Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knowledge management KM Strana 1 Knowledge management ve firmě aneb Kdybychom tak věděli, co víme ! l Světlana Hrdá é é tel. 61143170 é.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knowledge management KM Strana 1 Knowledge management ve firmě aneb Kdybychom tak věděli, co víme ! l Světlana Hrdá é é tel. 61143170 é."— Transkript prezentace:

1 Knowledge management KM Strana 1 Knowledge management ve firmě aneb Kdybychom tak věděli, co víme ! l Světlana Hrdá é shrda@appg.com é tel. 61143170 é APP Czech s.r.o. u Na Strži 63 u Praha 4 u 140 62 l Literatura (nepovinná) é Managing knowledge, Thomas H. Davenport, Laurence Prusak, Harvard Business School Press 1998 é http://www.brint.com http://www.brint.com é http://www.kmcentral.com http://www.kmcentral.com é http://www.kmonline.com http://www.kmonline.com é http://www.knowledgecom.com http://www.knowledgecom.com é http://www.km.org http://www.km.org

2 Knowledge management KM Strana 2 Osnova l Knowledge management – obecně é Cyklus řízení projektu é KM obecně é KM – struktura, obsah, formy, organizace l Správa Knowledge managementu é Jak může být KM procesně podpořen é Správa procesů é CA Process a Project Continuum l Knowledge management – konkrétně é Možná struktura komponent KM é SW podpora komponent é KM jako podpora životního cyklu projektu é Měření vyspělosti procesů - CMM

3 Knowledge management KM Strana 3 Cyklus řízení projektu Úspěšné řízení projektu je závislé na správném rozhodování a optimální kombinaci plánování, organizování, řízení, kontrole (resp. na činnostech, které zahrnují). Klíčovým zdrojem správného rozhodování jsou INFORMACE !!!

4 Knowledge management KM Strana 4 Životní cyklus - Informační strategie Implementace strategie IT Rekapitulace podnikatelské strategie Zadání zákazníka Strategie IT

5 Knowledge management KM Strana 5 Životní „cyklus“ projektu Tvorba nabídky Tvorba smlouvy Plánování Realizace Organizování Vyhodnocení a zpětná vazba Uzavření Monitorování a kontrola Obchodní fáze Projekt

6 Knowledge management KM Strana 6 Data - Informace - Znalosti Data Informace Znalosti Data Zkušenosti Metody Techniky

7 Knowledge management KM Strana 7 Řízení znalostí „Kdybychom tak věděli, co víme !“ l Typické je zahlcení podniku informace, ale znalostí je přitom málo l Znalosti by neměly být jen hromaděny, ale především racionálně využívány l Účelem je především odstraňování bariér rozvoje znalostí l Nabídnout pravé znalosti pravým lidem v pravý čas s cílem pokrýt aktuální potřebu znalostí l Řízená znalostí není náhradou stávajících manažerských aktivit, ale prolíná je !

8 Knowledge management KM Strana 8 Knowledge management - obecně l Definice é „Systém“ pro sběr, uchovávání, řízení a opakovatelné využívání sdílených znalostí, zkušeností, informací, objektů, komponent l Metafora é Typický cyklus KM é Knowledge line (London Underground map)

9 Knowledge management KM Strana 9 KM - přínosy l opakovatelnost řešení l koordinace a identifikace zdrojů a znalostí l zefektivnění komunikace a spolupráce l zvýšení kvality výstupů a kvalifikace lidských zdrojů l snížení časové náročnosti činností l snížení chybovosti l oddělení znalostí od jejich nositelů (částečně) l urychlení vniknutí do problému l lepší využití lidského potenciálu l prostor pro kreativitu l podpora týmové práce l podpora rozhodování l konkurenční výhoda l zlepšení image firmy l dostupnost a přehlednost informací atd.

