Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 17 - Nezaměstnanost AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v ročnících 1., 2., 3. OA RočníkRočníky 4., 2. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 1. a3. Datum tvorbyLeden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 NEZAMĚSTNANOST „Nezaměstnanost je sociální zlo.“ Martin Potůček

3 Aktuality  http://finance.idnes.cz/nezamestnany-hleda-praci- 0xh- /podnikani.aspx?c=A140320_2047304_podnikani _zuk http://finance.idnes.cz/nezamestnany-hleda-praci- 0xh- /podnikani.aspx?c=A140320_2047304_podnikani _zuk  http://blog.aktualne.cz/~patrikz~/blogy/martin- potucek.php?itemid=7735 http://blog.aktualne.cz/~patrikz~/blogy/martin- potucek.php?itemid=7735  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/ Hroziva-nezamestnanost-Znama-ekonomka- pridava-neprijemne-hodnoceni-303340 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/ Hroziva-nezamestnanost-Znama-ekonomka- pridava-neprijemne-hodnoceni-303340

4 Osnova  Úvod  Definice a vymezení pojmu  Měření nezaměstnanosti  Typy nezaměstnanosti  Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti  Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost  Dopady nezaměstnanosti  Politika zaměstnanosti  Shrnutí a závěr  Použité zdroje

5 J.M.Keynes: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. NČAV, Praha 1963, s. 144-145.  „Kdyby ministerstvo financí naplnilo staré láhve bankovkami, zakopalo je přiměřeně hluboko v opuštěných uhelných dolech, které by potom byly zasypány až k povrchu městskými odpadky, a ponechalo by pak soukromém podnikání, aby podle dobře osvědčených zásad laissez- faire znovu tyto bankovky byly vykopány ze země…nemusela by již existovat nezaměstnanost a nepřímo by se to odrazilo pravděpodobně tak, že by se reálný důchod společnosti, jakož i její kapitálové bohatství patrně podstatně zvýšily. Bylo by ovšem mnohem rozumnější stavět domy apod., ale brání-li tomu politické a praktické obtíže, je předcházející prostředek lepší než nic.“ (John Maynard Keynes)

6 Definice a vymezení pojmu  Vyplývá z principu tržního mechanismu – z jeho nedokonalosti.  Nezaměstnanost je jeden z nejpalčivějších problémů ekonomik  Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání.  Nezaměstnaný = ten, kdo se aktivně uchází o práci, resp. je zapsán v evidenci úřadu práce a plní podmínky pro pokračování registrace.  Ženy v domácnosti, důchodci, studenti a jiní, kteří se o práci neucházejí aktivně, tedy nejsou na ÚP registrováni, se do počtu nezaměstnaných nepočítají.

7 Příčiny nedokonalé konkurence na trhu práce Nevelká možnost existence substituce studia a přípravy Různě dlouhá doba zaškolení pro různé profese. Lidé, kteří ztratí zaměstnání potřebují určitou dobu na přípravu pro jiné. Existence řady mimoekonomických faktorů v jednotlivých lokalitách Faktory demografické a sociální, dány skladbou, strukturou obyvatelstva dané oblasti. Migrace obyvatelstva za prací omezena bytovými poměry, fixací obyvatel na určitý kraj, příbuzenskými poměry, apod. Trh práce svázán zákony, předpisy a formálními postupy Nutnost určitého času pro přípravu a realizaci politiky zaměstnanostiMalá pružnost nabídky i poptávky na trhu práce Cena pracovní síly (mzda) je pod vlivem sociálních, politických i ekonomických faktorů nepohyblivá směrem dolů

8 Struktura obyvatelstva ČR Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Důchodci Studenti Osoby na rodičovské dovolené, apod.

9  a/ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) – ZAMĚSTNANÍ:  Osoby starší 15-ti let a mají placené zaměstnání, nebo jsou zaměstnány ve vlastním podniku.  b/ EAO NEZAMĚSTNANÍ:  Osoby starší 15-ti let, které splňují následující podmínky:  1. nejsou zaměstnané nebo sebezaměstnané  2. aktivně hledají práci (přes ÚP, pracovní agentury, apod.)  3. jsou schopné nastoupit do práce nejpozději do 14 dnů

10  Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo:  Děti do 15-ti let  Studenti  Důchodci  Osoby na rodičovské dovolené  Ženy v domácnosti, apod.

