Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Mezinárodní obchod, služby POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_REG_GEO_02 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): ročník – DUM – se věnuje mezinárodnímu obchodu a službám. V rámci obchodu se podrobně věnuje jeho základní charakteristice, rozdělení a také nástrojům mezinárodního obchodu. V případě služeb obsahuje informace o jejich lokalizaci a druzích, do kterých se služby dělí. METODICKÝ POKYN:

2 Mezinárodní obchod Výměna zboží mezi státy
Je obchod přes hranice státu Může být světový nebo jednotlivých kontinentů se sousedními státy Zahraniční obchod je jedním z důsledků dělby práce Je základní formou propojení ekonomik

3 Mezinárodní obchod Mezi hlavní příčiny rozvoje patří:
Odlišnost přírodních a klimatických podmínek (těžba ner. surovin, zemědělství, cestovní ruch) Odlišný spotřebitelský vkus a preference (některá zboží mohou mít spotřebitele pouze v zahraničí) Snaha o zvyšování efektivity výroby (rostoucí míra dělby práce na mezinárodní úrovni, efektivní využití technologií, nutnost vyrábět určité množství, aby byl realizován zisk) Konflikt výroby a spotřeby – výroba se specializuje, spotřeba se diferencuje, dovoz umožňuje domácím výrobcům potřebnou specializaci

4 Hongkong – jedno z nejdůležitějších světových středisek bankovnictví a obchodu

5 Nástroje mez. obchodu Protekcionismus (ochranářství) znamená ochranu vlastního trhu, výrobců a spotřebitelů pomocí cel, kvót a podobných opatření, která mohou vést k praktické neexistenci MO Rozlišujem 3 druhy protekcionismu Protekcionismus degresevní, s cílem ochránit udumírající odvětví ekonomiky, d. progresivní - ochrana progresivních odvětví, d. agresivní - posílení konkurenceschopnosti domácího produktu Liberalismus – představuje volný obchod, za podmínek stanovených zákonnými předpisy

6 Nástroje mez. obchodu Vlády aplikují protekcionismus vždy
Hájí se např. ochranou výrobců v určitém odvětví, udržením zaměstnanosti a koupěschopnosti, nebo ekonomickou nevyspělostí země Vede to často k neefektivnímu chování „chráněných“ ekonomických subjektů a dlouhodobě i ke snížení konkurenceschopnosti Na druhou stranu vlády potřebují udržet nezaměstnanost na přijaté míře, aby nebyly vyvolány sociální nepokoje Protekcionistická opatření by měla být vždy důkladně zvážena s ohledem na konkrétní situaci

7 Nástroje mez. obchodu Clo (dovozní) – zatěžuje importované zboží, tím zvyšuje jeho cenu na domácím trhu a dává prostor domácím výrobcům, kteří by při nižší ceně nebyli schopni vyrábět Embargo – obvykle politicky motivované administrativní rozhodnutí o zákazu obchodu s určitou zemí, nebo komoditou

8 Nástroje mez. obchodu Kvóty – snaha o zajištění stability trhu pomocí stanovení povoleného množství dováženého zboží Vztahuje se ke komoditě nebo zemi producenta Překročení kvóty by vedlo ke snížení ceny a část domácí produkce by byla neprodejná Neviditelné překážky dovozu – jedná se o nepřímé znevýhodnění zahraničního výrobce Cílová země stanoví např. hygienické nebo kvalitativní podmínky tak, že to je pro dovozce nerealizovatelné, nebo musí vynaložit dodateční náklady (promítne se zvýšením jeho ceny, která pak tolik neohrožuje domácí producenty)

9 Mezinárodní obchod Mezinárodní obchod rozdělujeme na: Dovoz (import)
Vývoz (export) Jejich součet nazýváme obratem zahraničního obchodu jejich rozdíl je buď aktivní, nebo pasivní obchodní bilancí Administrativní hranice států jsou potřebám obchodu těsné prohlubování integračních tendencí, odstraňování překážek hlavně v rámci WTO (World Trade Organization)

10 New York Stock Exchange (zkráceně NYSE), je americká burza se sídlem ve městě New York (na známé Wall Street na dolním Manhattanu). Tato burza je největší burza akciína světě

11 Mezinárodní obchod Směry mezinárodního obchodu hl. mezi USA a Evropou
USA – Japonsko Doprava ropy mezi Středním východem a Japonskem, Evropou Nový směr Čína – USA Struktura obchodu – dominuje obchod se strojírenskými výrobky, chemický průmysl a palivo Vyspělé země hl. průmyslové výrobky Rozvojové země hl. zemědělské produkty, suroviny

12 Nákladní přístav v německém Mannheimu

13 Služby Hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu
Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek) Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby ze jsou hrazeny ze zdrojů soukromých Dělí se na základní a doplňkové

14 Služby Rozdělení podle míry „nezbytnosti“
Základní služby – zdravotnictví, školství, státní správa, obchod Doplňkové – zlepšují životní podmínky obyvatel, ale nejsou nezbytně nutné pro zachování ekonomického systému Reklama, pohostinství, kultura, cestovní ruch Práh služeb – nejnižší počet uživatelů nutných k tomu, aby služba mohla vzniknout

15 Služby - lokalizace Čím více je zapotřebí zákazníků, aby se vytvořila určitá služba, a čím větší je zázemí, jehož obyvatelé službu vyžadují, tím je vyšší řádovost služby – proto jsou vysoké školy, divadla, soudy…. jen ve velkých městech Služby jsou umísťovány v sídlech – v jednom sídle bývá zpravidla rozmístněno více služeb stejného řádu Nabídka služeb je dána vyspělostí ekonomiky, rozmístněním výroby,, vybaveností dopravní sítě, kvalitou pracovních sil….. Služby mohou být i nevýdělečné - zajišťuje je stát

16 Služby Klasifikace služeb: Výrobní (bankovnictví, reklama)
Distribuční (doprava, spoje, obchod) Osobní (ubytování, stravování, opravny) Sociální (školství, zdravotnictví, veřejná správa)

17 Použité zdroje a literatura
Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje:

18 Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály: DILIFF. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FRANK. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: LAWLER, Ryan. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google