Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovnictví Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovnictví Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou."— Transkript prezentace:

1 Bankovnictví Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a nastavováním úroku zhodnocuje.

2 Bankovní systém v ČR - Do roku 1990 byl jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem státní banky československé -Nyní dvouúrovňový bankovní systém 1, centrální banky– státní instituce, nepodnikatelský subjekt 2, obchodní banky– podnikatelské subjekty Funkci centrální banky (ústřední banky státu) plní Česká národní banka se sídlem v Praze Funkci obchodních bank plní KB, Obchodní banka, Agrobanka apod. Funkci spořitelen plní ČS, a.s. , ČSOB, a.s. se svými pobočkami apod.

3 Funkce banky Každá banky plní tři základní funkce
depozitní (vklady) – zákazníci vkládají depozitum do bank. Depozita jsou termínovaná ( ta mají vyšší úroky) a netermínovaná ( s nižšími úroky). úvěrová funkce – úvěr je návratná forma poskytnutí peněžních prostředků za úrok funkce zprostředkovatele plateb - bezhotovostní platby jsou bezpečnější a výhodnější než platby hotovostní. Osoba, která má u banky otevřen účet, může dávat příkazy k převodu peněžních prostředků nebo platit šekem či platební kartou.

4 Centrální banky - ČNB Funkce
Zajištění měnové stability - ta má dimenzi vnitřní (cenová stabilita) a vnější (kurzová stabilita). Zásadní je především zajištění cenové stability, tj. udržení nízké inflace. Podpora hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu Podpora otevřeného tržního hospodářství Určování měnové politiky Emise bankovek a mincí Správa měnové rezervy ve zlatě a devizách Řízení oběhu peněz, platebního styku a zúčtování bank, zajištění rozvoje a efektivnosti platebních systémů Rozvoj bankovního systému v ČR, vykonávání dohledu nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků Spolupráce s ústředními bankami jiných států a mezinárodními organizacemi z finančního sektoru

5

6 Obchodní banky Funkce - přijímají vklady od fyzických i právnických osob - poskytují úvěry fyzickým i právnickým osobám - provádějí tuzemský platební a zúčtovací styk - provádějí platební a zúčtovací styk se zahraničním - provádějí směnárenskou činnost - provádějí jiné bankovní činnosti (např. poradenskou činnost, informační činnost, úschovu cenností, atd.)

7

8 Obchodní banky

9 Obchodní banky Obchodní (komerční) banky vystupují na finančním trhu jako finanční zprostředkovatelé. Každá banka musí mít licenci (oprávnění k provádění bankovních operací). U nás jsou obchodní banky ze zákona soukromými společnostmi (akciová společnost). Získání licence je spojeno s několika podmínkami – schopnost složit stanovený základní kapitál (v ČR Kč). Licenci uděluje centrální banka tj. ČNB v podmínkách ČR

10 Druhy obchodních bank Univerzální banky Spořitelny Stavební spořitelny
Úvěrová družstva Hypotekární banky

11 1, Univerzální banky = které nabízejí všechny produkty
1, Univerzální banky = které nabízejí všechny produkty. Tento typ v našem bankovním sektoru převládá. 2, Spořitelny = Česká spořitelna je banka, která je počtem klientů největší bankou v Česku. Počet klientů banky je okolo 5,3 mil. Je leadrem na trhu platebních karet, hypoték a přímého bankovnictví . Je součástí Erste Bank Group. 3, Stavební spořitelny = Hlavní myšlenkou stavebního spoření je možnost získat levný úvěr na bydlení. Účastníkem stavebního spoření může být fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela písemnou smlouvu o stavebním spoření (za nezletilé uzavírá smlouvu zákonný zástupce). Za uzavření smlouvy o stavebním spoření si stavební spořitelny účtují poplatek, který se pohybuje kolem 1 % z cílové částky. Po té klient začne spořit. 4, Úvěrová družstva = Úvěrová družstva nesla u nás název záložny (občanské, živnostenské, městské apod.). Programem těchto úvěrových společenstev bylo vymanit zemědělce z vlivu lichvářů a využít uložené peníze do rolnických záložen k financování zemědělských průmyslových podniků, které by usnadňovaly odbyt zemědělských výrobků, např. pivovarů, cukrovarů, lihovarů. 5, Hypotekární banky = banky – specializují se na poskytování hypoték

