Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin rostlinné orgány. růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin rostlinné orgány. růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)"— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin rostlinné orgány

2 růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné) pravé orgány jen u cévnatých r. řasy a mechorosty – analogie: příchytná vlákna, lodyžka, lístky metamorfózy –homologické (stejný původ) x analogické (stejná fce)

3 kořen (radix) podzemní nasávací, vodivá, mechanická, zásobní a syntetická fce nenese listy ani pupeny nečlánkovaný bez kutikuly, průduchů (stomat) i barviv klíčení → kořínek (radikula) → hlavní kořen + postranní kořeny → kořenový systém

4 kořen jednoděložné rostliny (+ kapraďorosty) – adventivní (náhradní) kořeny –druhotně netloustnou –vznikají na stoncích i listech → vegetativní množení řízkováním

5 kořen – podélný řez kořenová čepička –parenchym –slizovitá BS –ochrana, průnik –velké jádro, obnova dělivá zóna –primární meristémy prodlužovací zóna –růst buněk –velká vakuola absorpční zóna –kořenové vlášení –diferenciace

6 kořen – příčný řez kořenová pokožka (rhizodermis) –kořenové vlášení ↑ absorpční plochy, r. s mykorhizou méně, vodní r. vůbec primární kůra –3 vrstvy - vnitřní = endodermis - korkovatí, dřevnatí střední válec –pericykl (prokambium) základ postranních kořenů –cévní svazky paprsčité → kolaterální –dřeň

7

8 kořen tvary: vláknitý, válcovitý, kuželovitý, kulovitý, svazčitý přeměny (metamorfózy) –zásobní fce: hlízy (orsej), bulvy (řepa, celer) –vzdušné kořeny - vlhkost, velamen –pneumatofory –příchytávací fce - břečťan –trny –haustoria - (polo)parazité

9

10 kořen hospodářský význam –potrava (kořenová zelenina) –krmivo pro zvířata (řepa) –potravinářský průmysl (cukrová řepa) –výroba léčiv (kostival, čekanka) –eroze –kořenové čistírny (rákos)

11 stonek (kaulom) nadzemní prýt = stonek + listy nese listy (postavení podle světla) a reprodukční orgány (opylování) propojení kořene a listů (transpirační a asimilační proud) → hlavně vodivá a mechanická pletiva někdy fotosyntéza (kaktusy)

12 stonek pupeny = základ nových orgánů –vrcholový –postranní dřeviny - různé tvary –úžlabní listy uspořádání –adventivní –kryté šupinami, spící pupeny

13

14 vnější stavba uzliny (nody) –přisedání listů –složitá vnitřní stavba –plné –kolínka články (internodia) –růst stonku (několik posledních) letorosty = nezdřevnatělé prýty posledního vegetačního období → výhony

15 typy stonku dužnatý –byliny dřevnatý –stromy - kmen –keře, keříky - větvení hned od země –polokeře - horní bylinná část každoročně odumírá lodyha - bylinný s listy stvol - bezlistý nevětvený stéblo - dutý, kolénka válcovitý, čtyřhranný, trojhranný plazivý, liány

16

17 vnitřní stavba primární stavba –zelený –pokožka (epidermis) –primární kůra - 3 vrstvy, zpevnění, škrob. pochva –střední válec - pericykl (adventivní kořeny), kolaterální cévní svazky, dřeň (živá, mrtvá, dřeňové paprsky)

18

19 vnitřní stavba sekundární stavba –druhotná kůra (periderm) felogén → korek, borkafelogén –druhotné lýko a dřevo kambium → letokruhy

20 vnitřní stavba – druhotné dřevo jádro –odumřelé dřevo - třísloviny, pryskyřice, … –tmavé, tvrdé, nic nevede –ztrouchnivění → dutiny běl –světlejší, funkční

21 stonek větvení –vidličnaté - spíš nižší rostliny –postranní - makroblasty a brachyblasty hroznovité - větve nepřerůstají hlavní stonek vrcholičnaté - větve přerůstají hlavní stonek –často typické pro druh stromu - tvar koruny –podle podmínek

22 stonek metamorfózy –oddenky zásoba, rozmnožování podzemní, adventivní kořeny, šupinovité listy –hlízy oddenkové, stonkové –šlahouny rozmnožování –úponky –trny (kolce)

23

24

25 stonek hospodářský význam –potrava - hlízy, vitamíny, cukrová třtina, koření –píce –dřevní hmota - stavebnictví, papírnictví, nábytkářství, topení, … –korek - podlahy, zátky, …

26 list omezený růst zelený - fotosyntéza transpirace - výdej vody výměna plynů plochý - sluneční záření tvar i vnitřní stavba - reakce na vnější prostředí růst: vrchol → okraj → báze listové pupeny - šupiny / nahé –tvar, poskládání, postavení

27 list typy (v průběhu vývoje rostliny): –dělohy = zárodečné listy - už v semeni, jednodušší stavba, zásoba, různý počet –listeny = redukované listy - květy v úžlabí, někdy barevné, zákrov, obal, …

28 list asimilační listy –čepel + řapík (může chybět) –palisty (opadavé, trny) –dvoulící, jednolící –souměrné (x jilm, begonie) –heterofylie (břečťan)

29 list listová žilnatina = cévní svazky –vedení látek, zpevnění - skler. pochva → odolná –vidličnatá, souběžná (rovnob.), zpeřená, dlanitá

30 list jednoduché –celistvé – okraj listové čepele –dělené – hloubka zářezu (laločný, klaný, sečný) složené –z lístků –zpeřené – licho- / sudozpeřené (úponka) –dlanitě složené -četné

31

32 složené listy

33

34

35

36 list střídavé listy –jeden z každé uzliny –ve spirále vstřícné –dva z každé uzliny –křižmostojné přeslenité –více než 2 z uzliny

37 list - vnitřní stavba pokožka (2), mezofyl - palisádový (slunné a stinné listy) a houbovitý parenchym (velký povrch, sběrné b.)

38 list opad listů –odlučovací vrstva –ochrana před nadměrným výparem –periodické změny podmínek –umělé odlistění

39 list - metamorfózy výtrusné r.: výtrusnicové listy (sporofyly) semenné r.: květy úponky šupiny cibule trny pasti

40

41 list - hospodářský význam zelenina - zelí, špenát, salát, cibule, česnek léčivky - máta, bříza koření - vavřín pochutiny - čaj píce


Stáhnout ppt "Biologie rostlin rostlinné orgány. růst, výživa, výměna látek, rozmnožování vegetativní: kořen, stonek, list generativní: květ, semeno, plod (krytosemenné)"

Podobné prezentace


Reklamy Google