Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
Česká lékařská komora Zpráva o činnosti XXVI. sjezd ČLK 3. – MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

2 Naše země nevzkvétá Srpen nebo září 2012 2012/2011 HDP - 1,0 %
Průmyslová výroba - 3,1 % Stavebnictví - 4,7 % Inflace 3,2 % Index spotřebitelských cen 3,4 % Ceny potravin 10,3 % Export 7,9 % Import 0,8 % Průměrná hrubá mzda Průměrná nominální mzda 2,3 % Průměrná reálná mzda - 1,1 % Míra nezaměstnanosti 8,4 %

3 Politický marasmus – skončil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) „Odklonění peněz od manželky“ v rozvodovém řízení, nahrazen Martinem Kubou – skončil ministr kultury Jiří Besser (TOP-Star) Zatajil podíl ve společnosti Comoros Group, jejímž prostřednictvím koupil byt na Floridě, jeho společník Pavel Hrách v minulosti odsouzen za korupci, nahrazen Alenou Hanákovou – ostravský krajský soud odsoudil exposlance Wolfa (ČSSD) za zneužití státní dotace V říjnu 2012 vrchní soud zpřísnil trest na 6 let odnětí svobody

4 Politický marasmus 23.3.2012 – Roman Janoušek (ODS)
Ujel od nehody když zranil ženu, měl v krvi 2,2 promile, nebyl mu odebrán ani řidičský průkaz, ani pas, rekreuje se v Chorvatsku – skončil ministr školství Josef Dobeš (VV) Rezignoval údajně kvůli nesouhlasu s vládními škrty, nahradil ho Petr Fiala – Vít Bárta a Jaroslav Škárka (VV) odsouzeni za korupci Karolina Peak odchází z VV a zakládá stranu Lidem, odchod VV z vlády – hlasování o nedůvěře vládě Vládu podpořilo 105 ze 198 přítomných poslanců

5 Politický marasmus – hejtman SČ kraje David Rath (ČSSD) zatčen se 7 miliony Kč v krabici Obviněn z několika trestných činů, 2x vydán PS k trestnímu stíhání, je stále ve vazbě – poslanec Otto Chaloupka (VV) Vydán PS k trestnímu stíhání pro podezření z korupce – odvolán ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) Oficiálním důvodem neprosazení úsporných opatření v resortu, nahradil ho Pavel Blažek – místopředsedkyně PS Vlasta Parkanová (TOP-Star) Vydána PS k trestnímu stíhání pro podezření z nezákonného jednání v souvislosti s nákupem letadel Casa, kdy státu vznikla škoda 658 mil. Kč, do vazby vzata nebyla

6 Na jeden rok v jedné zemi je toho trochu moc.
Politický marasmus – bývalý senátor a starosta Chomutova Alexandr Novák (ODS) Pravomocně odsouzen k trestu 4 roky odnětí svobody za korupci – Marek Dalík poradce bývalého premiéra Topolánka Obviněn v souvislosti nákupem obrněných transportérů Pandur, údajně šlo o úplatek 18 milionů euro, nebyl vzat do vazby – skončil ministr práce Jaromír Drábek (TOP-Star) Jeho první náměstek Vladimír Šiška pro podezření z korupce vzat do vazby, nyní vyšetřován na svobodě Na jeden rok v jedné zemi je toho trochu moc. Co všechno si nechají občané ČR líbit?

7 Hegerova reforma Zákon o zdravotních službách (372/2001 Sb.)
Zrušení zákonů č. 20/1966 Sb. a 160/1992 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) Zákon o zdravotnické záchranné službě (374/2011 Sb.) Novely zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (298/2011 Sb. a 369/2011 Sb.) Prováděcí vyhlášky k těmto zákonům

8 Prováděcí vyhlášky k novým zákonům
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.) Vyhláška o technickém vybavení ZZ (92/2012 Sb.) Vyhláška o personálním zajištění ZS (99/2012 Sb.) Vyhláška o údajích pro Národní zdravotní informační systém (116/2012 Sb.) Vyhláška o hygienickým požadavcích na poskytování ZS (306/2012 Sb.) Vyhláška o zdravotní způsobilosti poskytovatelů ZS (271/2012 Sb.) Nařízení vlády o dostupnosti ZS (307/2012 Sb. ) S větším či menším úspěchem ČLK vše připomínkovala

9 Zákon o ZS Původní Julínkův zákon, který odmítlo v listopadu 2008 celkem 80% přítomných delegátů sjezdu, ministr Heger pod tlakem ODS oprášil Žádné ekonomické úspory, spíše nárůst výdajů Změna terminologie – redukce vztahu lékař – pacient na pouhý obchodní vztah Pacient :> klient Lékař :> poskytovatel služeb Po řadě jednání ministr Heger některé připomínky ČLK akceptoval 9

