Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Methanol Ďurišová Markéta Kofroňová Iveta Marešová Lucie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Methanol Ďurišová Markéta Kofroňová Iveta Marešová Lucie"— Transkript prezentace:

1 Methanol Ďurišová Markéta Kofroňová Iveta Marešová Lucie
Průchová Štěpánka Váchová Petra OVZNP1

2 Obsah co je to methanol, ethanol účinky methanolu na lidské tělo
léčba intoxikace methanolem methanolová aféra v ČR roku 2012

3 Alkoholy obsahují jednovazné hydroxylové skupiny -OH (hydroxysloučeniny) jednosytné a vícesytné primární, sekundární, terciární obecný vzorec hydroxysloučenin: R – OH nejnižší alkoholy : kapaliny příjemné vůně, mísitelné s vodou vyšší alkoholy – pevné látky ve vodě nerozpustné

4 Methanol CH3OH bezbarvá, alkoholicky páchnoucí kapalina
neomezeně mísitelný s vodou těkavý, hořlavý, silně jedovatý požitím hrozí oslepnutí až smrt výroba: CO + 2 H2 → CH3OH použití: rozpouštědlo, přísada do nemrznoucích směsí, k výrobě formaldehydu, palivo

5 Ethanol C2H5OH bezbarvá kapalina alkoholické vůně, neomezeně mísitelná s vodou obsažen v alkoholických nápojích dlouhodobé požívání –riziko závislosti snadno zápalný (hořlavina I.třídy) použití: alkoholické nápoje, výroba kosmetiky, dezinfekční prostředek, rozpouštědlo,… příprava: C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

6 Methanol CH3OH Ethanol C2H5OH

7 Metabolismus a fyziologické působení methanolu
Methanol se metabolizuje v játrech (pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy) na formaldehyd, ten se dále přeměňuje na kyselinu mravenčí. Jedovatost methanolu nespočívá až tolik v působení této látky, jako spíše v působení jejích rozkladných produktů –formaldehydu a kyseliny mravenčí.

8 Kyselina mravenčí HCOOH

9 Kyselina mravenčí HCOOH
nejjednodušší karboxylová kyselina bezbarvá, leptavá, ostře páchnoucí kapalina použití: konzervování, dezinfekční prostředek, v kožedělném průmyslu, kožní lékařství výskyt:

10 Vliv metanolu na zdraví člověka Podstata jedovatosti
cílem toxického efektu - sítnice oka ve velkých dávkách nevratné poškození oka, slepota, smrt otrava počíná opojením podobně jako u etanolu následuje období bez příznaků (12-24 hod. po požití) bolest očí, neostrost vidění, zúžení zorného pole trvalá slepota se vyvine do 48 hodin poškození CNS později se projevuje podobně jako příznaky Parkinsonovy choroby

11 Vliv metanolu na zdraví člověka Akutní expozice
expozice vyšších dávek metanolu rychle se vstřebává a dostává do různých orgánů příčina poškození oka – kyselina mravenčí

12 Vliv metanolu na zdraví člověka Chronická expozice
příznaky se podobají vlivu etanolu, který působí jako “antidotum“ 15g metanolu na 1l 100% etanolu – limitní hodnota dle vyhlášky č. 305/2004 Sb.

13 Vliv metanolu na zdraví člověka Pozdní účinky intoxikace
poškození CNS: neurologické poruchy (polyneuropatie, třes, ztuhlost, křečovitost, mírná demence) některé příznaky mohou být reverzibilní

14 Velikost škodlivých dávek
škodlivá dávka: nelze určit – zdravotní stav, věk, pohlaví, … od několika ml (4-10) do dávky ml, která způsobí smrt tolerovatelná dávka: je 2ml/dospělou osobu; toxická 80ml 0,1g metanolu ve 100ml krve nevratné poškození sítnice ½ metanolu v krvi zmizí za 3 hodiny, do 24 hodin je koncentrace v krvi zanedbatelná

15 Léčba při otravě výplach žaludku podání ethanolu hemodialýza
zvracení podání ethanolu „panák“, sondou do žaludku, do žíly udržení 1-1,5 promile – činnost alkoholdehydrogenázy se soustředí na zpracování ethanolu, klesá vznik formaldehydu a k. mravenčí hemodialýza u těžkých otrav, očista krve farmakologická léčba (fomepizol)

