Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šmahelová A., Palička V., Špirková J., Stárková J.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šmahelová A., Palička V., Špirková J., Stárková J."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s vyšetřováním glykémií v návaznosti na klinickou praxi u hospitalizovaných diabetiků
Šmahelová A., Palička V., Špirková J., Stárková J. LF UK a FN Hradec Králové

2 Léčba hyperglykémie u diabetika dnes
Důvod cílové normalizace glykémií 1.Prevence cévních (pozdních) komplikací diabetu klíčové pro ambulantní sledování 2. Prevence a léčba akutních komplikací (hyperglykémie a hypoglykémie) klíčové u hospitalizovaných diabetiků 3. Rozšiřující se možnosti korekce hyperglykémie u diabetika vyžadují aktuální, přesnou a rychlou informaci o glykémii

3 Normální metabolizmus G
Cíl vyšetřování glykémií Včasná diagnostika vývojových fází diabetu (žilní plazma) Monitorování kompenzace diabetu (kapilární krev) DM IGT Porucha metabolizmu G Normální metabolizmus G Beck-Nielsen J Clin Invest 1994

4 Monitorování kompenzace diabetu - vyšetřování glykémií za hospitalizace
Každý třetí hospitalizovaný pacient pro jakoukoliv diagnózu je diabetik Počet všech vyšetřených glykémií na interních a chirurgických klinikách ve FN v Hradci Králové: cca glykémií ročně

5 Monitorování kompenzace diabetu - vyšetřování glykémií za hospitalizace
Divertifikace vyšetřování glykémií na ÚKBD a kliniky FN zcela negarantovala rychlou a kvalitní kompenzaci a léčbu hospitalizovaných diabetiků ÚKBD: průběžné vyšetřování většiny glykémií diagnostika diabetu (o GTT) Jednotlivé kliniky: glukometry různých typů nejednotný způsob kalibrace

6 „PROJEKT 2004“- cíle 1. Zrychlit dodání výsledku glykémie
390 glykémií denně v ranní špičce 200 glykémií při vyšetření 1/minutu jde ráno o více než 3 hodiny 2. Minimalizovat bolest a poranění pacienta při odběru 3. Zjednodušit práci sester a zvětšit prostor pro komunikaci s pacientem 4. Zvýšit kvalitu vyšetření -eradikace preanalytické chyby při transportu -unifikace a standardizace glukometrů 5. Možnost rychlého přenosu výsledků do LIS a NIS (kontinuita) 6. Ekonomické hledisko: vstupní náklady vs kvalita péče Garanti projektu: Diabetologie: MUDr. Alena Šmahelová Klinická biochemie: prof. Vladimír Palička Vedoucí realizačního týmu: Diabetologie: Bc Jitka Stárková Klinická biochemie: Ing. Jana Špírková

7 PROJEKT 2004 Podmínky zahájení a realizace
1. Přenesení stanovení kontrolních a monitorovacích glykémií přímo na klinikách 2. Umístění glukometrů na nejvíce frekventovaná pracoviště 3. Zajištění provozu a průběžného monitoringu kvality ÚKBD FN

8 PROJEKT 2004 Podmínky zahájení a realizace
Měření glykémií na glukometrech PCx zahájeno 7.  postupně na vybraných odděleních Dnes 10 glukometrů na odděleních interních klinik 1 diabetologické 5 interní 4 JIP 1 glukometr náhradní v případě poruchy Testační proužky přidělovány centrálně z ÚKBD na jednotlivá pracoviště dle potřeby

9 PROJEKT 2004 Podmínky zahájení a realizace
Diabetologické oddělení 750 glykémií za 1 měsíc na glukometru s biosenzorickou technologií Výsledek potvrzuje předpokládaný efekt Jednoduchá obsluha glukometru Okamžitý výsledek (20 vteřin) Minimální mutilace bříšek prstů, minimum krve Odpadá administrativa (paměť 4000 glykémií) Zpětná kontrola pacienta i sestry (pořadové číslo)

10 PROJEKT 2004 Přenos a záznam výsledků vyšetřených glykémií
Výsledky glykémií včetně identifikace sestry, která vyšetření provedla, jsou evidovány v databázi pacientů na ÚKBD. Přenos výsledků z oddělení do LIS je umožněn vložením glukometru do dokovací stanice v dohodnutých časových intervalech a současně po potvrzení pracovníkem laboratoře jsou výsledky exportovány do NIS.

