Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Kozák.  Proč se tím budeme zabývat?  Existuje něco obecnějšího než transakce?  U transakce uvažujeme pouze operace čtení, zápisu...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Kozák.  Proč se tím budeme zabývat?  Existuje něco obecnějšího než transakce?  U transakce uvažujeme pouze operace čtení, zápisu..."— Transkript prezentace:

1 Jakub Kozák

2  Proč se tím budeme zabývat?  Existuje něco obecnějšího než transakce?  U transakce uvažujeme pouze operace čtení, zápisu...

3  Anglicky a ve firmách tzv. business process  Definice:... je množina jedné nebo více propojených činností, společně přispívajících k dosažení podnikového cíle, obvykle ve vazbě na organizační strukturu, která definuje funkční role a vztahy  Jak dlouho trvá – minuty, dny i déle  Příklad – prodej výrobku

4  O sjednocení terminologie v této oblasti se snaží instituce Workflow Management Coalition (WFMC, www.wfmc.org)  Workflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu.  Workflow Management System (WFMS) definuje, vytváří a řídí průběh procesu. Je schopen interpretovat definici procesu, komunikovat s účastníky workflow a v případě potřeby spustit další aplikace.

5  Statické aspekty workflow:  Aktivity ▪ Interaktivní – vykonávány po zásahu uživatele ▪ Neinteraktivní – plně vykonávány v režii WFMS  Datové objekty ▪ Aplikační data – zpracovávána a produkována aktivitami ▪ Procesní data – nutná pro vykonávání workflow, např. stav aktivity, začátek aktivity apod.  Agenti – uživatelé nebo programy  Dynamické aspekty  Co (aktivita) má být vykonáno kdy, kým a s jakými daty?  Rozvržení aktivit: ▪ Ad hoc – až při běhu ▪ Při definici – pořadí je definováno navrhovatelem workflow

6 Zákazník Bankovní úředník Vyplacení Ověření Řídící pracovník Žádost o půjčku Žádost zamítnuta Žádost přijata

7

8  Podle zapojení uživatelů  Orientované na uživatele - většinu práce zajišťují uživatelé a WFMS slouží jako podpora pro spolupráci a koordinaci.  Systémově orientované - vysoce automatizované procesy, vliv uživatelů je malý.  Podle charakteru procesů  Kolaborativní – podpora týmové spolupráce  Ad hoc – nejsou standardizované, většinou jedinečné  Administrativní – běžná denní agenda  Produkční – hlavní podnikové procesy, vysoce automatizované

9

10  Definice procesu – popisuje strukturu procesu – činnosti, role, pravidla  Řídící data WF – interní data spravovaná jádrem systému  Aplikační data WF – specifická data aplikací, která WFMS nikdy nevidí  Věcná data WF – zpracovávána jádrem systému, na jejich základě se v případě alternativního postupu rozhoduje o dalším kroku  Seznam úkolů – datová struktura, do níž jsou ukládány všechny úkoly, které musí uživatel vykonat  Model organizační struktury – role pracovníků, vztahy mezi nimi...

11  Referenční model systému workflow představuje základní architekturu systémů workflow, která vzešla z potřeby standardizace architektury těchto systémů.  Jednotlivá rozhraní jsou definovaná např. v dokumentech WFMC.

12  Založený na mailových zprávách (mail-based) zasílání úloh a dokumentů mailem  Založený na databázovém systému (database- based) uložení dokumentů a informací o procesech v databázi, do které musí agenti (uživatelé, aplikace...) přistupovat  Tento způsob je výhodnější pro řízení workflow  Lze využít všechny výhody DBMS, včetně jejich implementace řízení transakcí  Implementace WFMS pomocí aktivní DB

13  WFMS musí zajistit konzistenci, kontrolu konkurence a zotavení z chyb.  Podobné problémy jsou řešeny v teorii transakcí.  Cílem tedy je rozšířit koncept transakcí i na workflow, abychom mohli popsat požadavky na korektnost a spolehlivost jednotlivých částí workflow.

