Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 1 BYDLENÍ, bytová politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 1 BYDLENÍ, bytová politika."— Transkript prezentace:

1 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 1 BYDLENÍ, bytová politika

2 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 2 Presentující představení presentace Vyučující Místo Období Jiří Štekláč Martin Šťastný doc. Ing. Olga Poláková, CSc. Fakulta národohospodářská Katedra hospodářské a sociální politiky Zimní semestr 2008/2009

3 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 3 O bytové politice obecně stručný obsah presentace Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: http://www.rkduha.cz/www_lokality/ Medlanky/viz/obr_0000.jpg

4 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 4 O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory O bytové politice obecně Zdroj: http://interier.mise.cz/modules/articles/images/články/2007_11/v-modranske-orionce-vyrostou-nove-byty1.gif

5 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 5 O bytové politice obecně o bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Co je to bytová politika? ∕ z pohledu stránek MMR - vytváření vhodného právního, institu- cionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty ∕ z pohledu liberálního - soubor nástrojů, prostřednictvím nichž je intervenováno do svobodného trhu s byty a tím je tento trh deformován ∕ z pohledu demokratického socialismu - soubor nástrojů, prostřednictvím nichž je zajišťována nutná solidarita mezi chudými a bohatými na trhu s byty

6 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 6 O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Regulace nájemného Zdroj: http://mm.denik.cz/57/0f/byty_duchodci_rezidencni2_denik-galerie.jpg

7 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 7 O bytové politice obecně regulace nájemného Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nájemné (P) Množství bytů (Q) P* Q* P max QSQS QDQD D S nedostatek P max2 Cenová regulace nájemného (ekonomická teorie):

8 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 8 O bytové politice obecně regulace nájemného Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Další důsledky cenové regulace nájemného: ∕ černý trh s byty - nájemci pronajímají „na černo“ byty s regulovaným nájemným, ztrácí majitelé ∕ narušení cenových signálů - ceny bytů, řídící se podle S a D můžeme velmi těžko zjistit jen z černého trhu ∕ pokřivení vztahů nájemníka a pronajímatele - nájemník je zvýhodňován na úkor pronajímatele

9 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 9 O bytové politice obecně regulace nájemného Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Další důsledky cenové regulace nájemného: ∕ donucení platit vysoké ceny - domácnosti, které nemají regulované nájemné jsou diskriminovány – donucení platit vysoké ceny či kupovat do vlastnictví ∕ chátrání domů - majitelé nemají dostatek prostředků na údržbu a opouštějí své domy Zdroj: Milton Friedman – Free to choose, vol. 4: From cradle to grave

10 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 10 O bytové politice obecně regulace nájemného Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Necenová regulace nájemního vztahu: ∕ regulace vztahu nájemníka a pronajímatele - nájemce je zvýhodňován na úkor pronajímatele ∕ riziko při pronajímání bytu - racionální výrobce se snaží rizika vyvarovat a proto nepronajímá byty ∕ omezení výstavby bytů určených k pronájmu - ve vztahu k riziku budou stavební firmy preferovat výstavbu bytů určených k odkupu Důsledky necenové regulace nájemného:

11 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 11 O bytové politice obecně regulace nájemného Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Současné změny v cenové regulaci nájemného: ∕ zákon 107/2006 Sb. - zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změně občanského zákoníku - zvyšováním nájemného každý rok od 2007 do 2010 - povolené % zvýšení je individuální pro jednotlivé lokality - v roce 2010 „má být“ cílová hodnota nájemného na minimální úrovni tržního nájmu

12 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 12 O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Ochrana nájemce Zdroj: http://www.stavbysos.cz/promo/byty-jilemnice-3.jpg

13 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 13 O bytové politice obecně ochrana nájemce bytu Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nájem bytu a ochrana nájemce: ∕ nájem bytu - smluvní vztah mezi dvěma stranami - nájemní vztah ve většině demokratických zemí je zpravidla dočasný - nájemní vztahy až do roku 1992 nevznikaly na základě svobodné smlouvy - více uvolnit smluvní vztahy mezi majitele a nájemci - návrh: výpověď z bytu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 roky

