Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vychovávejme srdcem Dona Boska, Heslo hlavního p ř edstaveného na rok 2008 k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vychovávejme srdcem Dona Boska, Heslo hlavního p ř edstaveného na rok 2008 k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce."— Transkript prezentace:

1

2 Vychovávejme srdcem Dona Boska, Heslo hlavního p ř edstaveného na rok 2008 k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce znevýhodn ě ných, zasazováním se o jejich práva. k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce znevýhodn ě ných, zasazováním se o jejich práva. zpracovala Elena Cristino přeložil Martin Hobza

3 Semeno a p ů da Život Plody Péče Vychovatel Hlasatel Život je velký dar Boha, „milovníka života“. Sv ěř il sv ě tu jeho semeno, abychom s Ním spolupracovali na jeho r ů stu.

4 Semeno a p ů da Život Plody Péče Vychovatel Hlasatel Toto semeno pot ř ebuje “padnout do dobré p ů dy”

5 Semeno a p ů da Život Plody Péče Vychovatel Hlasatel a p ř inést hojné plody

6 Semeno a p ů da Život Plody Péče Vychovatel Hlasatel nestačí však dobrá p ů da, je t ř eba také trp ě livého a namáhavého úsilí zem ě d ě lce, který je zalévá, pečuje o n ě a pomáhá mu r ů st

7 Semeno a p ů da Život Plody Péče Vychovatel Hlasatel tímto zem ě d ě lcem života je vychovatel

8 Semeno a p ů da Život Plody Péče Vychovatel Hlasatel jsme povoláni, abychom hlásali mladým novost života, který nám Kristus nabízí: máme ho nabídnout vou zuje a rozvíjet výchovou, která osvobozuje dé mladé a chudé od útisku jejejich síly a uvol ň uje jejich nejlepší síly

9 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Preventivní systém Výzvy Vlastníme skutečný poklad: pedagogiku Dona Boska

10 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Preventivní systém Výzvy Pedagogika, v níž vládne respekt v ů či mladému člov ě ku

11 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Preventivní systém Výzvy v ů či jeho velikosti i jeho k ř ehkosti

12 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Preventivní systém Výzvy v ů či jeho d ů stojnosti Božího dít ě te.

13 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Preventivní systém Výzvy Pedagogika Dona Boska je poklad, který musíme: uchovávat obnovovat omlazovat obohacovat

14 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Výzvy Salesiánská pedagogika a preventivní systém Preventivní systém

15 Respekt Pedagogika Velikost a k ř ehkost D ů stojnost Poklad Preventivní systém Výzvy jsou nejlepším p ř ínosem, který m ů žeme nabídnout k ř ešení velikých výzev … lidských práv výchovyvýchovy rodinyrodiny životaživota

16 Vychovávat srdcem Dona Boska Pečovat o všestranný (integrální) rozvoj mladých Hájit lidská práva

17 = účinná blízkost, účastí, doprovázením, animací, sv ě dectvím, nabídkou povolání. Vychovávat srdcem Dona Boska Pečovat o všestranný rozvoj mladých Hájit lidská práva

18 obnovená volba p ř edevším pro nejchudší nejohrožen ě jší mladé Vychovávat srdcem Dona Boska Pečovat o všestranný rozvoj mladých Hájit lidská práva

19 sázka na pozitivní zdroje v každém mladém člov ě ku, jakkoli poznamenaném životem. jakkoli poznamenaném životem. Vychovávat srdcem Dona Boska Pečovat o všestranný rozvoj mladých Hájit lidská práva

20 …p ř edchází zlu d ů v ě rou v dobro. … že se znovu rozhodneme pro výchovu, která… Vychovávat srdcem Dona Boska Hájit lidská práva Pečovat o všestranný rozvoj mladých

21 …doprovází mladé lidi vytrvale a trp ě liv ě... … že se znovu rozhodneme pro výchovu, která… Pečovat o všestranný rozvoj mladých Vychovávat srdcem Dona Boska Hájit lidská práva

22 …formuje solidární osobnosti otev ř ené hodnotám života a víry... … že se znovu rozhodneme pro výchovu, která… Pečovat o všestranný rozvoj mladých Vychovávat srdcem Dona Boska Hájit lidská práva

23 …uschop ň uje ke smysluplnému, radostnému, odpov ě dnému a kompetentnímu životu... … že se znovu rozhodneme pro výchovu, která… Pečovat o všestranný rozvoj mladých Vychovávat srdcem Dona Boska Hájit lidská práva

24 …hájením kultury toho druhého... … zvlášt ě mladistvých… Vychovávat srdcem Dona Boska Pečovat o všestranný rozvoj mladých Hájit lidská práva

25 … s v ě domím, že vyjad ř ovací styl lidských práv nám umožní i dialog a za ř azení naší pedagogiky do rozličných kultur našeho sv ě ta Hájit lidská práva Vychovávat srdcem Dona Boska Pečovat o všestranný rozvoj mladých … zvlášt ě mladistvých…

26 obnovené rozhodnutí se pro komunitní sdílení obnovený pastorační zám ě r

27 obnovené rozhodnutí se pro komunitní sdílení … komunitní rozm ě r salesiánské pedagogické zkušenosti...

28 obnovené rozhodnutí se pro komunitní sdílení obnovený pastorační zám ě r … starost o spásu osoby...

29 obnovené rozhodnutí se pro komunitní sdílení … kdokoli žije v duchu Dona Boska, p ř ijímá jako výchozí bod situace, v nichž se mladí nacházejí, a jejich schopnost dát se na cestu k ví ř e … … kdokoli žije v duchu Dona Boska, p ř ijímá jako výchozí bod situace, v nichž se mladí nacházejí, a jejich schopnost dát se na cestu k ví ř e … obnovený pastorační zám ě r

30 obnovené rozhodnutí se pro komunitní sdílení …Každý má právo na Krista… P ř i jeho hlásání se nesmí usp ě chat čas, zárove ň však nesmí uplynout naprázdno. …Každý má právo na Krista… P ř i jeho hlásání se nesmí usp ě chat čas, zárove ň však nesmí uplynout naprázdno. obnovený pastorační zám ě r

31 Vychovávejme srdcem Dona Boska, Heslo hlavního p ř edstaveného na rok 2008 k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce znevýhodn ě ných, zasazováním se o jejich práva. k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce znevýhodn ě ných, zasazováním se o jejich práva. přeložil Martin Hobza zpracovala Elena Cristino


Stáhnout ppt "Vychovávejme srdcem Dona Boska, Heslo hlavního p ř edstaveného na rok 2008 k všestrannému rozvoji života mladých, zvlášt ě t ě ch nechudších a nejvíce."

Podobné prezentace


Reklamy Google