Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektorské dovednosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektorské dovednosti."— Transkript prezentace:

1 Lektorské dovednosti

2 PRAVIDLA HRY

3 SKROMNĚ SEBEVĚDOMÝ PROFESIONÁL
PROČ JSME ZDE? SKROMNĚ SEBEVĚDOMÝ PROFESIONÁL RÉTORIKA LEKTORA Jak mluvit? Forma Obsah… LEKTOR – PSYCHOLOG Kdo jsme Naše energie Závěry pro… ÚVOD TRÉNINKU Cíl Pravidla Představení PŘÍPRAVA WORKSHOPU Ischikawa Mind Mapping Improvizace? METODY A TECHNIKY Diskuse Moderace Simulace…

4 ŘEKNĚTE, CO JE? Kurz, školení? Koučování? Porada? Workshop?
Moderování?

5 PRINCIPY MODERACE Aktivní podíl všech Společné hledání řešení
Odpovědnost za výsledek Otevřenost, kooperace

6 JAK AKTIVIZOVAT ÚČASTNÍKY
Jsou pasivní? Proč tomu tak je? Jak je zbavit obav?

7 MODERÁTOR WORKSHOPU Předkládá, řídí a usměrňuje
Nementoruje, neprosazuje se… Klade cílené otázky Naslouchá Motivuje, nekritizuje Propojuje, sjednocuje, shrnuje Zaznamenává

8 JAK JE ZÍSKAT? Vyzařuj zájem Nepředpokládej, ptej se Naslouchej
Ověřuj porozumění Vyhodnocuj sdělení Kontroluj emoce Pochvaly Ne konfrontace

9 PŘÍPRAVA WORKSHOPU Jak stanovit cíl? Metoda Rybí kost
Metoda Mind Mapping

10 METODA „RYBÍ KOST“ Hlava = problém Kosti = příčiny (hlavní)
Kostičky = vedlejší příčiny

11 METODA „MIND MAPPING“ Definice cíle (užitek) Cíl = kritérium výběru
Vše poměřujte Zapisujte symboly

12 BRAINSTORMING Kreativní a týmové řešení problému Jak postupovat?
Jak využít? Příklad

13 ROLOVÁ HRA Kdy se hodí? Jak ji vytvořit? Postup a prostředky
Zkusme připravit: „Překonání námitky“

14 PŘÍPADOVÁ STUDIE Kdy je vhodná? Jak ji vytvořit? Perfektní zadání!
Zkusme připravit: „Prodávejte užitek“

15 SIMULAČNÍ HRA Vyberte si dvě fotografie Zvolte „preferovanou“ osobu
Zvolte „nežádoucí“ osobu Dohodněte se…

16 TESTY, KVÍZY, SOUTĚŽE K čemu je dobrý test? Jak jej připravit?
A co dát si kvíz? Má smysl soutěž? A pokud ano, jaká?

17 MODERAČNÍ KARTY Zelené karty – potenciální užitek
Modré karty – co je aktuálně pozitivní Červené karty – výhrady, nedostatky Rozdělte se do „barevných skupin“ Roztřídění do „hnízd“ Dělby „červených“ + akční plán

18 ZÁKLADY RÉTORIKY Veřejná & běžná komunikace Proč znát rétoriku?

19 PRÁCE S HLASEM Poloha hlasu Jak se vyhnout monotónnosti
„Způsob řeči je odrazem ducha“ Výslovnost Intonace Hlasová hygiena

20 ZÁKLADNÍ SLOŽKY ŘEČI Respirace (dýchání) Fonace (tvoření hlasu)
Artikulace (tvoření hlásek) Modulace (frázování, důrazy, tempo) Dikce (soubory výrazových prostředků)

21 HLAVNÍ PROBLÉMY Zadýchávání Monotónní hlas Nevhodná rychlost mluvy
Příliš hlasitý, nebo příliš tichý hlas Vycpávková slova

