Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti"— Transkript prezentace:

1 PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

2 Cíle semináře Definice pojmů
Pozice „review“ ve struktuře vědeckých informací Jak psát přehledový článek?

3 Vyložit znamená porozumět!
Review - narativní Logicky strukturovaný text Předávání aktualizovaných vědomostí a představ Reakce na nový vývoj, nesoulad, zastarávání Vyložit znamená porozumět!

4 Varianty Přehledový článek věnovaný určitému tématu – „current concepts review“ Pokus o shrnutí problematiky k určitému datu („co bylo dosud uděláno“) Kritické utřídění poznatků

5 Význam Edukační - zpracovává data z původních vědeckých sdělení do přehledného celku Argumentační – prověření soudržnosti teorie, koncepce, oboru Orientační – určuje směry dalšího výzkumu

6 Vědecký obor Oblast ustálených představ a jejich významných vztahů
Odborným textem je tato oblast předpokládaná a vymezovaná Myslíme v příbězích G.Bateson

7 Vznikající buď na vyzvání nebo spontánně
Uplatnění „review“? Na počátku postgraduálního studia Součást grantových návrhů Samostatná forma vědeckého sdělení Vznikající buď na vyzvání nebo spontánně

8 Jak píšu review? Nápad Pracovní struktura textu – názvy částí
Vyhledávání literatury Čtení – psaní (anotace) Psaní – čtení (tvorba „hrubého“ textu) Ladění Formální náležitosti

9 Nápad Spontánní Vyplyne z četby Aktivně vyhledaný Zadané téma
Sledováním literatury– kde nebylo review „dlouho“napsáno, tam se může snadněji uplatnit.

10 Struktura zamýšleného textu
Do glucosamine and chondroitin help prevent osteoarthritis and maintain healthy joints? Article outline 1. Introduction 2. Literature searching methods 3. Lessons learned from up-to-date osteoarthritis research An incurable disease? Are there any target cells? Prevention is better than nothing 4. Glucosamine Beneficial effects Review of evidence Side effects 5. Chondrotin sulfate 6. Synergistic effect of glucosamine and chondrotitin sulfate 7. Conclusions and perspectives Acknowledgements References

11 Vyhledávání literatury
Medline Embase Cochrane Web of Knowledge Clinical Evidence Google Monografie Třídění Kurz 1: Získávání literárních informací.

12 Trávení informací vyžaduje čas
Čtení - psaní Abych mohl začít psát, musím vědět, co už bylo napsané Musím mít také odstup, abych viděl souvislosti Čtu a současně si dělám poznámky Čtu a současně píšu Trávení informací vyžaduje čas

13 Nečtu všechno, co mi přijde pod ruku
Základní orientace – abstrakt Ovlivňuje mne i pracoviště autorů, struktura článku, jejich styl, jména,……. Rozdělení informačních zdrojů podle plánované struktury textu Z čeho jsem čerpal, to cituji Hierarchie zdrojů

14 Základem psaní je kvalitní čtení
Psaní-čtení První krok – vytvoření první verze Četba vlastního textu, kontrola údajů, tvrzení, dat, přesnější vyjádření, vnitřní provázanost textu, …….. Redukce textu – zprůhlednění, lehkost, ... Dobrý čtenář - spolupracovník Základem psaní je kvalitní čtení

15 Píšu tak, že kritizuji Impulsem k psaní bývá nespokojenost
Tomu odpovídá i volba a použití literatury Méně často využívám nápad (téma) k prostému porovnání už napsaných textů „Thus, taken together there is little chance of susceptible articular cartilage escaping the osteoarthritic fate, even though the rate of disease progression can vary considerably.“ Gallo et al., Curr Trends Nutr Res, 2006 „....hence no evidence based medicine recommendations can be developed around this issue. Under such circumstances one may base his/ her clinical practice on the old human adage that doing something is better than doing nothing.“ Gallo et al., Curr Trends Nutr Res, 2006

16 Ladění Napsaný text je třeba odložit a věnovat se jiným věcem – získat odstup! Po různě dlouhé době (dny – týdny) se k textu vracím A nacházím spoustu důvodů k dalšímu přepisování, ………………. Jednoho dne se však musí říci: DOST!

