Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIK42A02 E-learning E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání Bc. Jana Habustová UČO 102582.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIK42A02 E-learning E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání Bc. Jana Habustová UČO 102582."— Transkript prezentace:

1

2 VIK42A02 E-learning E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání Bc. Jana Habustová UČO 102582

3 Co Vás čeká: Uvedu Vás do problematiky elektronického vzdělávání a seznámím Vás s postavením e-learningu v celoživotním a distančním vzdělávání. Seznámím Vás s využitím e-learningu v celoživotním a distančním vzdělávání ve světě na příkladech z Velké Británie, USA a Francie.

4 Celoživotní vzdělávání The knowledge society – a society where lifelong learning plays a central role. CŽV školní (akademické) CŽV profesní CŽV zájmové

5 Strategie CŽV podle memoranda EU Zaručení všeobecného a stálého přístupu k učení Růst úrovně investic do lidských zdrojů Rozvoj efektivních vyučovacích metod Zlepšení způsobů hodnocení učení, zejména pak tzv. učení neformálního Zajištění přístupu k informacím a poradenství o příležitostem k učení pro každého v celé Evropě a v průběhu celého života Přiblížit celoživotní učení lidem prostřednictvím informační a komunikační techniky

6 CŽV a EU Evropa založená na znalostech Rozvoj lidského kapitálu  Předčasné opouštění školy a nespokojenost mládeže Evropská spolupráce ve vzdělávání a profesní přípravě Lingvistická rozmanitost Evropy a učení se jazykům Projekt „m-learning“ CŽV v globální znalostní ekonomice – Úkoly pro rozvojové země – Světová Banka http://elearningeuropa.info

7 Vzdělávací proces a současnost nový aspekt  celoživotní vzdělávání  jako hlavní fenomen současnosti (budoucnosti) v CŽV se jeví distanční forma vzdělávání (DiV) reakce na měnící se potřeby a požadavky studujících v návaznosti na potřeby a požadavky společnosti  vzrůstající důležitost a možnosti využití ICT a Internetu nové období CŽV a DiV nová forma vzdělávání  e-learning

8 Vztah jednotlivých úrovní elektronického vzdělávání

9 Úvod do elektronického vzdělávání Definice pojmu e-learning e-learning electronic (z angl. = elektronické) learning (z angl. = učení se) Definice: E-learning lze chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu spojenou s moderními informačními a komunikačními technologiemi pro zkvalitnění vzdělávání.

10 Možnosti e-learningu Zvětšit kapacitu pro vzdělávání velkého počtu zájemců Odstranit nebo zmenšit časové, geografické a psychologické bariery Poskytnout studentům podle jejich časových dispozic jak synchronní tak asynchronní formu studia s možností interaktivních postupů při studiu.

11 E-learning industry Obrat na e-l. trhu v USA na konci 2003 = 14 miliard dolarů Očekávání roku 2004 = 20 miliard dolarů Evropský trh 2003 – 4 miliardy dolarů Očekávaný nárůst v r. 2004 Evropě = 98 % Budoucnost E-l.= bude o 50 % levnější, o 50 % rychlejší, o 50 % kvalitnější než klasické vzdělávání

12 Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 1/2 1837 – vznik distančního vzdělávání (Isaac Pitman, výuka těsnopisu formou korespondenčních kurzů rozesílaných poštou, Velká Británie) 1895 – Barchese Guglielmo Marconi, bezdrátový telegraf (rádio)  rychlé šíření informací (auditivních) 1923 – Vladimír Zworykin, elektronka  „otec televizoru“  rychlé šíření informací (audiovizuálních) 1971 – Intel, mikroprocesor, PC  obrovské multimediální možnosti studijních materiálů 1971 – odeslání prvního e-mailu  nové možnosti komunikace (rychlé)

13 Vznik a vývoj elektronického vzdělávání 2/2 80. léta – začátek rozvoje vzdělávání prostřednictvím počítačů (CBT) 1991 – Tim Berners-Lee, World Wide Web (www)  rozvoj Internetu  nový způsob elektronic. vzdělávání (WBT) 1999 – e-learning, vznik vzdělávacích portálů (LMS) Podrobné informace: http://www.pbs.org/asl/dlweek/history/index.html

14 Vývoj distribuce obsahu CŽV 1. pošta 2. rozhlas 3. televize 4. počítač CD ROM Internet Off-line On-line

15 Nevýhody e-learningu Náročná tvorba kurzů Závislost na funkčnosti ICT Praktické zkušenosti studujícího s ICT Nerovný přístup k ICT Nekompatibilita Nevhodnost pro určité typy kurzů Nevhodnost pro určité typy studentů

16 Výhody e-learningu Vyšší efektivnost výuky Zapamatovatelnější forma informací Vyšší míra interaktivity Aktuálnost informací Přístup k materiálům kdykoliv Přístup k materiálům odkudkoliv Větší možnosti testování znalostí Překonání případných zdravotních bariér Nižší náklady na vzdělávání

17 zapamatovatelnější forma informací Smyslové vnímání člověka získávání informací Zapojení smyslů ve škole získávání informací obrázky, animace, videosekvence

18 Formy e-learningu Elektronické vzdělávání Off-line výukaOn-line výuka asynchronnísynchronní on-line komunikace: e-mail, diskusní fórum, chat, netmeeting (videokonference)

19 Základní úrovně elektronického vzdělávání (EV) CBT (Computer-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory počítačů“  multimedialita WBT (Web-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory webových technologií“  on-line distribuce, on-line komunikace EV přes LMS (Learning Management System) neboli „systém pro řízení výuky“ - komplexní systém pro podporu výuky

20 Generace distančního vzdělávání (Košč, 2003) I. generace: korespondenční kurzy II. generace: audio, video a počítačové technologie III. generace: distanční vzdělávání na Internetu

21 Přijímání e-learningu v div Rozvoj distančního vzdělávání je jednou z priorit univerzit v USA a Západní Evropě. Americké a západoevropské univerzity vkládají do přípravy distančního vzdělávání velké finanční, intelektuální i organizační prostředky.

22 Přijímání e-learningu v div Nekritické kopírování amerického modelu, který označuje studium distanční za hlavní formu vzdělávání, ostatní formy považuje za překonané a neperspektivní. Ignorování distančního vzdělávání jako módního výstřelku. Distanční vzdělávání se považuje za jiný název pro dřívější dálkové studium.


Stáhnout ppt "VIK42A02 E-learning E-learning v celoživotním a distančním vzdělávání Bc. Jana Habustová UČO 102582."

Podobné prezentace


Reklamy Google