Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení & Řízení produktů Petra Krajníková, ČSOB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení & Řízení produktů Petra Krajníková, ČSOB"— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení & Řízení produktů Petra Krajníková, ČSOB

2 Agenda Projektové řízení 1 Product development 2

3 Co znamená projektové řízení?

4 Definice projektového řízení
Proces, ve kterém jednotlivci/organizace využívají své zdroje k realizaci projektů Lidé řídí různé projekty, když dělají něco, co má předem daný cíl, začátek a konec Vedení projektů Project management

5 Definice projektu I. Činnost, která má jasně daný
cíl začátek konec Zdroje na jeho realizaci jsou omezené Není jistý výsledek může být hmotný (nová webová stránka) nehmotný (uspořádání školení)

6 Definice projektu II. „Sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, definována časová omezení a má stanoveny limity pro čerpání zdrojů na realizaci“ Tato definice obsahuje 3 hlavní základny projektového managementu čas zdroje náklady Čas PŘEDMĚT PROJEKTU Náklady Dostupnost zdrojů

7 Zásady úspěšných projektů I.
CÍLE PROJEKTU ujasnit, čeho má projekt dosáhnou SPOLUPRACOVNÍCI lidé, se kterými spolupracujete, kolegové PRAVOMOCE A ODPOVĚDNOST v případě, že se projektu účastní více osob jasně rozdělit pravomoci i odpovědnost určit projektového manažera: člověk s celkovou odpovědností za projekt, který koordinuje a kontroluje práci ostatních členů projektového týmu

8 Zásady úspěšných projektů II.
SLEDOVÁNÍ KVALITY určit požadavky na kvalitu výsledku a sledovat její vývoj v průběhu celého projektu kritéria úspěchu PLÁNOVÁNÍ větší záměry vyžadují plánování celého projektu a detailní plánování jeho aktuálních částí REVIZE pravidelné kontroly, jak si projekt stojí oproti původnímu plánu možné přehodnocení projektu na základě nových okolností / případné zrušení projektu

9 Zásady úspěšných projektů III.
DOKUMENTACE vedení dokumentace k projektu výstupy ze schůzek, závěry jednání, zaznamenání procesů, technická specifikace produktu, business specifikace apod. slouží i pro případné personální změny (zvláště projektového manažera) DOKONČENÍ PROJEKTU úspěšné dokončení projektu znamená i úspěšné zavedení do provozu, užívání apod. následné sledování fungování projektu v praxi FEED BACK, BEST PRACTISE

10 Cíle projektu Popis účelu, jehož má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo např. zavedení nového produktu zvýší tržní podíl o x% Nová hodnota nový produkt úprava stávajícího produktu zavedení nové služby pro klienty atd. Cíl má zásadní význam pro projekt

11 Cíle projektu Mají důležitou úlohu v průběhu celého životního cyklu projektu, nejdůležitější jsou ve fázi: zahájení projektu – vychází z nich zadání projektu plánování uzavření projektu – celkový úspěch projektu je měřen podle stupně splnění těchto cílů

12 Jaké mají CÍLE být? Pro správnou definici cílů se využívá technika SMART S – Specifik – cíle mají být specifické, konkrétní M – Measurable – cíle mají být měřitelné A – Assignable – cíle mají být přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností R – Realistic – cíle mají být dosažitelné a realistické T – Time-bound – cíle mají být časové ohraničené

13 Příklady projektů z bankovní praxe
Zvýšení úrokové sazby u spotřebitelského úvěru o 1% na 9,9% k Zavedení služby internetového bankovnictví pro klienty s Aktivním kontem k Zavedení nového produktu Splátková karta v Poštovní spořitelně k Migrace kreditních karet na čipové k Zavedení volitelného cestovního pojištění ke všem platebním kartám k Zrušení poplatku za výběr z bankomatu pro debetní karty k .....

14 Projektový plán v praxi
Jak byste sestavili projektový plán při zavedení nového benefitu u stávajícího produktu, např. zavedení cestovního pojištění na kreditní kartu? Čím byste v projektu začali? Na koho byste se nejdříve obrátili? Co byste museli před zahájením projektu připravit?

