Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku"— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku
4 a 8 letého studia:

2 Program schůzky Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty Zahájení
Seznámení s budoucími třídními Profesorský sbor Náplň studia Jazykové kombinace Adaptační kurz Pokyny k zahájení nového školního roku Učebnice Stravování Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty

3 Zahájení+ přivítání Přivítání
---ve škole bude ve šk.roce tříd ve dvou typech studia (4–leté a 8-leté) ---O současnosti a historii školy mohou děti získat informace z ALMANACHU školy, který byl vydán k 75.výročí založení školy. (ALMANACH bude možno zakoupit na začátku školního roku u třídních profesorů). ---Školní budova disponuje 18 učebnami, laboratořemi a tělocvičnou. Tělesná výchova se vyučuje i v pronajatých prostorách českobrodské sportovní haly a LA tunelu. ---Počítačová učebna, kterou sponzorsky vybavila počítači a dalšími komponentami sítě firma Hewlett-Packard (dar má hodnotu 39973$) již byla upgradována a čeká ji další inovace. Ve škole je zajištěno kompletní "prosíťování" a připojení k internetu je možné z prostoru každé učebny i kabinetu. Vnitřní síť je provedena strukturovanou kabeláží v kategorii 6 o rychlosti 100MB. Připojení k internetu WiFi v pásmu 3,5 GHz s rychlostí 4096kB/s bez agregace 24 hodin denně. Ve škole jsou i tři funkční WiFi sítě umožňující připojení notebooků. ---Nedávno jsme kolaudovali komplex šaten, tělovýchovného kabinetu a tělocvičny s novým povrchem podlahy. V dalších letech hodláme přistavět ke školní budově chybějící křídlo a budeme „inovovat“ školní hřiště. ---Pro další léta předpokládáme na našem gymnáziu souběžnou existenci dvou základních programů studia: ---studium čtyřleté (po 9.třídě ZŠ) studium osmileté (po 5.třídě ZŠ)

4 Seznámení s budoucími třídními
---prima - pí prof. Dita Šimralová přidělena bude kmenová učebna ve 1.patře č….12 ---1A4 - pí. prof. Markéta Kallupová, č…..16

5 Školní tělocvična – jaro 2010
Profesorský sbor Školní tělocvična – jaro 2010

6 každý žák studuje anglický jazyk!!!
Náplň studia ---seznámení s hodinovými dotacemi (na www stránkách školy) ---pro první ročníky čtyřletého typu studia platí od závazně „nový“ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN, který vychází z RVP gymnaziálního vzdělávání. ---starší ročníky dokončí podle plánů stávajících ---pro první ročníky osmiletého typu studia platí od závazně nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, který obsahuje i učební plán pro nižší gymnázium. ---Od 1.ledna 2005 platí nový školský zákon a byly změněny i všechny související závazné vyhlášky, podle kterých se škola řídí, průběžně přicházejí novely zákonů. ---Mimo jiné byla změněna i vyhláška o ukončování studia maturitní zkouškou, která tak bude mít pravděpodobně od roku 2011 novou podobu. ---žáci obvykle pokračují ve studiu jazyka, který měli již na základní škole. Přitom na našem gymnáziu platí zásada, že každý žák studuje anglický jazyk!!! Rozdělení dětí na cizí jazyky: = PROBLÉM ve třídě 1A4 (Pouze 12 žáků – tj. není dosažena hranice počtu, která umožňuje dělení třídy v hodinách cizích jazyků)

7 Jazykové kombinace Prima 1A4
---Přidělení cizích jazyků: Studenti primy studují v prvním ročníku pouze jeden cizí jazyk, a to jazyk anglický! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ v jakékoli délce, absolvují na začátku září rozřazovací test z tohoto jazyka. ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do skupiny ANJ pokročilých nebo do skupiny ANJ začátečníků. ---Od sekundy, kdy žáci přibírají 2.cizí jazyk, budou s největší pravděpodobností žáci z oddělení ANJz přibírat německý jazyk a studenti z ANJp přiberou FRJ. ---Budou problémy s rozvrhem!!! 1A4 ---Přidělení cizích jazyků: Tito studenti studují v prvním ročníku dva cizí jazyky! ---Všichni, kteří již studovali ANJ budou psát rozřazovací test z ANJ na začátku šk.roku. Podle výsledku testu budou studenti rozděleni do tří skupin tak, aby úroveň jejich znalostí mohla být co nejefektivněji rozvíjena. Skupiny budou sdíleny s paralelní třídou 5A8. ---Jako druhý cizí jazyk budou všichni studenti 1A4 studovat NEJz = začátečníci. ---V rozvrhu hodin tedy budou proti sobě nasazovány kombinace ANJ1/ANJ2/ANJ3, (tj. ANJ nejpokročilejší/ ANJ pokročilí/ ANJ začátečníci).