10 Zákon o ZS V čem ministr Heger ČLK vyhověl:
Odnímání oprávnění poskytovat ZS jen na základě správního řízení přezkoumatelného soudem Definice „lege artis“ v zásadě odpovídá návrhu ČLK Odborným zástupcem ZZ poskytujícího lékařské služby musí být lékař Lépe formulován informovaný souhlas i nesouhlas Vypuštěna nereálná povinnost PL zajišťovat péči 24 hodin non-stop Povinnost PL ohledávat zemřelé jen u registrovaných a v době návštěvní služby Interní hodnocení kvality povinné jen pro lůžková ZZ Lékař může za účelem své obhajoby dát kopii zdravotnické dokumentace ČLK či znalci Komory i nadále mohou řešit stížnosti na odborná a etická provinění 10

11 Zákon o ZS V čem ministr Heger ČLK nevyhověl:
Drakonické finanční sankce i za banální přestupky Není možný prodej a darování praxí fyzických osob Nesmyslná povinnost stanovit „individuální léčebný postup“ Nejasné ustanovení o povinné mlčenlivosti Zřizování národního registru zdravotnických pracovníků Registr lékařů přitom již vede ČLK Komerční hodnocení kvality soukromými firmami za peníze ZZ ČLK nemůže provádět kontroly ZZ 11

12 Zákon o ZS V čem nás ministr Heger podrazil: Povinná přeregistrace ZZ
Vláda schválila zákon v jakžtakž přijatelné podobě Pozměňovací návrhy poslance Šnajdra ve 2. čtení v PS ministr Heger podpořil a tím porušil dohodu s ČLK Povinná přeregistrace ZZ Vyškrtnutí komor ze seznamu osob a institucí oprávněných nahlížet do zdravotnické dokumentace 12

13 Zákon o ZS - důsledky Stávající registrace platí 36 měsíců ZZ povinna do 9 měsíců (do ) požádat krajský úřad o oprávnění k poskytování služeb, přičemž musí splnit současné podmínky a vše doložit. Jen obří buzerace nebo první krok k likvidaci soukromých lékařů (blíží se konec platnosti smluv se ZPoj)? Zástupci ČLK bez souhlasu pacienta nemohou nahlížet do zdravotnické dokumentace. Drakonické sankce i za banální přestupky vydávají soukromé lékaře na milost a nemilost krajským úředníkům. 13

14 Přeregistrace Dohoda Heger – Kubek o metodickém pokynu Mz 5.12.2011
Metodický pokyn Mz krajským úřadům k aplikaci přechodných ustanovení § 121 a § 122 zákona o ZS Po existujících ZZ vyžadovat pouze náležitosti dle § 18 odst. 1 zákona o ZS, tedy žádost o oprávnění bez příloh vypsaných v odst. 2 Základní osobní údaje IČO Osobní údaje odborného zástupce Formu a obory poskytovaných ZS Adresu místa poskytování ZS Jednání ČLK v jednotlivých krajích

15 Zákon o ZS – ústavní stížnost ČLK
Na podnět ČLK 20 senátorů podalo stížnost k ÚS na: Národní zdravotní informační systémy Shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů v neanonymizované podobě způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu Shromažďování údajů z medicínského hlediska zbytečných Drakonické pokuty pro ZZ Nástroj, kterým mohou krajské úřady šikanovat soukromé lékaře Povinná přeregistrace (nutnost žádat o souhlas s poskytování ZS) Zásah do nabytých práv Někteří pacienti mohou přijít o „svého“ lékaře ÚS dosud nerozhodl. 15

16 Zákon o ZS – rychlá novela
Vzhledem k nečinnosti Mz připravila ČLK se Svazem pacientů vlastní návrh Zrušit nutnost souhlasu obou rodičů s neakutní péčí o dítě Informovaný souhlas ne vždy po 30 dnech, ale jen na žádost pacienta Vyřazení úchopu z omezovacích prostředků Omezení pacienta se nemusí hlásit soudu, pokud s ním pacient dodatečně souhlasí, nebo šlo o dobu kratší 8 hodin a z důvodu bezpečnosti pacienta Profesní komory smí nahlížet do zdravotní dokumentace 16

17 Zákon o ZS – rychlá novela
předložili společně místopředsedkyně Senátu PhDr. Gajdůšková a prof. MUDr. Žaloudík schválen Senátem napříč politickým spektrem Mz Heger novelu odmítl a svůj vlastní návrh dosud neprosadil

18 Financování zdravotnictví
Stagnace mezd, vysoká míra nezaměstnanosti Platba za tzv. státní pojištěnce (6,1 mil. obyvatel) Mz Heger navrhl + 6,7 % (+49 Kč) Vláda neschválila I v roce 2014 platba 723,-Kč/měsíc (4. rok stejná) Zvýšení DPH z 10 % na 14 % ( - 4 mld. Kč) Plánované další zvyšování (15 % a 21 %), ale i zrušení stropu na pojistné Hrozí sjednocení sazeb na 17,5 % ( - 4 mld. Kč) – pro byl i ministr Heger Nespravedlnost v platbách pojistného (zvýhodnění OSVČ, stropy) Nadstandardy Zatím nepřinesly peníze ale jen zvýšení výdajů Zpoj. 18

