Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:"— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:

2 Program schůzky Zahájení Seznámení s budoucími třídními Profesorský sbor Náplň studia Jazykové kombinace Adaptační kurz Pokyny k zahájení nového školního roku Učebnice Stravování Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty

3 Zahájení+ přivítání Přivítání ---ve škole bude ve šk.roce 2008-2009 12 tříd ve dvou typech studia (4–leté a 8-leté) ---O současnosti a historii školy mohou děti získat informace z ALMANACHU školy, který byl vydán k 75.výročí založení školy. (ALMANACH bude možno zakoupit na začátku školního roku u třídních profesorů). ---Školní budova disponuje 18 učebnami, laboratořemi a tělocvičnou. Tělesná výchova se vyučuje i v pronajatých prostorách českobrodské sportovní haly a LA tunelu. ---Počítačová učebna, kterou sponzorsky vybavila počítači a dalšími komponentami sítě firma Hewlett-Packard (dar má hodnotu 39973$) již byla upgradována a čeká ji další inovace. Ve škole je zajištěno kompletní "prosíťování" a připojení k internetu je možné z prostoru každé učebny i kabinetu. Vnitřní síť je provedena strukturovanou kabeláží v kategorii 6 o rychlosti 100MB. Připojení k internetu WiFi v pásmu 5 GHz s rychlostí 4096kB/s bez agregace 24 hodin denně. Ve škole jsou i dvě funkční WiFi sítě umožňující připojení notebooků. ---Předloni jsme kolaudovali komplex šaten, tělovýchovného kabinetu a tělocvičny s novým povrchem podlahy. V dalších letech hodláme přistavět ke školní budově chybějící křídlo a budeme „inovovat“ školní hřiště. ---Pro další léta předpokládáme na našem gymnáziu souběžnou existenci dvou základních programů studia: ---studium čtyřleté (po 9.třídě ZŠ) ---studium osmileté (po 5.třídě ZŠ)

4 Seznámení s budoucími třídními ---prima - pí prof. Markéta Hájková, přidělena bude kmenová učebna v 1.patře ---1A4 - p. prof. Jan Benák, přidělena bude kmenová učebna podle rozpisu 1.den školního roku 08/09

5 Profesorský sbor Ve školní tělocvičně – jaro 2008

6 Náplň studia ---seznámení s hodinovými dotacemi (na www stránkách školy) ---pro první ročníky čtyřletého typu studia platí od 1.9.1999 závazně „nový“ GENERALIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN. ---starší ročníky dokončí podle plánů stávajících ---pro první ročníky osmiletého typu studia platí od 1.9.2007 závazně nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, který obsahuje i učební plán pro nižší gymnázium. ---Od 1.ledna 2005 platí nový školský zákon a byly změněny i všechny související závazné vyhlášky, podle kterých se škola řídí. ---Mimo jiné byla změněna i vyhláška o ukončování studia maturitní zkouškou, která tak bude mít pravděpodobně od roku 2010 novou podobu. ---žáci pokračují ve studiu jazyka, který měli již na základní škole. Přitom na našem gymnáziu platí zásada, že každý žák studuje anglický jazyk!!! Obvykle platí toto rozdělení cizích jazyků: ---Pokročilá angličtina je kombinována s francouzštinou začátečnickou ---Pokročilá němčina je kombinována se začátečnickou němčinou. ---Letos, vzhledem k jazykovým kombinacím nových studentů i možnostem školy, je změna!!! Rozdělení dětí na cizí jazyky: = PROBLÉM

7 Jazykové kombinace Prima ---Přidělení cizích jazyků: Studenti primy studují v prvním ročníku pouze jeden cizí jazyk, a to jazyk anglický! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ v jakékoli délce, absolvují na začátku září rozřazovací test z tohoto jazyka. ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do skupiny ANJ pokročilých nebo do skupiny ANJ začátečníků. ---Ti žáci, kteří uváděli předchozí studium jenom německého jazyka budou automaticky zařazení do skupiny ANJ (začátečníci) a na testu z ANJ se nemusí zúčastnit! ---Od sekundy, kdy žáci přibírají 2.cizí jazyk, budou s největší pravděpodobností žáci z oddělení ANJz přibírat německý jazyk a studenti z ANJp přiberou FRJ. ---Budou problémy s rozvrhem!!! 1A4 ---Přidělení cizích jazyků: Studenti studují v prvním ročníku dva cizí jazyky! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ (V JAKÉKOLI DÉLCE), absolvují na začátku září povinně rozřazovací test z tohoto jazyka. ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do jedné ze čtyř skupin ANJ (od úplných začátečníků a po skupinu nejpokročilejších). Tyto skupiny jsou sdílené s paralelní třídou 5A8 ---Jako druhý cizí jazyk budou všichni studenti 1A4 studovat NEJ. Ti, kteří již NEJ studovali si napíší na začátku září rozřazovací test a podle jeho výsledků budou zařazeni buď do skupiny pokročilých nebo začátečníků. Ti, kteří NEJ nestudovali vůbec, se logicky rozřazovacího testu nezúčastní a budou automaticky zařazeno do oddělení NEJ začátečníků. ---V rozvrhu hodin tedy budou proti sobě nasazovány kombinace ANJ1/ANJ2/ANJ3/ANJ4, (tj. ANJ nejpokročilejší/ ANJ pokročilí/ ANJ standard/ ANJ začátečníci) a NEJz/NEJp. Zvažujeme i možnost vytvoření konjugovaných skupin NEJ1/NEJ2/NEJ3/NEJ4 v kooperaci s 5A8.

