Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku"— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku
4 a 8 letého studia:

2 Program schůzky Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty Zahájení
Seznámení s budoucími třídními Profesorský sbor Náplň studia Jazykové kombinace Adaptační kurz Pokyny k zahájení nového školního roku Učebnice Stravování Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty

3 Zahájení + přivítání Přivítání
Ve škole bude ve šk.roce tříd ve dvou typech studia (4–leté a 8-leté) Školní budova disponuje 18 učebnami, laboratořemi (během prázdnin bude nově vybavena chemická laboratoř)a tělocvičnou. Tělesná výchova se vyučuje i v pronajatých prostorách českobrodské sportovní haly a LA tunelu. Počítačová učebna bude během letních prázdnin vybavena novými počítači. Jsme zapojeni do projektu Peníze EU středním školám. Ve škole je zajištěno kompletní "prosíťování" a připojení k internetu je možné z prostoru každé učebny i kabinetu. Vnitřní síť je provedena strukturovanou kabeláží v kategorii 6 o rychlosti 100MB. Připojení k internetu WiFi v pásmu 3,5 GHz s rychlostí 4096kB/s bez agregace 24 hodin denně. Ve škole je šest funkčních WiFi sítí umožňujících připojení soukromých notebooků. Nedávno jsme kolaudovali komplex šaten, tělovýchovného kabinetu a tělocvičny s novým povrchem podlahy. V dalších letech hodláme přistavět ke školní budově chybějící křídlo a budeme „inovovat“ školní hřiště. Pro další léta předpokládáme na našem gymnáziu souběžnou existenci dvou základních programů studia: studium čtyřleté (po 9.třídě ZŠ) studium osmileté (po 5.třídě ZŠ)

4 Seznámení s budoucími třídními
prima pí prof. Mgr. Ilona Svobodová přidělena bude kmenová učebna v 1.patře č. 15 1A4 pí prof. Ing. Vladimíra Kantová, ve 2. patře č. 24

5 Profesorský sbor Jaro 2014

6 každý žák studuje anglický jazyk!!!
Náplň studia seznámení s hodinovými dotacemi (na www stránkách školy) všechny ročníky všech typů studia školy již studují podle ŠVP Od 1.ledna 2012 platí novela školského zákon a byly změněny i všechny související závazné vyhlášky, podle kterých se škola řídí, průběžně přicházejí novely zákonů. Mimo jiné byla změněna i vyhláška 177/2009 Sb. o ukončování studia maturitní zkouškou. Maturitní zkoušky ještě zřejmě projdou mnoha změnami. žáci obvykle pokračují ve studiu jazyka, který měli již na základní škole. Přitom na našem gymnáziu platí zásada, že každý žák studuje anglický jazyk!!! Rozdělení dětí na cizí jazyky: = PROBLÉM ve třídě 1A4 (16 žáků – tj. není dosažena hranice počtu, která umožňuje dělení třídy v hodinách cizích jazyků (tj. 24))

7 Jazykové kombinace Prima 1A4
---Přidělení cizích jazyků: Studenti primy studují v prvním ročníku pouze jeden cizí jazyk, a to jazyk anglický! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ v jakékoli délce, absolvují na začátku září rozřazovací test z tohoto jazyka Jsou to všichni žáci!!! ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do skupiny ANJ pokročilých nebo do skupiny ANJ začátečníků. ---Od sekundy, kdy žáci přibírají 2.cizí jazyk, budou s největší pravděpodobností žáci z oddělení ANJz přibírat německý jazyk a studenti z ANJp přiberou FRJ. ---Budou problémy s rozvrhem!!! 1A4 ---Přidělení cizích jazyků: Tito studenti studují v prvním ročníku dva cizí jazyky! ---Všichni, kteří již studovali ANJ budou psát rozřazovací test z ANJ na začátku šk.roku. Podle výsledku testu budou studenti rozděleni do tří skupin tak, aby úroveň jejich znalostí mohla být co nejefektivněji rozvíjena. Skupiny budou sdíleny s paralelní třídou 5A8. Vzhledem k tomu, že 2 studenti vůbec ANJ neměli, budou ve skupině začátečníků a měli by v průběhu prázdnin zapracovat na svém vývoji. ---Jako druhý cizí jazyk budou všichni studenti 1A4 studovat NEJ. Mnozí ze studentů uvedli předchozí vzdělávání v tomto jazyce. Obdobně jako u ANJ budou psát rozřazovací test a výsledné skupiny budou sdíleny s paralelní 5A8. Úplným začátečníkům doporučujeme v průběhu prázdnin doplnit vědomosti. ---V rozvrhu hodin tedy budou proti sobě nasazovány kombinace ANJ1/ANJ2/ANJ3, (tj. ANJ nejpokročilejší/ ANJ pokročilí/ ANJ začátečníci) a obdobně u NEJ.

