Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc."— Transkript prezentace:

1 PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

2 Cíle semináře   Definice pojmů   Pozice „review“ ve struktuře vědeckých informací   Jak psát přehledový článek?

3 Review - narativní   Logicky strukturovaný text   Předávání aktualizovaných vědomostí a představ   Reakce na nový vývoj, nesoulad, zastarávání

4 Varianty   Přehledový článek věnovaný určitému tématu – „current concepts review“   Pokus o shrnutí problematiky k určitému datu („co bylo dosud uděláno“)   Kritické utřídění poznatků

5 Význam   Edukační - zpracovává data z původních vědeckých sdělení do přehledného celku   Argumentační – prověření soudržnosti teorie, koncepce, oboru   Orientační – určuje směry dalšího výzkumu

6   Oblast ustálených představ a jejich významných vztahů   Odborným textem je tato oblast předpokládaná a vymezovaná Vědecký obor

7 Uplatnění „review“?   Na počátku postgraduálního studia   Součást grantových návrhů   Samostatná forma vědeckého sdělení

8 Jak píšu review?   Nápad   Pracovní struktura textu – názvy částí   Vyhledávání literatury   Čtení – psaní (anotace)   Psaní – čtení (tvorba „hrubého“ textu)   Ladění   Formální náležitosti

9 Nápad   Spontánní   Vyplyne z četby   Aktivně vyhledaný   Zadané téma Sledováním literatury– kde nebylo review „dlouho“napsáno, tam se může snadněji uplatnit.

10 Struktura zamýšleného textu Do glucosamine and chondroitin help prevent osteoarthritis and maintain healthy joints? Article outline 1. Introduction 2. Literature searching methods 3. Lessons learned from up-to-date osteoarthritis research An incurable disease? Are there any target cells? Prevention is better than nothing 4. Glucosamine Beneficial effects Review of evidence Side effects 5. Chondrotin sulfate Beneficial effects Review of evidence 6. Synergistic effect of glucosamine and chondrotitin sulfate 7. Conclusions and perspectives Acknowledgements References

11 Vyhledávání literatury   Medline   Embase   Cochrane   Web of Knowledge   Clinical Evidence   Google   Monografie Kurz 1: Získávání literárních informací.

12 Čtení - psaní   Abych mohl začít psát, musím vědět, co už bylo napsané   Musím mít také odstup, abych viděl souvislosti   Čtu a současně si dělám poznámky   Čtu a současně píšu

13 Nečtu všechno, co mi přijde pod ruku   Základní orientace – abstrakt   Ovlivňuje mne i pracoviště autorů, struktura článku, jejich styl, jména,…….   Rozdělení informačních zdrojů podle plánované struktury textu   Z čeho jsem čerpal, to cituji   Hierarchie zdrojů

14 Psaní-čtení   První krok – vytvoření první verze   Četba vlastního textu, kontrola údajů, tvrzení, dat, přesnější vyjádření, vnitřní provázanost textu, ……..   Redukce textu – zprůhlednění, lehkost,...   Dobrý čtenář - spolupracovník

15   Impulsem k psaní bývá nespokojenost   Tomu odpovídá i volba a použití literatury   Méně často využívám nápad (téma) k prostému porovnání už napsaných textů Píšu tak, že kritizuji „Thus, taken together there is little chance of susceptible articular cartilage escaping the osteoarthritic fate, even though the rate of disease progression can vary considerably.“ Gallo et al., Curr Trends Nutr Res, 2006 „....hence no evidence based medicine recommendations can be developed around this issue. Under such circumstances one may base his/ her clinical practice on the old human adage that doing something is better than doing nothing.“ Gallo et al., Curr Trends Nutr Res, 2006

16 Ladění   Napsaný text je třeba odložit a věnovat se jiným věcem – získat odstup!   Po různě dlouhé době (dny – týdny) se k textu vracím   A nacházím spoustu důvodů k dalšímu přepisování, ……………….   Jednoho dne se však musí říci: DOST!