14  Korektnost  Konzistence jednotlivých úloh – zodpovědnost osoby, která úlohu implementuje  Konzistence jednotlivých workflow – pokud jsou workflow vykonávána paralelně, mohou vznikat nekonzistence  Konzistence v průběhu vykonávání různých konkurentních workflow – různá workflow pracují nad stejnými daty  Spolehlivost – potenciální zdroje selhání  (1) selhání engine  (2) selhání úlohy  (3) selhání komunikace

15  Flat transakce  nejjednodušší a nejběžnější  příliš omezující  nehodí se pro popis workflow  Workflow má následující charakteristiky:  Dlouhé trvání ▪ Tradiční transakční modely byly vyvinuty pro krátké transakce. ▪ Vykonávat složité dlouho běžící úlohy jako jednu ACID transakci je nemožné (zpoždění ostatních kratších úloh). ▪ Není možné zahodit dlouhé úseky práce.  Kooperace a konkurence ▪ V jistém smyslu tolerance nekonzistentních výsledků ▪ Uspořádatelnost se pro workflow nedá použít

16  Flat transakce nejsou vhodné, vznikaly další komplikovanější modely  Rozšířené transakce – např. hnízděné transakce  Relaxované transakce – zmírněné požadavky na ACID  Nicméně úspěch flat modelu byl v jeho jednoduchosti  Při rozšiřování transakcí pro workflow „více neznamená lépe“, je potřeba najít hranici mezi komplexností a použitelností  Stávající modely byly příliš databázově orientované, což se pro workflow nehodí

17  Spojení pokročilých transakčních modelů a workflow  Hlavní charakteristiky transakcí pro workflow (workflow transactions)  Analogie s klasickými transakcemi – TWF je posloupnost úloh ve workflow, pomocí nichž se business process dostane z jednoho konzistentního stavu do jiného konzistentního stavu  Transakční struktura ▪ TWF musí povolovat hierarchické struktury, aby se dalo použít pro komplexní aplikace ▪ Workflow se obvykle skládá z mnoha aktivit, které samy o sobě mohou být workflow

18  Atomicita ▪ Při selhání není cílem vrátit se úplně na začátek. ▪ Použije se selektivní rollback, který vrátí workflow do posledního konzistentního stavu, k jehož nalezení je potřeba účast expertní osoby. ▪ V online systému se nelze vracet do minulosti, pak se nabízí možnost alternativní cesty ve workflow. ▪ TWF tedy zmírňuje požadavek klasické atomicity, který říká „všechno, nebo nic“.  Konzistence ▪ Nejde o konzistenci v rámci jedné aktivity, ale o provedení aktivit ve správném pořadí. ▪ Commit aktivity garantuje její správnost. ▪ Pokud aktivita selže, je potřeba nastartovat proces obnovení.

19  Izolace ▪ Díky povaze workflow (dlouhé trvání, kooperace, konkurence) nelze vykonávat TWF v absolutní izolaci od konkurentních transakcí. ▪ Uspořádatelnost je příliš omezující, ale existují přístupy, jak ji obejít, např. sémantická uspořádatelnost ▪ Spočívá v nalezení kompatibilních aktivit lidským expertem, tj. aktivit, jejichž pořadí vykonání neovlivní výsledek  Trvanlivost ▪ Jakmile TWF (nebo sub-TWF) provede commit, je to trvalé ▪ Commit může být „vrácen zpátky“, pokud abortuje rodičovská transakce

20  Workflow je užitečný koncept, který se v jisté formě používá ve všech společnostech  Transakce lze rošířit i pro workflow  Každá aplikace pro workflow má ale specifické požadavky, proto transakční modely pro workflow musí být flexibilní a snadno přizpůsobitelné

21  A. Carda, R. Kunstová: Workflow Nástroj manažera pro řízení podnikových procesů, Grada Publishing, a. s., 2003  J. Eder, H. Groiss, W. Liebhart: Workflow Management and Databases, Proc. 2ème Forum Int. d´Informatique Appliquée, 1996  A. Sheth, M. Rusinkiewicz: On Transactional Workflow, Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering, Vol. 16 No. 2, 1993  Dokumenty Workflow Management Coalition na www.wfmc.org


Stáhnout ppt "Jakub Kozák.  Proč se tím budeme zabývat?  Existuje něco obecnějšího než transakce?  U transakce uvažujeme pouze operace čtení, zápisu..."

Podobné prezentace


Reklamy Google