8 Statistika cizích jazyků 1A8
Učebnice: Anglický jazyk: Autor: Název:  Počet: Hutchinson Project 3 Dooley- Evans Fairyland 3 +Click on 1 Dooley-Evans - Fairyland 3 Karásková, Šádek   Start with Click 12 Kociánová New English for you  Kelly English 5  English 3 Cambridge Chit Chat 1 Kids Box 7 Angličtina pro 5.roč. 2 28 ANJ Doba studia: Počet: neurčeno 1 7 6 5 3 4 9 16 2 30

9 Statistika cizích jazyků 1A4
Učebnice: Anglický jazyk: Autor: Název: Počet: Hutchinson Project 11 Kociánová   New English for You Abbs,Freebairn Sky 2 students book Puchta, Stranks More 1 1 Dooley, Evans Blockbuster Soars,   New Headway 3 2  Way to win 15 ANJ Doba studia: Počet: neurčeno 1 9 8 7 14 6 5 4 3 2 15

10 Statistika cizích jazyků 1A4 - pokračování
NEJ Doba studia: Počet: neurčeno 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 Učebnice: Německý jazyk: Autor: Název: Počet: Kopp, Frolich Ping Pong 5  Kolínská Heute haben wir Deutsch 3 Maroušková - Eck Němčina pro 9. roč.   Wilkes, Shackell Začínáme s němčinou   Funk, Kuhn, Demme Studio D Nej pro ZŠ a víceletá gymnázia  Kopp, Büttner Planet 1  Macht mit 1  Team Deutsch 10

11 Adaptační kurz OSMILETÉ STUDIUM 26.8. -28.8.2014 (úterý – čtvrtek)
SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ Jizerské hory, Jindřichov 20, Lučany nad Nisou, , chata Muhu OSMILETÉ STUDIUM (úterý – čtvrtek) ČTYŘLETÉ STUDIUM ( čtvrtek – sobota ) Celý projekt zaštiťuje společnost Corridoor, která se zabývá organizací volnočasových aktivit a teambuildingových programů. ( Seznamovací kurzy: napomáhají stmelit nový kolektiv odbourají počáteční ostych a špatnou komunikaci mezi žáky posílí vzájemnou důvěru pomohou překonat strach z vystupování před větším počtem málo známých lidí naladí příjemnou atmosféru ve třídě a chuť do nového studia Další výhody kurzu: všichni účastníci se budou znát křestním jménem děti získají nové zážitky v nestandardních situacích-mino školní lavice dozví se základní informace o spolužácích poznají nové kamarády a možná i víc sami sebe Program: seznamovací hry lanové aktivity dobrodružné hry v přírodě Kurz je veden 2 instruktory corridoor teamu za přítomnosti třídního učitele. Hlavní instruktor: Radslav Pivoňka + třídní profesoři Ubytování je zajištěno ve ti lůžkových pokojích. S sebou si vezměte: oblečení a obuv na pohyb venku i do chaty (sportovní oblečení, raději starší) baterka spacák a karimatka šátek tužka a papír a další věci, které potřebujete Cena 1650,-Kč - zahrnuje ubytování, stravu, cestu autobusem z Českého Brodu tam i zpět, instruktory a materiál potřebný na organizaci programu Podrobnosti o akci : odjezd, příjezd, atd. budou včetně případných upřesnění na