17 Formální náležitosti   Vhodný časopis – tématicky, koncepčně, některé časopisy r. nepřijímají (JA vers. JBJS)   Respektování pravidel časopisu („Pokyny pro autory“)   Počet slov, zavedená struktura textu i jeho jednotlivých částí, „styl časopisu“, zkratky, citace, grafika, apod.   Poděkování

18 Přitažlivý a výstižný název   Těsná vazba na klíčovou otázku   Jasná formulace   Hledání názvu se obvykle věnuji na závěr „Particle disease: a comprehensive theory of periprosthetic osteolysis. Review“ (Biomed Papers, 2002) „Molecular Diagnosis of Prosthetic Joint Infection: A review of evidence“ (Biomed Papers, 2004) „Současné možnosti prevence infekcí kloubních náhrad. Souhrnný článek“. (Acta orthop Chir Traum čech, 2006) „Evaluation of GS and CS in the prevention of osteoarthritis and maintenance of healthy joints“ (Curr Trends Nutr Res, 2006) „Podíl imunogenetických faktorů na vzniku a rozvoji periprotetické osteolýzy. Souhrnný článek“ (Acta Chir orthop Traum čech, 2007).

19 Úvod   Formulace klíčové otázky   Její zasazení do důležitých souvislostí   Co nás k psaní „review“ vedlo? Příklad z našeho textu o „Glukosaminu a chondroitinsulfátu“: Úvod I.odst. Artróza jako závažný medicínský i sociální problém II.odst. Několik slov ke klinice, klasifikaci, případně nejasnostem v PG III. odst. Stručně k možnostem současné léčby IV. odst. Nutraceutika jsou dobrým obchodním artiklem, někteří tvrdí, že pacientům skutečně pomáhají, možné mechanismy jejich efektu V.odst. Důvody, které nám brání přijmout výše uvedené pravdy = motiv vedoucí k napsání textu

20 Práce s literaturou   Kritéria pro zařazení či vyloučení textů   Součástí by mělo být i ocenění kvality použité literatury („na jakém základě text stavíme“) – EBM stupnice   Pozor na přílišnou účelovost

21 Prezentace nálezů   Textem, graficky, tabulkami   Vhodnější je vázat jednotlivé nálezy na podnadpisy („subheadings“)   Vyvážená interpretace nálezů

22 „Závěry“   Zásadní součást přehledového textu   Odpovídají na klíčovou otázku z úvodu   Prezentace dalších významných zjištění   Jednoduchost, přehlednost, přiměřenost

23   Nezbytné u témat s praktickým přesahem   Stručnost, přehledná výstavba – výstižný odstavec na závěr Doporučení pro praxi

24 dalšího výzkumu Orientace dalšího výzkumu   Nedílná součást „review“   Jakým směrem by se měl zaměřit následující výzkum a proč   Formulace vědeckých otázek „Further research should be oriented toward: i) deeper understanding of OA pathogenesis including study of cartilage metabolism, genetics, the role of synovium, mechanical factors, crystals and inflammation for induction and perpetuation of cartilage degradation, ii) determination of target cells suitable for regenerative treatment, iii) development of more sensitive imaging and laboratory methods capable of determining the OA type and stage with sufficient sensitivity, and to monitor more reliably treatment effects, iv) clinical investigation of multicomponent strategies for OA therapy including use of both GS and CS in conjunction with other therapeutic modalities.“ Gallo et al., Curr Trends Nutr Res, 2006

25 Seznam literatury   Každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci v seznamu literatury (What´s new in reconstruction of the hip, JBJS-A, 2006, Huo)   Styl referencí musí odpovídat požadavkům redakce

26 Gallo J. et al. Particle disease: A comprehensive theoryParticle disease: A comprehensive theory of periprosthetic osteolysis: A reviewof periprosthetic osteolysis: A review ……..a jeho osud po 7 leech

27 K napsání kvalitního review je třeba   Detailní obeznámenost s tématem   Správná formulace klíčové otázky   „Vnitřní zpracování určitého množství informací“   Integrace poznatků do koherentního a čtivého literárního celku   Zvládnout statistické usuzování   Znát dobře jazyk + umění výkladu Text musí být jasný, správně členěný, srozumitelný.

28 Jak píšete?   „Pokouším se započít větu, pokračovat a skončit.“ Claude Simon

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google