10 Knowledge management KM Strana 10 Cíle a kroky budování KM l 4 typy cílů KM é Tvorba knihovny znalostí é Vybudovat prostředí znalostí é Jednodušší přístup ke znalostem é Spravování znalostí jako aktiva l Kroky budování KM é Tvorba strategie KM v souladu s cíli podniku é Příprava na změnu (změna kultury, exekutivní podpora, ukázat „jak výhodné je sdílet“, pravidla,..) é Integrovat KM do klíčových procesů podniku é Definovat klíčové rysy KM é Nadefinovat stavební bloky a potřebnou funkčnost é Zpřístupnit znalosti lidem é Stanovit metody pro měření přínosů KM

11 Knowledge management KM Strana 11 Možný obsah a struktura KM l Znalostní báze – Knowledge base (KB) é Skills management é Project KB é Component KB é Product and solution KB é Sales KB l Metodiky é Interní é Externí l Profesní kluby l IIS, FIS

12 Knowledge management KM Strana 12 Planing Monitoring + Realization Completion + Feedback Project plan Reports Weekly by hour Task Achievement Proposal / Agreement Customer and Proposal Knowledge base Projects Resource pool Skills management (Knowledge, Roles, CV,..) IIS, FIS Component Knowledge Base Know-how Knowledge base (products, solutions, technologies,..) Methodology Project Knowledge Base Outputs Customer requirements Proposal Agreement

13 Knowledge management KM Strana 13 Možné formy KM l Formy (data strukturovaná vers. nestrukturovaná) é DB se SW nadstavbou é Soubory v adresářové struktuře é Intranet é Profesní komunity é E-board é Workshop l Klíčová je orientace v systému: é Průhledná struktura é Jednoduchost é Možnost vyhledávání é Školení, Workshopy

14 Knowledge management KM Strana 14 Jak podpořit rozvoj a údržbu KM ve firmě ? l Organizačně é Oddělení ve statické struktuře s příslušnými pravomocemi l Procesně é Nastavením pravidel l Projektově é Interní projekt se všemi náležitostmi (plán, rozpočet,..)

15 Knowledge management KM Strana 15 Příklad l Interní projekt KM + 3 klíčové role é Vize a směr vývoje u Správce procesů u Řídící komise é Realizace u Výkonný správce procesů u Projekt KM é Propagace u Management u Řídící komise

16 Knowledge management KM Strana 16 Řízení (správa) procesů l je správa databáze ověřených pracovních procesů l je cesta k systematickému, dlouhodobému zlepšování procesu tvorby IS organizace é současně lze v projektovém řízení systematicky zlepšovat individuality existují role: é manažer projektů é manažer procesů

17 Knowledge management KM Strana 17 Dvě základní dimenze know-how l Procesy é metodologie l Znalostní báze é Dokumentace projektů pro u využití znovupoužitelných částí u studium zkušeností z realizovaných projektů é Statistiky Projektů pro u práci s metrikami u odhady pracnosti Fáze Kroky Úkoly WBS Techniky Role Metriky Produkty Co vznikne Kdo Jak Pracnost Kdy, co

18 Knowledge management KM Strana 18 Statistika projektu é postup é kvantitativní charakteristiky (objekty) é speciální poznámky u vhodný komentář k zapamatování u specifika ovlivňující ostatní údaje

19 Knowledge management KM Strana 19 Proces = Metodika = WBS = Template = Route map l PROCES je: é popis činností (s přiřazenými produkty, rolemi, nástroji, technikami a závislostmi), které vedou k vytvoření a dodání produktu nebo služby. é popis procesu tedy obsahuje: u popis výsledného produktu, u popis meziproduktů, u popis postupu, kterým produkt vznikne, u technické návody, jak produkt a meziprodukty vytvářet, u popis nástrojů, které jsou k tvorbě produktu použity, u popis vlastností, jež mají mít zdroje, které jsou k tvorbě produktu potřeba. l Knihovna procesů je é způsob uložení procesů é samostatně existující sada procesů é fyzicky uložena ve formátu (*.prc)

