Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Botanika – nejmenší 2010 Milan Štech, Jan Kučera cvičení – Tereza Stachová, Pavel Kúr, Jiří Košnar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Botanika – nejmenší 2010 Milan Štech, Jan Kučera cvičení – Tereza Stachová, Pavel Kúr, Jiří Košnar."— Transkript prezentace:

1 Botanika – nejmenší 2010 Milan Štech, Jan Kučera cvičení – Tereza Stachová, Pavel Kúr, Jiří Košnar

2 Náplň kurzu Požadavky Systematika - stromečky
Ekologie a biologie - pohádky Morfologie a anatomie – jak a proč, k čemu opravdu, ale opravdu jen ty základní pojmy Požadavky Poznávačka Písemná zkouška

3 Základní literatura Obrázky kytek Pohádky o kytkách Systém
Hísek K. et Deyl M. (2003): Naše květiny. – Academia, Praha. Pohádky o kytkách Briggs D. et Walters S. M. (1997): Plant Variation and Evolution. – Cambridge University Press, Cambridge. (též český překlad – Proměnlivost a evoluce rostlin 2001, Olomouc) Systém Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých rastlín. – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Prezentace přednášek

4 Další literatura Systém
Judd W. S., Campbell C. S., Kellog E. A. et Stevens P. F. (2007): Plant Systematics, 3nd. ed. – Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Messachusetts. Soltis D. S., Soltis P. S., Endress P. K. and Chase M. W. (2005): Phylogeny and Evolution of Angiosperms. – Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Messachusetts. Ehrendorfer F. (1998): Evolution und Systematik: Moose und Gefässpflanzen. – In: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, ed. 34, p. 647–828., G. Fischer Jena et Stuttgart.

5 Další literatura Paleobotanika Určovací literatura Užitkové rostliny
Willis, J. C. McElwain (2002): The Evolution of Plants. – Oxford Univ. Press, Oxford. Kvaček Z. et al. (2000): Základy systematické paleontologie I. – učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Určovací literatura Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha. Hejný S. et Slavík B.; Slavík B.; Slavík B. et Štěpánková J. [eds] (1988–2005): Květena ČR 1–7. – Academia, Praha. Užitkové rostliny Valíček P. et al. (2002): Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vydání – Academia, Praha.

6 Webové stránky prezentace z přednášek a systematika vyšších rostlin
Krytosemenné Angiosperm Phylogeny Webside Delta (charakteristika čeledí)

7 Tracheophyta cévnaté rostliny

8 Tracheophyta – cévnaté rostliny
tradiční skupina nezahrnuje některé vymřelé typy v současném vymezení velmi pravděpodobně monofyletická skupina pravé orgány a cévní svazky převaha sporofytu lignin v buněčných stěnách – složitá polyfenolická látka pravá pletiva orgány kořen, stonek + listy (prýt) – zákonité uspořádání

9

10

11 Vstup rostlin na souš Pravděpodobný výchozí stav: nízký vzrůst
Aglaophyton major Pravděpodobný výchozí stav: nízký vzrůst jednoduchý, primitivní vodivý systém bez kořenů a bez listů jednoduché reprodukční orgány na koncích vzdušných větví Potřebné změny: vývoj kotvícího a absorpčního aparátu kořenový systém vývoj systému na vedení vody a asimilátů prevence vysoušení a zajištění výměny plynů epidermis, kutikula, průduchy vývoj specializovaného fotosyntetizujícího pletiva chlorenchym – listy obrana spor proti vysušení sporopolenin (složitý biopolymer – mastné kyseliny, fenylpropanoidy a další)

12 Pletiva dělivá – meristémy – dávají vznik všem dalším pletivům
malé tenkostěnné buňky velká jádra velký podíl cytoplazmy primární protoderm (epidermis) základní meristém (základní pletivo) prokambium (cévní svazek) sekundární – sekundární tloustnutí kambium (cévní svazek) felogen (sekundární krycí pletiva)

13

14

15 Základní pletiva parenchym kolenchym sklerenchym

16 Krycí pletiva epidermis rhizodermis deskovité buňky bez chloroplastů
kutikula (kutin – derivát mastných kyselin) + epikutikulární vosky průduchy (stomata) – svěrací buňky trichomy rhizodermis kořenové vlásky (rhiziny)

17

18

19 Vodivá pletiva primární – vznik činností prokambia
primární xylém (protoxylém, metaxylém) – rozvod vody a rozpuštěných minerálů tracheidy – mrtvé buňky původní vodivé elementy, nestejnoměrně ztlustlé stěny (kruhovitě, šroubovitě, schodovitě, síťovitě, dvůrkatě) úzké, bez navazujících otvorů v příčných stěnách tracheje – mrtvé buňky (pouze krytosemenné rostliny) cévní elementy, vývojově pokročilejší, pouze u krytosemenných rostlin širší buňky, částečně nebo zcela rozpuštěné příčné přehrádky dřevní sklerenchymatická vlákna (libriform) – mrtvé buňky dřevní parenchym