14 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 14 O bytové politice obecně ochrana nájemce bytu Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nájem bytu a ochrana nájemce: ∕ přílišná ochrana nájemců - podle ministra spravedlnosti právní úprava poskytuje vysokou ochranu nájemcům - poskytovat ochranu nájemci pouze v nezbytných případech a jen po nezbytně nutnou dobu - socialistické právo nerespektovalo zásady vlastnického práva - Nyní je možné dát nájemníkovi výpověď jen v některých případech

15 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 15 O bytové politice obecně ochrana nájemce bytu Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nájem bytu a ochrana nájemce: ∕ dvouletá výpovědní lhůta bez udání důvodu - ministr pro místní rozvoj J. Čunek tento návrh na novelu obč. zákoníku navrhoval již dříve - ale majitelé domů požadovali jednoletou výpovědní lhůtu - pro členy ze Sdružení ochrany nájemníků dostat výpověď bez udání důvodu a bez náhrady je zcela nepřijatelné

16 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 16 O bytové politice obecně ochrana nájemce bytu Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nájem bytu a ochrana nájemce: ∕ zneužívání nájemního práva - slouží k obohacení v případech nelegálních podnájmů - tyto podnájmy jsou realizované za tržní ceny - právní úprava jen obtížně umožňuje rozlišit případy, kdy jde o: ▪ vedení společné domácnosti ▪ podnájem

17 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 17 O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Podpora stavebního spoření Zdroj: www.hypoindex.cz/cs/ images/resize/bctvrt-380.jpg

18 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 18 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Co je to podpora stavebního spoření? ∕ systém státní podpory spoření - stát subvencuje (když spořím, přidá mi navrch) pravidelné vklady, aby v rámci bytové politiky motivoval ke spoření a zároveň podpořil vznik zdrojů pro úvěry ∕ do 31.12.2003 - státní podpora ve výši 25 % z naspořené částky, maximálně však 4.500,- Kč ∕ od 1.1.2004 - státní podpora ve výši 15 % z naspořené částky, maximálně však 3.000,- Kč

19 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 19 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nejvýhodnější je, když jsem schopen naspořit ∕ do 31.12.2003 4.500,- Kč : 0,25 = 18.000,- Kč ročně ∕ od 1.1.2004 3.000,- Kč : 0,15 = 20.000,- Kč ročně Zdroj: http://www.podborany.net/media/obrazky/01_ web_byty_cr_denik_clanek_solo.jpg

20 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 20 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

21 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 21 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Přiznaná státní podpora – výdaje SR Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

22 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 22 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Analýza efektivity stavebního spoření ∕ stavební spoření je antisolidární -podporuje solidaritu chudého s bohatým, nikoli bohatého s chudým - II. logika transferu: alespoň částečně dochází ke kompenzaci ztráty, kterou trpí vysokopříjmová třída v důsledku existence daňové progrese, i když nešťastnou cestou -I. logika transferu: nízkopříjmové skupiny nemají prostředky, aby ušetřili 20.000,- a tím dostaly od státu 3.000,- navíc => odve- dou daně vysokopříjmovým skupinám

23 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 23 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Analýza efektivity stavebního spoření ∕ stavební spoření pramálo podporuje bytovou výstavbu -naspořená částka nemusí být použita na stavební účely! -vhodnější název: „podpora spoření pro navracení daní středním a vysokopříjmovým skupinám“ Zdroj: http://web06.hbi.cz/pictures/supplies/816.jpg

24 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 24 O bytové politice obecně podpora stavebního spoření Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Analýza efektivity stavebního spoření ∕ Proč stát ještě stále neeliminoval tento nesmyslný projekt? - existence lobby stavebních spořitelen, které by pravděpodobně na volném trhu, bez opatření podpory stavebního spoření, neuspěly. Zdroj: http://www.hypoindex.cz/cs/images/resize/perex/ statni-podpora-380.jpg

25 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 25 O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: http://www.azbydleni.cz/img_upload/ks045_49_1.jpg Podpora hypotéčních úvěrů

