Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BYDLENÍ, bytová politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BYDLENÍ, bytová politika"— Transkript prezentace:

1 BYDLENÍ, bytová politika
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika BYDLENÍ, bytová politika 1

2 představení presentace
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika představení presentace Presentující Jiří Štekláč Martin Šťastný Vyučující doc. Ing. Olga Poláková, CSc. Místo Fakulta národohospodářská Katedra hospodářské a sociální politiky Období Zimní semestr 2008/2009 2

3 stručný obsah presentace
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika stručný obsah presentace O bytové politice obecně Regulace nájemného Podpora stavební spoření Ochrana nájemce bytu Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: Medlanky/viz/obr_0000.jpg 3

4 O bytové politice obecně
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory O bytové politice obecně 4 Zdroj:

5 o bytové politice obecně
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika o bytové politice obecně O bytové politice obecně Co je to bytová politika? Regulace nájemného ∕ z pohledu stránek MMR Ochrana nájemce bytu - vytváření vhodného právního, institu-cionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty Podpora stavební spoření ∕ z pohledu liberálního Podpora hypotečních úvěrů - soubor nástrojů, prostřednictvím nichž je intervenováno do svobodného trhu s byty a tím je tento trh deformován Další typy podpory ∕ z pohledu demokratického socialismu - soubor nástrojů, prostřednictvím nichž je zajišťována nutná solidarita mezi chudými a bohatými na trhu s byty 5

6 Regulace nájemného 6 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA
5hp201 sociální politika O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Regulace nájemného 6 Zdroj:

7 Cenová regulace nájemného (ekonomická teorie):
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika regulace nájemného O bytové politice obecně Cenová regulace nájemného (ekonomická teorie): Regulace nájemného Nájemné (P) Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření S Pmax2 Podpora hypotečních úvěrů P* Další typy podpory Pmax D QS Q* QD Množství bytů (Q) nedostatek 7

8 Další důsledky cenové regulace nájemného:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika regulace nájemného O bytové politice obecně Další důsledky cenové regulace nájemného: Regulace nájemného ∕ černý trh s byty Ochrana nájemce bytu - nájemci pronajímají „na černo“ byty s regulovaným nájemným, ztrácí majitelé Podpora stavební spoření ∕ narušení cenových signálů Podpora hypotečních úvěrů - ceny bytů, řídící se podle S a D můžeme velmi těžko zjistit jen z černého trhu Další typy podpory ∕ pokřivení vztahů nájemníka a pronajímatele - nájemník je zvýhodňován na úkor pronajímatele 8

9 Další důsledky cenové regulace nájemného:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika regulace nájemného O bytové politice obecně Další důsledky cenové regulace nájemného: Regulace nájemného ∕ donucení platit vysoké ceny Ochrana nájemce bytu - domácnosti, které nemají regulované nájemné jsou diskriminovány – donucení platit vysoké ceny či kupovat do vlastnictví Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů ∕ chátrání domů - majitelé nemají dostatek prostředků na údržbu a opouštějí své domy Další typy podpory Zdroj: Milton Friedman – Free to choose, vol. 4: From cradle to grave 9

10 Necenová regulace nájemního vztahu:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika regulace nájemného O bytové politice obecně Necenová regulace nájemního vztahu: Regulace nájemného ∕ regulace vztahu nájemníka a pronajímatele Ochrana nájemce bytu - nájemce je zvýhodňován na úkor pronajímatele Podpora stavební spoření Důsledky necenové regulace nájemného: Podpora hypotečních úvěrů ∕ riziko při pronajímání bytu Další typy podpory - racionální výrobce se snaží rizika vyvarovat a proto nepronajímá byty ∕ omezení výstavby bytů určených k pronájmu - ve vztahu k riziku budou stavební firmy preferovat výstavbu bytů určených k odkupu 10

11 Současné změny v cenové regulaci nájemného:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika regulace nájemného O bytové politice obecně Současné změny v cenové regulaci nájemného: Regulace nájemného ∕ zákon 107/2006 Sb. Ochrana nájemce bytu - zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změně občanského zákoníku Podpora stavební spoření - zvyšováním nájemného každý rok od 2007 do 2010 Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory - povolené % zvýšení je individuální pro jednotlivé lokality - v roce 2010 „má být“ cílová hodnota nájemného na minimální úrovni tržního nájmu 11

12 Ochrana nájemce 12 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA O bytové politice obecně
5hp201 sociální politika O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Ochrana nájemce 12 Zdroj:

13 Nájem bytu a ochrana nájemce:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika ochrana nájemce bytu O bytové politice obecně Nájem bytu a ochrana nájemce: Regulace nájemného ∕ nájem bytu Ochrana nájemce bytu - smluvní vztah mezi dvěma stranami - nájemní vztah ve většině demokratických zemí je zpravidla dočasný Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů - nájemní vztahy až do roku 1992 nevznikaly na základě svobodné smlouvy Další typy podpory - více uvolnit smluvní vztahy mezi majitele a nájemci - návrh: výpověď z bytu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 roky 13

14 Nájem bytu a ochrana nájemce:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika ochrana nájemce bytu O bytové politice obecně Nájem bytu a ochrana nájemce: Regulace nájemného ∕ přílišná ochrana nájemců Ochrana nájemce bytu - podle ministra spravedlnosti právní úprava poskytuje vysokou ochranu nájemcům Podpora stavební spoření - poskytovat ochranu nájemci pouze v nezbytných případech a jen po nezbytně nutnou dobu Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory - socialistické právo nerespektovalo zásady vlastnického práva - Nyní je možné dát nájemníkovi výpověď jen v některých případech 14

15 Nájem bytu a ochrana nájemce:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika ochrana nájemce bytu O bytové politice obecně Nájem bytu a ochrana nájemce: Regulace nájemného ∕ dvouletá výpovědní lhůta bez udání důvodu Ochrana nájemce bytu - ministr pro místní rozvoj J. Čunek tento návrh na novelu obč. zákoníku navrhoval již dříve Podpora stavební spoření - ale majitelé domů požadovali jednoletou výpovědní lhůtu Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory - pro členy ze Sdružení ochrany nájemníků dostat výpověď bez udání důvodu a bez náhrady je zcela nepřijatelné 15

16 Nájem bytu a ochrana nájemce:
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika ochrana nájemce bytu O bytové politice obecně Nájem bytu a ochrana nájemce: Regulace nájemného ∕ zneužívání nájemního práva Ochrana nájemce bytu - slouží k obohacení v případech nelegálních podnájmů Podpora stavební spoření - tyto podnájmy jsou realizované za tržní ceny Podpora hypotečních úvěrů - právní úprava jen obtížně umožňuje rozlišit případy, kdy jde o: Další typy podpory ▪ vedení společné domácnosti ▪ podnájem 16

17 Podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Podpora stavebního spoření 17 Zdroj: images/resize/bctvrt-380.jpg

18 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Co je to podpora stavebního spoření? Regulace nájemného ∕ systém státní podpory spoření Ochrana nájemce bytu - stát subvencuje (když spořím, přidá mi navrch) pravidelné vklady, aby v rámci bytové politiky motivoval ke spoření a zároveň podpořil vznik zdrojů pro úvěry Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů ∕ do Další typy podpory - státní podpora ve výši 25 % z naspořené částky, maximálně však 4.500,- Kč ∕ od - státní podpora ve výši 15 % z naspořené částky, maximálně však 3.000,- Kč 18

19 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Nejvýhodnější je, když jsem schopen naspořit Regulace nájemného ∕ do Ochrana nájemce bytu 4.500,- Kč : 0,25 = ,- Kč ročně Podpora stavební spoření ∕ od 3.000,- Kč : 0,15 = ,- Kč ročně Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: web_byty_cr_denik_clanek_solo.jpg 19

20 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 20

21 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Přiznaná státní podpora – výdaje SR Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 21

22 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Analýza efektivity stavebního spoření Regulace nájemného ∕ stavební spoření je antisolidární Ochrana nájemce bytu podporuje solidaritu chudého s bohatým, nikoli bohatého s chudým Podpora stavební spoření I. logika transferu: nízkopříjmové skupiny nemají prostředky, aby ušetřili ,- a tím dostaly od státu 3.000,- navíc => odve-dou daně vysokopříjmovým skupinám Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory - II. logika transferu: alespoň částečně dochází ke kompenzaci ztráty, kterou trpí vysokopříjmová třída v důsledku existence daňové progrese, i když nešťastnou cestou 22

23 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Analýza efektivity stavebního spoření Regulace nájemného ∕ stavební spoření pramálo podporuje bytovou výstavbu Ochrana nájemce bytu naspořená částka nemusí být použita na stavební účely! Podpora stavební spoření vhodnější název: „podpora spoření pro navracení daní středním a vysokopříjmovým skupinám“ Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: 23

24 podpora stavebního spoření
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora stavebního spoření O bytové politice obecně Analýza efektivity stavebního spoření Regulace nájemného ∕ Proč stát ještě stále neeliminoval tento nesmyslný projekt? Ochrana nájemce bytu existence lobby stavebních spořitelen, které by pravděpodobně na volném trhu, bez opatření podpory stavebního spoření, neuspěly. Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: statni-podpora-380.jpg 24