19 Úhrady 2012 AS: PL: Komplement:
Referenčním obdobím zůstalo příslušné období roku 2010 Mz navrhovalo pokles úhrad a zpřísnění regulací Korekce návrhu Mz - Vyhláška č. 425/2011 Sb.: PL: výše kapitace zachována regulační mechanismy se nezpřísnily - limitem zůstalo 120 % celostátního průměru (Mz navrhovalo 105 %) AS: degresní hodnota bodu zůstala 30 hal. (Mz navrhovalo 20 hal.) zpřísnění regulací (limit snížen ze 105 % na 100 % referenčního období) hemodialýza – snížení hodnoty bodu ne na 0,90 Kč, ale na 0,95 Kč oftalmologie (kataracty) – snížení hodnoty bodu ne na 0,65 Kč, ale na 0,68 Kč Komplement: RTG hodnota bodu snížena z 1,10 Kč na 1,05 Kč (Mz navrhovalo 1,00 Kč) CT a MR snížena z 0,70 Kč na 0,67 Kč (Mz navrhovalo 0,65 Kč) Laboratoře snížení hodnoty bodu na 0,67 Kč respektive 0,65 Kč 19

20 Plnění memoranda D-O 1. Fáze – zvýšení platů proběhlo ve většině nemocnic Vázané peníze od ZPoj do nemocnic 2. Fáze – ke zvýšení platů všech zdravotníků o 10% nedošlo Některé nemocnice +6,25 %, jiné méně, další nic… 3. Fáze – nic nebude Marné jednání Z3 s premiérem Nečasem Mz Heger deklaroval, že vláda svůj závazek zvýšit platy lékařů na 1,5 – 3 násobek průměrné mzdy od nesplní Hrozba zrušení tarifních tabulek (zákon o Universitních nemocnicích) Společná protestní akce lékařských odborů zemí V4 ČLK podpoří veškeré protestní akce pořádané jakoukoliv skupinou lékařů, pokud jejich požadavky budou oprávněné a nebudou zaměřeny proti jiné skupině lékařů ! 20

21 Úhrady 2013 – DŘ ČLK - o.s. (ve spolupráci se SAS a dalšími) pro AS:
zvýšení hodnoty bodu na 1,15 Kč zvýšení hodnoty bodu za péči o cizince na 2,00 Kč regulace spotřeby zdravotní péče na straně pacientů, tedy nikoliv prostřednictvím regulačních srážek vůči ZZ při zachování systému regulací limit na úrovni 115% referenčního období regulovat maximálně 5 % ZZ, která překročí limity nejvíce tzv. vyviňovací klauzule (neuplatňovat regulace, pokud by v případě jejich uplatnění ZZ nemohlo poskytnout pojištěncům péči lege artis) proplácení nadlimitních výkonů hodnotou bodu nikoliv 30 haléřů, ale 50 haléřů (degresní hodnota bodu) referenční období příslušné pololetí roku 2012 a nikoliv příslušného pololetí roku 2011 zvýšení nevýznamného počtu pojištěnců na 100 snížení ceny PZT pro vynětí z regulací z Kč na 5 000,- Kč 21

22 Úhrady 2013 – DŘ Možnost ČLK hájit zájmy svých členů je dána počtem plných mocí pro ČLK-o.s. AS, PL, komplement Mz zkrátilo zákonem lhůty pro DŘ a učinilo dohodu velmi obtížnou Plán Mz zrušit DŘ DŘ skončilo nedohodou s výjimkou: PL, gynekologie, doprava, Neakceptovatelná dohoda gynekologů Fund holding (screening platí gynekolog z rozpočtu) „Dohoda“ bez ohledu na dotčené odbornosti 22

23 Úhrady 2013 – DŘ Mz návrh úhradové vyhlášky dosud nepředložilo
ČLK požaduje: zohlednit nárůst režijních nákladů ZZ kompenzovat zvýšení DPH zvýšení úhrad umožňující splnit sliby vlády v mzdové oblasti stejné úhrady od všech Zpoj. stejné úhrady všem ZZ za identické výkony

24 Úhradové standardy Aby bylo možno se připojistit na nadstandard, musí být nejprve definován standard ! Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal. ČLK navrhla převzít garanci nad DŘ za účasti lékařů – pojišťoven – pacientů, výsledek by Mz vydával vyhláškou Ministr Heger nabídku odmítl Nadstandardů existuje minimum

25 Nadstandardy Pracovní skupina Mz k posouzení návrhů na ekonomicky náročnější variantu zdravotních výkonů ustavena Dr. Vraná Projednány pouhé 3 návrhy Počítačem navigovaná operativa kloubních náhrad Použití femtosekundového laseru při operaci katarakty Podání sugammadexu k antagonizaci účinku myorelaxancií Taková reforma české zdravotnictví asi nespasí Stále neexistují podmínky pro komerční připojištění, které by mohlo být dalším zdrojem peněz 25

26 Poplatky za volbu lékaře
Umožnil zákon o ZS a doporučený postup Mz je účinný od Maximálně 5 000,- Kč (max. 15 000,- za primáře či přednostu kliniky) Rizika: Narušení chodu ZZ a organizace práce Nemožnost plánování některých výkonů Rozpor mezi přáním pacienta a provozními možnostmi i schopnostmi lékařů Není řešena odměna pro ostatní členy týmu ČLK upřednostňuje standardní způsob odměňování ČLK odmítá argumentaci Mz, které dehonestuje lékaře tvrzením, že toto opatření má vymýtit korupci ze zdravotnictví Ani tato část reformy se neujala Stejně by šlo o pouhou kosmetickou změnu, která nic nevyřeší 26

27 Kultivace SZV Projekt „Kultivace SZV“ provedla soukromá firma za finančního přispění EU ČLK nebylo dovoleno se na práci podílet ČLK podpoří odstraňování nespravedlností a zreálnění cen umožňujících tvorbu zisku při zachování kvality a bezpečnosti Členem pracovní skupiny Mz Dr. Sedláček a poradce Dr. Musil Mz plánuje připravit nový SZV do poloviny roku 2013 s plánovanou účinností od Co bude platit od ???

