Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Melvin Wong, Ph.D. Licensed Clinical Psychologist (California) ChristianMentalHealth.com 220 Montgomery St., Suite 1098,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Melvin Wong, Ph.D. Licensed Clinical Psychologist (California) ChristianMentalHealth.com 220 Montgomery St., Suite 1098,"— Transkript prezentace:

1 Melvin Wong, Ph.D. Licensed Clinical Psychologist (California) ChristianMentalHealth.com Info@ChristianMentalHealth.com 220 Montgomery St., Suite 1098, San Francisco, CA 94104 Odpovědi Pro-Gay kritikům Copyright © Melvin W. Wong, Ph.D. 1996-2005 Copyright, 2005 Exodus Global Alliance

2 “ Léčebné postupy ” “Nenuťte lidi, aby se vzdali své homosexuality.”

3 “ Léčebné postupy ” Je to nedemokratické Bez možnosti výběru Netolerance vůči změně Sebeurčení Volná komerční sféra

4 “Neetické a škodlivé” 1.Není to nemoc: Není co léčit ! Budeš-li léčit, postupuješ proti směrnicím Chováš se neeticky: škodlivě 2.Léčba homosexuality způsobuje škodu “U některých jedinců je výsledkem léčení sebevražda !”

5 “Neetické a škodlivé” 1.Není to nemoc: Není co léčit ! Budeš-li léčit, postupuješ proti směrnicím Chováš se neeticky: škodlivě Tato diagnostická kategorie byla v USA odstraněna Byl to krok politický a ne vědecký Sborník ICD-10 diagnozu obsahuje

6 “Neetické a škodlivé” 1.Léčba homosexuality způsobuje škodu “U některých jedinců je výsledkem léčení sebevražda !”

7 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. SHRNUTÍ Co motivuje jednice k tomu, aby usiloval o nápravnou terapii a byl členem ex-gay skupin ? Jak vycítí, že je neškodná a prospěšná ? V této studii na tyto otázky odpovídali 202 jedinci, kteří prošli intervencemi měnícími jejich sexuální orientaci. Výsledky ukazují, že většině se nepodařilo svou sexuální orientaci změnit, a mnozí udávali, že mají s těmito nápravnými intervencemi spojeno poškození. Menšina popisuje pocit, že jim bylo pomoženo, ačkoliv ne nezbytně v oblasti původního cíle, jímž byla změna sexuální orientace. Je zde ukázán vývojový model popisující různé cesty jednotlivců, kteří se pokusili změnit svou sexuální orientaci.

8 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. SHRNUTÍ …Výsledky ukazují, že většině se nepodařilo svou sexuální orientaci změnit, a mnozí udávali, že mají s těmito nápravnými intervencemi spojeno poškození. Menšina popisuje pocit, že jim bylo pomoženo,…

9 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. SHRNUTÍ … … Výsledky ukazují, že většině se nepodařilo změnit, …

10 200 JEDINCŮ, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE ZMĚNILI SVOU SEXUÁLNÍ ORIENTACI Z HOMOSEXUÁLNÍ NA HETERSOSEXUÁLNÍ MUDr. Robert L. Spitzer Vedoucí Oddělení biometrického výzkumu a profesor psychiatrie, Kolumbijská Universita 1051 Riverside Drive, Unit 60, NYS Psychiatric Institute New York, NY 10032 (Presentováno na sjezdu APA: Americká Psychiatrická Asociace: 9.května 2001, New Orleans, U.S.A.)

11 Výzkum doktora Roberta Spitzera APA: New Orleans, 9.května 2001 New York Times www.ChristianMentalHealth.com Původní verze prezentace výzkumu v plném rozsahu Volně dostupné na internetu

12 Terapeuticky nesprávné Ateistický psychiatr tvrdí, že se gayové mohou změnit Spitzer je profesorem psychiatrie na Kolumbijské Universitě a vedoucím Oddělení biometrického výzkumu Psychiatrického Institutu ve státě New York Sám sebe popisuje jako židovského ateistu Přispívající šéfredaktor Douglas LeBlanc se vyptával doktora Spitzera po telefonu

13 Někteří z Vašich kritiků by řekli, že jenom fundamentalisté by vůbec pomysleli na použití nápravné terapie. Situace se za posledních 20 nebo 30 let drasticky změnila. Když jsem v roce 1961 začal svoji klinickou praxi, bylo velice běžné dostat pacienta, muže, který se chtěl změnit. Dnes tito lidé k psychiatrům nechodí, protože bylo vyřčeno, že lékařský obor duševního zdraví to již za problém nepovažuje.

14 Komentář: Psychiatrie a homosexualita MUDr. Robert L. Spitzer, Wall Street Journal, 23.května 2001 Mnoho pacientů, informovaných o tom, že mohou být zklamáni, pokud bude terapie neúspěšná, může učinit racionální rozhodnutí pracovat na rozvoji svého heterosexuálního potenciálu a minimalizovat nechtěná homosexuální lákadla.

15 Komentář: Psychiatrie a homosexualita MUDr. Robert L. Spitzer, Wall Street Journal, 23.května 2001 Nicméně, stále se držím toho, že touha změnit se, nemůže být vždy redukována na pouhé podlehnutí společenskému tlaku. Někdy tento výběr může být rozumovým závěrem, cíleným na vlastní já. Profesionálové v oblasti mentálního zdraví by měli přestat směřovat k zákazu takové terapie.