8 Statistika cizích jazyků 1A8
ANJ Doba studia: Počet: neurčeno 2 7 6 5 4 3 25 1 30 Učebnice: Anglický jazyk: Autor: Název: Hutchinson Project 15 English Adventure 1 New English for You 4 Start with Click 8 Welcome Plus  neurčeno  30

9 Statistika cizích jazyků 1A4
Učebnice: Anglický jazyk: Autor: Název: Počet: Hutchinson Project 6 New English for You 2 Way to win 1 Angličtina pro 9.roč.ZŠ neuvedeno 11 ANJ Doba studia: Počet: neurčeno 9 8 7 6 3 5 1 4 2 12

10 Statistika cizích jazyků 1A4 - pokračování
NEJ Doba studia: Počet: neurčeno 9 8 7 6 1 5 4 3 2 12 Učebnice: Německý jazyk: Autor: Název: Počet: Ping Pong Neu 4 Heute haben wir Deutsch 1 Deutsch mit Max 2 Němčina pro 6. ročník ZŠ  Němčina pro 6. ročník ZŠ   9

11 Adaptační kurz SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ Rekreační zařízení v Ratajích nad Sázavou OSMILETÉ STUDIUM ČTYŘLETÉ STUDIUM Celý projekt zaštiťuje společnost Corridoor, která se zabývá organizací volnočasových aktivit a teambuildingových programů. ( Seznamovací kurzy: napomáhají stmelit nový kolektiv odbourají počáteční ostych a špatnou komunikaci mezi žáky posílí vzájemnou důvěru pomohou překonat strach z vystupování před větším počtem málo známých lidí naladí příjemnou atmosféru ve třídě a chuť do nového studia Další výhody kurzu: všichni účastníci se budou znát křestním jménem děti získají nové zážitky v nestandardních situacích-mino školní lavice dozví se základní informace o spolužácích poznají nové kamarády a možná i víc sami sebe Program: seznamovací hry lanové aktivity dobrodružné hry v přírodě Kurz je veden 2 instruktory corridoor teamu za přítomnosti třídního učitele. Hlavní instruktor: Eliška Strakošová VŠTVS Palestra (obor: sportovní a volnočasový pedagog) Mgr. Jakub Strakoš za Corridoor + třídní profesor(ka) Ubytování je zajištěno ve ti lůžkových pokojích. S sebou si vezměte: oblečení a obuv na pohyb venku i do chaty (sportovní oblečení, raději starší) baterka spacák a karimatka šátek tužka a papír a další věci, které potřebujete Cena 1500,-Kč - zahrnuje ubytování, stravu, cestu vlakem z Českého Brodu tam i zpět, instruktory a materiál potřebný na organizaci programu Podrobnosti o akci : odjezd, příjezd, atd. Jsou na rozdaných letácích ....případná upřesnění budou na