28 Kultivace SZV ČLK požaduje: Valorizaci mzdových nákladů
Započítání reálných režijních nákladů Jednotná hodnota bodu pro všechny odbornosti (minimálně 1 Kč) Před eventuálním uvedením nového SZV v platnost nejméně jeden rok modelace s následnými korekcemi dle výsledků SZV musí bez výjimek platit pro všechna ZZ i všechny ZPoj Úhrady nesmí snižovat objemové limitace ani nákladové regulace Pokud všichni pacienti platí pojistné dle stejných pravidel, pak za stejnou práci musí dostávat všechna zdravotnická zařízení od všech pojišťoven stejnou úhradu

29 Kategorizace zdravotnických prostředků
ČLK: zákon o cenách a úhradách léků i zdravotnických prostředků MZ: pracovní skupina pro kategorizaci zdravotnických prostředků Dr. O. Mach Dr. Vodochodský Zákon o zdravotnických prostředcích

30 Vyhláška o personálním vybavení ZZ
Stanovisko ČLK: Primář musí mít licenci ČLK Personální vybavení JIP musí odpovídat minimálním požadavkům dle SZV Ambulantní lékařské ZZ musí mít zdravotní sestru, zdravotnického asistenta či jiného zdravotníka v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v přiměřeném rozsahu ÚPS nemůže sloužit sám bez dozoru lékař bez specializované způsobilosti v oboru Bez ohledu na formu vlastnictví musí pro všechna ZZ platit stejné požadavky 30

31 Vyhláška o personálním vybavení ZZ
Podle zákona o ZS již není nutný souhlas ČLK Hegerův experiment „Nemocnice bez lékařů“ Spojené lůžkové fondy s lékaři se společným kmenem Možnost lékaře poskytovat péči i v jiném oboru ÚPS slouží sám lékař bez specializované způsobilosti (kvalifikovaný lékař na telefonu či u) Místo řešení nedostatku lékařů legalizace personálního marasmu Obrovské riziko pro pacienty, ale i pro lékaře Vyhláškové minimum bude pro manažery i pojišťovny ekonomickým optimem Snížení kvality a bezpečnosti zdravotní péče 31

32 Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti ZS
První návrh z  označil Mz Heger na sjezdu ČLK za nesmysl, následovalo několik podobně nesmyslných návrhů Omezení práv občanů – klientů ZPoj. Norma garantuje mnohem nižší dostupnost zdravotní péče, než na kterou jsme zvyklí Nezajišťuje poskytování zdravotní péče „lege artis“ způsobem Příprava drastické redukce sítě ZZ Zdůvodnění pro likvidace ZZ, která budou konkurovat řetězcům Snížení dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění Tvorba poptávky po dražším komerčním zdravotnictví Pozor: ambulantním ZZ budou končit smlouvy se Zpoj 32

33 Spolupráce s pacienty Během akce D-O se vláda snažila postavit proti sobě lékaře a pacienty Spolupráce s organizacemi pacientů je nezbytná, i když se společná řeč někdy hledá obtížně Národní rada osob se zdravotním postižením Svaz pacientů Odbory (LOK-SČL, OSZSP) Občanské iniciativy

34 Spolupráce s pacienty „Zachraňme naše zdravotnictví“ společná demonstrace před Mz Petice – „Občané, braňte svoje nemocnice!“ 34

35 Redukce sítě ZZ Tajná jednání o veřejných penězích
Pojišťovny odmítly všem nemocnicím prolongaci smluv po Memorandum Mz a ZPoj o restrukturalizaci sítě lůžkových ZZ z listopadu 2011 a druhé z Kartelová dohoda ? Tajná jednání o veřejných penězích Dva měsíce před koncem roku nemají nemocnice smlouvy Konference „Chystané změny v síti zdravotnických zařízení“ Plánována na 4/2012 v Průhonicích Zrušena pro nezájem lékařů Náhradní termín hotel Clarion v Praze 9 Petice za zachování sítě nemocnic 35

36 Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečnosti ZS ČLK nesouhlasí s tím, aby ZZ měla povinnost externí kontroly prováděné komerčními subjekty (dle zákona o ZS) Na doporučení VR ČLK představenstvo odmítlo materiál Mz „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečnosti ZS“ formalisticko byrokratický nesmysl obtěžující lékaře Pracovní skupina Mz pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče Dr. Kubíček 36

