Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do rozvojových studií I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do rozvojových studií I"— Transkript prezentace:

1 Úvod do rozvojových studií I
CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY - HLAD, HLADOMOR, PŘELIDNĚNÍ, GLOBÁLNÍ INDEX HLADU

2 Přelidnění Přelidnění je stav, kdy populace převyšuje možnost obživy
Rozlišujeme: a) ABSOLUTNÍ -kdy příroda neposkytuje již možnosti výživy obyvatelstvu b)RELATIVNÍ-Označován také jako nezaměstnanos.Důsledkem je rozvoj ekonomiky,kdy část pracovníků nemůže prodat svou pracovní sílu a stávají se nezaměstnanými.

3 V minulosti 10000př.n.l. asi 1 milion lidí
2000př.n.l milionu lidí 1.stol.n.l. asi 300 milionů lidí 1492 již 500 milionů lidí 19.stol. 1 miliarda lidí Dnes 7 miliard lidí Každým dnem přibývá asi 200 tisíc lidí. Každým rokem tak vzroste počet obyvatel planety asi o 73 miliónů.

4 Příčiny Úmrtnost Zvyšuje se věk,ve kterém lidé umírají(v ČR 72-78 let)
Porosnost Evropa:2,3 dítěte na ženu Afrika:5,5 dětí na ženu

5 Nelidnatější státy světa
1.místo Čína  312 897 300 2.místo Indie  098 953 179 3.místo USA  481 742 Čína svou situaci řeší omezení porodnosti vlivem plánovaného rodičovství, sterilizací a potraty. Dala si za úkol udržet do konce roku 2015 svou populaci pod 1,2 miliardou obyvatel.

6 Vztah lidí k dané problematice
Očekávání solidarity Předpoklad,že postupně dojde ke zmenšování rozdílů mezi bohatými a chudými Obviňování bohatých Nezájem Lidé žijí současností a jen malé procento si uvědomuje s jakými problémy se budou potýkat budoucí generace

7 Na druhé straně : dětí umírající denně hlady – na nemoce více než pětina lidstva žije pod hranicí chudoby tisíce lidí se stávají oběťmi snadno léčitelných nemocí a špatně fungujícího zdravotnictví Nejčastější odpovědi, které se nám dostane, když se snažíme najít příčiny těchto katastrof, je tvrzení, že na vině je PŘELIDNĚNÍ.

8 HLAD

9 Ve světě se dosyta najedí 2 lidé ze 3.
Hlad Ve světě se dosyta najedí 2 lidé ze 3.

10 Hladomor Je období dlouhotrvajícího nedostatku potravin, který vede k hromadnému hladovění a úmrtí obyvatelstva. K největšímu hladomoru došlo v Číně v letech 1959 až 1961, při kterém zemřelo přibližně třicet milionů obyvatel.

11 Hladomor Hladomor je označení pro hromadné vymírání obyvatelstva na určitém území v důsledku dlouhodobého hladovění. Lidé masově umírají nejen podvýživou, ale jsou také mnohem více náchylní různým chorobám.

12 Příčiny hladomorů Příčinou hladomorů jsou většinou velké opakující se neúrody v důsledku přírodních katastrof (sucho, živelná pohroma) Stále se zvyšující nekontrolovatelný počet obyvatelstva

13 Další příčiny hladomoru
úmyslné vyvolání – nejdrastičtějším případem je hladomor, který Stalinova vláda uměle vyvolala ve 30. letech naUkrajině, v Kazachstánu a dalších oblastech SSSR, během něhož zahynuly milióny lidí. Hladomor rovněž bývá průvodním jevem válek

14 Hladomor v Čechách V letech 1771–1772 za panování Marie Terezie vypukl po kritické neúrodě hladomor v Čechách. Zemřela více než desetina obyvatel Čech (250 000 lidí). V celé Rakouské monarchii zemřelo v těchto letech hlady kolem miliónu lidí.

15 Hladomory z neúrody bývaly běžným jevem ve středověku, kdy zemědělství dávalo jen malé výnosy.
Středověkou Anglii zasáhl hladomor společně s morem celkem 95krát, Francie byla ve středověku postižena hladomory 75krát

16 Hladomor v číně V letech 1876–1879 zemřelo během hladomoru v severní Číně 12 milionů lidí. Nejhorší hladomor postihl Čínu v letech 1958–1961, kdy následkem politiky Mao Ce-tunga zemřelo hlady nejméně 30 milionů lidí.

17 konec 20. st. a počátku 21. st hladomory se díky světovému přebytku potravin a snadnému transportu staly poměrně neobvyklou záležitostí. Za posledních 30 let se všechny hladomory odehrály v Africe s jedinou výjimkou hladomoru v Severní Koreji v roce 1996.

