároveň praktických činností. Jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování či zlepšování zdravotního stavu lesů.

9 2. Ochrana lesa a její vývoj Využívá poznatků různých věd jako je zoologie, botanika, nauka o prostředí, chemie a přihlíží k lesnickým naukám jako např: pěstění lesů, lesní těžbě, úpravě lesního hospodářství a lesním zákonům

10 obnovení lesa pomocí lesní školky

11 2. Ochrana lesa a její vývoj Ochrana lesů se vyvíjela jako ostatní lesnické obory postupně v souladu s rozvojem lesního hospodářství v jednotlivých etapách vývoje lidské společnosti. Ochrana lesů jako samostatný pojem se začala rozvíjet v polovině 19. století.

12 3. Základní rozdělení ochrany lesů C) Ochrana lesa před škodlivým působením vyšších obratlovců A) Ochrana lesa před škodlivým působením klimatických podmínek B) Ochrana lesa proti škodlivému hmyzu

13 A) Ochrana lesa před škodlivým působením klimatických podmínek Klimatické vlivy, hlavně jejich odchylky od normálních hodnot (studené jaro, teplý podzim) způsobují značné škody. Škodlivé působení extrémních klimatických činitelů může postihnout v lese někdy i všechno rostlinstvo (např. mráz, sucho, kroupy), jindy vznikají škody jen na dřevinách (vítr, sníh) nebo jen na půdě (prudké deště).

14 praskliny kůry vlivem sucha polom zaviněný větrem polom zaviněný tornádem Škody způsobené klimatickými podmínkami

15 B) Ochrana lesa proti škodlivému hmyzu Hmyz je druhově naší nejbohatší a nejpočetnější složkou živočišné říše. Jeho život je v mnoha případech úzce spjat s lesním prostředím a má tedy velký význam pro lesní biocenózy (biocenózy - ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor)

16 housenka bekyně mnišky dospělý jedinec bekyně mnišky stopy lýkožrouta smrkovéholýkožrout smrkový Hmyzí škůdci na jehličnatých stromů

17 bekyně velkohlavá obaleč dubový Hmyzí škůdci na listnatých stromech

18 C) Ochrana lesa před škodlivým působením vyšších obratlovců V lese žijící zvěř srstnatá i pernatá způsobuje přímé i nepřímé škody, které se liší podle druhu zvěře, ale i druhu dřevin. Zvěř nejčastěji škodí okusem, spásáním, uštipováním pupenů, loupáním a zimním ohryzem, vytloukáním, vytahováním a vyhrabováním sazenic, sběrem plodů a semen. Největší poškození vznikají ve smrkových a borových kulturách a tyčovinách.

19 jelen lesní prase divoké daněk skvrnitý Vyšší obratlovci

20 loupání a ohryz jelení zvěří loupání a následná hniloba okus zelené vegetace Škody způsobené vyššími obratlovci

21 4. Člověk a les Svými zásahy hospodářskými a technickými může zavinit škody přímé nebo nepřímé, často katastrofální, jako jsou škody živelné a onemocnění lesních půd. Mezi hlavní škody způsobené vlastníkem patří: těžení dříví, opožděné a nesprávné zalesňování, zanedbání školkařské péče, hrabání steliva, opomíjení pravidelné péče.

22 těžba dřeva

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana lesů Vypracovaly: Vlasta Doležalová Renata Chmelařová Spolupracovaly: Michaela Cepáková Ivana Klomfarová."

Podobné prezentace


Reklamy Google