37 Další spolupráce s Mz Národní informační systém sledování nákladů na nákup léků, SZM a zdravotnické techniky Dr. Dernerová, Dr. Sojka Komise Mz pro zdravotnické technologie (HTA) Zřízení komise bylo návrhem ČLK Mz Heger svým příkazem z 2/2012 ČLK do komise posuzující přínos zdravotnických technologií nezařadil Na požadavek ČLK neodpověděl Indikační seznam lázeňské péče Dr. Wicherek zpracoval návrh pro VR ČLK, po jejím souhlasu předán Mz 37 37

38 e.health ZS 1/2009 – elektronický způsob vedení zdravotnické
dokumentace Ochrana osobních údajů pacientů Ochrana know-how lékařů Úplnost a důvěryhodnost dokumentace ZZ nemohou nést zvýšené náklady ČLK podporuje e.health, avšak: E.health musí garantovat stát Riziko zneužití informací – nesouhlas s vytvářením databází Motivací musí být prospěch pacientů a ne komerční zájmy IZIP nefunguje a ztratil důvěryhodnost Velká část lékařů si e.health nepřeje, část lékařů nemá PC Elektronická preskripce Dr. Němeček členem expertní skupiny Mz 38 38

39 Specializační vzdělávání
Pracovní skupina ČLK: Dr. Mrozek, Dr. Monhart, Dr. O. Mach, Dr. Tomek Respektovat stanoviska AK Rozšířit počet vzdělávacích kmenů ale „neatomizovat“ medicínu Zachovat možnost akreditace ZZ i jen pro část vzdělávacího programu Maximum vzdělávání na pracovištích nižšího typu, na klinikách jen časově omezené stáže Zrušení poplatků za atestace Maximální ceny vzdělávacích akcí Zrušení tzv. „stabilizačních“ a „kvalifikačních“ dohod Finanční podpora pro rezidenta Nesouhlas s převodem organizace na LF (dezintegrace) 39

40 Specializační vzdělávání
„Lékaři sami sobě“ – nabídka ČLK, že převezme organizaci specializačního vzdělávání a atestačních zkoušek Mz nabídku odmítlo Mz převedlo organizaci vzdělávání stomatologů a lékařů v základních oborech na LF V IPVZ nadále certifikované kurzy a vzdělávání PL a PLDD ČLK s dezintegrací vzdělávání nesouhlasí Problémy přetrvávají Nic se neušetřilo Proběhla nová nominace odborníků zastupujících ČLK v atestačních komisích 40

41 Mladí lékaři a medici Přednášky o ČLK na půdě lékařských fakult
LF MÚ Brno – Mladí lékaři o.s. Účast nového předsedy Dr. Šedo na jednání představenstva v 1/2012, nabídka ČLK na užší spolupráci akceptována nebyla Den mladých lékařů – plánované vystoupení prezidenta ČLK 41 41

42 Iuventus Medica Projekt Nadace Charty 77 – inicioval prezident ČLK
Cíle projektu: Podpora mladých lékařů, pro které je povinné vzdělávání stále více ekonomicky náročné Kultivace spolupráce mezi FF a lékaři 42

43 Iuventus Medica 3. ročník k dispozici celkem 1 143 000,- Kč
Centrum ČLK: 250 000,- Kč OS ČLK:  000,- Kč 300 000,- Praha 2 100 000,- Brno – město 50 000,- Karviná, Olomouc, Kladno, Hradec Králové 30 000,- Praha 8 10 000,- Liberec, Plzeň Jih, Trutnov, Přerov 5 000,- Louny, Jablonec nad Nisou 3 000,- Prostějov Ostatní dárci: ,- Kč 200 000,- Oční klinika Jána Leštáka: 10 000,- firma Linet Během 3 dnů se přihlásilo 356 žadatelů. V období prosinec květen 2012 rozdělila Nadace Charty 77 spravující finance fondu celkem 1 124 000,- Kč mezi 172 mladých lékařek a lékařů (maximální příspěvek 7 000,- Kč). 43

44 Setkání prezidentů profesních komor
Pravidelné každoroční setkání hostila Lékárnická komora Společná obrana autonomie profesních samospráv Odpor proti státem budovaným registrům 44 44 44

45 Komora „nelékařů“ Mgr. Jurásková – ředitelka VFN, předsedkyně ČAS, bývalá Mz Snaha vytvořit komoru, jaká v Evropě neexistuje Velká heterogenita zdravotníků Protiváha současným komorám Nepovinné členství (útok na ČLK) Společný postup prezidentů ČLK, ČLnK, ČSK - dohoda z  Schůzka s představiteli zdravotnických organizací Nesouhlas s tím, aby tato „komora“ vznikla novelou zákona č. 220/1991 Sb. Odmítnutí legislativních změn ohrožujících fungování stávajících profesních samospráv 45

46 Lékařský poslanecko - senátorský klub
Členy ČLK je v současnosti 19 poslanců a 15 senátorů! Představenstvo: senátorka Dernerová VR ČLK: senátoři Schwarz a prof. Žaloudík Neformální setkání zákonodárců s vrcholnými volenými funkcionáři na pozvání prezidenta ČLK za účasti zástupců všech parlamentních politických stran ČLK může poskytovat odborný servis a zázemí ČLK se snaží fungovat jako lékařská lobby 46 46

