Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY (KAA)   FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY (KAA)   FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI."— Transkript prezentace:

1 http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY (KAA)   FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, Olomouc

2 Personální složení KAA
Vedoucí katedry Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr Zástupce ved. katedry Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

3 Tajemník Mgr. Václav Jonáš Podlipský, PhD. 58563 3134
Sekretariát Ing. Kamila Večeřová

4 Koordinátor Mgr. Studia anglické filologie
Mgr. Michaela Martinková, Ph.D. Kancelář v předním traktu v přízemí na konci chodby za studijním oddělením

5

6 Moodle KAA (výukový portál KAA)
Přihlaste se do systému – Create new account vpravo dole. Vyplňte registraci (user name, password, …) a získáte přístup do systému. Poté při každém přihlášení Login vlevo uprostřed. Pro konkrétní kurz získáte heslo (registration key) od vyučující/ho na začátku semestru. Některé kurzy jsou volně přístupné bez hesla. Po registraci si prosím vložte svou fotografii (formát JPG nebo PNG) – prosíme nějakou z doby nedávné! )

7 Facebook KAA: Katedra anglistiky a amerikanistiky

8 Facebook: hlavní prostředek komunikace s koordinátorkou pro dotazy, hlavně zpočátku zejména ohledně zápisu do kurzů STAG čili studijní agenda

9 Zápis do kurzů Rozvrh KAA –bude viset na stránkách KAA

10 Co zapisovat? Studijní plány tzv. Modrá kniha
= Filozofická Fakulta  Studentům  Studijní plány a předměty Navazující Mgr. Studium Anglická filologie jednooborová – str. 297 dvouoborovástr – str. 294

11 V rámci kreditů typu B (Volitelné předměty) a kreditů typu C (Doplňující předměty) musí studenti, kterým byl předložen Individuální studijní plán, přednostně plnit předměty uvedené v tomto individuálním studijním plánu.

12 Individuální studijní plán
Týká se studentů, kteří nestudovali bakalářský obor Anglická filologie Studentům jsou předepsány ke splnění některé vybrané kurzy z bakalářského programu Anglická filologie na KAA FF UP. Kredity, které za ně získají, studenti uplatňují v kategorii B (Volitelné předměty) a v kategorii C (Doplňující předměty)

13 Až předměty uvedené v Individuálním studijním plánu splníte, označíme vám Vyrovnávací modul ve STAGu jako splněný. Pro tento úkon musíte mít Vyrovnávací modul zapsán ve STAGu. Zapisujete si ho až na semestr, kdy bude reálné, že kurzy předepsané v individuálním studijním plánu budete mít splněny.

14 Frequently asked questions (individuální studijní plán)
Musím předměty uvedené v mém individuálním studijním plánu zapsat hned v prvním semestru? Ne. Přesto doporučujeme zapsat a absolvovat co nejdříve – bez některých může být obtížné skládat zkoušky z předmětů Mgr. studia

15 Mám předepsánu zkoušku z Gramatiky pro filology
Mám předepsánu zkoušku z Gramatiky pro filology. Musím chodit i na semináře (Morfologie, Morfosyntax, Syntax)? Nemusíte, není to podmínkou. Vězte ale, že je teoretičtější než kurzy gramatiky, na které jste zvyklí. Zkoušející předpokládá, že si literaturu ke kurzům doporučenou prostudujete a budete ji ovládat. Doporučuji alespoň některý z nich zapsat. Na kurzy můžete též docházet jen jako auditors.

16 Dostane každý absolvent jiného bakalářského oboru než Anglická filologie Individuální studijní plán?
Ne nutně  Jak to zjistím, eventuálně kdy a kde si můžu svůj plán vyzvednout? Fyzicky bude k dispozici u paní sekretářky koncem příštího týdne. Je možné ho na požádání zaslat em, pokud jste z daleka. Pokud jste ještě nedodali diploma supplement, je třeba ho doručit co nejdříve, stačí na mou adresu v příloze oskenovanou verzi. Bez něj nebude Individuální studijní plán vypracován.