16 Fomepizol tlumí činnost alkoholdehydrogenázy účinek závisí na:
obsazení místa na alkoholdehydrogenáze molekulou, kde se štěpí alkoholy účinek závisí na: rychlosti podání po požití methanolu množství přijatého methanolu neumí likvidovat toxické molekuly kolující v krvi velmi drahý a nedostupný prostředek léčba 1 pacienta – cca 250 000 Kč

17 Podpůrná léčba po otravě vždy nutný transport do nemocnice
sledují se a řeší komplikace snižování hladiny cukru, podání glukózy případné napojení na dýchací přístroje křeče, podání diazepamu bolest očí, ochrana před světlem

18 Methanolová aféra (2012) začátek 6. 9. 2012 = úmrtí 2 osob
série otrav = celá ČR Prohibice – Prohlášení MZ ČR určené provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů zákaz rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu, a to až do odvolání mimořádného opatření

19 Methanolová aféra (2012) 14. 9. – Nové prohlášení MZ ČR
určené provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozující stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20% objemových, včetně tuzemského a konzumního lihu – Polsko - zákaz obchodování s 20% alkoholem vyrobeným v ČR, dále i na Slovensku vysílání reklamy na zakázané lihoviny

20 Methanolová aféra (2012) 20. 9. - Ministerstvo zdravotnictví – zákaz
distribuce a vývoz lihovin o obsahu větším než 20% včetně tuzemáku a konzumního lihu mimo území ČR důvod - hrozba, zákaz vývozu v EU omezení prohibice může být nabízen tvrdý alkohol a lahve vyrobeny do 31.prosince 2011 a s prokázaným původem lihu nebo tzv. rodným listem. Možný i vývoz starších lihovin

21 Methanolová aféra (2012) K 1. 11. - 31 úmrtí
+ hospitalizovaní, nenávratná ztráta zraku do obviněno 58 osob policie - kontroly prodejen a vzorků koordinace - tým Metyl zintenzivnění - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, hygienická služba, Česká obchodní inspekce, Celní správa České republiky

22 Příklady pančovaného alkoholu

23 Zdroje ČTK. Kvůli otravám zavádí Česko prohibici tvrdého alkoholu [online]. Praha: Česká televize, , [cit ]. Dostupné z JIŘIČKA, Jan; DVOŘÁK, Martin; ŠŤASTNÝ, Jiří. Vláda vyhlásila prohibici. Zákaz prodeje kořalky může trvat týdny. iDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z domaci_js KLANG, Mikuláš; VÁLKOVÁ, Hana. Metanol zabil šestnáct lidí, policie plošně kontroluje stánky. iDNES.cz [online] [cit ]. Dostupné z KOPECKÝ, Josef. Stánkaři nesmí prodávat rozlévaný tvrdý alkohol, rozhodla vláda. iDNES.cz [online] [cit ]. Dostupné z

24 Zdroje Metanolová kauza: 30 mrtvých, 58 obviněných, jedovatý alkohol stále v oběhu. tn.nova.cz [online] [cit ]. Dostupné z Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření v souvislosti s rostoucím počtem případů otrav metylalkoholem [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Dostupné z Nemocnice Kyjov. Obecné informace k otravě methylalkoholem [online]. © Nemocnice Kyjov. Dostupné z Otravy metanolem: obecné informace z CZVP SZÚ. In: Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ), CENTRUM ZDRAVÍ, VÝŽIVY A POTRAVIN v Brně (CZVP) [online] [cit ]. Dostupné z:

25 Zdroje PETR, Jaroslav. O otravě metanolem a „novém protijedu“ [online]. ©2012 [cit ]. Dostupné z:  Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. ©2012 [cit ]. Dostupné z:  Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. ©2012 [cit ]. Dostupné z:  Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. ©2012 [cit ]. Dostupné z:  ZÁZVORKA, Jiří; ČTK. Reklama na tvrdý alkohol je po dobu prohibice nelegální. Týden.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

26 Děkujeme za pozornost… 


Stáhnout ppt "Methanol Ďurišová Markéta Kofroňová Iveta Marešová Lucie"

Podobné prezentace


Reklamy Google