47 Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. rytíř lékařského stavu 2012
Pasování Rytíře lékařského stavu 47 47

48 Ples lékařů českých XVI. Ples lékařů českých
Praha, Žofín, spolu s LOK-SČL 48 48

49 Vědecká rada Poradní orgán představenstva a prezidenta ČLK
předseda Dr. Mrozek výkonný sekretář Dr. Kubíček 9 zasedání Stanoviska k odborným problémům Odborné posudky 49 49

50 Odborné posudky Žadatel o posudek 2010 2011 2012 OS ČLK 42 52 33 ČR 10
(do 30.9.) OS ČLK 42 52 33 ČR 10 5 1 RK Lékař 16 23 11 Nemocnice 7 6 Celkem 76 80 53 Non lege artis postup konstatován - v roce 2010 ve 22 případech, v roce 2011 ve 26 případech v roce 2012 v 10 případech 50 50 50

51 Licence ČLK Licenční komise: Dr. Mrozek, Dr. Vodochodský, Dr. Píštěk
2007 2008 2009 2010 2011 2012 (1-10) Udělené licence Řádné 1 142 859 1 313 1 619 1 073 666 Výjimky 338 59 66 35 21 8 Na dobu určitou 6 4 1 Zamítnuté licence 78 18 70 51 24 63 14 31 22 16 10 2 Přezkoušení 5 81 62 50 44 30 Licenční komise: Dr. Mrozek, Dr. Vodochodský, Dr. Píštěk 51 51

52 Celoživotní vzdělávání
Dle zákona č. 95/2004 je ČLK jednou z organizujících zajišťujících CME Systém CME garantovaný ČLK se řídí SP-16 a je jediný ucelený v ČR Vedoucí odd. vzdělávání PhDr. Ptáček Diplomy celoživotního vzdělávání ČLK se nepodařilo vyjednat ekonomické bonifikace pro držitele diplomů 2007 866 2008 2 274 2009 2 400 2010 2 032 2011 1 898 2012 (k 31.8.) 1 656 52 52

53 Asociace pro celoživotní vzdělávání
Status Asociace schválilo představenstvo ČLS JEP Všechny lékařské fakulty UK LF University Palackého v Olomouci IPVZ Spolupráce funguje (ČLS JEP zaplatila staré dluhy) Ekonomické zvýhodnění členů Asociace 53

54 Novela SP-16 ČLK již nedotuje komerční subjekty
Poplatky za registraci a za prezentace komerčních subjektů Příjmy ze vzdělávání slouží k rozvoji dalších vzdělávacích aktivit Kompatibilita s CME států EU (UEMS systém) 150 kreditů za 5 let Vyučovací hodina zůstala 45 minut Počet kreditů za vícedenní akce není limitován Zrušeny kredity za publikační a přednáškovou činnost Zrovnoprávnění lékařů z klinických pracovišť a z terénu Do mohou lékaři požádat o diplom celoživotního vzdělávání dle starých pravidel. 54

55 Vzdělávací aktivity – centrum ČLK
Akce pořádané Akce garantované 2007 54 185 2008 76 308 2009 109 372 2010 157 456 2011 145 353 2012 (k 31.8.) 140 162

56 Vzdělávací aktivity – OS ČLK
Akce pořádané Akce garantované 2008 153 554 2009 172 589 2010 164 545 2011 126 556 2012 (k 31.8) 101 446 V letech 2001 a 2012 celkem 16 OS ČLK nepořádalo, ani negarantovalo žádnou vzdělávací akci: Brno – venkov Domažlice Havlíčkův Brod Jablonec nad Nisou Kladno Písek Plzeň Sever Praha Západ Praha 7 Praha 10 Prachatice Rakovník Sokolov Tachov Trutnov 56 56 56

57 Příjmy oddělení vzdělávání ČLK
2011 2012 (k 31.8.) Kurzovné 584 833,- Kč ,- Kč Za zpracování vzdělávacích testů 96 800,- Kč 41 150,- Kč Registrace vzdělávacích akcí 1 606 100,- Kč 1  ,- Kč Prezentace firem na registrovaných akcích 1  ,- Kč Celkové příjmy ČLK 3 693 993,- Kč 3  ,- Kč 57 57 57

58 Novinky z oddělení vzdělávání
Trojdohoda (ČR-PL-SR) o uznávání diplomů a kreditů Elektronický systém registrace vzdělávacích akcí Elektronický systém přihlašování se na kurzy Garanti zodpovídající za rozvoj CME v jejich oboru 58

59 Edice celoživotního vzdělávání ČLK

60 Etická komise MUDr. Helena Stehlíková - soukromá revmatoložka,
Předseda: MUDr. Helena Stehlíková - soukromá revmatoložka, emeritní předsedkyně podvýboru CPME Členové: Doc. MUDr Petr Bartůněk, CSc. – IV. interní klinika 1. LF UK Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – přednosta OCHRIP FN Motol Mgr. Dagmar Havlová – Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Ing. Mgr. Lukáš Prudil, Ph.D. – právník – specialista na zdravotnické právo MUDr. Petr Příhoda – přednosta Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – proděkan pro zahraniční vztahy Fakulta humanitních studií UK MUDr. Ivana Vraná – pediatrie nemocnice Jablonec, členka představenstva Novela SP-18 umožní kontinuitu práce Etické komise ČLK 60 60