12 Pravidla Každá obchodní banka se musí řídit třemi základními zásadami
pravidlo likvidity – likvidita banky se zakládá na její schopnosti kdykoli dostát svým závazkům (splatit své dluhy, vyplatit klientům jejich vklady). pravidlo výnosnosti (rentability) – výnosnost obchodní banky odvozujeme od výše dosahovaného zisku. Zisk je zde také hlavní motivací podnikání. je to rozdíl mezi výnosy a náklady. Základem bankovního zisku je úroková marže (rozdíl mezi průměrnými úrokovými sazbami z poskytovaných úvěrů a průměrnými úrokovými sazbami vyplacenými z vkladů). pravidlo bezpečnosti – bezpečnost je založena na dodržování zásad likvidity, výnosnosti banky a počítání s řadou rizik (riziko úvěrové a měnové).

13 Operace Obchodní banka provádí obchody s penězi třemi druhy bankovních operací. Všechny typy bankovních operací vedou k vytváření nabídky bankovních produktů. aktivní operace – banka vystupuje jako věřitel. Jedná se o úvěry poskytované klientům banky. Úvěr je peněžní vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Je to forma návratného přerozdělování dočasně uvolněných peněžních zdrojů. Za využívání úvěru zaplatí dlužník věřiteli úrok. pasivní operace – banka je v pozici dlužníka. Jde o přijímaní vkladů od klientů nebo o přijaté úvěry od jiných bank. Jednou z nejdůležitějších pasivních operací jsou depozitní obchody. Klientské vklady můžeme rozdělit na : běžné vklady – klient není při výběru omezen, může uložené peníze kdykoli vyzvednout. Běžné vklady poskytují klientům banky výhodu neomezeného výběru, ale přinášejí jim minimální výnosy. Banka s těmito penězi může disponovat omezeně. vklady termínované – výběr peněz je vázán na dodržení dohodnutého termínu. Termínované vklady jsou uloženy v bance za účelem vyššího úrokového výnosu. Banka má u těchto vkladů větší možnost disponování neutrální operace – banka není ani dlužníkem ani věřitelem. Výsledek těchto operací ovlivní její výnosy a náklady (za provádění platebního styku klienti zaplatí určité poplatky, které jsou výnosem banky). Jedná se o platební styk.

14 Platební styk Obchodní banky také zprostředkovávají platební
styk, který se provádí jako: hotovostní – používají se bankovky a mince. Tato forma platby je spojena s různými náklady (př. výběr.používání hotovostí má v nestabilní ekonomice výhodu pro příjemce plateb, protože dochází k okamžitému předání peněz. bezhotovostní – formy převodů mezi účty v bankách. Bezhotovostní platební styk odstraňuje náklady hotovostního platebního styku. U některých plateb se mohou peníze měnit z hotovosti na bezhotovostní formu.

15 Vkladová činnost obchodních bank
Nezbytným předpokladem pro činnost banky je její vkladová činnost. Vklady jsou přijímány od osob fyzických i právnických. Základní možnosti vkladů u obchodních bank: 1) Běžné účty – jsou zřizovány pro běžné ukládání a vybírání peněz. Úroková sazba je poměrně nízká. Účty jsou vedeny v Kč. 2) Sporožirové účty – slouží fyzickým osobám, provádí se z nich úhrady nájemného, elektrické energie, plynu,... Jsou vedeny ČS a.s. 3) Devizové účty – Účet se zřizuje ve smluvené měnové jednotce, ukládat a vybírat je však možno i v jiné měně. Klient tak současně využívá směnárenských služeb bank. 4) Termínované vklady – jsou vklady z různou délkou splatnosti a různou úrokovou sazbou. Mezi klientem a bankou se uzavírá smlouva o termínovaném vkladu

16 5) Vkladové a depozitní certifikáty – jsou zpravidla cenné papíry s dobou splatnosti od 1 do 24 měsíců. Úroková sazba se zvyšuje s délkou splatnosti. U vkladových certifikátů se ve stanovenou dobu vyplatí vklad i úrok 6) Obligace – jsou dlouhodobě nevypověditelné cenné papíry. Doba splatnosti je většinou 5 let. Úroková sazba je poměrně vysoká. Úroky se vyplácejí většino každého půl roku. 7) Vkladní knížky – Mohou být různého typu: běžné, z výpovědní lhůtou, na jméno, na doručitele, ... Jsou zde různé úrokové sazby. Vede je hlavně ČS a.s., avšak mohou je vydávat i jiné obchodní banky.

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Bankovnictví Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou."

Podobné prezentace


Reklamy Google