Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektorské dovednosti. PRAVIDLA HRY PROČ JSME ZDE? PŘÍPRAVA WORKSHOPU Ischikawa Mind Mapping Improvizace? ÚVOD TRÉNINKU CílPravidlaPředstavení METODY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektorské dovednosti. PRAVIDLA HRY PROČ JSME ZDE? PŘÍPRAVA WORKSHOPU Ischikawa Mind Mapping Improvizace? ÚVOD TRÉNINKU CílPravidlaPředstavení METODY."— Transkript prezentace:

1 Lektorské dovednosti

2 PRAVIDLA HRY

3 PROČ JSME ZDE? PŘÍPRAVA WORKSHOPU Ischikawa Mind Mapping Improvizace? ÚVOD TRÉNINKU CílPravidlaPředstavení METODY A TECHNIKY Diskuse Moderace Simulace… SKROMNĚ SEBEVĚDOMÝ PROFESIONÁL RÉTORIKA LEKTORA Jak mluvit? FormaObsah… LEKTOR – PSYCHOLOG Kdo jsme Naše energie Závěry pro…

4 Kurz, školení? ŘEKNĚTE, CO JE? Koučování? Porada? Workshop? Moderování?

5 Aktivní podíl všech PRINCIPY MODERACE Společné hledání řešení Odpovědnost za výsledek Otevřenost, kooperace

6 Jsou pasivní? JAK AKTIVIZOVAT ÚČASTNÍKY Proč tomu tak je? Jak je zbavit obav?

7 Předkládá, řídí a usměrňuje MODERÁTOR WORKSHOPU Nementoruje, neprosazuje se… Klade cílené otázky Naslouchá Motivuje, nekritizuje Propojuje, sjednocuje, shrnuje Zaznamenává

8 Vyzařuj zájem JAK JE ZÍSKAT? Nepředpokládej, ptej se Naslouchej Ověřuj porozumění Vyhodnocuj sdělení Kontroluj emoce Pochvaly Ne konfrontace

9 Jak stanovit cíl? Metoda Rybí kost Metoda Mind Mapping PŘÍPRAVA WORKSHOPU

10 Hlava = problém Kosti = příčiny (hlavní) Kostičky = vedlejší příčiny METODA „RYBÍ KOST“

11 Definice cíle (užitek) Cíl = kritérium výběru Vše poměřujte Zapisujte symboly METODA „MIND MAPPING“

12 Kreativní a týmové řešení problému Jak postupovat? Jak využít? Příklad BRAINSTORMING

13 Kdy se hodí? Jak ji vytvořit? Postup a prostředky Zkusme připravit: „Překonání námitky“ ROLOVÁ HRA

14 Kdy je vhodná? Jak ji vytvořit? Perfektní zadání! Zkusme připravit: „Prodávejte užitek“ PŘÍPADOVÁ STUDIE

15 SIMULAČNÍ HRA Vyberte si dvě fotografie Zvolte „preferovanou“ osobu Zvolte „nežádoucí“ osobu Dohodněte se…

16 TESTY, KVÍZY, SOUTĚŽE K čemu je dobrý test? Jak jej připravit? A co dát si kvíz? Má smysl soutěž? A pokud ano, jaká?

17 Zelené karty – potenciální užitek Modré karty – co je aktuálně pozitivní Červené karty – výhrady, nedostatky Rozdělte se do „barevných skupin“ Roztřídění do „hnízd“ Dělby „červených“ + akční plán MODERAČNÍ KARTY

18 ZÁKLADY RÉTORIKY Veřejná & běžná komunikace Proč znát rétoriku?

19 PRÁCE S HLASEM Poloha hlasu Jak se vyhnout monotónnosti „Způsob řeči je odrazem ducha“ Výslovnost Intonace Hlasová hygiena

20 ZÁKLADNÍ SLOŽKY ŘEČI Respirace (dýchání) Fonace (tvoření hlasu) Artikulace (tvoření hlásek) Modulace (frázování, důrazy, tempo) Dikce (soubory výrazových prostředků)

21 HLAVNÍ PROBLÉMY Monotónní hlas Nevhodná rychlost mluvy Zadýchávání Příliš hlasitý, nebo příliš tichý hlas Vycpávková slova