15 Projektový plán v praxi

16 Agenda Projektové řízení 1 Product development 2

17 Co si představujete pod pojmem „product development“ nebo řízení produktů?

18 Product development Oblast hledání příležitostí v produktovém portfoliu Správa a řízení produktového portfolia tvorba produktové strategie hledání opatření pro maximalizaci výnosů opatření na podporu prodeje správa stávajícího portfolia definice příležitostí pro nové produkty a služby návrh nových produktů úpravy stávajících produktů informace

19 Řízení produktů – product development I.
Zaměřeno na vývoj produktů kreditních karet v rámci útvaru Spotřebního financování ČSOB Být zodpovědným centrem pro oblast kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a kontokorentů v rámci skupiny ČSOB Mít plnou zodpovědnost za vývoj a řízení svěřených produktů, způsoby prodeje produktu, návrhy na zlepšení, úpravy produktu

20 Řízení produktů – product development II.
Poskytovat know-how z oblasti produktů Spotřebního financování Udržování vztahů s distribučními sítěmi (pobočky ČSOB, Česká pošta, agenti ČMSS a ČSOB Pojišťovny, přímé kanály) Řízení rizika produktů

21 Product development – nový produkt I.
Na začátku je nápad, vize nového produktu Nutné zodpovědět otázku: JAK UDĚLAT ZE SKVĚLÉHO NÁPADU NOVÝ A ÚSPĚŠNÝ PRODUKT?

22 Product development – nový produkt II.
Jaké jsou (nenaplněné) potřeby klientů? Je na trhu prostor pro nový produkt/službu? Známe cílového zákazníka? Co od produktu očekává? Jakým způsobem mu nový produkt nabídneme? Jak optimalizovat parametry produktu? Jak optimalizovat cenu produktu? Jak optimalizovat design produktu? atd.

23 Produktový manažer pro kreditní karty
Co je kreditní karta Co je náplní činnosti produktového manažera Za co má produktový manažer hlavní zodpovědnost Čím se zabývá produktový manažer kromě svěřeného produktu ?

24 Kreditní karta Platební nástroj a půjčka v jednom
Kreditní karta není vázána na běžný účet, má samostatný úvěrový účet Klient má na kartě úvěrový limit, čerpá peníze banky Bezúročné období – až 45 dnů (peníze pro klienta zdarma) Široké využití karty – platby v obchodech, výběry z bankomatu, převod peněz na běžný účet, nákupy na internetu Volitelné datum splatnosti Minimální splátka 5% z vyčerpané částky

25 Role produktového manažera – KK ČSOB I.
Řízení portfolia produktů Spotřebního financování definování parametrů produktu řízení profitability card usage management definice způsobu komunikace s klientem distribuce produktů Definování strategie produktů SF a tvorba obchodních plánů

26 Role produktového manažera – KK ČSOB II.
Vývoj a koordinace projektů, podpora produktů definování nových produktů a služeb + spolupráce s ostatními útvary banky návrhy na zlepšení stávajících produktů a služeb nastavování a zlepšování procesů (prodejní procesy, follow-up cally, direct maily) spolupráce při definování marketingového mixu Know-how produktů spotřebního financování monitorování konkurence informace o standardech platebních systému VISA, MasterCard sdílení best practise v rámci produktů SF

27 Product development v praxi I.
Ať již zavedení nového produktu, nové funkcionality na stávajícím produktu nebo úprava současného produktu si většinou vyžádá realizaci prostřednictvím projektu určit projektový tým připravit business specifikaci určit zdroje určit časovou náročnost schválit projekt v rámci banky! (s ohledem na priority dalších projektů) naplánovat jednotlivé činnosti v rámci projektu vést projektové schůzky koordinovat potřebné aktivity v rámci jednotlivých útvarů kontrolovat splnění potřebných činností

28 Product development v praxi II.
zajistit informovanost o novém produktu / úpravě stávajícího produktu na pobočkovou síť, Call centrum informovat o novém produktu / úpravě stávajícího produktu klienty (určit jakým způsobem: direct mail, oznámení, výpis, Call centrum, SMS, ...) zajistit dopad zavedení nového produktu / úpravy stávajícího produktu do metodiky instrukce pro pobočky produktové listy pro pobočky Obchodní podmínky Sazebník apod. zajistit školení pro distribuční síť (pobočky, Call centrum)

29 Product development v praxi III.
zavedení nového produktu – PR, komunikace úprava stávajícího produktu – realizace sledování kritérií úspěšnosti – monitoring vyhodnocení feed back z poboček, od klientů, z Call centra využití best practise pro další inovaci produktu sledování konkurence, reakce na zavedení nového produktu cenová politika atd.

30 Otázky ?


Stáhnout ppt "Projektové řízení & Řízení produktů Petra Krajníková, ČSOB"

Podobné prezentace


Reklamy Google