8 Statistika cizích jazyků 1A8 ANJ Doba studia:Počet: neurčeno0 51 41 312 216 10 00 30 Učebnice:Anglický jazyk: Autor:Název:Počet: HutchinsonProject10 Angličtina pro 5.ročník ZŠ11 Chatter Box2 New English for You1 Pupil s Book4 Ready, Steady, GO1 Kelly English 5 1 30

9 Statistika cizích jazyků 1A4 ANJ Doba studia:Počet: neurčeno0 90 80 74 67 51 48 30 21 11 03 25 NEJ Doba studia:Počet: neurčeno0 91 80 78 63 52 43 30 21 11 06 25

10 Adaptační kurz SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ Rekreační zařízení v Ratajích nad Sázavou OSMILETÉ STUDIUM 25.8.-27.8.2008 ČTYŘLETÉ STUDIUM 27.8. - 29. 8.2008 Celý projekt zaštiťuje společnost Corridoor, která se zabývá organizací volnočasových aktivit a teambuildingových programů. (www.corridoor.cz)www.corridoor.cz Seznamovací kurzy: napomáhají stmelit nový kolektiv odbourají počáteční ostych a špatnou komunikaci mezi žáky posílí vzájemnou důvěru pomohou překonat strach z vystupování před větším počtem málo známých lidí naladí příjemnou atmosféru ve třídě a chuť do nového studia Další výhody kurzu: všichni účastníci se budou znát křestním jménem děti získají nové zážitky v nestandardních situacích-mino školní lavice dozví se základní informace o spolužácích poznají nové kamarády a možná i víc sami sebe Program: seznamovací hry lanové aktivity dobrodružné hry v přírodě Kurz je veden 2 instruktory corridoor teamu za přítomnosti třídního učitele. Hlavní instruktor:Eliška Pivoňková VŠTVS Palestra (obor: sportovní a volnočasový pedagog) Mgr. Jakub Strakoš za Corridoor + třídní profesor(ka) Ubytování je zajištěno ve 4 - 6-ti lůžkových pokojích. S sebou si vezměte: oblečení a obuv na pohyb venku i do chaty (sportovní oblečení, raději starší) baterka spacák a karimatka šátek tužka a papír a další věci, které potřebujete Cena 1500,-Kč- zahrnuje ubytování, stravu, cestu vlakem z Českého Brodu tam i zpět, instruktory a materiál potřebný na organizaci programu Podrobnosti o akci :....odjezd, příjezd, atd..... se dozvíte na organizační schůzce dnes od zástupce firmy Corridoor. Průběžné informace budou na www.gcbrod.cz.