12 Pokyny k zahájení nového školního roku
---zač. Út v 8.00 hod. ---normální začátky výuky vždy v 7.45 hod.!!! ---přezůvky (ne polokecky, botasky atd.) ---šatnové prostory v suterénu - přidělení skříněk provedou tř. ---přineste si s sebou zámek + 3 klíče - na šatnovou skříňku (1 klíč bude v zalepené obálce u tř.prof.) ---Hned první den přineste s sebou vysvědčení ze ZŠ (5. resp. 9. třída) a 200,-Kč na zálohu na vstupní čipovou kartu ---Je-li to třeba, obstarejte si již v průběhu prázdnin Osvobození z TEV, organizování Zdravotní TEV Předpoklad - pokračování na VŠ Výuka dle řádného rozvrhu – ihned od 1.dnů září – rozvrh i změny ve výuce jsou k dosažení na --- - seznámení s časovými variantami: je na dalším „slidu“ ---na střední škole se postupuje podle Vyhl.č.13/2005Sb MŠMT ---Vyučuje se v rozmezí vyučovací hodiny. ---Nejvíce smí být bez přestávky na oběd odučeno 7 vyučovacích hodin a výuka pak nesmí pokračovat!!! ---Přibližně 2x v týdnu připadá na každého studenta výuka i v odpoledních hodinách nejdéle do hod. ---Výuka může končit nejdříve po 4.vyučovací hodině, může však začínat např. 2. nebo i pozdější vyučovací hodinou. ---Při absenci delší než tři dny vyžadujeme lékařské potvrzení. ---Můžete pro své dítě zvolit našeho dorostového lékaře, ale stejně tak akceptujeme i lékaře, kterého navštěvujete stabilně v místě svého bydliště nebo podle svých rodinných tradic. ---kontakt se školou - pravidelné třídní schůzky ---funguje SPG ---preferujeme osobní kontakt - v případě nebezpečí z prodlení či nutnosti telefonicky či faxem ( ) ---v seznamu jsou i další čísla ( pouze ředitelna - bez možnosti přepojovat, stejně i kancelář zástupce ředitele ) ---Z existence zákona na ochranu osobních údajů plyne, že zletilý žák musí dát písemný souhlas s tím, že jeho rodiče mohou být informováni o výsledcích jeho studia. Zletilý žák má i další práva, která se týkají např. omlouvání absencí atd. ---Podle nového správního řádu je až do své zletilosti účastníkem všech řízení s vedením školy žák, zastoupený svými zákonnými zástupci, kteří jak se předpokládá jednají v jeho nejlepším zájmu. Má-li podstata jednání za následek vydání správního rozhodnutí ve smyslu správního řádu (např. přestup žáka na jinou školu atd.), je novým požadavkem doplnit písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) i písemným souhlasem dítěte.

13 Časové varianty 1. hodina 7:45 - 8:30 2. hodina 8:35 - 9:20 3. hodina
9: :25 4. hodina 10: :15 5. hodina 11: :10 6. hodina 12: :00 7. hodina 13: :50 8. hodina 13: :40 9. hodina 14: :30

14 Učebnice ---prima - žáci plní povinnou devítiletou docházku - knihy GRATIS obstarává škola!!! ---Rozdělování učebnic bude na programu ve čtvrtek 2.září (Velké tašky s sebou) ---1A4 ---Seznam potřebných učebnic je k dispozici na INTERNETU a dostali jste je v tiskové podobě. ---Učebnice pro výuku cizích jazyků ve třídě 1A4 obstará a dětem odprodá škola!

15 Stravování ---Školní jídelna patří 1.ZŠ Č.Brod a je ve Smetanově ulici, tel – výběr ze dvou jídel, objednávání on-line via internet nebo čipem via automat Aktuální cena oběda ---nižší gymnázium cca 21,- Kč ---vyšší gymnázium cca 22,- Kč ---tato cena bude platit i od září 10(???)

16 Diskuse a prostor pro dotazy
???

17 Závěr ---k organizaci pracovního dne - zátěž
---nedopřát dětem "zvlčení" přes prázdniny ---více než 80% dojíždí ---reorganizace rodinných prostor ---vlastní prostor pro učení, uložení pomůcek ---mimoškolní aktivity, fungování kroužků, divadelní, vodácký, VOX BOHEMICA ---soutěže, olympiády, sportovní soutěže ---výtvarné aktivity, fungování Galerie na schodech - přední výtvarníci + díla našich studentů ---zahraniční kontakty školy ---Pontarlier – na jaře 2011 my k nim ---Lichtenfels – byli jsme letos na jaře u nich. Příští rok oni k nám. ---Výjezdy na zahraniční zájezdy - škola pořádá ve dvouletých periodách poznávací zájezdy směřované např. do Itálie, Francie (Normandie) a do Anglie (Letos byl zájezd do Švédska) ---Máme rozpracovaný kontakt se školou v Southwellu resp. The West Bridgford School v Nottinghamu - Anglie - ve spolupráci s "Českobrodskou česko-britskou společností". Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání ve středu 1.září 2010 v 8.00 hod. Vše, o čem jsme dnes povídali bude umístěno na

18 Kontakty URL: www.gcbrod.cz E-mail: gc_brod@iol.cz = gc_brod@iol.cz
Telefony: (spojovatelka) (jenom ředitelna) (jenom zástupce ředitele) y pedagogů dle vzoru: Faxy: nebo Mobilní telefony: Řed. a Zř jsou uveřejněny na internetu


Stáhnout ppt "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google