20 Knowledge management KM Strana 20 CA/Platinum Process Continuum (CA/PPC) l CA/PPC je specializovaný sw produkt společnosti CA (dříve LBMS, resp. Platinum) l CA/PPC má čtyři základní části: é Process Engineer u nástroj pro tvorbu a údržbu procesů (metodik) é Project Engineer u nástroj pro plánování a řízení projektů é Advisor u nástroj pro řízení prací na projektu é Process Library u knihovna procesů n interních metodik n třetích stran (LBMS, SAGE,..) l CA/PPC 8.6 úzce spolupracuje s MS Project (kalkulace a synchronizace)

21 Knowledge management KM Strana 21 Vztah mezi komponentami CA/PPC

22 Knowledge management KM Strana 22 Uspořádání knihovny procesů

23 Knowledge management KM Strana 23 Struktura Metodik = struktura informací v CA/PPC Pochopení struktury Knihovny procesů je klíčem k porozumění.

24 Knowledge management KM Strana 24 Etapy, kroky, činnosti - KDY? l Etapy/Fáze (vždy milník, produkt, většinou smluvně podchycený) é Globální analýza é Testování,..... l Kroky (1 krok = 1 meziprodukt) é Revize business cílů é Tvorba datového modelu,... l Činnosti (nejmenší plánovatelná akce; činnost = konkrétní úkol) é Studium podkladů é Příprava schůzky,......

25 Knowledge management KM Strana 25 Výstupy - CO? l milníky l schvalovací procedury l dokumenty é účel é kdy? (přiřazení postupu) é autor a spoluautoři (viz. role) é zdroje (postup, techniky, nástroje) é technická doporučení (korektury, nástroje) é komu (schvalovací procedury)

26 Knowledge management KM Strana 26 Role na projektu - KDO? l seznam rolí l seznam orgánů l popis rolí/orgánů é poslání é předpoklady é odpovědnosti, pravomoci é doplňkové role, vztah k týmu é smluvní zajištění role l okomentované přiřazení etapám, krokům a činnostem l přiřazení zdrojům

27 Knowledge management KM Strana 27 Techniky - JAK? l struktura techniky é nástroje é postup é příklad é v praxi é účel é základní pojmy é notace l příklady technik u Analýza kritických požadavků u Analýza kritických faktorů úspěchu u Řízení projektu u Datové modelování u Procesní modelování u Společný vývoj aplikací u Školení u Návrh architektury systému u Rozdělení na klient/server u Návrh server u Návrh klient u Návrh GUI u Ochrana a bezpečnost u Testování u Instalace u Konverze dat

28 Knowledge management KM Strana 28 Nástroje - S ČÍM? l informace o nástroji é název é verze é způsob instalace é podpora é licenční podmínky l příklady é CASE é plánovače é vývojové nástroje é ASW (ERP,…) é Office é ….

29 Knowledge management KM Strana 29 CA Process Continuum l nástroj pro řízení procesů a projektů informačních systémů l knihovna doporučených postupů práce (životních cyklů), technik, metrik, rolí, dokumentů l forma hypertextové nápovědy a aktivních tabulek l plánování činností, času, zdrojů, výstupů l tvorba přehledů a pohledů na proces/projekt l odhady pracnosti l záznam skutečného průběhu projektu l vazba na plánovače projektu MS-Project, Time-Line a další l pracuje v prostředí MS-Windows CAPC

30 Knowledge management KM Strana 30 Process Engineer - úvodní obrazovka Launch Pad Navigator

31 Knowledge management KM Strana 31 Process Engineer - obsah l Soubor *.PRC l Hlavní pohledy na strukturu uložených informací l Tipy pro ovládání (vyhledávání, filtrace, třídění, tisk, navigace..) l Atributy ukládaných informací é WBS é Klíčová slova é Produkty é Techniky é Role é Zdroje é Nástroje é Metriky

