Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin úvod. rostlinné orgány růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin úvod. rostlinné orgány růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)"— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin úvod

2 rostlinné orgány růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné) pravé orgány jen u cévnatých r. řasy a mechorosty – analogie: rhizoidy, kauloid, fyloidy metamorfózy –homologické (stejný původ) x analogické (stejná fce)

3 kořen (radix) podzemní nasávací, vodivá, mechanická, zásobní a syntetická fce nenese listy ani pupeny nečlánkovaný bez kutikuly, průduchů (stomat) i barviv klíčení → kořínek (radikula) → hlavní kořen + postranní kořeny → kořenový systém

4 kořen jednoděložné rostliny (+ kapraďorosty) – adventivní (náhradní) kořeny –druhotně netloustnou –vznikají na stoncích i listech → vegetativní množení řízkováním

5 kořen kořenová čepička (kalyptra) –parenchym –slizovitá BS –ochrana, průnik –velké jádro, obnova dělivá zóna –primární meristémy (apik.) prodlužovací zóna –růst buněk, velká vakuola absorpční zóna –kořenové vlášení –diferenciace

6 kořen kořenová pokožka (rhizodermis) –kořenové vlášení (rhiziny) ↑ absorpční plochy, r. s mykorhizou méně, vodní r. vůbec = absorbční trichomy –jednovrstevná (vícevrstevná = velamen) primární kůra (cortex) –vnější vrstva = exodermis jednovrstevná, ochrana, tloustnutí –střední vrstva = mezodermis vícevr. – zásoba, opora (aerenchym) –vnitřní vrstva = endodermis postupné tloustnutí (Casparyho proužky)

7 střední válec (stélé) –pericykl (perikambium) základ postranních kořenů –cévní svazky jednoděložné r. – polyarchní dvouděložné r. – paprsčité → kolaterální –dřeň – parenchym

8

9 mykorhiza houba + rostlina (různé druhy) extraradikální mycelium ektomykorhiza –hyfy nepenetrují BS rostliny –houby s plodnicemi endomykorhiza –hyfy penetrují BS rostl. –houby bez plodnic → uvnitř buňky rostliny

10 bez mykohrizy klusterové kořeny –Proteacea – Afrika, Austrálie dlouhé kořenové vlášení –masožravky

11 kořen tvary: vláknitý, válcovitý, kuželovitý, kulovitý, svazčitý přeměny (metamorfózy) –zásobní fce: hlízy (orsej), bulvy (řepa, celer) –vzdušné kořeny - vlhkost, velamen –pneumatofory –příchytávací fce - břečťan –trny –haustoria - (polo)parazité

12

13 kořen hospodářský význam –potrava (kořenová zelenina) –krmivo pro zvířata (řepa) –potravinářský průmysl (cukrová řepa) –výroba léčiv (kostival, čekanka) –eroze –kořenové čistírny (rákos)

14 kořen → stonek vzrostný vrchol (apikální meristémy) → hypokotyl (změna cévních svazků) → epikotyl (stonek) hypogeické a epigeické klíčení

15 stonek (kaulom)kaulom epidermis –kutikula –průduchy –trichomy, emergence primární kůra –exodermis (hypodermis) –mezodermis –endodermis (Casparyho proužky, škrobová pochva)

16 stonek pericykl –latentní meristém –adventivní kořeny svazky cévní –kolaterální dřeň –paprsky, dutina –chloroplasty, amyloplasty, třísloviny, mléčnice, sekreční kanálky

17 stonek – svazky cévní

18

19 stonek jednoděložné x dvouděložné

20

21 oddenky kapradina jednoděložné

22 sekundární tloustnutí svazkové a mezisv. kambium → sek. lýko a dřevo (letokruhy), s. dřeňové paprsky

23 sekundární tloustnutí letokruhy – jarní a letní dřevo (stimulační a inhibiční fytohormony)

24 sekundární tloustnutí

25 prosenchymatické buňky (→ tracheidy) tvrdé x měkké dřevo (libriform = dřevní vlákno)

26 stonek jádro –odumřelé dřevo - třísloviny, pryskyřice, … –tmavé, tvrdé, nic nevede –ztrouchnivění → dutiny běl –světlejší, funkční

27 sekundární tloustnutí felogén → sekundární kůra (periderm) → korek a borka (rhytidoma)

28 dužnina cévní svazky - žilky pokožka dřeň dřevo lýko kůra

29 morfologie stonku nody a internodia inhibiční látky stvol stéblo lodyha kmen brachyblasty letorosty –nejmladší prýty

30

31 větvení stonku apikální dominance: auxiny x cytokiny dichotomické monopodiální (hroznovité) sympodiální (vrcholičnaté) –dicházium –monocházium tvar koruny

32 pupeny normální –terminální –laterální –axilární → akcesorické seriální kolaterální adventivní –listové řízky –marginální

33 pupeny

34 metamorfózy trny = kolce = přem. brachyblasty fylokladie = kladodie asimilační stonek úponky oddenky hlízy –oddenkové, bazální, lodyžní šlahouny

35

36

37 stonek hospodářský význam –potrava - hlízy, vitamíny, cukrová třtina, koření –píce –dřevní hmota - stavebnictví, papírnictví, nábytkářství, topení, … –korek - podlahy, zátky, …

38 list (fylom) bifaciální, monofaciální, unifaciální epidermis –svrchní –spodní mezofyl –palisádový –houbový cévní svazky = žilnatina (nervatura) –sklerenchymatická pochva –kolaterální –řapík – půlkruh → listová stopa

39

40 bifaciální list – vícevrstevná epidermis

41 monofaciální list přeložení / přetočení listu

42 unifaciální list souměrný podle středové osy

43 list čepel a řapík –(ne)souměrné palisty (ouška → botka) žilnatina –systematika –vidličnatá –uzavřená → síť zpeřená dlanitá znožená –rovnoběžná –souběžná

44 listy trav listová pochva –ouška, jazýček inkrustace pokožky ohýbací buňky asimilační pletivo = = chlorenchym pochvy c. s.

45 jehlice silná vrstva kutikuly, zanořené průduchy členité b. mezofylu, pryskyřičné kanálky

46 tvar a členitost čepele jednoduché –celistvé podle okrajů čepele –členěné podle hloubky zářezu složené z lístkůsložené –zpeřené licho- (přetrhovaně, lyrovitě) sudo- (úponka) –dlanitě složené -četné

47

48 složené listy

49

50

51

52 fylotaxie střídavé listy –jednotlivě –spirála, ortostichy (2/5) vstřícné –dva proti sobě –křižmostojné přeslenité –více než 2 z uzliny

53 modifikace lupenité – asimilace dělohy – zásoba šupiny – ochrana listeny – barvy, zákrov, obal, plevy, pluchy listence – na květní stopce 1-plevy, 2-pluchy, 3-osiny, 4-plušky, 6-tyčinky

54 metamorfózy výtrusné r.: výtrusnicové listy (sporofyly) semenné r.: květy zásobní –cibule šupiny a suknice –dužnaté mechanické –úponky –trny pasti „kořeny“

55

56

57 opad listů odlučovací vrstva ochrana před nadměrným výparem periodické změny podmínek umělé odlistění

58 hospodářský význam zelenina - zelí, špenát, salát, cibule, česnek léčivky - máta, bříza koření - vavřín pochutiny - čaj píce


Stáhnout ppt "Biologie rostlin úvod. rostlinné orgány růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)"

Podobné prezentace


Reklamy Google