22 JAK VZNIKÁ HLAS? Rezonanční dutiny hlavové (čelní, kosti klínové)
střední (ústní, nosní, hrdelní) prsní

23 HLASOVÁ REZONANCE Hlavová Prsní Celková pro uvolnění mluvidel

24 ČEMU SE VYHNOUT ledovým či naopak vařícím nápojům
alkoholu, kávě a pravému čaji ořechům, kakau, čokoládě a mléku přetopené, zakouřené nebo prašné místnosti

25 JAK VYUŽÍVAT HLAS? Artikulace Síla hlasu Tón hlasu Tempo, rytmus Pauza

26 SÍLA / TÓN / TEMPO / PAUZA
„Dobří lektoři využívají svůj hlas. Ke zdůraznění toho, co říkají, hlas zesílí, ale někdy naopak výrazně ztiší. Hlubším tónem si dodávají autoritu. Mění tempo své řeči a čas od času udělají významnou pauzu.“

27 MODULAČNÍ PROSTŘEDKY slovní přízvuk - hlavní, vedlejší
frázování - dělení na logické celky, pauzy větný přízvuk - zdůraznění slova intonace - střídání výšky hlasu

28 FRÁZOVÁNÍ Člověk má dvě mšice šest noh.
Deset prstů mám na každé ruce pět a dvacet na rukou a na nohou.

29 TVORBA SAMOHLÁSEK Á É Í Ó Ú

30 ROZMLOUVACÍ CVIČENÍ Obličejová gymnastika Pohyblivost jazyka
Svislý pohyb čelisti Předozadní pohyb čelisti Strany jazyka Špička jazyka

31 INTONACE Rozsviť (5x jinak) Báseň jako: - Hravou hříčku
- Romantický obraz - Parodii - Baladu

32 ARTIKULACE Přesná výslovnost… Nezval? Mácha? Morgenstern?

33 ZVLÁDNEME JAZYKOLAMY? Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl Pudl prdl pudr. Prdl pudl pudr?

34 PAUZA Pauza pomáhá: soustředit mluvčího posluchače, tzv. soustřeďovací pauza zdůraznit určitou část promluvy doznění sdělení, tzv. pauza na doznění

35 PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE V PRÁCI LEKTORA
Základní pojmy z oblasti „člověk a společnost“ Hlavní přístupy k vysvětlení a závěry pro lektory

36 BOD „ZLOMU“? CO SE DĚJE? šimpanz dítě Co se zde děje?

37 CO JE ČLOVĚK? Co nás charakterizuje a odlišuje?
Vrozené biologické potřeby Vrozené socio-kulturní predispozice Důkaz: nechtěné experimenty Je (jenom) člověk tvor společenský? Orientace v realitě A – pudy, instinkty Orientace v realitě B - instituce

38 JAK K TOMU DOŠLO? Interakce Myšlení Strukturace Kulturní akcelerace
Jak došlo k tomu, že se člověk stal sociálně-kulturním druhem? Jednoduchá kooperace Dělba práce Interakce Myšlení Verbální komunikace Nonverbální komunikace Zastřená pudovost Strukturace akcelerace Kulturní individuum Dominance kultury

39 CO MUSÍME ZNÁT? Jaké „biologické“ faktory nás ovlivňují?
přírodní prostředí a interakce s ním genetická informace (dispozice k akulturaci) Co patří mezi Individuálně-psychologické faktory? Hodnotový systém, co to je hodnota? Normy, soc. kontrola: individuum/společnost Osobnostní charakteristiky - temperament, povahové vlastnosti, inteligence …(typy)

40 institucionalizované
HODNOTY Potřeba Hodnota Postoj Činnost Vnější institucionalizované cíle a požadavky Mocenské zájmy Ekonomická situace Prestiž

41 CO MUSÍME ZNÁT? Co jsou to sociologické faktory:
Co jsou (čím jsou utvářeny) „vztahy“ ? Co jsou společenské „pozice“? Co jsou společenské „role“? Co to jsou společenské skupiny? Instituce? Organizace? Společenské jednání? (typy)

42 CO NÁS URČUJE? Co se podílí na tom, že jsme jací jsme? Co z toho je významnější? Formativní optimismus Geneticismus versus environmentalismus