22 JAK VZNIKÁ HLAS? Rezonanční dutiny  hlavové (čelní, kosti klínové)  střední (ústní, nosní, hrdelní)  prsní

23 HLASOVÁ REZONANCE Hlavová Prsní Celková pro uvolnění mluvidel

24 ČEMU SE VYHNOUT ledovým či naopak vařícím nápojům alkoholu, kávě a pravému čaji ořechům, kakau, čokoládě a mléku přetopené, zakouřené nebo prašné místnosti

25 JAK VYUŽÍVAT HLAS? Artikulace Síla hlasu Tón hlasu Tempo, rytmus Pauza

26 SÍLA / TÓN / TEMPO / PAUZA „Dobří lektoři využívají svůj hlas. Ke zdůraznění toho, co říkají, hlas zesílí, ale někdy naopak výrazně ztiší. Hlubším tónem si dodávají autoritu. Mění tempo své řeči a čas od času udělají významnou pauzu.“

27 MODULAČNÍ PROSTŘEDKY slovní přízvuk - hlavní, vedlejší frázování - dělení na logické celky, pauzy větný přízvuk - zdůraznění slova intonace - střídání výšky hlasu

28 FRÁZOVÁNÍ Člověk má dvě mšice šest noh. Deset prstů mám na každé ruce pět a dvacet na rukou a na nohou.

29 TVORBA SAMOHLÁSEK Á É Í Ó Ú

30 ROZMLOUVACÍ CVIČENÍ Obličejová gymnastika Pohyblivost jazyka Svislý pohyb čelisti Předozadní pohyb čelisti Strany jazyka Špička jazyka

31 INTONACE Rozsviť (5x jinak) Báseň jako: - Hravou hříčku - Romantický obraz - Parodii - Baladu

32 ARTIKULACE Přesná výslovnost… Nezval? Mácha? Morgenstern?

33 ZVLÁDNEME JAZYKOLAMY? Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl Pudl prdl pudr. Prdl pudl pudr?

34 PAUZA Pauza pomáhá: soustředit mluvčího posluchače, tzv. soustřeďovací pauza zdůraznit určitou část promluvy doznění sdělení, tzv. pauza na doznění

35 PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE V PRÁCI LEKTORA Základní pojmy z oblasti „člověk a společnost“ Hlavní přístupy k vysvětlení a závěry pro lektory

36 BOD „ZLOMU“? CO SE DĚJE? šimpanz dítě Co se zde děje?

37 CO JE ČLOVĚK? Co nás charakterizuje a odlišuje? Vrozené biologické potřeby Vrozené socio-kulturní predispozice Důkaz: nechtěné experimenty Je (jenom) člověk tvor společenský? Orientace v realitě A – pudy, instinkty Orientace v realitě B - instituce

38 JAK K TOMU DOŠLO? Interakce Jednoduchákooperace Nonverbálníkomunikace Myšlení Dělbapráce Verbálníkomunikace Strukturaceakcelerace Zastřenápudovost Dominancekultury Kulturníindividuum Jak došlo k tomu, že se člověk stal sociálně-kulturním druhem?

39 COMUSÍME ZNÁT? CO MUSÍME ZNÁT? Jaké „biologické“ faktory nás ovlivňují? přírodní prostředí a interakce s ním genetická informace (dispozice k akulturaci) Co patří mezi Individuálně-psychologické faktory? Hodnotový systém, co to je hodnota? Normy, soc. kontrola: individuum/společnost Osobnostní charakteristiky - temperament, povahové vlastnosti, inteligence …(typy)

40 HODNOTY Potřeba Vnějšíinstitucionalizované cíle a požadavky Vnějšíinstitucionalizované Hodnota Postoj Činnost Mocenské zájmy Ekonomická situace Prestiž Mocenské zájmy Ekonomická situace Prestiž

41 CO MUSÍME ZNÁT? Co jsou to sociologické faktory: Co jsou (čím jsou utvářeny) „vztahy“ ? Co jsou společenské „pozice“? Co jsou společenské „role“? Co to jsou společenské skupiny? Instituce? Organizace? Společenské jednání? (typy)

42 CO NÁS URČUJE? Co se podílí na tom, že jsme jací jsme? Co z toho je významnější? Formativní optimismus Geneticismus versus environmentalismus

43 KRITIKA EXTRÉMŮ Ani jen „získané“, ani jen „vrozené“ znaky Genotyp určuje možnosti a meze Prostředí určuje využití potenciality Nelze říci, které geny rozhodují o IQ Nelze říci, jaké prostředí je nezbytné pro vznik génia Co určuje genotyp a co určuje prostředí?