17 Formální náležitosti Vhodný časopis – tématicky, koncepčně, některé časopisy r. nepřijímají (JA vers. JBJS) Respektování pravidel časopisu („Pokyny pro autory“) Počet slov, zavedená struktura textu i jeho jednotlivých částí, „styl časopisu“, zkratky, citace, grafika, apod. Poděkování

18 Přitažlivý a výstižný název
„Particle disease: a comprehensive theory of periprosthetic osteolysis. Review“ (Biomed Papers, 2002) Těsná vazba na klíčovou otázku Jasná formulace Hledání názvu se obvykle věnuji na závěr „Molecular Diagnosis of Prosthetic Joint Infection: A review of evidence“ (Biomed Papers, 2004) „Současné možnosti prevence infekcí kloubních náhrad. Souhrnný článek“. (Acta orthop Chir Traum čech, 2006) „Evaluation of GS and CS in the prevention of osteoarthritis and maintenance of healthy joints“ (Curr Trends Nutr Res, 2006) „Podíl imunogenetických faktorů na vzniku a rozvoji periprotetické osteolýzy. Souhrnný článek“ (Acta Chir orthop Traum čech, 2007).

19 Úvod Formulace klíčové otázky Její zasazení do důležitých souvislostí
Co nás k psaní „review“ vedlo? Příklad z našeho textu o „Glukosaminu a chondroitinsulfátu“: Úvod I.odst. Artróza jako závažný medicínský i sociální problém II.odst. Několik slov ke klinice, klasifikaci, případně nejasnostem v PG III. odst. Stručně k možnostem současné léčby IV. odst. Nutraceutika jsou dobrým obchodním artiklem, někteří tvrdí, že pacientům skutečně pomáhají, možné mechanismy jejich efektu V.odst. Důvody, které nám brání přijmout výše uvedené pravdy = motiv vedoucí k napsání textu

20 Poctivé prozkoumání literatury
Práce s literaturou Kritéria pro zařazení či vyloučení textů Součástí by mělo být i ocenění kvality použité literatury („na jakém základě text stavíme“) – EBM stupnice Pozor na přílišnou účelovost BIAS Poctivé prozkoumání literatury

21 Prezentace nálezů Textem, graficky, tabulkami
Vhodnější je vázat jednotlivé nálezy na podnadpisy („subheadings“) Vyvážená interpretace nálezů

22 „Závěry“ Zásadní součást přehledového textu
Odpovídají na klíčovou otázku z úvodu Prezentace dalších významných zjištění Jednoduchost, přehlednost, přiměřenost

23 Take home message Doporučení pro praxi
Nezbytné u témat s praktickým přesahem Stručnost, přehledná výstavba – výstižný odstavec na závěr Take home message

24 Orientace dalšího výzkumu
Nedílná součást „review“ Jakým směrem by se měl zaměřit následující výzkum a proč Formulace vědeckých otázek „Further research should be oriented toward: i) deeper understanding of OA pathogenesis including study of cartilage metabolism, genetics, the role of synovium, mechanical factors, crystals and inflammation for induction and perpetuation of cartilage degradation, ii) determination of target cells suitable for regenerative treatment, iii) development of more sensitive imaging and laboratory methods capable of determining the OA type and stage with sufficient sensitivity, and to monitor more reliably treatment effects, iv) clinical investigation of multicomponent strategies for OA therapy including use of both GS and CS in conjunction with other therapeutic modalities.“ Gallo et al., Curr Trends Nutr Res, 2006

25 Seznam literatury Každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci v seznamu literatury (What´s new in reconstruction of the hip, JBJS-A, 2006, Huo) Styl referencí musí odpovídat požadavkům redakce

26 Gallo J. et al. Particle disease: A comprehensive theory
of periprosthetic osteolysis: A review ……..a jeho osud po 7 leech

27 K napsání kvalitního review je třeba
Detailní obeznámenost s tématem Správná formulace klíčové otázky „Vnitřní zpracování určitého množství informací“ Integrace poznatků do koherentního a čtivého literárního celku Zvládnout statistické usuzování Znát dobře jazyk + umění výkladu Text musí být jasný, správně členěný, srozumitelný.

28 Jak píšete? „Pokouším se započít větu, pokračovat a skončit.“ Claude Simon

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘÍPRAVA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU („review“) Praktické zkušenosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google