26 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 26 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ daňovými odpočty - odpočet z daní až do výše 300.000,- Kč - v roce nabytí vlastnictví stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období

27 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 27 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ příspěvek na bydlení pro mladé do 36 let - cíl tohoto typu státní podpory je na pomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení - pro možnost odpočtu úroku je podmínkou, že musíte předmět bytové výstavby vlastnit a užívat k trvalému bydlení - příspěvek je určen mladým lidem, kteří v roce podání žádosti nedovrší věk 36 let - pokud je žadatel v manželství, musí věkovou podmínku splnit i partner

28 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 28 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ příspěvek na bydlení pro mladé do 36 let - výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce -klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 % je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová - v současné době činí státní podpora 0 % => průměrná úroková sazba činí 4,89 %

29 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 29 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ úvěry od Státního fondu rozvoje bydlení - umožňuje získat nízko úročený úvěr na pořízení nebo modernizaci bydlení - existují 3 typy těchto úvěrů ▪ úvěr 150 ▪ úvěr 200 ▪ úvěr 300 - liší se od sebe svou maximální výší, kterou lze získat; komu jsou určeny; na co je lze použít

30 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 30 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ úvěr 150 - lze ho použít na modernizaci (neslouží k pořízení bydlení) - úvěr lze poskytnout do částky 150.000,- Kč při úrokové sazbě 2 % a splatnosti do 10 let - podmínky pro získání úvěru … - úvěr nelze poskytnou příjemci úvěru opakovaně

31 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 31 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ úvěr 200 - lze ho použít na bytovou výstavbu: - úvěr lze poskytnout do částky 200.000,- Kč při úrokové sazbě 3 % a splatnosti do 10 let - podmínky pro získání úvěru … ▪ podle zákona o vlastnictví bytu ▪ rodinného domu s jedním bytem ▪ změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení

32 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 32 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ úvěr 300 - lze ho použít k financování (velikost bytu nebo domu není limitována): ▪ výstavby bytu dle zákona o vl. bytu ▪ výstavby bytu v rodinném domě ▪ koupě bytu ▪ koupě rodinného domu s jedním bytem ▪ výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení ▪ úhrady za převod čl. práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu

33 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 33 O bytové politice obecně podpora hypotečních úvěrů Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Stát podporuje bydlení těmito způsoby: ∕ úvěr 300 - úvěr lze poskytnout do částky 300.000,- Kč při úrokové sazbě 2 % a splatnosti do 20 let - podmínky pro získání úvěru … - úvěr nelze poskytnou … Poznámka: Pro letošní rok zůstal pouze úvěr 300

34 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 34 O bytové politice obecně Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Zdroj: http://www.bydleniprokazdeho.cz/images/clanky/byty-beethoven-1.jpg Jiný typ podpory

35 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 35 O bytové politice obecně další typy podpory Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory Příspěvek na bydlení ∕ státem vyplácená sociální dávka - žádat o ni mohou rodiny, jejichž příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení - o příspěvek mohou žádat jak nájemníci, tak vlastníci nemovitosti - podmínkou nároku, jejichž 30 % příjmu (v Praze 35 %) nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, přičemž tyto náklady nesmí překročit tzv. normativní (průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti)

36 BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 36 O bytové politice obecně INFORMAČNÍ ZDROJE Regulace nájemného Ochrana nájemce bytu Podpora stavební spoření Podpora hypotečních úvěrů Další typy podpory ∕ Vorlíček, J., Vostrovská, Z.: Úvod do hospodářské a sociální politiky ∕ Český statistický úřad (www.czso.cz) ∕ Ministerstvo pro místní rozvoj (www.mmr.cz) ∕ Mach, P.: Zrušme dotace stavebního spoření ∕ Zákon č. 107/2006 Sb, Zákon č. 40/1964 Sb ∕ www.svetbydleni.cz ∕ www.hypoweb.cz ∕ www.finance.cz


Stáhnout ppt "BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA 5hp201 sociální politika 1 BYDLENÍ, bytová politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google