11 Měření nezaměstnanosti

12 Cvičení:  Ve sledované ekonomice máme k dispozici následující údaje:  Celkový počet obyvatel………12 mil.  Nezaměstnaných ……………..580 tisíc  Studentů ……………………….300 tisíc  Počet zaměstnaných ………….6 mil.  Vypočítejte:  a/ počet ekonomicky neaktivních obyvatel  b/ míru nezaměstnanosti

13 Řešení:

14 Zaměstnanost, nezaměstnanost ZDROJ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

15 Statistiky a informace o nezaměstnanosti:  http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchmax=10 000&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=%28%28nezam%ECstnanost%29%2 9&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1 http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchmax=10 000&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=%28%28nezam%ECstnanost%29%2 9&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1

16 Nezaměstnanost v ČR ZDROJ: http://www.novinky.cz/ekonomika/296167-ministerstvo-predstavilo-sedmibodovy-plan-boje-s-nezamestnanosti.html, 15.1.2014http://www.novinky.cz/ekonomika/296167-ministerstvo-predstavilo-sedmibodovy-plan-boje-s-nezamestnanosti.html

17 Nezaměstnanost v zemích EU ZDROJ: http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/nezamestnanost-v-eu-zustava-rekordne-vysoka-praci-nema-27-milionu-lidi--1275175, 15.1.2014http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/nezamestnanost-v-eu-zustava-rekordne-vysoka-praci-nema-27-milionu-lidi--1275175

18 Formy (typy) nezaměstnanosti Frikční Strukturální Cyklická Velmi krátkodobá, způsobená přechodem z jednoho zaměstnání do jiného s podobnou kvalifikací, pokud na sebe nenavazují, absolventi hledající uplatnění. Patří sem i sezónní nezaměstnanost - zemědělství, stavebnictví. DOČASNOST Způsobená změnami v požadované kvalifikaci pracovníků vlivem změny technologií nebo útlumu odvětví Důvodem kvalifikační nebo místní nesoulad. Hlavní příčinou regionální rozdíly. Způsobená fází recese v hospodářském cyklu; útlum ekonomiky s sebou nese omezený počet pracovních míst Zasahuje všechna odvětví v ekonomice.

19 Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti

20 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti Demografické změny (mladí lidé, ženy, apod.) Vládní politika (neúměrně vysoké podpory v nezaměstnanosti, apod.) Strukturální změny v ekonomice (útlumy některých odvětví a expanze jiných)

21 Výuková videa:  http://www.youtube.com/watch?v=sNdiijq7GtA http://www.youtube.com/watch?v=sNdiijq7GtA  http://www.youtube.com/watch?v=MlRJ0XlUR0w http://www.youtube.com/watch?v=MlRJ0XlUR0w  http://www.youtube.com/watch?v=IZm9pec_yrY http://www.youtube.com/watch?v=IZm9pec_yrY

22 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost  Dobrovolná = lidé práci nehledají, přestože jsou registrování na ÚP, ale ve skutečnosti pracovat nechtějí, případně registrovaní nejsou.  Nedobrovolná = lidé se snaží najít práci, ale nedaří se jim to; ztíženou pozici mají matky po mateřské dovolené, studenti, ženy, lidé nad padesát, apod.

23 Důsledky nezaměstnanosti:  Především dlouhodobá (delší než jeden rok) a nedobrovolná nezaměstnanost má negativní důsledky!

24 Důsledky nezaměstnanosti V důsledku nízké podpory v nezaměstnanosti Pokles životní úrovně Ztráta motivace hledat práci Nepravidelný denní režim Neschopnost komunikace s lidmi Ztráta společenského postavení Nezaměstnaný partner ztrácí sebevědomí Partnerské a rodinné problémy Zejména deprese Zdravotní problémy

25 Politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Tlumení dopadů nezaměstnanosti – podpory v nezaměstnanosti Aktivní politika nezaměstnanosti Vytváření nových pracovních míst; zvýšení flexibility pracovní síly; předcházení nezaměstnanosti; apod.

