Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST
MUDr. Miloš Voleman, MUDr. Martin Sedláček Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

2 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
HISTORIE Ústavní pohotovostní služba – všichni ten pojem používáme, ale co vlastně znamená? Definice: ústavní pohotovostní služba – služba, která se zřizuje v zařízeních ústavní péče pro poskytování zdravotnických služeb nemocným v těchto zařízeních a nemocným, kteří byli do těchto zařízení dopraveni nebo se dostavili k přijetí nebo ošetření v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o pohotovostní zdravotnické službě z roku 1981 říká: Pohotovostní zdravotnická služba – služba určená pro zabezpečení zdravotnických služeb pro akutně nemocné v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení, na který plynule navazují. Organizují se tyto druhy p. z. s. – lékařská služba první pomoci, ambulantní péče závodní p. z. s., ústavní pohotovostní služba, pohotovostní lékárenská služba, p. z. s. v lázeňských zařízeních a p. z. s. v hygienických stanicích Jiná právní úprava neexistuje, přitom nepřetržitá přítomnost lékaře v nemocnici je chápána jako samozřejmost a nezbytnost Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

3 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
HISTORIE Pracovněprávní zajištění ÚPS Rok Přijat Zákoník práce (následně 42 x novelizován). Zavedeno pravidlo pro přesčasové hodiny - maximálně 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. Vláda mohla – po projednání s ÚRO- povolit z vážných důvodů a na dobu přechodnou vyšší rozsah přesčasové práce a určit kterých druhů práce se toto týká. Limity mohly být libovolně vyšší. Rok Povolování vyjímky přešlo z vlády na Ministerstvo zdravotnictví Rok Povolování vyjímky převedeno na úřady práce, podmínky výkonu takové práce se přesouvají do kompetence kolektivního vyjednávání Rok Vyjímky se ruší. Zaveden maximální rozsah práce přesčas 8 hodin týdně (416 hodin ročně) hodin pohotovosti na pracovišti - pouze se souhlasem zaměstnance. Pohotovost na pracovišti ale neobstála před Evropským soudním dvorem (Rozhodnutí ESD padlo v lednu 2007) Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

4 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
HISTORIE Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu o některých aspektech úpravy pracovní doby (platná od ) Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby v souladu s potřebou chránit bezpečnost a zdraví pracovníků nepřekračovala průměrná délka pracovní doby pro každé období sedmi dnů včetně přesčasů 48 hodin. Pro lékaře se povolují odchylky na pětileté přechodné období od 1. srpna 2004. Členské státy zajistí, aby v žádném případě počet týdenních pracovních hodin nepřesahoval průměr 58 hodin během prvních tří let přechodného období, průměr 56hodin během následujících dvou let a průměr 52 hodin po zbývající období. Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

5 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
HISTORIE Nový zákoník práce - povoluje pouze 8 hodin přesčasů týdně (v průměru, tedy celkem 416 hodin v roce). Ruší pracovní pohotovost na pracovišti. Od tohoto data dochází k masivnímu a všeobecnému porušování zákona. Ve velké většině případů byly zavedeny dohody o pracovní činnosti. Od uzákoněna další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (celem 16 hodin týdně, pro RZS 20 hodin týdně) s limitem platnosti do V řadě nemocnic ale nebyla uplatňována a pokračovalo se v předchozím systému DPČ. Od vzniká problém. Jde ale o staronovou záležitost, protože stejná právní úprava platila od do Pouze se o problému začalo veřejně mluvit. Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

6 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
SOUČASNOST Přístup ke zdravotní péči je ústavní právo občanů. Ale toto právo je po tři čtvrtiny roku zajištěno pouze přes pohotovostní služby. Při tendenci k rušení LSPP se stále více této činnosti přesouvá na nemocniční zařízení. Pravidla poskytování péče se zásadně mění úderem hod. S mírnou nadsázkou platí, že do té doby je požadováno, aby nemocného vyšetřil superspecialista, po půl čtvrté stačí, aby měl dotyčný lékař diplom. V hodin se situace opět obrací. Právní zajištění ÚPS není prakticky žádné. Ani personální vyhláška s tímhle nepočítá – ambulantní provozy mají po 24 hodin denně zajišťovat ti samí lékaři, kteří zajišťují péči pro pacienty na lůžkách a operačních sálech. Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