32 Knowledge management KM Strana 32 l Outline (spreadsheet) é pohledy na jednotlivé tabulky u Activities, Products, Techniques, Roles, Resources, Tools u Templates, Kernels u Keywords u Metrics, Estimating variables,.. u User Codes l Diagram é pohled pouze na WBS Activity l Matrics (matice) é Resources - Roles é Activities - Roles é Activities - Techniques Process Engineer - hlavní pohledy

33 Knowledge management KM Strana 33 Process Engineer - tipy pro ovládání l Více oken é Window\New Window (jinak se nahradí původní okno novým) l Ovládání é Find (funkce v menu Edit) u vyhledání libovolného textu v právě aktivním pohledu é Filter (menu View\Customize - záložka Filter) u např. dle Keyword é Sort (menu View\Customize - záložka Sort) é Columns (menu View\Customize - záložka Columns) u výběr položek pro zobrazení é uložení a zavření textového okna CTRL+T é uložení často používaného pohledu (Save as - More views) é Reporty (menu Tool\Reports\Product Flow..) é Options (uživatelská nastavení v menu Tool) l Spell checker - pouze anglický slovník l Není dokumentace é používejte kontextový Help F1

34 Knowledge management KM Strana 34 Process Engineer - tisk l Tools\Publish l File\Print (Print Preview) --------------------------------------- l Vylepšené tisknutelné výstupy – lze dopracovat

35 Knowledge management KM Strana 35 Process Engineer - WBS Diagram / WBS Outline l View\WBS Diagram (WBS Outline) é WBS component + WBS Code u hierarchická identifikace činností é General (Name) u název činnosti é Description u textový popis činnosti é Objective u textový popis účelu činnosti é Inputs u produkty vstupující do činnosti é Outputs u produkty vystupující z činnosti é Keyword u klasifikace označující použití v konkrétní metodice é Techniques u techniky používané k provedení činnosti é Role u role potřebné k provedení činnosti é Predecessors u přiřazení závislostí mezi činnostmi é Mandatory u Yes/No é Autor (x Metodik) u autor daného záznamu (řádku/činnosti) é Kvalita (stupně 1-4) u ohodnocení kvality daného řádku

36 Knowledge management KM Strana 36 Process Engineer - práce s produkty l View\Product\Product List é Reference (jednoznačná identifikace produktu a v ní zakódované přiřazení k „mateřské“ metodice) é Name (název produktu) é Description é Keyword é Product Path (odkaz na soubor s předlohou daného produktu, která lze spustit stiskem F9) é Textový dokument é Default tool é Autor é Kvalita l View\WBS Outline é „Button“Navigátor na sloupci Product l XY.dot - základní šablona výstupů firmy

37 Knowledge management KM Strana 37 Process Engineer - práce s technikami l View\Other Lists\Techniques é Reference u Jednoznačná identifikace techniky a v ní zakódované přiřazení k „mateřské“ metodice é Name é Description é Keyword é Technique path (odkaz na soubor s předlohou daného produktu, která lze spustit stiskem F9) é Text.soubor u název souboru s textem techniky v MS-Word připravené pro generování Hypertextu é Autor é Kvalita l View\WBS Outline é „Button“Navigátor na sloupci Techniques l Prohlédněte si libovolnou techniku.

38 Knowledge management KM Strana 38 Process Engineer - práce s rolemi l View\Roles/Resources\Role List é Reference é Name é Description (zahrnuje stručný popis, charakterizaci odpovědností, pravomocí, předpokladů, vhodných a nevhodných sdílených rolí,..) é Keyword é Autor é Kvalita l View\WBS Outline é „Button“Navigátor na sloupci Roles l Důležitá existence matice Roles - Resources

39 Knowledge management KM Strana 39 Process Engineer - práce se zdroji l View\Roles/Resources\Resource = (tabulka profesí a konkrétních pracovníků firmy) é Name é UseID (sysid) é Description é Types u jednotlivým zdrojům lze přiřadit hodnotu z číselníku Resource Type List é Roles u jaké role může daný pracovník vykonávat n přiřazení z tabulky rolí

