Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory Eliška Vilčková Sociální práce se zdravotnickým profilem ročník: 2. AR: 2006/2007 semestr:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory Eliška Vilčková Sociální práce se zdravotnickým profilem ročník: 2. AR: 2006/2007 semestr:"— Transkript prezentace:

1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory Eliška Vilčková Sociální práce se zdravotnickým profilem ročník: 2. AR: 2006/2007 semestr: letní

2 Organizační struktura Synodní rada ČCE Ředitel Diakonie ČCE Ústředí Náměstek ředitele Ekonomický úsek Úsek vzdělávání a metodiky Technický úsek Úsek managementu a kvality Public relations Sekretariát Sbor ČCE (řídící orgán střediska) Středisko

3 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP) Cíl zařízení  Pomoc, péče, podpora a ochrana dětem ve věku 3 – 18 let, které se nachází v akutní osobní či rodinné nouzi.  Pomoc se poskytuje cca 40-ti až 50-ti dětem ročně, aniž by děti musely být umístěny v dětském domově.  Poskytnout pomoc před umístěním do některé z forem náhradní rodinné péče či ústavní výchovy.

4 Cílová skupina  Děti vyžadující okamžitou pomoc a ochranu ve věku od 3 do 18 let. Jedná se o děti:  které se ocitly bez jakékoli péče  jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy  tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané  které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva

5 Kritéria umístění dětí  Kdy ANO  na základě rozhodnutí soudu  na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností  na základě žádosti zákonného zástupce dítěte  požádá-li o to dítě  Kdy NE  dítě je mladší tří let  dítě má infekční přenosnou nemoc, nebo vyžaduje trvalou lékařskou péči  zákonný zástupce dítěte požádal o umístění dítěte, ačkoli k tomu není vážný důvod  nedostatečná kapacita zařízení  poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

6 Personální a prostorové vybavení Personál  vedoucí, zdravotní sestra, sociální pracovnice, etoped, čtyři výchovní pracovníci, pomocnice Prostorové vybavení  kapacita 10 lůžek + 3 pohotovostní lůžka  ZPDVOP je provozováno v horním podlaží domu  2 čtyřlůžkové pokoje,1 dvoulůžkový  společenská hala, kuchyň s jídelnou a hygienická zařízení pro chlapce a dívky zvlášť  zahrada

7 Co dělá sociální pracovník?  a) pobyt dítěte v zařízení  účastní se prvního i dalších jednání o umístění dítěte do zřízení  uvědomuje zaměstnance OSPOD o propuštění dítěte  b) zdravotní péče  zajistí vstupní lékařskou prohlídku dítěte,  dochází s dítětem na pravidelné kontroly k lékaři  uvědomuje zák. zástupce a zaměstnance OSPODu o změnách zdravotního stavu dítěte  usiluje o souhlas zák. zástupce, je-li nutné nebo dítě požádá o psychologické či předoperační vyšetření  c) školní docházka  zajišťuje školní docházku ve vhodných školách v blízkém okolí  je v neustálém kontaktu s řediteli, učiteli a výchovnými poradci škol, povinně se účastní třídních schůzek  jednou týdně se telefonicky informuje na docházku, chování a prospěch dítěte  vede o dětech:  Knihu hlášení  Knihu ubytovaných  Spisovou dokumentaci

8 S kým zařízení spolupracuje?  Oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy  Oddělení SPOD všech ÚMOb  Policie, soud  Ředitelé a vyučující mateřských školek, ZŠ  Ředitelé a vychovatelé dětských domovů, výchovných ústavů  Obvodní lékaři, specialisti, lékaři v nemocnicích, psychologové

9 Související předpisy  Zák. č. 359/1999 Sb.  Zák. č. 108/2006 Sb.  Vyhláška č. 505/2006 Sb.  Listina základních práv a svobod  Úmluva o právech dítěte  Zák. č. 258/2000 Sb. §

10 Domovinka pro seniory Denní a týdenní stacionář Cíl zařízení  Podpořit ročně cca 35 seniorů bydlících v Ostravě se sníženou soběstačností z důvodů věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují zvýšený nebo nepřetržitý dohled.  Snaha motivovat uživatele ke spolupráci.  Snaha zamezit zhoršování zdravotního a psychického stavu klientů.  Napomáhání při setrvání přirozeném prostředí – předchází se tím a případně oddaluje pobyt v ústavním zařízení.  Poskytování pomoci a podpory rodinám pečujícím o blízké, možnost nezbytného odpočinku těm, kteří pečují.