44 PROČ JSME RŮZNÍ? Genetická různorodost Proměnlivost (různorodost) prostředí Různorodost interakcí (geneticko- environmentální interakce Unikátní genotyp + unikátní prostředí = unikátní interakce = unikátní jedinec Je ještě něco jiného kromě genotypu a prostředí?

45 OTÁZKY SOCIOLOGIE Existuje ideální prostředí pro všechny genotypy? Vyžaduje každý genotyp pro svůj optimální rozvoj odlišné prostředí? Hledáme „míru“ pro každého? Kdy je společnost bohatá? Bída „masové“ společnosti

46 CO JE ZÁKLADEM LIDSKÉHO JEDNÁNÍ Pojetí Emila Durkheima – vztah individuálního a společenského vědomí Člověk je v zajetí bludu o síle individuálního vědomí V davu nebo v izolaci se projeví nicotnost individuálního vědomí „Mechanická“ a „organická“ solidarita

47 CO JE ZÁKLADEM LIDSKÉHO JEDNÁNÍ Teorie sociálního jednání Maxe Webera: Racionální složka – logika, empirie Ne-racionální složka – „porozumění“ Konkrétní jednání lze pochopit na základě: Analýzy zjevného chování Analýzy subjektivních motivů Nejde jen o „objektivní“ funkce, ale i o „subjektivně“ zamýšlené významy

48 4 TYPY SPOL. JEDNÁNÍ Racionální účelové (svobodná volba efektivního prostředku ve vztahu k …) Racionální etické (volba dle efektivity, ale s ohledem na hodnoty, etické normy) Afektivní (emocionální volba, nesoulad ve vztahu prostředek – cíl) Tradiční (prostředky i cíle dány zvykem)

49 LIDSKÁ ENERGIE? ODPOVĚĎ PSYCHOANALÝZY Jádro aktivity – libido – instinkty Potřeba (biologický pojem) Instinkt (psychologický pojem) Instinkty:  „života“ – Eros (re/produktivní)  „smrti“- Thanatos (destruktivní) Interpretace: sex a agresivita = základ Balance „E“ a „T“; blokace instinktů…

50 INSTINKTY A EMOCE Instinkty vyvolávají emoce Instinkty  city: A) láska (z instinktu života) B) hněv (z instinktu smrti) C) strach:  Objektivní (vnější ohrožení)  Morální (vina, stud)  Neurotický (nevědomý vnitřní boj)

51 TRANSFORMACE INSTINKTŮ „Zlý“ instinkt Erotika Egoistické instinkty se mění v sociální „Dobrý“ instinkt Kulturavýchova Vnější tlaky se proměňují na vnitřní a mění projev instinktů

52 STRUKTURA OSOBNOSTI ID SUPEREGO EGO Nevědomé instinkty; Princip slasti Filtr, semafor Princip reality Svědomí; Morálka

53 VZTAHY ID, EGO, SUPEREGO Normální a patologický konflikt – neurózy Normální psychický konflikt Instinkt VědomýkonfliktVědomýkonflikt OdporEGO

54 BLOKBLOKBLOKBLOK VZTAHY ID, EGO, SUPEREGO Neurotický konflikt - „vytěsnění“ Kanalizační funkce snu Instinkt OdporEGO

55 POHLED NA KULTURU Vývoj společnosti - zříkání se instinktního chování, interiorizace vnějších tlaků Socializace - převádění vnějšího tlaku na tlak vnitřní Kulturní způsobilost - lidé se chovají shodně, ale má to zcela jiný pudový základ Lidé předstírají kulturní jednání Hledání příležitosti - války Řešení: zrušit kulturu?

56 POSLEDNÍ ZVONĚNÍ Splnilo se Vaše očekávání? Co doporučujete pro příště? I my potřebujeme zpětnou vazbu

57 TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ


Stáhnout ppt "Lektorské dovednosti. PRAVIDLA HRY PROČ JSME ZDE? PŘÍPRAVA WORKSHOPU Ischikawa Mind Mapping Improvizace? ÚVOD TRÉNINKU CílPravidlaPředstavení METODY."

Podobné prezentace


Reklamy Google