40 Knowledge management KM Strana 40 Process Engineer - práce s nástroji l View\Other Lists\Tools é Name é Description é Keyword é Instalace - přístup u popis postupu, jak lze nástroj v získat a nainstalovat é Tool Path u odkaz na soubor, kterým se spouští instalace nástroje é Kvalita é Autor

41 Knowledge management KM Strana 41 Process Engineer - metriky l Metriky = proměnné číselné hodnoty é Přiřazené celému projektu u Estimating Variables (EV) = atributy (prostředí) celého projektu, které ovlivňují odhady (např. rozsah, složitost projektu) n reprezentovány otázkami (dotazník-questionnaire) n jedna hodnota pro celý projekt é Přiřazené jednotlivým činnostem u Rozděleny: n Metrics (M) = měřitelné atributy projektu n Metric Value Sets (MVS) = sada hodnot určité metriky pro daný projekt n Estimating Methods (EM) = výpočet hodnoty postavený na formuli složené z EV, M a MVS

42 Knowledge management KM Strana 42 Project Engineer - úvodní obrazovka

43 Knowledge management KM Strana 43 Project Engineer - obsah l Soubor *.PRJ é Vytvoření projektu na základě procesu z knihovny procesů é Přiřazení konkrétních zdrojů é Odhady pracnosti é Kalkulace plánu projektu s využitím spolupráce MS Project a Project Engineera é Při jakýchkoli změnách - synchronizace plánů projektu *.prj a *.mpp

44 Knowledge management KM Strana 44 Project Engineer - vytvoření a úprava projektu l File\New (Create / Open project) é New Project Options: u Create a Project from a Proces Library Template u Scheduler (defaultně MS Project) é Browse: Knihovna procesů u *.PRC u copy all resources from library (!!!) é Template: výběr požadovaného procesu (metodiky) é Potřebné metriky u Select All metrics (BC, Effort, ML, WC) u Estimating Methods (WAVE, Rychlý odhad) é Project Overview: identifikační údaje, datum startu,.. é Project summary: kontrola údajů é Save As: ???.PRJ l WBS Outline nebo WBS Diagram é Úpravy projektu (viz. práce s Process Engineer) é Vytvořte plán.

45 Knowledge management KM Strana 45 Project Engineer - naplánování projektu l Přiřazení zdrojů é View\Resource Assignment Worksheet é Save Odhad pracnosti é View\Estimating Worksheets\Default Worksheet u Weight (Wt) = hodnota určující poměr, dle kterého se z hodnoty přiřazené nadřízené úrovni WBS kalkuluje pracnost pro činnost nebo zdroj u Effort - hodnota pracnosti (POZOR na jednotky ! Defaultně mandays) é Vložte libovolnou hodnoty (cca stovky dní) do políčka Effort na některé z vyšších úrovní é Možné práce s vloženou hodnotou: u Sum = sumarizace promítnutá až k nejvyšší úrovni / přes rozpuštění nákladů u Aggregate = agregování všech či nejblíže podřízených položek u Apportion = rozpuštění hodnoty na všechny činnosti / na nejbližší nižší a přepsání všech hodnot / přepsání pouze prázdných a dříve rozpouštěných u Calculate = kalkulace přes vzorce s využitím existujících metrik é Save

46 Knowledge management KM Strana 46 Project Engineer - synchronizace s MS Project 98 l Scheduler\Scheduler Options é Change Mapping to u Výběr Metric Value Sets, který bude namapován jako Effort (pracnost)  u Map Scheduler Effort to (Effort nebo QE) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l Scheduler\Schedule Now é Exportuje *.prj do MSP (*.mpp), kalkuluje plán a aktualizuje zpět daný *.prj l Schedule\Schedule Show é Exportuje *.prj projekt do MSP (*.mpp) a současně jej otevírá ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l Scheduler\Export to MPX file é ???.MPX é V MS-Project otevřete ???.mpx a nebo vytvořte nový soubor *.mpp a přes clipboard přeneste vždy tu část, kterou chcete mít v souboru plánu projektu u Gantt Chart (WBS) u Resource Sheet