12 Pokyny k zahájení nového školního roku
---zač. Po v 8.00 hod. ---normální začátky výuky vždy v 7.45 hod.!!! ---přezůvky (ne polokecky, botasky atd.) ---šatnové prostory v suterénu - přidělení skříněk provedou třídní ---přineste si s sebou zámek + 3 klíče - na šatnovou skříňku (1 klíč bude v zalepené obálce u tř.prof.) ---Hned první den přineste s sebou vysvědčení ze ZŠ (5. resp. 9. třída) a 250,-Kč na zálohu na vstupní magnetickou kartu. Vratná je částka 200,-Kč ---Je-li to třeba, obstarejte si již v průběhu prázdnin Osvobození z TEV, organizování Zdravotní TEV Předpoklad - pokračování na VŠ Výuka dle řádného rozvrhu – ihned od 1.dnů září – rozvrh i změny ve výuce jsou k dosažení na --- - seznámení s časovými variantami: je na dalším „slidu“ ---na střední škole se postupuje podle Vyhl.č.13/2005Sb MŠMT ---Vyučuje se v rozmezí vyučovací hodiny. ---Nejvíce smí být bez přestávky na oběd odučeno 7 vyučovacích hodin a výuka pak nesmí pokračovat!!! ---Přibližně 2x v týdnu připadá na každého studenta výuka i v odpoledních hodinách nejdéle do hod. ---Výuka může končit nejdříve po 4.vyučovací hodině, může však začínat např. 2. nebo i pozdější vyučovací hodinou. ---Při absenci delší než tři dny vyžadujeme lékařské potvrzení. ---Můžete pro své dítě zvolit našeho dorostového lékaře, ale stejně tak akceptujeme i lékaře, kterého navštěvujete stabilně v místě svého bydliště nebo podle svých rodinných tradic. ---kontakt se školou - pravidelné třídní schůzky ---funguje SPG Bakaláři na webu školy – hodnocení a klasifikace + další komunikační a evidenční doplňky ---preferujeme osobní kontakt - v případě nebezpečí z prodlení či nutnosti telefonicky či faxem ( ) ---v seznamu jsou i další čísla ( pouze ředitelna - bez možnosti přepojovat, stejně i kancelář zástupce ředitele ) ---Z existence zákona na ochranu osobních údajů plyne, že zletilý žák musí dát písemný souhlas s tím, že jeho rodiče mohou být informováni o výsledcích jeho studia. Zletilý žák má i další práva, která se týkají např. omlouvání absencí atd. ---Podle nového správního řádu je až do své zletilosti účastníkem všech řízení s vedením školy žák, zastoupený svými zákonnými zástupci, kteří jak se předpokládá jednají v jeho nejlepším zájmu. Má-li podstata jednání za následek vydání správního rozhodnutí ve smyslu správního řádu (např. přestup žáka na jinou školu atd.), je novým požadavkem doplnit písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) i písemným souhlasem dítěte.

13 Časové varianty Hodina č. Začátek: Konec: 6.55 hod. 7.40 hod.
0. 6.55 hod. 7.40 hod. 1. 7.45 hod. 8.30 hod. 2. 8.40 hod 9.25 hod. 3. 9.45 hod. 10.30 hod. 4. 10.40 hod. 11.25 hod. 5. 11.35 hod. 12.20 hod. 6. 12.30 hod. 13.15 hod. 7. 13.20 hod. 14.05 hod. 8. 14.10 hod. 14.55 hod. 9. 15.00 hod. 15.45 hod.

14 Učebnice ---prima - žáci plní povinnou devítiletou docházku - knihy GRATIS obstarává škola!!! ---Rozdělování učebnic bude na programu v úterý 2.září (Velké tašky s sebou) ---1A4 ---Seznam potřebných učebnic je k dispozici na INTERNETU a dostali jste je v tiskové podobě. ---Učebnice pro výuku cizích jazyků ve třídě 1A4 obstará a dětem odprodá škola!

15 Stravování ---Školní stravování zajišťujeme v jídelně podniku Stavokonstrukce a.s. Cena oběda ---nižší gymnázium cca 23,- Kč ---vyšší gymnázium cca 24,- Kč ---tato cena bude platit od září 2014 Způsoby přihlašování, způsob úhrady za obědy atd. sdělíme na začátku září

16 Diskuse a prostor pro dotazy
???

17 http://bakalari.gcbrod.cz/bakaweb/ login.aspx
Přístupové údaje budou vygenerovány na začátku školního roku a distribuovány v průběhu měsíce října k rodičům.

18 Závěr ---k organizaci pracovního dne - zátěž
---nedopřát dětem "zvlčení" přes prázdniny ---více než 80% dojíždí ---reorganizace rodinných prostor ---vlastní prostor pro učení, uložení pomůcek ---mimoškolní aktivity, fungování kroužků, divadelní, vodácký, VOX BOHEMICA ---soutěže, olympiády, sportovní soutěže ---výtvarné aktivity, fungování Galerie na schodech - přední výtvarníci + díla našich studentů ---zahraniční kontakty školy ---Pontarlier – letos na jaře byli u nás ---Lichtenfels – letos na jaře jsme byli u nich ---Výjezdy na zahraniční zájezdy - škola pořádá ve dvouletých periodách poznávací zájezdy směřované např. do Itálie, Francie (Normandie) (byla letos na jaře) a do Anglie – bude letos na podzim. (Loni byl zájezd do Švédska, letos Španělsko) ---Máme rozpracovaný kontakt se školou v Southwellu resp. The West Bridgford School v Nottinghamu - Anglie - ve spolupráci s "Českobrodskou česko-britskou společností". Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání v pondělí 1.září 2014 v 8.00 hod. Vše, o čem jsme dnes povídali bude umístěno na

19 Oficiální elektronická podatelna
Kontakty URL: Oficiální elektronická podatelna a Telefony: (spojovatelka) (jenom ředitelna) (jenom zástupce ředitele) y pedagogů dle vzoru: Faxy: nebo Mobilní telefony: Řed. a Zř jsou uveřejněny na internetu


Stáhnout ppt "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google