11 Cílová skupina  Senioři bydlící v Ostravě s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy o ně nemohou pečovat nejbližší osoby.  mladší senioři (65 - 80 let)  starší senioři (81 a více let)

12 Personální a prostorové vybavení Personál zdravotní oblast  zdravotní sestra, 3 ošetřovatelé / rehabilitační pracovníci sociální oblast  sociální (+ aktivizační) pracovník, 7 pečovatelek, pomocnice, 2 řidiči, údržbář Prostorové vybavení  týdenní stacionář pro týdenní pobyt uživatelů; kapacita 10 lůžek  uživatelé s každodenním návratem domů; kapacita 7 osob  Domovinka je provozována ve dvou spodních podlažích domu  2 třílůžkové pokoje, 1 čtyřlůžkový  pojízdná polohovací mechanická i elektrická lůžka s omyvatelnými matracemi, invalidní vozíky, chodítka, kompenzační pomůcky – tepelné přikrývky, pomůcky k prevenci dekubitů apod.  bezbariérové WC a bezbariérový sprchová kout  jídelna, společenská místnost, kulturní koutek s knihovničkou, hala, výtah a zahrada

13 Základní činnosti  Základní činnosti poskytované služby dle §47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:  poskytnutí ubytování  poskytnutí stravy  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  základní sociální poradenství  ošetřovatelská a rehabilitační atd.

14 Další činnosti  duchovní a pastorační podpora  doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit)  kulturní, společenské, oddechové a zájmové akce, vycházky a výlety.

15 Co dělá sociální pracovník?  se souhlasem zájemce o službu jej navštíví v jeho domácnosti  vede zájemce k tomu, aby vyjádřil, co od služby očekává a formuloval svůj osobní cíl  přijímá uživatele do Domovinky a seznámí jej s personálem, spoluuživateli a uvede jej do společenských a ubytovacích prostor  vypracovává Plán aktivit  vykonává administrativní činnost  stará se o plnění individuálních plánů Aktivizační činnost  arteterapie, muzikoterapie, kondiční cvičení, kulturní a zájmová činnost, výlety, vycházky  činnosti plánované ve spolupráci s uživateli; program se sestavuje buď individuálně nebo kolektivně Dopolední program:  Pondělí – kultura  Úterý – pohybová cvičení, muzikoterapie  Středa – muzikoterapie, paměťová cvičení  Čtvrtek – arteterapie  Pátek – film na přání

16 Související předpisy  Listina základních práv a svobod  Charta práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby  zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách  prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.  zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (řídí se jím zásady provozu zařízení)  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat  Etický kodex  Ochrana práv uživatelů §

17 Informace a kontakty  Internetové stránky  www.diakonie.cz www.diakonie.cz  www.diakoniecce-ostrava.wz.cz www.diakoniecce-ostrava.wz.cz  e-mail:  ostrava@diakoniecce.cz (poskytovatel) ostrava@diakoniecce.cz  reditel.ostrava@diakoniecce.cz (předseda správní rady) reditel.ostrava@diakoniecce.cz  jedinakova.ostrava@diakoniecce.cz (vedoucí pobytových služeb) jedinakova.ostrava@diakoniecce.cz  Telefon  59 612 30 91; 59 612 28 58 (poskytovatel)  59 612 28 58 (předseda správní rady)  59 578 16 11 (vedoucí pobytových služeb); mobil 739 068 263; 605 971 801

18 Hodnocení praxe a zařízení +  Praxe ve dvou typech zařízení najednou  Vstřícnost personálu  Přímé zapojení do chodu zařízení  Možnost uplatnit vlastní nápady -  Někteří zaměstnanci nevhodně hodnotí klienty  Nízké platové ohodnocení  Vázne domluva nadřízených s podřízenými

19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory Eliška Vilčková Sociální práce se zdravotnickým profilem ročník: 2. AR: 2006/2007 semestr:"

Podobné prezentace


Reklamy Google