Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory"— Transkript prezentace:

1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory
Eliška Vilčková Sociální práce se zdravotnickým profilem ročník: 2. AR: 2006/2007 semestr: letní

2 Organizační struktura

3 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP)
Cíl zařízení Pomoc, péče, podpora a ochrana dětem ve věku 3 – 18 let, které se nachází v akutní osobní či rodinné nouzi. Pomoc se poskytuje cca 40-ti až 50-ti dětem ročně, aniž by děti musely být umístěny v dětském domově. Poskytnout pomoc před umístěním do některé z forem náhradní rodinné péče či ústavní výchovy.

4 Cílová skupina které se ocitly bez jakékoli péče
Děti vyžadující okamžitou pomoc a ochranu ve věku od 3 do 18 let. Jedná se o děti: které se ocitly bez jakékoli péče jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva

5 Kritéria umístění dětí
Kdy ANO na základě rozhodnutí soudu na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na základě žádosti zákonného zástupce dítěte požádá-li o to dítě Kdy NE dítě je mladší tří let dítě má infekční přenosnou nemoc, nebo vyžaduje trvalou lékařskou péči zákonný zástupce dítěte požádal o umístění dítěte, ačkoli k tomu není vážný důvod nedostatečná kapacita zařízení poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

6 Personální a prostorové vybavení
vedoucí, zdravotní sestra, sociální pracovnice, etoped, čtyři výchovní pracovníci, pomocnice Prostorové vybavení kapacita 10 lůžek + 3 pohotovostní lůžka ZPDVOP je provozováno v horním podlaží domu 2 čtyřlůžkové pokoje,1 dvoulůžkový společenská hala, kuchyň s jídelnou a hygienická zařízení pro chlapce a dívky zvlášť zahrada

7 Co dělá sociální pracovník?
a) pobyt dítěte v zařízení účastní se prvního i dalších jednání o umístění dítěte do zřízení uvědomuje zaměstnance OSPOD o propuštění dítěte b) zdravotní péče zajistí vstupní lékařskou prohlídku dítěte, dochází s dítětem na pravidelné kontroly k lékaři uvědomuje zák. zástupce a zaměstnance OSPODu o změnách zdravotního stavu dítěte usiluje o souhlas zák. zástupce, je-li nutné nebo dítě požádá o psychologické či předoperační vyšetření c) školní docházka zajišťuje školní docházku ve vhodných školách v blízkém okolí je v neustálém kontaktu s řediteli, učiteli a výchovnými poradci škol, povinně se účastní třídních schůzek jednou týdně se telefonicky informuje na docházku, chování a prospěch dítěte vede o dětech: Knihu hlášení Knihu ubytovaných Spisovou dokumentaci

8 S kým zařízení spolupracuje?
Oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy Oddělení SPOD všech ÚMOb Policie, soud Ředitelé a vyučující mateřských školek, ZŠ Ředitelé a vychovatelé dětských domovů, výchovných ústavů Obvodní lékaři, specialisti, lékaři v nemocnicích, psychologové

9 § Související předpisy Zák. č. 359/1999 Sb. Zák. č. 108/2006 Sb.
Vyhláška č. 505/2006 Sb. Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Zák. č. 258/2000 Sb.

10 Domovinka pro seniory Denní a týdenní stacionář
Cíl zařízení Podpořit ročně cca 35 seniorů bydlících v Ostravě se sníženou soběstačností z důvodů věku nebo zdravotního postižení, kteří potřebují zvýšený nebo nepřetržitý dohled. Snaha motivovat uživatele ke spolupráci. Snaha zamezit zhoršování zdravotního a psychického stavu klientů. Napomáhání při setrvání přirozeném prostředí – předchází se tím a případně oddaluje pobyt v ústavním zařízení. Poskytování pomoci a podpory rodinám pečujícím o blízké, možnost nezbytného odpočinku těm, kteří pečují.

11 Cílová skupina Senioři bydlící v Ostravě s částečně omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, vyžadující pravidelnou péči v době, kdy o ně nemohou pečovat nejbližší osoby. mladší senioři ( let) starší senioři (81 a více let)

12 Personální a prostorové vybavení
zdravotní oblast zdravotní sestra, 3 ošetřovatelé / rehabilitační pracovníci sociální oblast sociální (+ aktivizační) pracovník, 7 pečovatelek, pomocnice, 2 řidiči, údržbář Prostorové vybavení týdenní stacionář pro týdenní pobyt uživatelů; kapacita 10 lůžek uživatelé s každodenním návratem domů; kapacita 7 osob Domovinka je provozována ve dvou spodních podlažích domu 2 třílůžkové pokoje, 1 čtyřlůžkový pojízdná polohovací mechanická i elektrická lůžka s omyvatelnými matracemi, invalidní vozíky, chodítka, kompenzační pomůcky – tepelné přikrývky, pomůcky k prevenci dekubitů apod. bezbariérové WC a bezbariérový sprchová kout jídelna, společenská místnost, kulturní koutek s knihovničkou, hala, výtah a zahrada

13 Základní činnosti Základní činnosti poskytované služby dle §47 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách: poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím základní sociální poradenství ošetřovatelská a rehabilitační atd.

14 Další činnosti duchovní a pastorační podpora
doprava uživatelů (do a ze zařízení,v rámci aktivit) kulturní, společenské, oddechové a zájmové akce, vycházky a výlety.

15 Co dělá sociální pracovník?
se souhlasem zájemce o službu jej navštíví v jeho domácnosti vede zájemce k tomu, aby vyjádřil, co od služby očekává a formuloval svůj osobní cíl přijímá uživatele do Domovinky a seznámí jej s personálem, spoluuživateli a uvede jej do společenských a ubytovacích prostor vypracovává Plán aktivit vykonává administrativní činnost stará se o plnění individuálních plánů Aktivizační činnost arteterapie, muzikoterapie, kondiční cvičení, kulturní a zájmová činnost, výlety, vycházky činnosti plánované ve spolupráci s uživateli; program se sestavuje buď individuálně nebo kolektivně Dopolední program: Pondělí – kultura Úterý – pohybová cvičení, muzikoterapie Středa – muzikoterapie, paměťová cvičení Čtvrtek – arteterapie Pátek – film na přání

16 § Související předpisy Listina základních práv a svobod
Charta práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (řídí se jím zásady provozu zařízení) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat Etický kodex Ochrana práv uživatelů

17 Informace a kontakty Internetové stránky e-mail: Telefon
(poskytovatel) (předseda správní rady) (vedoucí pobytových služeb) Telefon 59  ; 59  (poskytovatel) 59  (předseda správní rady) 59  (vedoucí pobytových služeb); mobil 739 068 263; 605 971 801

18 Hodnocení praxe a zařízení
+ Praxe ve dvou typech zařízení najednou Vstřícnost personálu Přímé zapojení do chodu zařízení Možnost uplatnit vlastní nápady - Někteří zaměstnanci nevhodně hodnotí klienty Nízké platové ohodnocení Vázne domluva nadřízených s podřízenými

19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Domovinka pro seniory"

Podobné prezentace


Reklamy Google