26 Vztah inflace a nezaměstnanosti  Zachycuje Phillipsova křivka  Nepřímá úměra  Nelze současně dosáhnout nízké míry inflace a nízké míry nezaměstnanosti  Klesá-li inflace, roste nezaměstnanost a naopak  Vztah platí pouze pro krátké období  V dlouhém období je křivka vertikální, kolmá na osu x, neelastická. Změna míry inflace nezmění míru nezaměstnanosti.

27 Testové úlohy souhrnně pro problematiku infalce a nezaměstnanosti: a/ mírná b/ plíživá c/ hyperinflace 1. Jaké tempo inflace je v současnosti v ČR? a/ PPI b/ CPI c/ DPI 2. Který z následujících cenových indexů se nepoužívá pro měření inflace? a/ růst vládních výdajů b/ růst cen energií c/ snížení daní Co z uvedeného může být příčinou nabídkové inflace? a/ frikční b/ cyklická c/ strukturální Která z forem nezaměstnanosti by se dala řešit rekvalifikací? a/ u = nezaměstnaní/pracující * 100 % b/ u = nezaměstnaní/ (nezaměstnaní + pracující) * 100 % c/ u = (nezaměstnaní + pracující) / nezaměstnaní * 100 % Jak se vypočítá míra nezaměstnanosti?

28 Dále odpovězte: a/ Ne, snižování cenové hladiny je pro ekonomiku jednoznačně přínosem. b/ Ano, snižování cenové hladiny vede k poklesu poptávky po úvěrech. c/ Ano, deflace vede k nadměrné spotřebě. 1. Poškozuje deflace ekonomiku a bankovní soustavu? a/ Ano, je to obvyklá situace při pádivé inflaci. b/ Ne, jedná se o identické veličiny. c/ Ano, záleží na sestavení spotřebního koše. 2. Může dojít k situaci, kdy se index CPI a skutečná inflace liší? a/ Potlačená inflace zvyšuje hodnotu úspor. b/ Spotřebitelé nemají co nakupovat, tak jim nezbude než spořit. c/ Při inflaci dochází k přerozdělovacímu efektu ve prospěch věřitelů. 3. Proč při potlačené inflaci rostou úspory? a/ Není možné toho dosáhnout. b/ Deformoval by se tím trh práce. c/ Vyvolalo by to hyperinflaci. 4. Proč není cílem HOPO státu nulová nezaměstnanost? a/ Ne, souvisí s hospodářským cyklem, který se nedá ovlivnit natolik, aby k této formě nezaměstnanosti nedocházelo. b/ Ne, souvisí s hospodářským cyklem, který se nedá ovlivnit. c/ Ano, důslednou HOPO lze odstranit cyklické kolísání výkonu ekonomiky, a tím i cyklickou nezaměstnanost. 5. Lze odstranit cyklickou nezaměstnanost?

29 Použité zdroje:  BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-7402-093-3.  PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4.  PETRŽELOVÁ, Jana, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Maturitní otázky - ekonomie: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253- 0598-0.  ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 128 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-86686-98-1.  http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchmax=10000&searchord er=1&searchfuzzy=1&query=%28%28nezam%ECstnanost%29%29&database=all&kraje=all&sku piny=all&start=1 http://www.czso.cz/csu/katalog.nsf/hledat?SearchView&count=20&searchmax=10000&searchord er=1&searchfuzzy=1&query=%28%28nezam%ECstnanost%29%29&database=all&kraje=all&sku piny=all&start=1  http://www.novinky.cz/ekonomika/296167-ministerstvo-predstavilo-sedmibodovy-plan-boje-s- nezamestnanosti.html http://www.novinky.cz/ekonomika/296167-ministerstvo-predstavilo-sedmibodovy-plan-boje-s- nezamestnanosti.html  http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/nezamestnanost-v-eu-zustava- rekordne-vysoka-praci-nema-27-milionu-lidi--1275175http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/nezamestnanost-v-eu-zustava- rekordne-vysoka-praci-nema-27-milionu-lidi--1275175  http://www.youtube.com/watch?v=sNdiijq7GtA http://www.youtube.com/watch?v=sNdiijq7GtA  http://www.youtube.com/watch?v=MlRJ0XlUR0w http://www.youtube.com/watch?v=MlRJ0XlUR0w  http://www.youtube.com/watch?v=IZm9pec_yrY http://www.youtube.com/watch?v=IZm9pec_yrY


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google