17 Kamarádka ze stejné školy má jiný individuální studijní plán než já
Kamarádka ze stejné školy má jiný individuální studijní plán než já. Proč? Individuální studijní plán vychází ze zápisu o přijímací zkoušce. Obecně se studentům předepisují ke splnění kurzy, které neabsolvoval vůbec nebo v nedostatečném rozsahu vybrané kurzy, u nichž nebyl jeho výkon hodnocen známkou výborně či velmi dobře a které jsou předpokladem k Mgr. studiu Anglické filologie kurzy podle doporučení přijímací komise, která kromě jiného hodnotila úroveň studentova ústního projevu v anglickém jazyce a schopnost orientovat se v jazykovědě a v angloamerické literatuře postup může být odlišný od loňských let. Váš individuální studijní plán není věcí k vyjednávání.

18 Zápis do kurzů – STAG - FAQ
Nepodařilo se mi zapsat, kam jsem potřeboval(a). Co mám dělat? Nepanikařit. Někteří studenti se stále ještě bezhlavě zapisují na několik předmětů najednou. Dříve či později se odhlásí. Pokud se zápis přesto nepodaří, je nutné přijít na první hodinu a poprosit vyučujícího, zda by Vás nepřijal. Více info Zápis do STAGu v aktualitách

19 Nepodařilo se mi zapsat na předmět z bakalářského studia, který mám v individuálním studijním plánu a nutně ho potřebuji. Tohle bude velmi časté. Studenti bakalářského studia se zapisovali již dříve a je možné, že kurzy budou obsazené. Běžte na první hodinu a vysvětlete vyučujícímu, že jste Mgr. studenti a potřebujete si předmět doplnit kvůli svému individuálnímu studijnímu plánu. Učitelé vědí, že takoví studenti existují, a v rámci možností se je snaží přijmout.

20 STAG ani Portál nefungoval.
Centrum výpočetní techniky, tedy naše místní univerzitní Computer Services, slibují, že bude!

21 Nemůžu přijít na první hodinu. Co mám dělat?
Účast na první hodině je NUTNÁ. Pokud nepřijdete, vyučující může místo vás přijmout jiné studenty, kteří na hodinu přijdou a nepodařilo se jim zapsat. Pokud z vážných důvodů nemůžete na první hodinu přijít, pošlete vyučujícímu předem s omluvou a vysvětlením.

22 Magisterská diplomová práce
Kurz MAD 1 bude vyučován. Váš vedoucí vám může předepsat též (např. v rámci kurzu MAD2) absolvovat metodologický kurz pro Bc studenty BAD1.

23 Kdy zadávám diplomovou práci a jak si najdu vedoucího, když tu nikoho neznám?
termín pro zadání diplomové práce Témata vypisována na moodlu Možnost domluvit se na jiném tématu s vyučujícím. Ve STAGu (Prohlížení) snadno zjistíte, který vyučující učí které kurzy a kterou oblastí lingvistiky, translatologie, literatury či kulturních studií se zabývá. Doporučuji zapsat se na Volitelné předměty (options) z těch oblastí, kterým byste se rádi ve své diplomové práci věnovali. Pokud je již předmět obsazen, neváhejte vyučujícího kontaktovat a projevit zájem.

24 Ve STAGu najdete diplomové práce (říká se jim tam Kvalifikační práce) podle jména vedoucího, podle jména studenta i podle katedry. U nejnovějších po obhajobě by měly být zavěšeny i posudky. Spojte se s vyučujícím již během letního semestru. Může se totiž stát, že ke konci semestr už Vás vyučující nebude moci z kapacitních důvodů přijmout.

25 Granty na KAA http://www.anglistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/granty.html
Party Zone

26 Studijní řád: Směrnice děkana FF UP

27 Erasmus Informace viz Moodle Study Group „Informace o programu Erasmus“ Katederní kordinátor: dr. Markéta Janebová

28 Good luck with your studies at KAA and feel free to contact me at or Michaela Martinková


Stáhnout ppt "Http://www.anglistika.upol.cz/ Křížkovského 10, 771 80 Olomouc KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY (KAA)   FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google