43 KRITIKA EXTRÉMŮ Co určuje genotyp a co určuje prostředí?
Ani jen „získané“, ani jen „vrozené“ znaky Genotyp určuje možnosti a meze Prostředí určuje využití potenciality Nelze říci, které geny rozhodují o IQ Nelze říci, jaké prostředí je nezbytné pro vznik génia

44 PROČ JSME RŮZNÍ? Je ještě něco jiného kromě genotypu a prostředí?
Genetická různorodost Proměnlivost (různorodost) prostředí Různorodost interakcí (geneticko-environmentální interakce Unikátní genotyp + unikátní prostředí = unikátní interakce = unikátní jedinec

45 OTÁZKY SOCIOLOGIE Existuje ideální prostředí pro všechny genotypy?
Vyžaduje každý genotyp pro svůj optimální rozvoj odlišné prostředí? Hledáme „míru“ pro každého? Kdy je společnost bohatá? Bída „masové“ společnosti

46 CO JE ZÁKLADEM LIDSKÉHO JEDNÁNÍ
Pojetí Emila Durkheima – vztah individuálního a společenského vědomí Člověk je v zajetí bludu o síle individuálního vědomí V davu nebo v izolaci se projeví nicotnost individuálního vědomí „Mechanická“ a „organická“ solidarita

47 CO JE ZÁKLADEM LIDSKÉHO JEDNÁNÍ
Teorie sociálního jednání Maxe Webera: Racionální složka – logika, empirie Ne-racionální složka – „porozumění“ Konkrétní jednání lze pochopit na základě: Analýzy zjevného chování Analýzy subjektivních motivů Nejde jen o „objektivní“ funkce, ale i o „subjektivně“ zamýšlené významy

48 4 TYPY SPOL. JEDNÁNÍ Racionální účelové (svobodná volba efektivního prostředku ve vztahu k …) Racionální etické (volba dle efektivity, ale s ohledem na hodnoty, etické normy) Afektivní (emocionální volba, nesoulad ve vztahu prostředek – cíl) Tradiční (prostředky i cíle dány zvykem)

49 LIDSKÁ ENERGIE? ODPOVĚĎ PSYCHOANALÝZY
Jádro aktivity – libido – instinkty Potřeba (biologický pojem) Instinkt (psychologický pojem) Instinkty: „života“ – Eros (re/produktivní) „smrti“- Thanatos (destruktivní) Interpretace: sex a agresivita = základ Balance „E“ a „T“; blokace instinktů…

50 INSTINKTY A EMOCE Instinkty vyvolávají emoce Instinkty  city:
A) láska (z instinktu života) B) hněv (z instinktu smrti) C) strach: Objektivní (vnější ohrožení) Morální (vina, stud) Neurotický (nevědomý vnitřní boj)

51 TRANSFORMACE INSTINKTŮ
Kultura výchova Erotika „Zlý“ instinkt „Dobrý“ instinkt Vnější tlaky se proměňují na vnitřní a mění projev instinktů Egoistické instinkty se mění v sociální

52 STRUKTURA OSOBNOSTI SUPEREGO EGO ID Svědomí; Morálka Filtr, semafor
Princip reality ID Nevědomé instinkty; Princip slasti

53 VZTAHY ID, EGO, SUPEREGO Vědomý konflikt Odpor Instinkt EGO
Normální a patologický konflikt – neurózy Normální psychický konflikt Vědomý konflikt Odpor EGO Instinkt

54 VZTAHY ID, EGO, SUPEREGO Neurotický konflikt - „vytěsnění“
Kanalizační funkce snu BLOK Instinkt Odpor EGO

55 POHLED NA KULTURU Vývoj společnosti - zříkání se instinktního chování, interiorizace vnějších tlaků Socializace - převádění vnějšího tlaku na tlak vnitřní Kulturní způsobilost - lidé se chovají shodně, ale má to zcela jiný pudový základ Lidé předstírají kulturní jednání Hledání příležitosti - války Řešení: zrušit kulturu?

56 POSLEDNÍ ZVONĚNÍ Splnilo se Vaše očekávání?
Co doporučujete pro příště? I my potřebujeme zpětnou vazbu

57 TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ


Stáhnout ppt "Lektorské dovednosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google