61 Konference ČLK Etika a komunikace v medicíně
Homolka, kongresové centrum 61

62 Právní konference Co přináší nové zdravotnické zákony?
Právní seminář na Homolce a Účast místopředsedy Legislativní rady vlády JUDr. Mlsny Právní aktuality Právní seminář v ILF Knihovna zdravotnické legislativy 62 62 62

63 Universita medicínského práva
10 interaktivních lekcí s využitím e-learningu Zdravotnická legislativa „Lege artis“ poskytování ZS Provozování soukromé praxe a řízení nemocnice Právní odpovědnost Odpovědnost při řízení zdravotnického týmu Vztah lékař – pacient Ochrana osobních údajů Specifické zdravotní služby Záchranná služba, resuscitační péče, paliativní péče, pitvy… Právní vztahy ZZ a ZPoj. 63

64 Činnost právního oddělení
2012 (1-9) 2 736 2011 1 381 2010 1 541 2009 1 163 2008 1 138 2007 1 096 2006 1 596 Řešeno za 1-9/2012 celkem písemných podnětů Dotazy na změny vyplývající ze zákona o ZS Smluvní vztahy se ZP (úhrady, regulace…) Pracovně právní problematika Pozor – roste počet trestně stíhaných lékařů 64 64

65 Činnost právního oddělení
Telefonické konzultace (denně cca x) Tísňová linka první právní pomoci: T: 721 455 456 (týdně cca. 15x) Bezplatné konzultace, pomoc advokátům lékařů… Bezplatná obhajoba jen v „precedentních případech“ Osobní konzultace (měsíčně cca. 10x , právní konzultace i v Olomouci - Mgr. Valášek) Ochrana člena ČLK (SP-9 Ochrana lékařského stavu) Na jsou k dispozici např.: Vzorová odvolání a žaloby proti postupu ZP uplatňujících regulace 65 65

66 Soudní znalci Na základě dohody prezidenta ČLK s ministrem spravedlnosti žádají krajské soudy komoru o posouzení kvalifikace uchazečů o funkci soudního znalce Požadavky ČLK: Specializovaná způsobilost v oboru Primářská licence Platný diplom celoživotního vzdělávání Doporučení ČLK na základě posouzení oborovou komisí VR ČLK Cílem ČLK je prosadit do zákona licencování soudních znalců v oboru lékařství ze strany ČLK 66

67 Zahraniční činnost Význam zahraničních kontaktů Reprezentace ČLK
Zdroj informací Podpora lékařů v ČR a ČLK Důležitá rozhodnutí na úrovni EU nemáme šanci sami ovlivňovat

68 Zahraniční činnost - CPME
CPME - plenární zasedání 11/2011 Varšava a 4/2012 Brusel Nově zvolený výkonný výbor CPME: CPME president: Dr. Katrin Fjeldsted (Island) CPME vicepresidenti: Dr. Heikki Pälve (Finsko) Dr. Milan Kubek (ČR) Dr. Jacques de Haller (Švýcarsko) Dr. István Éger (Maďarsko) CPME pokladník: Dr. Frank Ulrich Montgomery (Německo) CPME revizor: Dr. Gordana Kalan Živčec (Slovinsko)

69 Zahraniční činnost - WMA
Výbor – Praha večeře pro prezidenty komor pořádaná ČLK Plenární zasedání – Bangkok spolu s předsedou ČLS JEP prof. Blahošem 69

70 Zahraniční činnost - EJD
PWG (EJD) - Dr. Šindler 5/2012 Zurich 10/2012 Malaga 5/2013 – jednání bude v Praze pod záštitou ČLK 70 70

71 Zahraniční činnost ZEVA – Středoevropské a východoevropské komory
9/2012 Záhřeb – Dr. Mrozek Účast na sjezdech partnerských komor Polsko – 2/2012 – Dr. Kubek Německo – 6/2012 – Dr. Mrozek Účast zástupců ČLK na jednání představenstva SLK

72 Podpora slovenským lékařům
2 400 z 7 500 nemocničních lékařů podalo výpověď kvůli následujícím požadavkům: Dodržování zákoníku práce a vyhlášky o minimálním personálním vybavení ZZ Změna ve financování, aby úhrady od ZPoj zohledňovaly reálné náklady včetně ceny lidské práce Zastavení transformace nemocnic na a.s. a jejich privatizace Zvýšení platů na úroveň 1,5-3 násobku průměrné mzdy XXV. sjezd ČLK v listopadu 2011 v Brně přijal usnesení podporující slovenské kolegy celkem 1 200 slovenských lékařů nenastoupilo do práce Vláda ČR zneužila 30 vojenských lékařů k vměšování se do vnitřních záležitostí SR podpis memoranda mezi vládou SR a lékaři Slovenští politici jsou stejně „charakterní“ jako ti naši 72

73 Provoz ČLK Nové kanceláře pro ČR a RK
Rekonstrukce audiovizuální techniky v klubu a v konferenční místnosti kanceláře v Praze

