Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. června 2011, České Budějovice Jana Čejková TC AV ČR Životní prostředí plán výzev pro rok 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. června 2011, České Budějovice Jana Čejková TC AV ČR Životní prostředí plán výzev pro rok 2012."— Transkript prezentace:

1 13. června 2011, České Budějovice Jana Čejková TC AV ČR Životní prostředí plán výzev pro rok 2012

2 SPECIFICKÉ PROGRAMY 7. RP (rozpočet v mld. €) SPOLUPRÁCE – společný výzkum (32,4) MYŠLENKY – hraniční výzkum (7,5) LIDÉ – lidský potenciál (4,8) KAPACITY – výzkumné kapacity (4,2) JRC nejaderný výzkum (1,8) 10 tematických priorit Potraviny, zemědělství a biotechnologie 4. NMP 6. Životní prostředí, 10. Kosmický výzkum

3 TÉMA PRO ROK 2012 „Transformative and Responsible Innovation“ Cíle WP 2012: - řešení globálních výzev (změny klimatu, efektivní využívání zdrojů) - podpora inovací (environmentální technologie, ekodesign, udržitelná spotřeba) - podpora přenosu znalostí a využívání výsledků (demonstrační projekty, inovační nástroje a služby)

4 STRUKTURA WP 2012 → Priority (challenges) – → Subaktivity – 11 → Oblasti – ne všechny jsou otevřené každý rok Konkrétní témata pro VaV projekty – název, popis, max. výše příspěvku EU, nástroj, očekávaný dopad -posun k menšímu množství šířeji pojatých oblastí -posun k větším projektům

5 STRUKTURA WP – VÝZVY/ (SUB) AKTIVITY 6.1 Změna klimatu, znečištění, rizika ŽP a klima, ŽP a zdraví, Přírodní katastrofy 6.2 Management zdrojů Přírodní a antrop. prostředí a biodiverzita, Mořské prostředí 6.3 Environmentální technologie Environmentální technologie, Kulturního dědictví, Ověřování a testování technologií 6.4 Pozorování Země, nástroje pro TUR Pozorování, sledování Země, Nástroje pro udržitelný rozvoj 6.5 Horizontální témata 1. Řešení změny klimatu (6.1.1, 6.3.1, 6.4.1) 2. Udržitelný management a využívání zdrojů (6.2.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.1) 3. Efektivnější využívání zdrojů (6.3.1, 6.3.3, 6.4.2) 4. Ochrana obyvatel před environmentálními riziky (6.1.3, 6.1.2, 6.3.1, 6.4.1) 5. Environmentální znalosti pro politiku, průmysl a společnost (6.4.1, 6.4.2) 6. Horizontální aktivity WP 2012 WP

6 DŮRAZ NA INOVAČNÍ ROZMĚR MSP, koneční uživatelé -v některých oblastech povinná účast MSP ! -aplikační, demonstrační aktivity -standardizace, (pre)normativní výzkum Šíření výsledků -volný přístup k článkům

7 NÁSTROJE VE WP 2012 TÉMATU ŽP Projekty spolupráce (Collaborative Project) - min. 3 partneři Projekty spolupráce zaměřené na účast MSP (SME- targeted Collaborative Project) - min. 3 partneři - min. 30 % příspěvku EU pro MSP Koordinační a podpůrné akce (CSA) Koordinační typ – min. 3 partneři Podpůrný typ – min. 1 předkladatel

8 Obecné výzvy FP7-ENV-2012-two-stage Vyhlášení: 20. července 2011 Rozpočet: ~ 217 mil. € Uzávěrka: 20. října 2011 PPP výzvy Energy-efficient buildings (rozpočet 5 mil. €) Green cars (rozpočet 25 mil. €) PLÁNOVANÉ VÝZVY V ROCE 2011 FP7-ENV-2012-one-stage Vyhlášení: 20. července 2011 Rozpočet: ~ 38 mil. € Uzávěrka: 8. březen 2012