11 Pokyny k zahájení nového školního roku ---zač. Po 1.9.08 v 8.00 hod. ---normální začátky výuky vždy v 7.45 hod.!!! ---přezůvky (ne polokecky, botasky atd.) ---šatnové prostory v suterénu - přidělení skříněk provedou tř. ---přineste si s sebou zámek + 3 klíče - na šatnovou skříňku (1 klíč bude v zalepené obálce u tř.prof.) ---Hned první den přineste s sebou vysvědčení ze ZŠ (5. resp. 9. třída) a 200,-Kč na zálohu na vstupní čipovou kartu ---Je-li to třeba, obstarejte si již v průběhu prázdnin Osvobození z TEV, organizování Zdravotní TEV Předpoklad - pokračování na VŠ Výuka dle řádného rozvrhu – ihned od 1.dnů září – rozvrh i změny ve výuce jsou k dosažení na www.gcbrod.czwww.gcbrod.cz --- - seznámení s časovými variantami: je na dalším „slidu“ ---na střední škole se postupuje podle Vyhl.č.13/2005Sb MŠMT ---Vyučuje se v rozmezí 1. - 9. vyučovací hodiny. ---Nejvíce smí být bez přestávky na oběd odučeno 7 vyučovacích hodin a výuka pak nesmí pokračovat!!! ---Přibližně 2x v týdnu připadá na každého studenta výuka i v odpoledních hodinách nejdéle do 15.35 hod. ---Výuka může končit nejdříve po 4.vyučovací hodině, může však začínat např. 2. nebo i pozdější vyučovací hodinou. ---Při absenci delší než tři dny vyžadujeme lékařské potvrzení. ---Můžete pro své dítě zvolit našeho dorostového lékaře, ale stejně tak akceptujeme i lékaře, kterého navštěvujete stabilně v místě svého bydliště nebo podle svých rodinných tradic. ---kontakt se školou - pravidelné třídní schůzky ---funguje SPG ---preferujeme osobní kontakt - v případě nebezpečí z prodlení či nutnosti telefonicky či faxem (321622347) ---v seznamu jsou i další čísla (321620410 - pouze ředitelna - bez možnosti přepojovat, stejně i kancelář zástupce ředitele - 321620331) ---Z existence zákona na ochranu osobních údajů plyne, že zletilý žák musí dát písemný souhlas s tím, že jeho rodiče mohou být informováni o výsledcích jeho studia. Zletilý žák má i další práva, která se týkají např. omlouvání absencí atd. ---Podle nového správního řádu je až do své zletilosti účastníkem všech řízení s vedením školy žák, zastoupený svými zákonnými zástupci, kteří jak se předpokládá jednají v jeho nejlepším zájmu. Má-li podstata jednání za následek vydání správního rozhodnutí ve smyslu správního řádu (např. přestup žáka na jinou školu atd.), je novým požadavkem doplnit písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) i písemným souhlasem dítěte.

12 Časové varianty 1. hodina7:45 - 8:30 2. hodina8:35 - 9:20 3. hodina9:40 - 10:25 4. hodina10:30 - 11:15 5. hodina11:25 - 12:10 6. hodina12:15 - 13:00 7. hodina13:05 - 13:50 8. hodina13:55 - 14:40 9. hodina14:45 - 15:30

13 Učebnice ---prima - žáci plní povinnou devítiletou docházku - knihy GRATIS obstarává škola!!! ---Rozdělování učebnic bude na programu v úterý 2.září 2008. (Velké tašky s sebou) ---1A4 ---Seznam potřebných učebnic je k dispozici na INTERNETU a dostali jste je v tiskové podobě. ---Učebnice pro výuku cizích jazyků ve třídě 1A4 obstará a dětem odprodá škola!

14 Stravování ---Školní jídelna patří 1.ZŠ Č.Brod a je ve Smetanově ulici, tel.321622602 Aktuální cena oběda ---nižší gymnázium cca 21,- Kč ---vyšší gymnázium cca 22,- Kč ---tato cena bude platit i od září 08

15 Diskuse a prostor pro dotazy ???

16 Závěr ---k organizaci pracovního dne - zátěž ---nedopřát dětem "zvlčení" přes prázdniny ---více než 80% dojíždí ---reorganizace rodinných prostor ---vlastní prostor pro učení, uložení pomůcek ---mimoškolní aktivity, fungování kroužků, divadelní, vodácký, VOX BOHEMICA ---soutěže, olympiády, sportovní soutěže ---výtvarné aktivity, fungování Galerie na schodech - přední výtvarníci + díla našich studentů ---zahraniční kontakty školy ---Pontarlier – letos byli oni u nás ---Lichtenfels – v průběhu prázdnin 07 jsme byli pozváni my k nim na oslavu 100. výročí založení jejich gymnázia a letos na jaře byli naši studenti u nich ---Výjezdy na zahraniční zájezdy - škola pořádá ve dvouletých periodách poznávací zájezdy směřované např. do Itálie, Francie (Normandie) a do Anglie (Letos byla Anglie) ---Máme rozpracovaný kontakt se školou v Southwellu resp. The West Bridgford School v Nottinghamu - Anglie - ve spolupráci s "Českobrodskou českobritskou společností". Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání v pondělí 1.září 2008 v 8.00 hod. Vše, o čem jsme dnes povídali bude umístěno na www.gcbrod.cz

17 Kontakty URL: www.gcbrod.czwww.gcbrod.cz E-mail: gc_brod@iol.cz = gc_brod@iol.czgc_brod@iol.cz Telefony: 321 622 347 (spojovatelka) » 321 620 410(jenom ředitelna) »321 620 331 (jenom zástupce ředitele) »E-maily pedagogů dle vzoru: prijmeni@gcbrod.czprijmeni@gcbrod.cz Faxy: 321 622 347 nebo 321 622 987 Mobilní telefony: Řed. a Zř jsou uveřejněny na internetu


Stáhnout ppt "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:"

Podobné prezentace


Reklamy Google