Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy a znamení doby Rozumíme dnešnímu světu?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy a znamení doby Rozumíme dnešnímu světu?."— Transkript prezentace:

1 Trendy a znamení doby Rozumíme dnešnímu světu?

2

3

4

5 Ekologická zpráva „Klima se v posledních desetiletích celosvětově mění tak rychle jako nikdy za posledních několik tisíc let.“ „Klima se v posledních desetiletích celosvětově mění tak rychle jako nikdy za posledních několik tisíc let.“ Bedřich Moldán

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Matouš 24,2 „...Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ „...Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“

18 Matouš 24,3 „…přistoupili k němu učedníci a řekli: ‚Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků!‘ “ „…přistoupili k němu učedníci a řekli: ‚Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků!‘ “

19

20

21 Matouš 24,15-16 „Když pak uvidíte‚ znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém -kdo čteš, rozuměj -tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor.“ „Když pak uvidíte‚ znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém -kdo čteš, rozuměj -tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor.“

22 Danielovo proroctví

23

24 Lukáš 21,20 „Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.“ „Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.“

25 Lukáš 21,22-24 „poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno… Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.“ „poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno… Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.“

26 Církevní dějiny „V roce 66, přibližně 33 let po Ježíšově předpovědi, přišla římská armáda vedená Cestiem, římským místodržitelem Sýrie, potlačit povstání, které vypuklo v Jeruzalémě.“ „V roce 66, přibližně 33 let po Ježíšově předpovědi, přišla římská armáda vedená Cestiem, římským místodržitelem Sýrie, potlačit povstání, které vypuklo v Jeruzalémě.“ kniha 3, kap. 5 Eusebius

27 „Obklíčili město, avšak tehdy se městu ještě podařilo odolat drancování římské armády. Nakonec římské vojsko odtáhlo, poněvadž v tu dobu nemělo naději na dobití města.“ „Obklíčili město, avšak tehdy se městu ještě podařilo odolat drancování římské armády. Nakonec římské vojsko odtáhlo, poněvadž v tu dobu nemělo naději na dobití města.“ Církevní dějiny kniha 3, kap. 5 Eusebius

28

29

30

31

32 Matouš 24,6 „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.“ „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.“

33 Matouš 24,7 „Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“ „Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“

34

35 Mluví o míru, ale počítají s válkou

36 1 Tesalonickým 5,3 „Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.“ „Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.“

37 Zjevení 11,18 „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

38

39

40 Matouš 24,7 „…Bude hlad…“

41 Hlad a chudoba (Matouš 24,7)

42 Nedostatek jídla 25 000 obětí denně

43 Oběti hladu Každý rok zemře přes 9 milionů lidí 852 miliónů lidí na světě trpí chronickou podvýživou Každý rok zemře přes 9 milionů lidí 852 miliónů lidí na světě trpí chronickou podvýživou

44 Výroba potravin a populace Výroba potravin Růst populace Výroba potravin Růst populace

45 Lukáš 21,25 „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.“ „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.“

46

47 Matouš 24,7 „Bude hlad, mor a zemětřesení na mnoha místech.“ „Bude hlad, mor a zemětřesení na mnoha místech.“

48

49 Světová zdravotnická organizace odhaduje, že na světě je asi 40 miliónů případů lidí, kteří jsou nakaženi virem HIV. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že na světě je asi 40 miliónů případů lidí, kteří jsou nakaženi virem HIV.

50

51

52

53

54 Spotřeba a životní podmínky Hranice přírodních zdrojů

55 „Kdyby začali všichni obyvatelé zeměkoule konzumovat na „evropské úrovni“, stala by se Země neobyvatelnou za několik hodin.“ „Kdyby začali všichni obyvatelé zeměkoule konzumovat na „evropské úrovni“, stala by se Země neobyvatelnou za několik hodin.“ Člověk, dobro a zlo Erazim Kohák 1933 -

56 Matouš 24,7 „…bude…zemětřesení na mnoha místech.“ „…bude…zemětřesení na mnoha místech.“

57

58 MORÁLNÍ STAV NA KONCI ČASU

59 Lukáš 17,30 „Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.“ „Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.“

60 Římanům 1, 26.27 „...Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti…“ „...Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti…“

61 2 Timoteovi 3,2-5 „Lidé budou sobečtí, chamtiví,chvástaví domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,… zrádní,… budou se tvářit, jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“ „Lidé budou sobečtí, chamtiví,chvástaví domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,… zrádní,… budou se tvářit, jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“

62 „Skutečné dějiny začínají teprve otřesem běžně akceptovaného smyslu lidství… “ 1907-1977 „Skutečné dějiny začínají teprve otřesem běžně akceptovaného smyslu lidství… “ 1907-1977 Kacířské eseje Jan Patočka

63 „ Člověk 20. století, člověk bez skrupulí… tváří se jako technika, která nepodléhá ani etice, ani svědomí…“ 1944 - „ Člověk 20. století, člověk bez skrupulí… tváří se jako technika, která nepodléhá ani etice, ani svědomí…“ 1944 - Myslet zeleň světa Václav Bělohradský

64 FALEŠNÍ KRISTOVÉ A FALEŠNÍ PROROCI

65 Matouš 24,23 „Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte!“ „Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte!“

66 Matouš 24,24 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

67 POSELSTVÍ DO CELÉHO SVĚTA

68 Matouš 24,14 „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a TEPRVE POTOM PŘIJDE KONEC.“ „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a TEPRVE POTOM PŘIJDE KONEC.“

69 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ Zjevení 14,6

70

71 ČAS BĚŽÍ

72

73 Matouš 24,37-39 „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.“ „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.“

74

75

76 Jan 1,11 „Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.“

77

78 Matouš 24,33 „Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“ „Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“

79 Lukáš 21, 36 „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

80

81


Stáhnout ppt "Trendy a znamení doby Rozumíme dnešnímu světu?."

Podobné prezentace


Reklamy Google