9 1.Sezónní až desetileté klimatické předpovědi CP, max. příspěvek 9 mil. € 2.Technicko-ekonomické modely pro hodnocení nákladů a dopadů politik pro zmírňování vlivu klimatických změn CP, max. příspěvek 6 mil. € 3.Strategie, náklady a dopady adaptačních opatření CP, max. příspěvek 6 mil. € 4.Ekonomické nástroje pro dosažení snížení emisí GHG 2020, 2050 CP, max. příspěvek 3 mil. € 5.Posouzení konceptu geo-inženýrství (možnosti, rizika, proveditelnost...) CSA, max. příspěvek 1 mil. €, 1 projekt INDIKATIVNÍ TÉMATA PRO VÝZVY 2012 ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU (~ 55 MIL. €) FP7-ENV-2012-one-stageFP7-ENV-2012-two-stage

10 1.Služby ekosystémů a přírodního kapitálu pro udržitelný management vody, půdy, měst CP, max. příspěvek EU 9 mil. €,, MSP min. 15 % přísp. EU 2.Hodnocení globálních biologických zdrojů – příspěvek ke GEO BON CP, max. příspěvek EU 9 mil. €, 1 projekt, MSP min. 15 % přísp. EU 3.Nástroje pro hodnocení a pochopení GES mořského prostředí CP, max. příspěvek EU 6 mil. €, 1 projekt, MSP min. 15 % přísp. EU 4.Management a možné dopady hromadění odpadků v mořských a pobřežních oblastech CP, max. příspěvek EU 6 mil. €, 1 projekt, MSP min. 15 % přísp. EU UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A MANAGEMENT PŮDY A MOŘÍ (~ 45 MIL. €)

11 FP7-ENV-2012-one-stage 5.Rozvoj znalostí pro implementaci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (MSFD) CSA, max. příspěvek EU 1 mil. €, 1 projekt 6.Technologie a nástroje pro mapování, diagnostiku, vykopávky a ochranu podvodních a pobřežních archeologických nalezišť CP-SME, max. příspěvek EU 3 mil. €, MSP min. 30 % přísp. EU UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A MANAGEMENT PŮDY A MOŘÍ (~ 45 MIL. €)

12 FP7-ENV-2012-two-stage 1.Technologie, nástroje a služby s vyšší efektivitou využívání zdrojů CP-SME, max. příspěvek EU není stanoven, MSP min. 30 % přísp. EU FP7-ENV-2012-one-stage 2.Opatření pro ekonomičtější využívání zdrojů CP, max. příspěvek EU 3 mil. € 3.Indikátory udržitelného využívání přírodních zdrojů CP, max. příspěvek EU 3 mil. € 4.Podpora standardizace v oblasti životního prostředí CSA, max. příspěvek EU 1 mil. €, 1 projekt EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ (~ 62 MIL. €)

13 FP7-ENV-2012-two-stage 1.Posílení „odolnosti“ evropské společnosti vůči přírodním katastrofám - propojení pracovišť rizikového managementu CP, max. příspěvek EU 6 mil. € 2.Dlouhodobé sledování geologicky aktivních regionů v Evropě: „Supersite koncept“ CP, max. příspěvek EU 6 mil. €, MSP min. 15 % příspěvku EU 3.Propojení environmentálních a zdravotnických dat pro zlepšení znalostí týkajících se vlivu ŽP na zdraví a pohodu člověka („exposome“) CP, max. příspěvek EU 9 mil. € OCHRANA OBYVATEL PŘED ENVIRONMENTÁLNÍMI RIZIKY (~42 MIL. €)

14 1.Environmentální monitoring založený na pozorováních občanů - využití inovativních technologií pozorování Země CP-SME, max. příspěvek 9 mil. €, MSP min. 30 % přísp. EU 2.Demonstrace a využití nejslibnějších prototypů a nástrojů vzešlých z evropských výzkumných aktivit CP-SME, max. příspěvek 3 mil. €, MSP min. 30 % přísp. EU 3.Volný přístup k primárním environmentálním datům CSA, max. příspěvek 1 mil. €, 1 projekt 4.Hodnocení znečištění ovzduší jako podpora k revizi evropské legislativy týkající se kvality ovzduší CSA, max. příspěvek 1 mil. €, 1 projekt ENVIRONMENTÁLNÍ ZNALOSTI PRO POLITIKU, PRŮMYSL A SPOLEČNOST (~ 41 MIL. €) FP7-ENV-2012-one-stageFP7-ENV-2012-two-stage