16 Výzkum MUDr. Roberta Spitzera APA: New Orleans, 9.května 2001 New York Times MUDr. Spitzer řekl: "Zdálo se mi, že všeobecně přijímaný názor o tom, že je možné zabránit určitému chování, ale nelze změnit sexuální orientaci, byl nesprávný."

17 Komentář: Psychiatrie a homosexualita MUDr. Robert L. Spitzer, Wall Street Journal, 23.května 2001 Zjistil jsem, že v onom unikátním vzorku, který jsem studoval, mnozí podstatně změnili svou sexuální vzrušivost a fantazii – a ne pouze chování. Dokonce i jedinci, kteří nedosáhli tak značných změn byli přesvědčeni, že to pro ně bylo extrémně přínosné.

18 Bývalý prezident Americké psychologické společnosti: Dr. Robert Perloff "Jedinec má právo vybrat si, zda se on nebo ona chce stát up ř ímným (-ou). Je to jeho nebo její volba, nikoliv volba ideologicky motivované zájmové skupiny

19 Bývalý prezident Americké psychologické společnosti: Dr. Robert Perloff Odradit psychoterapeuta od pé č e o klienta, který si p ř eje zm ě nu, z d ů vod ů, které vysv ě tlím, [je] proti výzkumu, proti v ě d ě a je v rozporu s hledáním pravdy.

20 Bývalý prezident Americké psychologické společnosti: Dr. Robert Perloff Odmítnout klientovi mo ž nost podstoupit psychoterapii je potencionáln ě škodlivé pro č lov ě ka, který m ůž e velmi dob ř e mít emocionální problémy a mentální bariery nesouvisející s jeho sexuální orientací.

21 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. SHRNUTÍ … mnozí udávají, že mají s těmito nápravnými intervencemi spojeno poškození...

22 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. Původní název studie byl “Homofobické terapie: Důkazy poškození“ Po prvních 20 rozhovorech jsme zjistili, že někteří účastníci udávali jak pomoc, tak poškození.

23 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. … období desiluze … nejvíce sužující. … prožití obnovy ego-dystonické touhy po stejném pohlaví... je neúspěchem terapie... signifikantní nárůst pocitu viny, deprese, úzkosti, zmatenosti a sebeobviňování díky navrátivší se touze po stejném pohlaví nebo po takovém chování.

24 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. U některých účastníků z této skupiny se objevilo závažné sebepoškozující chování, zahrnující také sebevražedné náznaky, nechráněný anální pohlavní styk s neotestovanými partnery a těžkou látkovou závislost.

25 “Výrazné” nebo “extrémní” problémy s depresí 43% 47% 1% 4% 1% 4%

26 Snaha o změnu byla “velmi přínosná” pro 93% … vyvíjení ne-sexuálních vztahů se stejným pohlavím87% … lepší prožívání [mužskosti, ženskosti]

27 Robert Spitzer ve své studii došel k závěru, že 59% z “ex-gays” s nimiž mluvil, prokazují “dobrou heterosexuální schopnost.” Dřívější studie Ariele Shidlo a Michaela Schroedera došla k závěru, že 3% z testovaných ex-gay respondentů dosáhla změny.

28 Shidlo, A., and Schroeder, M., (2002). Změna sexuální orientace: Komentář čtenáře. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. Profesionální psychologie: Výzkum a praxe 33(3), 249-259. Ariel Shidlo, Michael Schroeder. New York City ““Data uvedená v tomto dokumentu neposkytují informaci o incidenci a prevalenci nezdaru, úspěchu, poškození, prospěšnosti a etickém narušení při nápravné terapii.” “84 účastníků, jedna intervence; 87 účastníků, dvě intervence; a 31 účastníků, tři intervence.” “zásahy, ke kterým došlo před 12 lety”

29 Co způsobuje homosexualitu ? Ukryté tajemství psychiatrie a psychologie v otázce porozumění formování homosexuality… Jde o poruchu pohlavní identity

30 “Léčebné postupy” “Homosexualita nemá nic společného s poruchou pohlavní identity”

31 DSM-IV Poruchy sexuální a pohlavní identity, Citát (str. 536) Do období pozdní adolescence nebo dospělosti, okolo 3 / 4 chlapců, kteří měli dětství anamnézu Poruchy pohlavní identity, udává homosexuální nebo bisexuální orientaci.

32 DSM-IV Poruchy sexuální a pohlavní identity, Citát (str. 536) … avšak bez souběžné Poruchy pohlavní identity.

33 Závěr 1. Dětská porucha pohlavní identity způsobuje homosexualitu v dospělosti 2. Homosexualitu je možné změnit 3. Žádost o léčbu nemůže být odmítnuta lidem, kteří se svou homosexualitou nejsou spokojeni : Výběr 4. Léčba je etická a citlivá 5. „Poškození“ může přijít s i bez léčby: Léčit opatrně a s péčí


Stáhnout ppt "Melvin Wong, Ph.D. Licensed Clinical Psychologist (California) ChristianMentalHealth.com 220 Montgomery St., Suite 1098,"

Podobné prezentace


Reklamy Google