18 Hladomory poslední doby
Přes 260 tisíc lidí zemřelo v Somálsku během hladomoru v letech 2010 až Polovina z tohoto počtu byly děti mladší pěti let, uvádí zpráva OSN.

19 Zároveň OSN přiznává, že hladomor nemusel být tak tragický, kdyby se do země dostala pomoc hned při prvotních známkách problémů.

20 Organizace spojených národů o hladomoru v regionech poprvé informovala v červenci 2011, kdy je ovládala islamistická skupina al-Šabáb,  která se hlásí k al-Káidě. Její bojovníci tenkrát popřeli, že by je sužoval hlad a vykázali z oblasti západní organizace, které chtěli místním pomoci.

21 Nejvíce postižené oblasti
Jsou státy Afriky – Etiopie, Súdán, Keňa,Čad a především Somálsko, kde denně umírá více než 700 lidí Mrtvé těla jsou krutým svědectvím hladu a sucha a výzvou burcující světovou veřejnost z neodkladné pomoci.

22 FAKTA: Na světě umře každý den přibližně 25 000 lidí hlady a to převážně v chudých rozvojových zemích. Na celém světě hladoví přes 800 milionů lidí a více než jedna třetina z nich jsou děti. Hlad zabíjí každým rokem více lidí než AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady. V důsledku podvýživy a hladu zemře každých pět vteřin jedno dítě.

23 Zpráva OSN uvádí, že „množství potravin, které městský obyvatel vyhodí do odpadků, obsahuje v průměru tolik kalorií, kolik jeden Asiec nebo Afričan potřebuje na 24 hodin, aby neumřel hlady“.

24 Existuje východisko z této propasti hladu?
Zmenšení populačního růstu a rozumnější hospodaření s přírodními zdroji by vedly i k odstranění nedostatku potravin a největší bídy Možnost zvýšit výrobu potravin, zvlášť pak zajistit její rovnoměrnější rozdělování a ochranu potravin před škůdci Soustavná pomoc OSN bez ní by Afrika vůbec nebyla schopna zvládnout své obtížné problémy Bohaté státy by měly dále odpouštět dluhy Evropa by měla povolit dovoz potravin a výrobků s nižšími daněmi

25 Pravidelné měsíční příspěvky jsou jednou z možných forem podpory UNICEF, která umožní pokračovat v dlouhodobých programech pomoci a také okamžitě reagovat v situacích přírodní nebo válečné katastrofy – všude tam, kde děti pomoc potřebují nejvíce.

26 Globální index hladu 2013

27 Dne 14. října 2013 je již poosmé celosvětově zveřejněn Globální index hladu (GHI 2013).
Přináší statistiky o hladu ve světě, stejně jako doporučení, jak s ním bojovat.

28 Celkem 19 zemí světa vykazuje alarmující či extrémně alarmující úroveň hladu a podvýživy.
Zpráva vydaná: Mezinárodním institutem pro výzkum politiky výživy (IFPRI)

29 Index je vypočítáván ze 3 kritérií:
poměru obyvatel, kteří nemají dostatečný příjem potravin, podle počtu podvyživených dětí podle úmrtnosti dětí do pěti let věku. Alarmující situace je podle tohoto indexu v 19 zemích

30 nejohroženější státy Státy subsaharské Afriky a jižní Asie.
Zhoršuje se situace v zemích, jako je Svazijsko, Burundi, Barma, Paraguay. Celkový počet hladovějících lidí ve světě podle zprávy od roku 1990 klesl o 36 procent.

31 Nejhorší situace s podvýživou je ve středoafrickém státě Burundi, kde jí trpí 73 procent obyvatel.
Z neafrických zemí je na tom nejhůře Haiti s 45 procenty podvyživených lidí, v Evropě pak Moldávie s 23 procenty.

32 Organizace OSN pro výživu a zemědělství definuje hlad
……jako příjem méně než 1800 kilokalorií denně. tento údaj je považován za minimum pro zdravý a aktivní život.

33 zpráva upozorňuje na to, že na nedostatek potravin a hladovění mají velký vliv tzv. "šokové" situace jako: - extrémní výkyvy počasí - makroekonomické krize - válečné konflikty.

34 Doporučení zásadní transformaci ekonomických, sociálních a ekologických struktur, která by umožnila lépe reagovat na tyto šoky v letošním roce se měření zaměřovalo také na problematiku zvyšování odolnosti komunit


Stáhnout ppt "Úvod do rozvojových studií I"

Podobné prezentace


Reklamy Google