Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etážové vytápění Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etážové vytápění Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Etážové vytápění Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/2-SO-5/3 Název DUM Etážové vytápění Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vodoinstalace Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Charakteristika etážového vytápění, etážové vytápění samotížné a nucené, vytápění více podlaží etážovým vytápěním Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Etážové topení, horní a spodní rozvod, oběhové čerpadlo, rozvodné potrubí, Datum

3 Etážové vytápění Náplň výuky: Charakteristika etážového vytápění
Rozvodné potrubí Etážové vytápění s čerpadlem Etážové vytápění ve vícepodlažních domech Vedení a materiál potrubí

4 Charakteristika etážového vytápění
Charakteristickým znakem etážového vytápění je, že všechny části otopné soustavy se nacházejí v jednom podlaží. Teplá voda pro vytápění se ohřívá v kotli a rozvádí trubkovými rozvody do otopných těles nacházejících se zhruba ve stejné rovině. Obvykle slouží jeden okruh etážového topení k vytápění jedné bytové jednotky, jednoho patra domu, kanceláří firmy apod. Správně navržená soustava etážového vytápění, dobře zpracovaný projekt a správně dimenzovaná otopná tělesa mohou přinést významné úspory v topné sezóně. Nedochází při něm ke zbytečným ztrátám tepla vedením trubek mimo vytápěné místnosti, na nákladech se nepodílí více plátců a provozovatel je tak motivován k hledání a realizaci úsporných opatření proti zbytečnému plýtvání, což bývá bolest otopných systémů sdílených více platícími uživateli.

5 Rozvodné potrubí Potrubí, které rozvádí vodu od kotle k otopným tělesům (rozvodné potrubí) může být vedeno pod stropem (horní rozvod) nebo nad podlahou (spodní rozvod). Oba způsoby rozvodu se provádějí, rozhodující při volně způsobu rozvodu potrubí je, zda má být soustava samotížná (bez čerpadla) nebo bude koloběh topné vody zajištěn čerpadlem. Pokud má být soustava řešena jako samotížná, musí být splněny dvě podmínky: střed otopného tělesa musí být výš než střed zdroje tepla (kotle) a rozvodné potrubí se vede pod stropem. Potrubí přitom nesmí být zaizolované, protože samo funguje jako malé otopné těleso a předává teplo.

6 Obr. 1: Etážové vytápění s kombinovaným rozvodem

7 Obr. 2: Etážové vytápění se spodním rozvodem

8 Etážové vytápění s čerpadlem
Pokud z prostorových důvodů nemůže být střed otopných těles výše než střed kotle, musí být zajištěn koloběh vody v otopné soustavě oběhovým čerpadlem. Čerpadlo může být zapojeno do vratného potrubí nebo bývá umístěno v kotli. Do topného potrubí vedoucího z kotle k otopným tělesům se nainstaluje, protože je tam teplejší voda a čerpadlo je více namáháno. Nejčastěji je oběhové čerpadlo umístěno v kotli. Etážové vytápění obvykle nemá velký výkon a čerpadlo má malé rozměry, takže se bez problémů umístí do kotle. Zapojením čerpadla do soustavy se stane vytápění pružnějším, zátop je rychlejší a trubky mohou mít menší průměr. Musí se však počítat s nutností zapojení na elektrické napětí 220 V.

9 Obr. 3: Etážové vytápění – spodní rozvod, teploty topné a vratné vody při venkovní teplotě vzduchu -15°C

10 Etážové vytápění ve vícepodlažních domech
V poválečných letech (1950 – 1970) se postavilo poměrně mnoho vícepodlažních domů, kde každý byt měl své lokální vytápění kamny. Modernizací vytápěcích soustav se rušila kamna a toto lokální vytápění se nahrazovalo etážovým vytápěním. V každém podlaží měl každý byt své bytové (etážové) vytápění. Zdrojem tepla je kotel, každý byt měl svůj kotel. Rozvody potrubí, počet otopných těles a jejich umístění si zvolili obyvatelé každého bytu podle své potřeby. Tak se v jednom domě instalovalo několik etážových otopných soustav a každá byla trochu jiná. Etážové vytápěcí soustavy se ve Zlíně vybudovaly nejvíce v městských čtvrtích Lazy, Bartošova čtvrt, ulice Sokolská, Kamenná, Prlovská atd. V mnoha bytech toto vytápění slouží stále.

11 Obr. 4: Etážové vytápění v bytovém domě se 3 obytnými podlažími

12 Vedení a materiál potrubí
Vedení potrubí etážového vytápění může být pod stropem nebo nad zemí. Pod stropem se vede u samotížného vytápění. Pro samotížné vytápění musí být splněny dvě podmínky: střed otopného tělesa musí být výš než střed kotle a rozvodné potrubí se vede pod stropem. Toto potrubí se neizoluje. Neizolovaná trubka také předává teplo a funguje jako otopné těleso malého výkonu. Materiál potrubí etážového vytápění může být stejný jako u vytápění ústředního. V současné době je to nejčastěji měď. Průměry potrubí u samotížného vytápění jsou větší, protože v tomto potrubí je menší tlaková ztráta třením. Soustavy s čerpadlem mají malé průměry trubek – 12, 18 mm, jen od kotle se vede průměr 22 mm. Potrubí se spojuje tvrdým pájením, lisováním nebo spojkami či tvarovkami s mechanickým způsobem spojení.

13 Obr. 5: Spojování měděných trubek v rozvodech

14 Kontrolní otázky: Čím je charakteristické etážové vytápění?
Jaké jsou možnosti vedení topného potrubí? Jak se provádí vytápění vícepodlažních domů etážovým vytápěním? Z jakého materiálu a v jakých průměrech se nejčastěji dělají rozvody trubek? Jak se provádí spojování měděného potrubí?

15 Obrázky: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní

16 Seznam použité literatury:
[1] Tajbr S., Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér, Praha, Sobotáles, ISBN

17 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Etážové vytápění Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google