Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZBP v 70.letech Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZBP v 70.letech Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.."— Transkript prezentace:

1 SZBP v 70.letech Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

2 Vznik EPS a ZBS I.  Nesoulad zahraničněpolitických postojů zemí ES  Zpochybnění mezinárodní prestiže ES  Summit v Haagu – prosinec 1969 – nové směřování ES, nové politiky, rozšíření,  Návrh na koordinaci SZP - Etienne Davignon.

3 Vznik EPS a ZBS II.  První Davignonova zpráva květen 1970.  zajistit informovaností a pravidelnými konzultacemi lepší pochopení v mezinárodních otázkách,  posílit solidaritu sladěním názorů, konzultacemi o postojích, a v případě, že to bude možné a vhodné, společnými aktivitami.  základní rámec pro vznik Evropské politické spolupráce (EPS)  doporučovala pravidelná (2x ročně) setkání šesti ministrů zahraničních věcí  schůzky politických poradců.  jednání prezidentů či předsedů vlád členských zemí o SZP

4 Vznik EPS a ZBS III.  Hlavní cíle počáteční fáze vytváření SZBP  pravidelný kontakt a spolupráci mezi členskými zeměmi a  vyslovovat se jednohlasně v diplomatických otázkách.  Nevyjasněnost přechodu k politické spolupráci

5 Druhá Davignonova zpráva  červenec 1973,  zavazovala členské země ke konzultaci s partnery  dovolovala zaujmutí stanoviska před konzultacemi  nezavazovala ke společným postojům v zahraniční politice  jednomyslné schválení.

6 Tindemansova zpráva o Evropské unii z roku 1976  členské státy právní povinnost vzájemně projednat své zahraničněpolitické postoje  doporučoval většinové hlasování pro přijímání společných zahraničněpolitických rozhodnutí,  podřízenost menšiny většině

7 Praktická opatření  mechanismus pravidelných konzultací ministrů zahraničních věcí  předsedající země jako svolavatel schůzek  další konzultace MZV  koncepce sekretariátu ministrů zahraničních věcí odmítnuta  činnost a složení tzv. Politického výboru  národní ministerstva zahraničních věcí a expertizní činnost

8 Cesta k Evropské radě I.  Nové jednání o sekretariátu EPS – únor 1972 G. Pompidou a kancléř W. Brandt  francouzský postoj – Paříž, z dosahu EK  německý postoj - Brusel, vytvoření zvláštního orgánu  Summit v Paříži říjen 1972 – cíl vytvořit EU

9 Cesta k Evropské radě II.  Nárůst nedůvěry – Německo vs Francie, plovoucí kurz, konflikt na Blízkém východě, postoj k USA,  Praxe diplomatického zastupování ES  Nejednotné postoje k mezinárodním konfliktům – vůči SSSR, Falklandy 1982  Vztahy ES a USA v 70.letech

10 Cesta k Evropské radě II.  Vnitropolitické změny v roce 1974 Helmut Schmidt, Valéry Giscard d ´Estaing a Herold Wilson.  Nový francouzsko-německý blok  Pařížský summit v prosinci 1974,  pravidelné schůzky hlav států členských zemí ES  co nejrychleji najít všeobecný koncept pro Evropskou unii  Leo Tindemans

11 Tindemansova zpráva 1976  neúspěšný návrh na  vytvoření ekonomické a monetární unie,  evropské sociální a regionální politiky,  posílení výkonných orgánů ES nezávislých na národních vládách,  koncepce dvourychlostní Evropy atd.). Přestože Tindemansova zpráva obsahovala řadu radikálních návrhů, nakonec neposunula problematiku evropské politické spolupráce a politické unie nijak výrazněji kupředu.

12 Činnost Evropské politické společenství v 70.letech  Nutnost řešit institucionalizaci EPS  Jednání ER v Bruselu v prosinci 1978 analytickou komisi, tzv. Tří moudrých mužů, analýza efektivnosti ES Závěrečná zpráva z roku 1979  těžkopádnost v rozhodování a operacích ES  nutnost institucionální reformy pro zefektivnění a urychlení rozhodovacího procesu  potřeba udělit institucím větší odpovědnost.

13 Zpráva o EPS z 13.října 1981  rozšířena povinnost vzájemných konzultací  mírně byly posíleny pravomoci předsedající země  nový mechanismus schůzek do 48 hodin  zapojení komise ES do politické spolupráce na všech úrovních.

14 Genscher-Colombo plán  Předložení tzv. Genscher-Colombo plánu v Londýně v listopadu 1981  Původní návrh německého ministra zahraničních věcí (leden 1981) Akt o Evropě  Prohloubit v ES politickou spolupráci - Evropská rada  Posílit řídící pozice Evropské rady, rozšířit kompetence EP a zrušit princip jednomyslnosti v Radě ministrů  Zahrnout bezpečnostní politiku do evropské politické spolupráce  Prohloubit spolupráci v kulturní a právně politické oblasti.

15 Postoje zemí  „Act of European Union“  „Declaration on the themes of economic integration“.  Projednávání plánu v EP, první konflikty  dodržování smluvně zakotveného většinového hlasování v Radě ministrů,  začlenění bezpečnostní politiky do rámce Evropského společenství a  podstatné rozšíření pravomocí Evropského parlamentu.  Smlouva o Evropské unii – EP 1984

16 francouzsko-německý návrh  Milán červen 1985 - rozsáhlý reformní projekt včetně SZBP  Diplomatická příprava projektu – Fr, Něm, Itálie, podíl UK  Postoj zemí k návrhu UK, Benelux, Dánsko, Řecko, Francie, Německo  posílení efektivnosti evropských rozhodovacích procedur,  většinové rozhodování v Radě ministrů,  rozšíření kompetencí Evropského parlamentu,  pevná dohoda o konečném stadiu vytvoření společného jednotného trhu  vybudování technologického společenství.  SZBP

17 Akt o jednotné Evropě  Mezivládní konference – Akt o jednotné Evropě, prosinec 1985 Lucembursko, oficiální podpis únor 1986  vytvoření vnitřního trhu do konce roku 1992  nová rozhodovací procedura  usiloval o propojení EPS s existující strukturou ES  zavedl nové politiky (životní prostředí, výzkum a technologie, sociální politika)


Stáhnout ppt "SZBP v 70.letech Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.."

Podobné prezentace


Reklamy Google