74 Provoz ČLK Nákup a rekonstrukce služebního bytu v Jeřabinové ulici, Praha 5 3+kk, 85m + 2x garážové stání ,- Kč 74 74 74

75 Porady administrativních pracovníků
Celostátní porada administrativních pracovníků – Olomouc 75 75

76 Tempus medicorum ČLK musí časopis ekonomicky podporovat.
Vydávání časopisu, kterým ČLK plní pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, je jednou z priorit v činnosti ČLK. Rovnováha mezi ekonomickou udržitelností a finanční nezávislostí. Obsahová nezávislost časopisu na vnějších vlivech je nezbytným předpokladem objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví. 76

77 Registr lékařů 2011 2012 Muži Ženy Celkem Soukromí lékaři 5466 7549
13015 5448 7574 13022 Absolventi (0.-2. rok) 1230 2512 3742 1301 2723 4024 Ostatní zaměstnanci 9548 10518 20066 9573 10759 20332 Vedoucí lékaři 2364 1051 2379 1055 3434 Zaměstnanci celkem 13142 14081 27223 13253 14537 27790 Důchodci nepracující 2383 3400 5783 2369 3527 5896 Mateřská dovolená 5 2543 2548 2580 2585 Ostatní 476 626 926 500 477 977 21472 28023 49495 21575 28695 50270 77 77

78 Státní registry Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Národní registr zdravotnických pracovníků ČLK nesouhlasí s dublováním svého registru (stanovisko ÚOOÚ) Nedostatečná ochrana osobních údajů (vágní definice osob oprávněných nahlížet) Rada Národního registru zdravotnických pracovníků Mz ČLK nominovala Dr. Volemana (komise však nepracuje) 78

79 Veřejný seznam členů ČLK
ČLK vede registr dle zákona 220/1991 Sb. v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Pouze informace související s výkonem povolání Informace veřejně dostupné s výjimkou data narození a doručovací adresy Veřejný seznam členů ČLK Od na Pracovní skupina: Dr. Mrozek, Dr. J. Mach, Dr. Voleman, Dr. Němeček, JUDr. Mach, Dr. Sojka, Mgr. Valášek, sl. Studená Software vytvořila firma ISSA 79

80 Novela SP-21 Metodické pokyny představenstva jak ověřovat údaje a jak je vkládat do registru Údaje povinné – za správnost ručí ČLK Údaje nepovinné – za správnost ručí lékař Služba pro lékaře 80

81 Schválené novely stavovských předpisů
SP-12 Funkční licence Publikační činnost není podmínkou zvládnutí metody a schopnosti školit v ní další lékaře SP-16 Systém celoživotního vzdělávání ČLK SP-18 Status Etické komise Zrušeno omezení počtu funkčních období pro členy EK SP-21 Veřejný seznam členů a hostujících osob 81

82 Představenstvo ČLK a porady předsedů OS ČLK
10x zasedání představenstva Z úsporných důvodů vždy v Praze 4x porada předsedů OS ČLK 3x v Praze 1x v Humpolci 82 82

83 Co se nám podařilo Zákon o zdravotních službách Úhradová vyhláška
Částečná korekce návrhu Mz Zmírnění byrokratické náročnosti „přeregistrací“ Ústavní stížnost podána Naši vlastní rychlou novelu schválil Senát ČR Úhradová vyhláška Částečné zmírnění restrikcí navrhovaných Mz Jmenováni noví zástupci ČLK v atestačních komisích Zástupci ČLK nově v řadě komisí Mz Ministr Julínek ČLK vyhnal

84 Co se nám podařilo Navázána spolupráce s organizacemi pacientů
Iuventus Medica ve svém 3. ročníku pomohl 172 lékařům Zablokovali jsme vznik komory „nelékařů“ Spolupráce s ČLnK a ČSK Lékařský poslanecko-senátorský klub funguje Krajské soudy konzultují s ČLK jmenování soudních znalců Dr.Kubek obhájil pozici viceprezidenta CPME

85 Co se nám podařilo Rozvoj celoživotního vzdělávání
Asociace funguje (včetně spolupráce s ČLS JEP) Elektronické systémy přihlašování Systematizace – odborní garanti Kompatibilita s EU Knižní edice Celoživotního vzdělávání ČLK Universita medicínského práva Nové kanceláře pro ČR a RK Zakoupení a rekonstrukce náhradního služebního bytu Veřejný seznam členů ČLK

86 Náš společný cíl Vyšší cena práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání Zachování profesní autonomie a důstojnosti lékařského stavu Za tyto cíle přece stojí za to bojovat

87 Co nám bezprostředně hrozí
Snižování úhrad a zpožďování plateb od Zpoj. Zrušení tarifních tabulek a snížení platů Ztráta smlouvy se Zpoj. Ztráta pracovního místa při likvidaci nemocnice Další zvyšování DPH a další zdražování Nárůst administrativy Dehonestace a kriminalizace lékařů Dokážeme tomu společně čelit ?

88 Děkuji za pozornost a za vaši podporu
88 88


Stáhnout ppt "MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK"

Podobné prezentace


Reklamy Google