7 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
SOUČASNOST Stav v jednotlivých nemocnicích – údaje, které má k dispozici LOK. Co nemocnice, to originál Převládá DPČ či kombinace přesčasové práce a DPČ (cca 60% nemocnic). Zákoník práce však říká: „Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny“. DPČ jsou tedy formálně uzavřeny na leckdy velmi kuriózní činnosti. Existují i kombinace s DPP. V menším počtu nemocnic se čeká na vyčerpání povoleného množství přesčasových hodin a není jasné co bude potom Existují i vyslovené podvody – vykazování ÚPS jako pracovní pohotovosti mimo pracoviště, fiktivní rozpisy směnného provozu, smluvní platy a úplná neexistence výkazů přesčasové práce. Nejde o jednotlivé případy – je to více jak u 10% nemocnic Pouze dvě dodržují ustanovení ZP (jedna je PL, druhá lázeňské zařízení) Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

8 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
SOUČASNOST Pravidelně po službě domů odcházejí lékaři jen ve 20% nemocnic. V dalších cca 30% chodí lékaři po službě domů někdy. V polovině nemocnic se po službě domů nechodí. Pouze ve čtvrtině nemocnic dosahuje nepřesahuje u lékařů nepřetržité pracovní nasazení 24 hodin. V další třetině nemocnic pak lékaři pracují maximálně 48 hodin bez přerušení. Ve 40% nemocnic stále existují „směny“ delší než dva dny! V Zákoníku práce je ale výslovně uvedeno, že u DPČ „výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích“ Po tři čtvrtiny času mají občané České republiky zajištěno jedno ze svých základních práv pouze za cenu všeobecného porušování zákona a podmínkách právního vakua. Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

9 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
BUDOUCNOST Co dělat dále? Přestat hledat pseudořešení, jako například: Vyjednat prodloužení přechodného období. Dle směrnice EU o toto bylo možno požádat Komisi EU nejpozději do Redukovat počet lékařů v ÚPS. Většina nemocnic toto z finančních důvodů provedla již v minulých letech. Další redukce by znamenala omezení dostupnosti a kvality péče. Přesuny lékařů mezi nemocnicemi, „donucení“ ambulatních specialistů ke službám v nemocnicích – jde spíše o fantasmagorie. I když případy existují. Omezení dostupnosti péče – to nikdo normální nechce. A už vůbec nikdo za to nechce převzít odpovědnost Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

10 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
BUDOUCNOST Neexistuje rychlé řešení – promrhaných 10 let se nedá nahradit za půl roku V první řadě třeba zjistit skutečný rozsah problému. Předchozí vláda tvrdila, že žádný problém není. S tímto přístupem se nic vyřešit nedá. Je třeba otevřeně přiznat, že falešné jsou i oficiální státní statistiky. Navýšit počty personálu v nemocnicích. Nepochybně vzrostou finanční nároky .Odměna za ÚPS u řady lékařů činí až 50% příjmu, skutečné hodinové mzdy jsou stále velmi nízké. Odbourat finanční závislost nemocničních lékařů na ÚPS je zásadní opatření. Vytvořit podmínky, aby mladí lékaři měli zájem zahájit svou kariéru v nemocnicích. Současné podmínky finanční i podmínky specializačního vzdělávání jsou pro absolventy LF silně demotivující. Vytvořit jasná právní pravidla pro fungování ÚPS. Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

11 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
BUDOUCNOST Řešení problému nebude snadné a nebude zadarmo. Řešení nemůže být z jednoho místa. Je třeba úzké spolupráce vlády, zákonodárců, krajů, profesních a odborových organizací, odborných společností a vysokých škol. Variantou je nedělat nic a čekat na sankce EU, případně na zhroucení systému. Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha

12 Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha
Děkuji za pozornost Konference ČLK „24hodinová dostupnost lékařské péče“, PS PČR, Praha


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST"

Podobné prezentace


Reklamy Google