Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM Č.2 Centrální banka AutorPhDr. Alena Švepešová Tematická oblastMikroekonomie – bankovnictví AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví RočníkObchodní akademie 3. ročník, Nástavbové studium 2. ročník Datum tvorby Září 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 CENTRÁLNÍ BANKA Zpracovala PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura:DVOŔÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, 2005. 681s. ISBN 80-7201-515-X, Česká národní banka [online].. Dostupné z WWW: www.cnb.cz12.9.2013www.cnb.cz

3 Vznik CB ve světě CB vzniky různým způsobem 1. Jako zcela nová instituce - Anglie Bankovnictví se v Anglii 90. let sedmnáctého století skládalo z investičních bankéřů, kteří půjčovali vypůjčené peníze, a ze zlatníků, kteří přijímali zlato k úschově a začínali také poskytovat úvěry. Válečná politika a militarismus je však drahý a britská vláda zjistila (v 90. letech 17. století), že státní pokladna je prázdná a pověst vlády velmi pošramocená. V roce 1693 proto byla vytvořena komise Dolní sněmovny, která měla zjistit, jak získat peníze na válečné operace. Bank of England zahájila svoji činnost v červnu 1694 2. Sloučením několika bank v Itálii - zvýhodněním několik obchodních bank 3.Pověřením jedné z existujících obchodních bank – Švédsko Před bankrotem ji zachránila vláda – 1697 z pověřením krále musela začít působit jako banka centrální Většina současných CB – po II. světové válce

4 Vznik CB v ČR Za první centrální banku lze považovat centrální banku vzniklou na území Rakouska –Uherska – Privilegovaná Rakouská národní banka. Její vznik se datuje k 1.červnu 1816 Vznikla jako samostatná akciová společnost. Nebyla hlavním emitentem, neboť značným emitentem hotovostních peněz (státovek) bylo ministerstvo financí. Státovky, které byli emitovány ve 40.letech 19.století měly čtyři základní formy: pokladní poukázky, říšské pokladniční listy, mincovní poukázky a uherské poukázky

5 Vznik ČR Funkce centrální banky byla zabezpečena od roku 1919 do roku 1926 Bankovním úřadem ministerstva financí. 1.dubna 1926 vznikla Národní banka československá. V čele banky byl guvernér, jmenovaný na návrh vlády prezidentem republiky na pět let. Prvním guvernérem byl Vilém Pospíšil(Vedení Národní banky se snažilo spojit československou měnu se zlatem a zařadit ji mezi země zlatého standardu.)

6 Protektorát ( 1939 -1945 ) Národní banka pro Čechy a Moravu podřízena Německu a v jejím čele stál říšský zmocněnec

7 Československá republika (1945 – 1960 ) Národní banka Československa byla obnovena 1.července 1950 Státní banka československá ( SBČS). Podle vzoru sovětského socialistického systému, Model jediné banky, tzv. monobanky, v souladu s principem centrálního direktivního řízení ekonomiky. Měnový kurz byl dvousložkový a stanovoval se v měsíčních intervalech

8 Česká a Slovenská federativní republika (1990 – 1992) Listopad 1989 – zánik jednostupňového bankovního systému Státní banka Československa byla rozdělena na tři právně samostatné subjekty: Státní banku československou a dvě obchodní banky – Komerční banku Praha a Všeobecnou úvěrovou banku Bratislava.(REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Vydání 1. Praha : Management Press, 1999. 741 s., str. 560) Předsedou Státní banky Československa - Josef Tošovský. Byl stanoven kurz koruny k americkému dolaru. Československá koruna v průběhu roku 1990 byla devalvována o 80 % proti USD

9 Mezinárodní měnový fond a Světová banka V září 1990 obnovila Československá republika své členství v Breton-woodských institucích. Členská kvóta u Mezinárodního měnového fondu byla stanovena částkou 590 mil. SDR (Special Drawing Rights, tzv. zvláštní práva čerpání). S Mezinárodním měnovým fondem byl dohodnut úvěrový rámec 1250 mil. SDR. Nebyl však zcela vyčerpán a poskytnuté úvěry byly předčasně splaceny. VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. První. Praha : Oeconomica, 2003. 248

10 Státní banka Československa 20.prosince 1991 byl přijat zákon, federálním shromážděním České a Slovenské Federativní republiky, o Státní bance československé č. 22/ 1992 Sb., který ji přisoudil postavení a funkce standardních emisních bank ve fungujících tržních ekonomikách.

11 Česká národní banka Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů Je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Sedm regionálních zastoupení Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/,12.9.2013)

12 Hlavním cílem činnosti ČNB (Dle článku 98 Ústavy ČR) finanční stabilita a bezpečné fungování finančního systému v ČR

13 Úkoly (funkce) ČNB Emise hotovostního oběživa -monopolní právo vydávat bankovky a mince včetně mincí pamětních Bankou – bank - dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními záložnami, devizový dohled a dohled nad institucemi elektronických peněz. ČNB stanoví pravidla, která chrání stabilitu celého finančního trhu

14 Úkoly CB Měnová politika – stabilita domácí měny Po zavedení eura se ČNB vzdá samostatné měnové politiky ve prospěch Evropské centrální banky. Devizová činnost správa devizových rezerv státu, operace na devizovém trhu a devizová regulace, devizové intervence Banka státu poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet Platební styk a zúčtování bank stanoví pravidla provádění platebního styku bankami i nebankovními subjekty subjektyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka#.C3.9Akoly_.C4.8CNB, 12.9.2013)

15 ČNB ČNB tvoří ústředí sídlící v Praze, dále pobočky a účelové organizační jednotky. Na základě zákona se nezapisuje do obchodního rejstříku. Jejím řídícím orgánem je Bankovní rada, která má sedm členů, jmenovaných na šest let prezidentem republiky. Tvoří ji guvernér, dva víceguvernéři a čtyři další vedoucí pracovníci ČNB. Alespoň dvakrát ročně je povinna podávat Parlamentu zprávy o měnovém vývoji a nejméně jednou za tři měsíce musí informovat veřejnost o tomtéž. ČNB má relativně nezávislé postavení na moci zákonodárné a výkonné, do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. http://www.ceed.cz/bankovnictvi/781cnb.htm 12.9.2013 http://www.ceed.cz/bankovnictvi/781cnb.htm


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google