20

21 Primární vodivá pletiva
primární floém (protofloém, metafloém) – rozvod asimilátů sítkovice – živé buňky příčné proděravělé stěny (sítko) - kalóza průvodní buňky (sesterské buňky sítkovic – pouze u krytosemenných rostlin) lýkový parenchym sklerenchymatická lýková vlákna („tvrdé lýko“)

22

23 Cévní svazky dřevní + lýková část sklerenchymatická pochva
klasifikace cévních svazků podle vzájemného postavení kolaterální bikolaterální koncentrické (hadrocentrické, leptocentrické) radiální (kořen)

24

25 Sekundární meristémy kambium felogen fascikulární, interfascikulární
sekundární xylém (deuteroxylém) sekundární floém (deuterofloém) felogen felem (korek) – centrifugálně feloderm – centripetálně borka

26

27 Orgány cévnatých rostlin
kořen, stonek, list

28 Kořen pozitivně geotropický, neomezený růst
nečlánkovaný, bez výrůstků (jen kořenové vlášení) endogenní větvení vznik adventivní (fylogeneticky původní) nebo z radikuly kořenová čepička (kalyptra) kryje vzrostný kořenový vrchol sloupek (kolumela) – přesýpavý škrob pásmo prodlužovací, pásmo absorpční, pásmo větvení rhizodermis – jednovrstevná, bez kutikuly a průduchů, kořenové vlášení primární kůra exodermis, mesodermis, endodermis – Caspariho proužky střední válec (stélé) pericykl (perikambium) – postranní a adventivní kořeny, adventivní pupeny jediný radiální cévní svazek symbiosa přeměny kořene

29 Ne vše pod zemí je kořen oddenek kořen

30 Stonek negativně geotropický, převážně neomezený růst
článkovaný – nody, internodia exogenní větvení vývoj iniciála nebo skupina iniciál protoderm, základní meristém, prokambium epidermis, kutikula odlišná stavba – jednoděložně × dvouděložné primární kůra – hypodermis, mesodermis, endodermis střední válec, stélé – dřeň, cévní svazky pericykl – latentní meristém, adventivní kořeny různé typy stélé centrální – protostélé, aktinostélé, plektostélé; sifonostélé, solenostélé (+ floem), diktyostélé eustélé, arthrostélé, aktinostélé přeměny stonku

31 Stelární teorie

32 List postranní výrůstek stonku zpravidla omezený růst exogenní vznik
postavenní stonku listy střídavé, vstřícné, přeslenité části listu pochva, palisty, řapík, čepel listy jednoduché × složené bifaciální a unifaciální listyy pokožka, kutikula, vosky – průduchy listový mezenchym palisádový parenchym a houbový parenchym

33 Není list jako list opakovaný vznik mikrofyly × megafyly
listové stopy a mezery (gapy)

34 List – přeměny a proměny
listeny, listence zákrov, plevy, pluchy obal, obalíček trny cibule

35 Reprodukce heteromorfní rodozměna
sporofyt – sporangium (výtrusnice) – meioza – spora – gametofyt (prothalium) – gametangium (antheridium, archegonium) – gameta [spermatozoid (spermatida), vaječná buňka] – oplodnění – zygota – sporofyt

36

37 Vznik a členění prvními možnými známkami existence suchozemských rostlin jsou spory střední ordovik ( mil. let) první zbytky vodivých pletiv svrchní ordovik ( mil. let) skutečné makroskopické nálezy těl cévnatých rostlin svrchní silur a spodní devon ( mil. let) dnes členění na 2 základní vývojové linie a řadu samostatných oddělení

38

39 milionů let Pinophyta Gnetophyta Magnoliophyta 100 Ginkgophyta Cycadophyta Rhyniové rostliny 200 Equisetophyta Polypodiophyta Lycopodiophyta Lyginopteridophyta „Progymnospermae“ 300 400

40 Rhyniové rostliny

41

42 Rhyniové rostliny zcela vymřelá skupina - počátky svrchní silur (420–410), hlavní rozvoj spodní devon (410–390) a nejpokročilejší typy až počátek karbonu (360) zřejmě výrazně diferencovaná a značně nesourodá skupina – ne všechny lze ještě považovat za cévnaté rostliny (Aglaophyton – skupina Polysporangiophyta) výskyt na rozhranní vody a souše (brakické i sladkovodní vrstvy) Charakteristika: samostatný sporofyt a gametofyt ± podobného vzhledu rhizomoidy s rhizoidy, mezomy, telomy – nemají pravé kořeny ani listy různě vyvinuté cévní svazky – protostélé (různé typy tracheid) sporofyt nese eusporangiátní sporangia, gametofyt pohárkovitá gametangia spory jedné velikosti, s triletní jizvou

43

44 Lycopodiophyta „Progymnospermae“, Spermatophyta, (Euphyllophyta) Equisetophyta,Polypodiophyta, 360 svrchní devon Rhyniophyta Trimerophyta Zosterophyllophyta 370 380 390 spodní devon 400 410 svrchní silur 420 Protracheophyta


Stáhnout ppt "Botanika – nejmenší 2010 Milan Štech, Jan Kučera cvičení – Tereza Stachová, Pavel Kúr, Jiří Košnar."

Podobné prezentace


Reklamy Google