47 Knowledge management KM Strana 47 Planing Monitoring + Realization Completion + Feedback Project plan Reports Weekly by hour Task Achievement Proposal / Agreement Customer and Proposal Knowledge base Projects Resource pool Skills management (Knowledge, Roles, CV,..) IIS, FIS Component Knowledge Base Know-how Knowledge base (products, solutions, technologies,..) Methodology Project Knowledge Base Outputs Customer requirements Proposal Agreement

48 Knowledge management KM Strana 48 Metodiky l Popis činností, které vedou k vytvoření a dodání produktu nebo služby l Struktura: é Činnosti é Techniky é Produkty (vstupy / výstupy) é Role é Zdroje l Důležitá: é Jednoduchost é Dostupnost l SW podpora – Process management

49 Knowledge management KM Strana 49 Skills management l Evidence znalostí a rolí pracovníků firmy l Uložené údaje: é Identifikační é Znalosti (název, stupeň zvládnutí, aktuálnost, poznámka) é Role (název, stupeň zvládnutí, důležitost, poznámka) é Školení / Certifikace é Komentář l Vyhledávání é Jednoduché é Kombinované l Reporty é Statistické é CV é O jednom pracovníkovi

50 Knowledge management KM Strana 50 Znalostní báze projektová l Výtah klíčových informací a dokumentů z projektových kanceláří l Struktura é Nabídka, smlouvy, přílohy é Plán, rozpočet, statistika é Základní dokument projektu, definované pravidla, použité standardy a konvence é Historie – klíčové zápisy, měsíční reporty, protokoly é Výstupy – studie, analýzy, modely, zdrojové kódy, komponenty,.. l Důležité je: é Orientace v systému é Možnost jednoduchého vyhledávání é Zajištění přístupových práv é Zajištění aktualizace a relevance dat l SW podpora – Document management

51 Knowledge management KM Strana 51 Znalostní báze komponent l Báze opakovatelně použitelných řešení l Komponenta = model, návrhový vzor (vývojový template), příklad technologického řešení, programová řešení, programové knihovny,..) l Důležité je: é Strukturovaný popis komponenty é Možnost vyhledávání é Dostupnost é Možnost verzování – správa komponent l SW podpora – Version management

52 Knowledge management KM Strana 52 Znalostní báze produktů a řešení l Uložení produktů a řešení l Struktura: é Základní identifikace, popis, kontaktní osoba é Datasheety, prezentace, nabídky, FAQ, analýzy trhu,.. é Školení, semináře, novinky, metodiky é Technologické zdroje – prezentace, dokumentace, dema, příklady, odkazy l SW podpora – Document management

53 Knowledge management KM Strana 53 Obchodnická znalostní báze l Vše co potřebuje obchodník l Struktura: é Zákazníci é Kontakty é Obchodní případy é Konkurence é Trh é Reference l SW podpora – Customer relationship management

54 Knowledge management KM Strana 54 Jak komponenty spolu mohou souviset ?

55 Knowledge management KM Strana 55 Příklady nástrojů podporujících KM l Process management (CA Process Continuum) l Document management (Filenet, Lotus Notes,..) l Project management (MS Project, Primavera,..) l Problem management (PVCS Tracker,..) l Version management (PVCS Version management,..) l Skills management (Ingenium,..) l Customer relationship management (Siebel,..) l A další často interně vyvinuté systémy (IIS, FIS,..) l Vše dostupné přes Intranet