15 FP7-ENV-2012-one-stage Spolupráce EU a Indie - vodohospodářské technologie a management CP-SME, max. příspěvek EU 3 mil. €, MSP min. 30 % přísp. EU FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB Koncepty a řešení pro zlepšení energetické účinnosti historických budov, zejména ve městech CP-SME, max. příspěvek EU 5 mil. €, 1 projekt, MSP min. 35 % přísp. EU FP GC-MATERIALS Nové, lehké materiály pro elektromobily CP, příspěvek EU 4-10 mil. € HORIZONTÁLNÍ A PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY (~20 MIL. €)

16 HODNOCENÍ PROJEKTŮ  formální správnost projektů  kritéria 1.vědecká a/nebo technologická excelence 2.provedení 3.dopad  hodnotiteli jsou experti (peer review), nikoliv úředníci Evropské komise https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm – registrace hodnotitelů

17 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PODÁNÍ PROJEKTŮ DO VÝZEV 2012 FP7-ENV-2012-one-stage - plný projektový návrh do hodnotící kritéria: 1., 2., 3. 3/5, celkem 10/15 FP7-ENV-2012-two-stage První stupeň hodnocení – stručný návrh projektu - hodnotící kritéria:1. 4/5; 3. 3/5, celkem 8/10 Druhý stupeň hodnocení – plný projektový návrh - hodnotící kritéria:1. 4/5; 2., 3. 3/5, celkem 10/15

18 PROJEKTY S ÚČASTÍ ČR – KOORDINÁTOŘI (PROJEKTY CP) Sub- aktivita Počet účastí ČR s koord. KoordinátorCelkem projektů ČR DK UK DE,UK NL,DE IT FR,NL,CH DE,NL,FR3

19 TABULKA ÚSPĚŠNOSTI – TÝMY / PROJEKTY (03/2011) Celkem Týmy Celkem podané Celkem úspěšné % úspěšnosti celkem Podané ČR Úspěšné ČR % úspěšnosti ČR Projekty Celkem podané Celkem úspěšné % úspěšnosti celkem Podané ČR Úspěšné ČR % úspěšnosti ČR

20 ÚČAST ČR V PROJEKTECH CP V TÉMATU ŽP (03/2011) Úspěšnost ČR větší než celková úspěšnost Úspěšnost ČR menší než celková úspěšnost

21 % ÚSPĚŠNOSTÍ V TÉMATU ŽP – ČR vs. PRŮMĚR (VŠICHNI ÚČASTNÍCI) náklady na projekt celkem náklady na projekt ČR počty týmů celkem počty týmů ČR počty projektů celkem počty projektů ČR celkem

22 ZDROJE INFORMACÍ CORDIS → výzvy, běžící projekty, vyhledávání partnerů, jednotlivá témata, kontakty na NCP CORDIS – ENVIRONMENT → charakteristika, výzvy relevantní k tématu ŽP, projekty v ŽP, ŽP NCP kontakty (projekt ENV NCP Together) Environmentální VaVaI na stránkách EK → výzkumné oblasti, akce, novinky, možnosti financování 7. RP na webu TC – informace v ČJ

23 POUŽITÉ ZKRATKY CP – Collaborative project CSA – Coordination and Support Action GEO BON – Global Earth Observation Biodiversity Observation Network GES – good environmental status GHG – greenhouse gas MSFD – Marine Strategy Framework Directive WP – Work Programme

24 Děkuji Vám za pozornost © Technologické centrum AV ČR Jana Čejková


Stáhnout ppt "13. června 2011, České Budějovice Jana Čejková TC AV ČR Životní prostředí plán výzev pro rok 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google