25 Podpora hypotéčních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Podpora hypotéčních úvěrů 25 Zdroj:

26 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ daňovými odpočty Ochrana nájemce bytu - odpočet z daní až do výše ,- Kč - v roce nabytí vlastnictví stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory 26

27 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ příspěvek na bydlení pro mladé do 36 let Ochrana nájemce bytu - cíl tohoto typu státní podpory je na pomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení Podpora stavební spoření - pro možnost odpočtu úroku je podmínkou, že musíte předmět bytové výstavby vlastnit a užívat k trvalému bydlení Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory - příspěvek je určen mladým lidem, kteří v roce podání žádosti nedovrší věk 36 let - pokud je žadatel v manželství, musí věkovou podmínku splnit i partner 27

28 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ příspěvek na bydlení pro mladé do 36 let Ochrana nájemce bytu - výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory -klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 % je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová - v současné době činí státní podpora 0 % => průměrná úroková sazba činí 4,89 % 28

29 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ úvěry od Státního fondu rozvoje bydlení Ochrana nájemce bytu - umožňuje získat nízko úročený úvěr na pořízení nebo modernizaci bydlení Podpora stavební spoření - existují 3 typy těchto úvěrů Podpora hypotečních úvěrů ▪ úvěr 150 Další typy podpory ▪ úvěr 200 ▪ úvěr 300 - liší se od sebe svou maximální výší, kterou lze získat; komu jsou určeny; na co je lze použít 29

30 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ úvěr 150 Ochrana nájemce bytu - lze ho použít na modernizaci (neslouží k pořízení bydlení) Podpora stavební spoření úvěr lze poskytnout do částky ,- Kč při úrokové sazbě 2 % a splatnosti do 10 let Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory - podmínky pro získání úvěru … - úvěr nelze poskytnou příjemci úvěru opakovaně 30

31 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ úvěr 200 Ochrana nájemce bytu - lze ho použít na bytovou výstavbu: ▪ podle zákona o vlastnictví bytu Podpora stavební spoření ▪ rodinného domu s jedním bytem Podpora hypotečních úvěrů ▪ změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení Další typy podpory úvěr lze poskytnout do částky ,- Kč při úrokové sazbě 3 % a splatnosti do 10 let - podmínky pro získání úvěru … 31

32 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ úvěr 300 Ochrana nájemce bytu - lze ho použít k financování (velikost bytu nebo domu není limitována): Podpora stavební spoření ▪ výstavby bytu dle zákona o vl. bytu ▪ výstavby bytu v rodinném domě Podpora hypotečních úvěrů ▪ koupě bytu Další typy podpory ▪ koupě rodinného domu s jedním bytem ▪ výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení ▪ úhrady za převod čl. práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu 32

33 podpora hypotečních úvěrů
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika podpora hypotečních úvěrů O bytové politice obecně Stát podporuje bydlení těmito způsoby: Regulace nájemného ∕ úvěr 300 Ochrana nájemce bytu úvěr lze poskytnout do částky ,- Kč při úrokové sazbě 2 % a splatnosti do 20 let Podpora stavební spoření - podmínky pro získání úvěru … Podpora hypotečních úvěrů - úvěr nelze poskytnou … Další typy podpory Poznámka: Pro letošní rok zůstal pouze úvěr 300 33

34 Jiný typ podpory 34 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA O bytové politice obecně
5hp201 sociální politika O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Jiný typ podpory 34 Zdroj:

35 ∕ státem vyplácená sociální dávka
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika další typy podpory O bytové politice obecně Příspěvek na bydlení Regulace nájemného ∕ státem vyplácená sociální dávka Ochrana nájemce bytu - žádat o ni mohou rodiny, jejichž příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení Podpora stavební spoření o příspěvek mohou žádat jak nájemníci, tak vlastníci nemovitosti Podpora hypotečních úvěrů - podmínkou nároku, jejichž 30 % příjmu (v Praze 35 %) nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, přičemž tyto náklady nesmí překročit tzv. normativní (průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti) Další typy podpory 35

36 ∕ Český statistický úřad (www.czso.cz)
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika INFORMAČNÍ ZDROJE O bytové politice obecně ∕ Vorlíček, J., Vostrovská, Z.: Úvod do hospodářské a sociální politiky Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu ∕ Český statistický úřad ( Podpora stavební spoření ∕ Ministerstvo pro místní rozvoj ( ∕ Mach, P.: Zrušme dotace stavebního spoření Podpora hypotečních úvěrů ∕ Zákon č. 107/2006 Sb, Zákon č. 40/1964 Sb Další typy podpory 36


Stáhnout ppt "BYDLENÍ, bytová politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google