56 Knowledge management KM Strana 56 l Tvorba obecných postupů é Tvorba a správa metodik v prostředí Process Continua l Evidence konkrétních realizací a výsledků projektů APP é Znalostní báze projektů (informace původně pouze pro řízení projektů) v prostředí WinNT é Zpřístupnění znalostní báze na Intranetu é Vylepšení platformy znalostní báze l Evidence lidských zdrojů a jejich znalostí é webovská aplikace nad Oracle DB – Skills management l Rozšíření oblastí KM ve znalostní bázi é o další projektové informace s pomocí propojení informací z IIS, SM a ZB výstupy projektů role a zdroje na projektech technologie, produkty, opakovatelné komponenty l Centrální Project nad resource pool l Další kroky é zapojení sales a marketing é profesní kluby Kroky budování KM v APP

57 Knowledge management KM Strana 57 Příklad typického použití

58 Knowledge management KM Strana 58 CMM l Capability Maturity Model = Model vyspělosti procesů l Vznik – 80.léta v USA na zakázku Ministerstva obrany l Autor - Software Engineering Institut l Cíl - má poskytnout obraz o tom, jak probíhá řízení informačních projektů z hlediska definovaných klíčových oblastí - např.: é Řízení zákaznických požadavků é Plánování a kontroly projektů / fází projektu é Zabezpečování kvality é Řízení konfigurace é Zabezpečení organizačním a zdrojovém é Přizpůsobivosti systému é Atd.

59 Knowledge management KM Strana 59 Druhy CMM l SW-CMM = Capability Maturity Model for Software l P-CMM = People CMM l SA-CMM = Software Aquisition CMM l SE-CMM = System Engineering CMM l IPD-CMM = Integrated Product Development CMM

60 Knowledge management KM Strana 60 Model vyspělosti Ad Hoc Základní řízení Definovaný proces Řízení procesu Kontrola nad procesem Úvodní úroveň charakterizuje chaotické vedení procesu, kdy úspěch je zcela závislý na individuálních schopnostech a úsilí. Problémy se řeší Ad-hoc (1998 59,4 %; 2000 34,9%) Opakovatelná úroveň je charakteristická snahou řídit, existuje evidence požadavků, plánů a nákladů. Úspěch lze zopakovat opakováním těchto parametrů. (1998 24,3 %; 2000 38,2%) Definovaná úroveň se vyznačuje definicí řídících i produkčních aktivit. Tyto definice jsou součástí procesů v organizaci široce používaných. (1998 13,9 %; 2000 18,5%) Řízená znamená detailní měření průběhu, vlastností, funkčnosti a výsledků procesů a sběr těchto dat k hodnocení kvality procesu a produktů. (1998 2,1%; 2000 5,5%) Optimalizovaná úroveň je zajištěna nepřetržitým zlepšováním výsledků na základě zpětné vazby nasazení procesu a testováním nových idejí a technologií. (1998 0,3%; 2000 2,9%)

61 Knowledge management KM Strana 61 Klíčové procesní oblasti

62 Knowledge management KM Strana 62 ISO a CMM ISOCMM Představuje zmenšení zákazníkova rizika při výběru dodavatele. Pracuje na zlepšení interní softwarových procesů dodavatele. 1. Použitelné pro široký rozsah podniků (nejen SW) 2. Více abstraktní 3. Identifikuje pouze minimum požadavků na kvalitní systém 1. Specificky pro softwarový průmysl 2. Detailní dokumentace 3. Jde do detailních popisů softwarových procesů Sada standardů k zajištění opakovatelnosti úspěchů.Důraz na dosažení vyspělosti a kontinuální zlepšování procesů. Cílem je dosažení certifikace.Zdůrazňuje kontinuální zlepšování. Získat certifikaci trvá cca 1,5 roku.Posun mezi úrovněmi trvá cca 2 roky. Zaměřuje se na obecné zlepšení.Pokrývá zlepšení softwarových procesů. ISO pokrývá cca 1-3. úroveň CMM


Stáhnout ppt "Knowledge management KM Strana 1 Knowledge management ve firmě aneb Kdybychom tak věděli, co víme ! l Světlana Hrdá é é tel. 61143170 é."

Podobné prezentace


Reklamy Google