11 PROJEKT 2004 Přenos a záznam výsledků vyšetřených glykémií
Laboratorní informační systém (Stapro) umožňuje přenos výsledků glykémií a kontrolních vzorků na základě pozitivní identifikace pacientů: barkódy. Tisk barkódů z nemocničního informačního systému (AMIS) ve FN Hradec Králové byl vyřešen Oddělením výpočetních systémů. Nyní rozšiřování této technologie na další oddělení vybraných klinik.

12 PROJEKT 2004 Používání glukometrů PCx ve FN Hradec Králové (1. 9

13 PROJEKT 2004 Spolupráce klinik a ÚKBD
ÚKBD zodpovídá za správnost výsledků naměřených na glukometrech. Při poruše glukometru PCx nebo zjištěných nedostatcích kontaktuje pověřený pracovník ÚKBD pracovníka firmy. Sestry na jednotlivých odděleních jsou opakovaně proškolovány.

14 PROJEKT 2004 Kontrolní systém – správnost výsledků
Kliniky: denně kontrola každého glukometru kontrolními vzorky (Low a High) sestrami na odděleních. ÚKBD: 1 x měsíčně srovnání výsledků všech glykémií z glukometrů s glykémiemi na analyzátorech v laboratoři ( měření – úseková laborantka, hodnocení – vedoucí úseku). Používají se vzorky pacientské krve s normální a patologickou hodnotou. Informace klinik o výsledcích kontroly

15 Výsledky kontrol kvality
kontrolní materiál: MediSense (Abbott) měří sestry na jednotlivých odděleních automaticky jsou přenášeny naměřené hodnoty do LIS po vložení do dokovací stanice společně s výsledky glykémií 2 hladiny Low a High Low (2,9 mmol/l) CV (%) 7,9 bias (%) 5,5 High (17,6 mmol/l) CV (%) 4,5 bias (%) 3,4

16 Hodnocení naměřených výsledků na glukometrech PCX s hodnotami naměřenými na analyzátorech na ÚKBD
Vzorek A Vzorek B glykémie mmol/l MODULÁR S 4,26 BECKMAN 4,10 13,34 13,00 MODULÁR R 4,53 EBIO 4,20 13,66 13,04 Oddělení PCx dif.MS% dif.MR% dif.B % dif.E% 1111 JIP I 1,41 7,28 2,44 0,00 11,90 10,79 12,88 8,46 8,74 1111 JIP II 3,90 8,45 13,91 4,88 7,14 11,70 12,29 14,35 10,00 10,28 1122 odd.B 12,30 7,80 9,96 5,38 5,67 1123 odd.C 4,00 6,10 4,76 12,80 4,05 6,30 1,54 1,84 2312 JIP A 3,76 9,49 2,38 2312 JIP B 2311 4,30 0,94 5,08 2,55 4,83 0,31 2322 12,70 4,80 7,03 2,31 2,61 2323 Datum: Podpis: ing.Špirková Jana - vedoucí úseku POCT Hodnocení: Výsledky jsou v povolených hodnotách diference.

17 Diference hodnot glukometrů PCX od referenční metody naměřené na ÚKBD
Výsledky kontrol jsou v pásmu povolené tolerance 15%

18 Systém finanční úhrady
Glykémie jsou do systému pojišťoven vykazovány cestou ÚKBD, jde však o vyšetření zahrnutá do ošetřovacího dne. Pokud by byla některá proplácena, budou proplácena ÚKBD, protože toto pracoviště zase naopak hradí všechny náklady. V systému účetnictví nemocnice je tento způsob již zaveden.

19 PROJEKT 2004 Výhody nového systému vyšetřování glykémií
Unifikace metod používaných na klinikách Rychlá informace o výsledku Návaznost na LIS a NIS (dříve nebylo zaznamenáno změření na glukometru) Unifikovaný systém kontroly kvality výsledků Těsnější spolupráce klinické biochemie a centra diabetogie FN

20 Závěr - současné hodnocení
Dosavadní výsledky jednoznačně ukázaly výhody tohoto způsobu vyšetřování glykémií pro pacienta, ošetřující personál i laboratorní pracovníky. Korektní a rychlá informace o hodnotě glykémie navíc usnadnila obtížné rozhodování při úpravě algoritmu antidiabetické (zejména inzulínové) léčby. Hlavním ziskem je výrazné zlepšení kvality péče o pacienta s diabetem, hospitalizovaného ve FN.

21 ZÁVĚR Typický příklad, kdy se diabetolog ani v budoucnu neobejde bez úzké spolupráce s klinickým biochemikem. 1. Výzkum 2. Běžná klinická praxe: diagnostika diabetu a komplikací kontrola kompenzace/léčby diabetu


Stáhnout ppt "Šmahelová A., Palička V., Špirková J., Stárková J."

Podobné prezentace


Reklamy Google